wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

JAK SOLIDNIE PRZYGOTOWAĆ PROFESJONALNY BIZNESPLAN


WÓJCIK J. TOKARSKI A. TOKARSKI M.

wydawnictwo: CEDEWU, 2017, wydanie IV

cena netto: 38.90 Twoja cena  36,96 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Jak solidnie przygotować profesjonalny biznesplan


Do osiągnięcia sukcesu w biznesie potrzebny jest zarówno dobry pomysł, jak i skuteczny plan jego realizacji. Biznesplan dostarcza strategii, którą kierują się firmy w swojej działalności. Jest on dla przedsiębiorcy tym, czym dla pilota samolotu jest mapa lotu. Napisanie biznesplanu nie jest rzeczą łatwą i prostą gdyż wymaga znajomości wielu dziedzin wchodzących w skład nauk ekonomicznych, ale również dużych umiejętności analitycznych, wiedzy i intuicji dotyczącej funkcjonowania przedsiębiorstwa w przyszłości.

Biznesplan jest zestawem dokumentów, analiz i programów, w których na podstawie oceny aktualnej sytuacji finansowej i danych historycznych oraz przewidywanych zmian w otoczeniu przedsiębiorstwa zawarta jest projekcja celów firmy i sposobów ich osiągania przy wszelkich istniejących uwarunkowaniach natury finansowej, rynkowej, marketingowej, organizacyjnej, prawnej, kadrowej, technologicznej, ekologicznej, a czasem również geograficznej i politycznej. Przygotowanie dobrego biznesplanu ma ogromne znaczenie w wielu sytuacjach, m.in. przy ubieganiu się o kredyt czy dofinansowanie ze środków unijnych.

Głównym celem książki jest przedstawienie metodologii sporządzania profesjonalnego biznesplanu, a także przybliżenie podstawowych metod i najważniejszych zasad wymagających zastosowania w procesie opracowywania tego doku mentu, oraz wska zanie kryteriów formalnej i merytorycznej oceny biznesplanu.

Publikacja ta może być wykorzystana przez wszystkich, którzy zamierzają samodzielnie w sposób prawidłowy opracować biznesplan.


Wprowadzenie 5

Rozdział 1.

Rola planowania w działalności przedsiębiorstwa - Andrzej Tokarski 7

1.1. Definicja planowania 7

1.2. Cechy charakterystyczne planowania - rodzaje planów 8

1.3. Podstawowe zasady planowania 15


Rozdział 2.

Podstawy metodyczne sporządzania biznesplanu - Andrzej Tokarski 19

2.1. Pojęcie i cechy charakterystyczne skutecznego biznesplanu 19

2.1.1. Korzyści z opracowania biznesplanu 30

2.2. Typowe zastosowanie biznesplanu 32

2.3. Funkcje biznesplanu 40

2.4. Błędy i zagrożenia w sporządzaniu i realizacji biznesplanów 42

2.5. Kryteria oceny biznesplanu i związana z nim odpowiedzialność 49

2.6. Procedura tworzenia biznesplanu 55


Rozdział 3.

Części składowe biznesplanu - Andrzej Tokarski, Maciej Tokarski 65

3.1. Elementy składowe biznesplanu 65

3.2. Zawartość biznesplanu 68

3.3. Struktura biznesplanu 77


Rozdział 4.

Część wstępna biznesplanu - Maciej Tokarski, Jacek Wójcik 95

4.1. Streszczenie biznesplanu - podsumowanie wykonawcze 95

4.2. Charakterystyka firmy 98

4.3. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia 100


Rozdział 5.

Część merytoryczna biznesplanu - Maciej Tokarski 103

5.1. Analiza rynku i branży 103

5.2. Charakterystyka produktu i procesu produkcyjnego 108

5.3. Analiza strategiczna 113

5.4. Plan marketingowy 133

5.5. Plan finansowy 146


Rozdział 6.

Część końcowa biznesplanu - Jacek Wójcik 167

6.1. Wnioski - plan wdrożeń 167

6.2. Aneks - załączniki 168


Zakończenie 173

Przypisy 175

Bibliografia 182


188 stron, B5, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2018