wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

KURS WALUTOWY KRYZYS I POLITYKA MONETARNA


KOŁODZIEJCZYK H.

wydawnictwo: CEDEWU, 2017, wydanie I

cena netto: 51.20 Twoja cena  48,64 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Kurs walutowy

kryzys i polityka monetarna


W książce zaprezentowano najważniejsze kwestie związane z problematyką efektów zastosowania standardowych i niestandardowych instrumentów polityki pieniężnej banku centralnego.

Kompleksowe opracowanie dotyczące banków centralnych i ich wyzwań wobec przejawów globalnego kryzysu finansowego, dopełniają autorskie badania naukowe dotyczące wpływu czynników globalnych na kształtowanie się lokalnych kursów walutowych.

Najważniejsze zalety książki to:

• kompleksowe podejście do prezentowanej zakresu,
• rzetelny przekaz informacji wsparty skrupulatnością opisu przedstawianych kwestii,
• najnowsze narzędzia analizy.

W publikacji poruszone zostały zagadnienia z tematyki:

• polityki pieniężnej,
• stabilności finansowej,
• kursów walutowych,
• kryzysów finansowych.

Książka ta, to cenna lektura dla specjalistów w dziedzinie finansów i bankowości, studentów tych kierunków uczelni wyższych oraz praktyków zajmujących się zawodowo polityką makroekonomiczną.

Autorka podjęła próbę oceny powiązań pomiędzy standardowymi i niestandardowymi działaniami wybranych banków centralnych z dwóch krajów wysoko rozwiniętych (USA i Wielkiej Brytanii) oraz strefy euro, będącymi odpowiedzią na globalny kryzys finansowy, a kształtowaniem się kursów walut trzech krajów Europy Środkowej (Polski, Czech i Węgier) (...).

Z recenzji prof. zw. dr hab. Małgorzaty Iwanicz-Drozdowskiej

Książka doskonale wpisuje się w aktualny stan badań nad problematyką efektów stosowania standardowych i niestandardowych instrumentów polityki pieniężnej banku centralnego.

Z recenzji dr. hab. Piotra Misztala, prof. UJK


Wstęp

Rozdział 1
Stabilność finansowa, kryzysy finansowe - przegląd poglądów
1.1. Stabilność i niestabilność finansowa
1.2. Kryzys finansowy jako konsekwencja niestabilności finansowej
1.3. Mechanizmy transmisji i zarażania w kryzysie
1.4. Rola banków centralnych w utrzymywaniu stabilności finansowej

Rozdział 2
Globalny kryzys finansowy w rozwiniętych gospodarkach
2.1. Pierwsza faza kryzysu (subprime mortgage crisis) - lata 2007-2009
2.1.1. Przyczyny makro-, mezo- i mikroekonomiczne kryzysu hipotecznego w USA
2.1.2. Rozwój wydarzeń w USA i UE
2.2. Druga faza kryzysu (sovereign debt crisis) - lata 2009-2014
2.2.1. Przesłanki wystąpienia kryzysu zadłużenia publicznego
2.2.2. Rozwój wydarzeń w UE
2.3. Rynki finansowe podczas kryzysu w USA i UE
2.4. Sytuacja fiskalna i gospodarcza w wybranych krajach
2.5. Mechanizmy amplifikacji i transmisji globalnego kryzysu finansowego - uogólnienia i wnioski

Rozdział 3
Instrumenty polityki pieniężnej zastosowane w reakcji na kryzys finansowy
3.1. Standardowe działania podjęte przez banki centralne
3.2. Niestandardowe działania zastosowane przez wybrane banki
3.2.1. Działania z grupy indirect quantitative/credit easing
3.2.2. Działania z grupy direct credit easing i direct quantitative easing

Rozdział 4
Kształtowanie się kursów walut Polski, Czech i Węgier w okresie kryzysu finansowego
4.1. Czynniki wpływające na kształtowanie się kursów walut
4.2. Współczesne podejście do modelowania ekonometrycznego kursów walut na rynkach finansowych
4.3. Polityka kursowa i pieniężna w badanych krajach Europy Środkowej w warunkach kryzysu finansowego
4.4. Charakterystyka rynków walutowych krajów Europy Środkowej
4.5. Kształtowanie się kursu złotego, korony i forinta w stosunku do wybranych walut zachodnich

Rozdział 5
Wykorzystanie modeli ekonometrycznych do oceny reakcji kursów walutowych na działania podjęte przez banki centralne
5.1. Koncepcja badań i procedura badawcza
5.2. Ekonometryczne modele ARMA oraz GARCH
5.3. Identyfikacja modeli badanych kursów walutowych
5.4. Reakcja rynków walutowych na wybrane ogłoszenia z dziedziny polityki pieniężnej
5.5. Podsumowanie wyników badań empirycznych

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel
Spis wykresów
Spis schematów
Aneks
Opis zmiennych zastosowanych w badaniu


222 strony, Format: 16.5x23.5cm, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2018