wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

SKUTECZNIE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI A KOMPETENCJE INTERPERSONALNE


KRÓL M.B.

wydawnictwo: CEDEWU, 2017, wydanie I

cena netto: 58.39 Twoja cena  55,47 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Skutecznie zarządzanie projektami a kompetencje interpersonalne


Zarządzanie projektami bardzo silnie osadzone jest w praktyce i znajduje zastosowanie zarówno w działalności zawodowej człowieka, jak i w życiu prywatnym. Współcześnie to jedna z podstawowych, a zarazem najważniejszych umiejętności, którą muszą opanować wszyscy menedżerowie, bez względu na sektor, dyscyplinę czy poziom zarządzania.

Publikacja kierowana jest do osób zainteresowanych zagadnieniem skutecznego zarządzania projektami społecznymi widzianymi przez pryzmat kompetencji interpersonalnych menedżera projektu, a w szczególności do:

• praktyków działających w obszarze zarządzania projektami, chcących poszerzyć swoją wiedzę z zakresu zarządzania projektami w oparciu o prezentowaną teorię i praktykę;
• osób pracujących bądź zaangażowanych w działalność sektora pozarządowego opartego, w przeważającej mierze na pracy projektowej;
• studentów, dla których książka ta stanowić może usystematyzowanie wiedzy z zakresu zarządzania projektami, jak i dać rzeczywisty obraz pracy w projektach w praktyce.

Publikacja oprócz usystematyzowanej teorii z zakresu zarządzania projektami i zagadnień związanych z kompetencjami, zawiera szereg informacji, spostrzeżeń i rekomendacji opartych na praktycznych doświadczeniach zdobytych podczas pracy w projektach społecznych.


Wstęp 9

Rozdział 1
Skuteczność w zarządzaniu projektami 15
1.1. Projekt jako podstawa zarządzania projektami 15
1.1.1. Geneza pojęcia „projekt" 15
1.1.2. Określenie znaczenia projektu w zarządzaniu projektami 18
1.1.3. Cechy charakterystyczne projektów 22
1.1.4. Typologie i podziały projektów 23
1.2. Istota zarządzania projektami 25
1.2.1. Rozwój dziedziny zarządzania projektami 25
1.2.2. Znaczenie pojęcia „zarządzanie projektami" 28
1.2.3. Specyfika pracy projektowej 31
1.2.4. Tendencje rozwoju w zarządzaniu projektami 33
1.3. Czynnik ludzki w zarządzaniu projektami 35
1.3.1. Menedżer projektu 35
1.3.2. Style zarządzania zespołem projektowym 41
1.3.3. Skuteczność pracy menedżera projektu 44

Rozdział 2
Zarządzanie kompetencjami menedżera projektu 49
2.1. Znaczenie terminu „kompetencje" 49
2.1.1. Wieloznaczność pojęcia 49
2.1.2. Kompetencje - kwalifikacje - umiejętności 56
2.1.3. Typologie kompetencji 58
2.1.4. Model KSA a model góry lodowej 60
2.2. Kompetencje menedżerskie 61
2.2.1. Zakres pojęcia kompetencji kierowniczych 61
2.2.2. Role i umiejętności menedżerskie 63
2.2.3. Cechy skutecznego menedżera 65
2.3. Specyfika kompetencji interpersonalnych menedżera projektu 69
2.3.1. Kompetencje menedżera projektu 69
2.3.2. Kompetencje interpersonalne menedżera projektu 74
2.3.3. Modele kompetencji menedżera projektu 83

Rozdział 3
Kompetencje interpersonalne menedżera projektu społecznego - wprowadzenie do własnych badań empirycznych 87
3.1. Metodyczne zagadnienia własnych badań empirycznych 87
3.1.1. Cel, zakres i sposób prowadzenia badań 87
3.1.2. Uzasadnienie wyboru metody badań 91
3.1.3. Teoretyczne podstawy metod badawczych 95
3.1.4. Charakterystyka grup badawczych 103
3.2. Specyfika Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy 106
3.2.1. Istota Funduszy Szwajcarskich 106
3.2.2. Fundusz dla Organizacji Pozarządowych - cel i obszary tematyczne 108
3.2.3. Skuteczność działań Operatora i Partnera Funduszu 112
3.2.4. Rodzaje projektów i nabory wniosków 115
3.3. Opinie badanych o kompetencjach interpersonalnych skutecznych menedżerów projektów w świetle badań pilotażowych 120
3.3.1. Charakterystyka badanej grupy i metodyka badań 120
3.3.2. Specyfika pracy projektowej w opinii studentów 121
3.3.3. Kluczowe kompetencje interpersonalne menedżera projektu w świetle badań pilotażowych 125

Rozdział 4
Kompetencje interpersonalne menedżera projektu w świetle własnych badań empirycznych 133
4.1. Perspektywa kierownika projektu - wstęp do badań 133
4.2. Samoocena kompetencji interpersonalnych menedżerów projektów Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy 135
4.2.1. Wiedza i umiejętności praktyczne menedżerów projektów społecznych 135
4.2.2. Cechy osobowe i umiejętności interpersonalne menedżerów projektów Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy 139
4.2.3. Doświadczenie menedżerów projektów i doświadczenie organizacyjne 145
4.3. Kompetencje interpersonalne menedżerów projektów w ocenie ekspertów 153
4.3.1. Diagnoza poziomu kompetencji menedżerów projektów Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy 153
4.3.2. Niedobory kompetencji interpersonalnych menedżerów projektów Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy 159

Rozdział 5
Doskonalenie kompetencji interpersonalnych menedżerów projektów 163
5.1. Ograniczenia w zakresie badania i pomiaru kompetencji 163
5.2. Ocena stanu kompetencji menedżerów projektów 168
5.2.1. Profil społeczno-demograficzny kierownika projektu społecznego 168
5.2.2. Stan wiedzy i opanowanych umiejętności 171
5.2.3. Potencjał kierowników projektów i dojrzałość organizacyjna 175
5.3. Propozycja modelu kompetencji interpersonalnych 181
5.3.1. Zasadność tworzenia modeli 181
5.3.2. Profil kompetencji interpersonalnych menedżera projektu społecznego 184
5.4. Doskonalenie kompetencji interpersonalnych menedżerów projektów 195
5.4.1. Istota doskonalenia kompetencji menedżerskich 195
5.4.2. Warsztaty „szyte na miarę" dla menedżerów projektów społecznych 201

Zakończenie 207
Bibliografia 211

Załączniki 227
1. Kompetencje interpersonalne menedżera projektu na tle literatury 227
2. Lista wniosków dofinansowanych - Fundusz dla Organizacji Pozarządowych Grantu Blokowego, 2. nabór projektów „małych" (26 września 2012) 230
3. Specyfika pracy projektowej z perspektywy kierownika projektu - wnioski z obserwacji uczestniczącej 238
4. Niedobory kompetencji interpersonalnych u menedżerów projektów Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy 241
5. Lista wniosków dofinansowanych - Program Operacyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2013, Priorytet II 246

Spis tabel 273
Spis wykresów 275
Spis rysunków 276


278 stron, Format: 16.5x23.5cm, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2018