wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

STRES W PRACY MENEDŻERA


KRACZLA M.

wydawnictwo: CEDEWU, 2017, wydanie II

cena netto: 56.29 Twoja cena  53,48 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Stres w pracy menedżera


Współczesna rzeczywistość biznesowa wyznacza nowe trendy dla środowisk pracy i zarządzania zasobami przedsiębiorstw, wymuszając dostosowanie się do nowych, niestabilnych warunków.

W książce skoncentrowano się na zagadnieniu stresu menedżerskiego, przedstawiając go teoretycznie oraz w odniesieniu do przeprowadzonych badań empirycznych.

Autorka dokonuje prezentacji następujących obszarów:

• rola menedżerska w kontekście wybranych koncepcji stylów kierowania
• wymagania stawiane menedżerom we współczesnych organizacjach
• czynniki i obszary stresu w zawodzie menedżera
• syndrom wypalenia zawodowego u menedżerów
• sposoby radzenia sobie ze stresem indywidualnie i z poziomu organizacji
• uwarunkowania osobowościowe postępowania w warunkach stresu
• wskazania dla praktyki menedżerskiej oraz zalecenia rozwojowe dla menedżerów.

Praktyczny charakter książki czyni z niej szczególnie cenną pozycję na polskim rynku wydawniczym. Bogate doświadczenie biznesowe i konsultingowe Autorki pozwoliło na sformułowanie wielu kierunków zastosowania uzyskanych wyników badań w praktyce menedżerskiej.

Książka adresowana jest do menedżerów wszystkich szczebli zarządzania, specjalistów działów HR, doradców personalnych, trenerów, coachów, studentów kierunków biznesowych (zarządzanie, psychologia biznesu, zarządzanie zasobami ludzkimi).


Wstęp

Rozdział 1. Rola menedżera
1.1. Rozumienie pojęcia menedżer
1.2. Rola i funkcje menedżera w organizacji
1.3. Władza i wpływ kierowniczy
1.4. Styl kierowania jako narzędzie pracy menedżera

Rozdział 2. Problematyka stresu w ujęciu psychologicznym
2.1. Pojęcie i koncepcje stresu
2.1.1. Poznawczo-transakcyjny paradygmat stresu R.S. Lazarusa i S. Folkman
2.1.2. Relacyjne ujęcia stresu polskich badaczy
2.1.3. Salutogenetyczna koncepcja stresu A. Antonovskyego oraz teoria zachowania zasobów S. Hobfolla
2.2. Stres w sytuacji pracy
2.2.1. Modele stresu zawodowego
2.2.2. Konsekwencje doświadczania stresu zawodowego
2.2.3. Chroniczny stres zawodowy i wypalenie zawodowe
2.3. Radzenie sobie ze stresem

Rozdział 3. Stres w pracy menedżera
3.1. Stres zawodowy u menedżerów
3.2. Przegląd badań dotyczących stresu w pracy menedżera

Rozdział 4. Badania własne
4.1. Przedmiot badania i problem pracy
4.2. Sformułowanie problemu pracy i hipotez badawczych
4.3. Metody pomiaru psychologicznego (narzędzia badawcze)
4.3.1. Test Uzdolnień Menedżerskich (TUM) T. Alessandra i M.J. O‘Connor
4.3.2. Kwestionariusz Radzenia Sobie w Sytuacjach Stresowych (CISS) N.S. Endlera i J.D.A. Parkera
4.3.3. Test Przymiotnikowy ACL (The Adjective Check List) H.G. Gougha i A.B. Heilbruna
4.4. Sposób przeprowadzenia badań
4.5. Charakterystyka grupy badawczej

Rozdział 5. Analiza wyników badań własnych
5.1. Wybór stylu kierowania - badanie Testem Uzdolnień Menedżerskich (TUM)
5.2. Analiza zachowań menedżerskich w sytuacji stresu - badanie Kwestionariuszem Radzenia Sobie w Sytuacjach Stresowych (CISS)
5.3. Analiza wyników badania Testem Przymiotnikowym (ACL)
5.4. Zależności między stylami kierowania a stylami radzenia sobie ze stresem
5.4.1. Zależności między wymiarami stylów kierowania a skalami CISS
5.4.2. Różnice między stylami kierowania (TUM) w zakresie wyboru sposobów radzenia sobie ze stresem (CISS)
5.5. Zależności między stylami radzenia sobie ze stresem cechami osobowości
5.5.1. Zależności między cechami osobowości a skalami CISS
5.5.2. Różnice między stylami radzenia sobie ze stresem (CISS), a nasileniem cech osobowości (ACL)
5.6. Dyskusja wyników
5.7. Weryfikacja hipotez badawczych
5.7.1. Weryfikacja hipotezy H1
5.7.2 Weryfikacja hipotezy H2

Rozdział 6 Wnioski z programu badań własnych
6.1. Podsumowanie i wnioski końcowe
6.2. Możliwości praktycznego wykorzystania wyników badań własnych

Zakończenie
Streszczenie
Abstract
Bibliografia
Spis tabel
Spis wykresów
Spis rysunków
Zestawienie zbiorcze: dane statystyczne


222 strony, Format: 16.5x23.5cm, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2018