wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

PRAWO CELNE


MASŁOWSKA M. LASZUK M. GWARDZIŃSKA E. MICHALSKI R.

wydawnictwo: WOLTERS KLUWER, 2017, wydanie I

cena netto: 160.40 Twoja cena  152,38 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Prawo celne


Publikacja w sposób kompleksowy przedstawia wszystkie najważniejsze instytucje prawa celnego.

Zostały tu omówione m.in. takie zagadnienia, jak:

  • pochodzenie towarów oraz ich wartość celna,

  • taryfa celna,

  • procedury celne,

  • podstawy i zasady zastosowania zwolnień towarów od należności celnych w przywozie,

  • zasady stosowania uproszczeń w obsłudze celnej,

  • przedstawicielstwo w sprawach celnych,

  • zasady dokonywania zgłoszeń i obsługi celnej.

W książce przedstawiono ostatnie nowelizacje prawa celnego. Uwzględniono przepisy nowego Unijnego Kodeksu Celnego, przepisy wykonawcze oraz delegowane, które weszły w życie 1.05.2016 r., a także polskie regulacje odnoszące się do obrotu towarowego z państwami trzecimi, w tym zmiany wprowadzone ustawą o Krajowej Administracji Skarbowej. Na mocy nowych unormowań wprowadzono m.in. instytucje odprawy scentralizowanej i tzw. samoobsługi celnej, oraz zmieniono katalog procedur celnych, definicję eksportera czy przepisy dotyczące długu celnego i zabezpieczenia generalnego.

Opracowanie przeznaczone jest dla agentów celnych, radców prawnych, adwokatów, sędziów, komorników, księgowych i doradców podatkowych. Zainteresuje także przedsiębiorców działających w logistyce międzynarodowej i spedycji.


Wykaz skrótów
Wprowadzenie

Część pierwsza Przywóz towaru na obszar celny Unii Europejskiej

Rozdział I
Wprowadzenie towaru na obszar celny UE
1.1. Wprowadzenie towaru i przywozowa deklaracja skrócona
1.2. Przedstawienie towaru
1.3. Czasowe składowanie towaru
1.4. Status celny towarów

Rozdział II
Pochodzenie towaru
2.1. Niepreferencyjne pochodzenie towarów
2.1.1. Podstawy prawne
2.1.2. Zasady ustalania niepreferencyjnego pochodzenia
2.1.3. Dokumentowanie niepreferencyjnego pochodzenia towarów
2.2. Preferencyjne pochodzenie towarów
2.2.1. Podstawy prawne
2.2.2. Umowy o wolnym handlu
2.2.3. Ogólny system preferencji taryfowych
2.2.4. Unia celna
2.3. Deklaracja dostawców oraz inne procedury ułatwiające wystawianie lub sporządzanie dowodów pochodzenia
2.4. Wiążąca informacja o pochodzeniu

Rozdział III
Wartość celna towaru
3.1. Wartość transakcyjna
3.2. Koszty dotyczące wartości celnej towarów
3.2.1. Koszty wliczane do wartości celnej
3.2.2. Koszty niewliczane do wartości celnej
3.3. Dokumentowanie wartości celnej towaru
3.4. Uproszczony sposób obliczania wartości celnej
3.4.1. Uproszczony sposób obliczania elementów formułujących wartość celną wynikający z art. 73 UKC
3.4.2. Wartość celna towarów łatwo psujących się (rozporządzenie Komisji (UE) nr 543/2011)
3.4.3. Uproszczony sposób ustalania wartości celnej towarów łatwo psujących się sprowadzanych do konsygnacji (art. 142 ust. 6 RW)
3.5. Kwestionowanie przez organ celny deklarowanej wartości celnej
3.6. Zastępcze metody ustalania wartości celnej
3.6.1. Metoda wartości transakcyjnej towarów identycznych
3.6.2. Metoda wartości transakcyjnej towarów podobnych
3.6.3. Metoda wartości opartej na cenie jednostkowej (metoda dedukcyjna)
3.6.4. Metoda wartości kalkulowanej
3.6.5. Metoda wartości ustalanej na podstawie danych dostępnych na obszarze celnym UE - metoda tzw. ostatniej szansy
3.7. Wiążąca informacja o wartości celnej
3.8. Przeliczenie waluty w celu ustalenia wartości celnej

Rozdział IV
Klasyfikacja taryfowa (stawki celne i zasady ich stosowania)
4.1. Wspólna taryfa celna
4.2. Zasady klasyfikacji taryfowej towarów
4.2.1. Uwagi wprowadzające
4.2.2. Ogólne Reguły Interpretacji Nomenklatury Scalonej
4.2.3. Noty wyjaśniające
4.2.4. Opinie, decyzje i rozporządzenia klasyfikacyjne
4.3. Stawki celne i zasady ich stosowania
4.4. Wiążąca informacja taryfowa

Rozdział V
Przywozowe procedury celne
5.1. Dopuszczenie do obrotu
5.2. Procedury specjalne
5.2.1. Uwagi wprowadzające
5.2.2. Procedura tranzytu
5.2.3. Procedura składowania celnego
5.2.4. Procedura wolnego obszaru celnego
5.2.5. Procedura odprawy czasowej
5.2.6. Procedura końcowego przeznaczenia
5.2.7. Procedura uszlachetniania czynnego

Rozdział VI
Dług celny w przywozie
6.1. Powstanie długu celnego
6.2. Zabezpieczenie długu celnego
6.3. Pokrycie, zwrot i umorzenie należności celnych przywozowych
6.3.1. Zasady określania kwoty należności celnych przywozowych
6.3.2. Zasady płatności należności celnych i odroczenia płatności
6.3.3. Zwrot i umorzenie należności celnych
6.3.4. Wygaśnięcie długu celnego

Rozdział VII
Zwolnienia z należności celnych w przywozie towarów
7.1. Zasady stosowania zwolnień
7.2. Zwolnienia wynikające z UKC
7.2.1. Uwagi wprowadzające
7.2.2. Towary powracające
7.2.3. Produkty rybołówstwa morskiego i produkty wydobyte z morza
7.3. Zwolnienia wynikające z rozporządzenia 1186/2009
7.4. Zwolnienia wynikające z umów międzynarodowych
7.5. Zwolnienia wynikające z krajowych przepisów celnych
7.6. Zwolnienia dla kościołów i związków wyznaniowych

Część druga Wywóz towarów z obszaru celnego Unii Europejskiej

Rozdział VIII
Wyprowadzenie towaru
8.1. Wywozowa deklaracja skrócona
8.2. Zgłoszenie do powrotnego wywozu i powiadomienie o powrotnym wywozie

Rozdział IX
Procedury wywozowe
9.1. Procedura wywozu
9.2. Procedura uszlachetniania biernego

Część trzecia Regulacje stosowane w przywozie i wywozie

Rozdział X
Rejestracja przedsiębiorców i przedstawicielstwo celne
10.1. Rejestracja
10.2. Przedstawicielstwo celne
10.2.1. Przedstawicielstwo w Kodeksie cywilnym a przedstawicielstwo celne
10.2.2. Przedstawicielstwo a pełnomocnictwo w prawie cywilnym
10.2.3. Przedstawiciel celny

Rozdział XI
Zgłoszenie celne
11.1. Formy dokonania zgłoszeń
11.2. Dokumenty niezbędne do dokonania zgłoszenia
11.3. Sprostowanie zgłoszenia
11.4. Unieważnienie zgłoszenia
11.5. Korekty zgłoszeń
11.6. Weryfikacja zgłoszenia
11.6.1. Uwagi wprowadzające
11.6.2. Weryfikacja zgłoszenia celnego przed zwolnieniem towarów
11.6.3. Weryfikacja zgłoszenia celnego po zwolnieniu towarów

Rozdział XII
Uproszczenia
12.1. Rodzaje uproszczeń
12.1.1. Zgłoszenia celne uproszczone
12.1.2. Scentralizowana odprawa celna
12.1.3. Samoobsługa celna
12.1.4. Inne uproszczenia
12.2. Uzyskanie pozwolenia

Rozdział XIII
Status upoważnionego przedsiębiorcy (AEO)
13.1. Rodzaje pozwoleń AEO
13.2. Warunki uzyskania pozwolenia
13.2.1. Uwagi wprowadzające
13.2.2. Procedura wnioskowania o wydanie pozwolenia AEO
13.2.3. Ułatwienia wynikające z przepisów prawa
13.2.4. Ułatwienia przyznane przez polską administrację celną do 2017 r.
13.3. Postępowanie audytowe
13.4. Monitorowanie pozwoleń

Zakończenie
Bibliografia
Wykaz aktów normatywnych
Orzecznictwo unijne
Orzecznictwo sądów polskich
Autorzy


590 stron, Format: 14.0x20.0cm, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2018