wprowad w豉sne kryteria wyszukiwania ksi捫ek: (jak szuka?)
Tw鎩 koszyk:   0 z   zam闚ienie wysy趾owe >>>
Strona g堯wna > opis ksi捫ki
English version
Ksi捫ki:

polskie
podzia tematyczny
 
angloj瞛yczne
podzia tematyczny
 
Newsletter:

Zam闚 informacje o nowo軼iach z wybranego tematu
 
Informacje:

o ksi璕arni

koszty wysy趾i

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytu逝?
Pomo瞠my Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


mo瞠sz te zadzwoni
+48 512 994 090

PROCEDURY O名IATOWE Z WZORAMI DOKUMENT紟 TOM 1 PRAWO O名IATOWE I SYSTEM O名IATY


MARCINIAK L. RED.

wydawnictwo: WOLTERS KLUWER, 2017, wydanie I

cena netto: 214.30 Twoja cena  203,59 z + 5% vat - dodaj do koszyka

Procedury o鈍iatowe z wzorami dokument闚

Tom 1. Prawo o鈍iatowe i system o鈍iaty


Publikacja zawiera zbi鏎 ponad 50 procedur stosowanych w szko豉ch, przedszkolach, plac闚kach o鈍iatowych oraz organach prowadz帷ych i sprawuj帷ych nad nimi nadz鏎.

Procedury wynikaj zar闚no z przepis闚 ustawy o systemie o鈍iaty, jak i Prawa o鈍iatowego. Ka盥a procedura wskazuje odpowiednio:

 • termin wykonania danego zadania,
 • podmioty uczestnicz帷e w jego realizacji oraz
 • podstaw prawn wraz z komentarzem.

Procedury dotycz takich zagadnie, jak:

 • zak豉danie, prowadzenie i likwidacja szk馧 oraz plac闚ek publicznych i niepublicznych,

 • powierzenie i odwo豉nie funkcji kierowniczych w o鈍iacie,

 • wychowanie przedszkolne,

 • dotacje dla szk馧 i plac闚ek,

 • kszta販enie zawodowe,

 • obowi您ek rocznego przygotowania przedszkolnego, obowi您ek szkolny i nauki,

 • egzaminy i sprawdziany,

 • nadz鏎 pedagogiczny,

 • kszta販enie specjalne i nauczanie indywidualne,

 • pomoc materialna dla uczni闚,

 • finanse publiczne i kontrola zarz康cza,

 • system informacji o鈍iatowej,

 • ochrona danych osobowych,

 • bhp w plac闚ce o鈍iatowej,

 • krajoznawstwo i turystyka.

Ka盥 procedur uzupe軟iaj wzory dokument闚 dost瘼ne w wersji elektronicznej do pobrania ze strony internetowej po wpisaniu zamieszczonego w ksi捫ce kodu aktywacyjnego. Wzory mo積a modyfikowa i dostosowywa do indywidualnych potrzeb.

Opracowanie uwzgl璠nia stan prawny wynikaj帷y z przepis闚 ustaw z dnia 14 grudnia 2016 r.: Prawo o鈍iatowe oraz Przepisy wprowadzaj帷e ustaw - Prawo o鈍iatowe. Na mocy tych przepis闚 zosta造 przygotowane procedury dotycz帷e m.in.:

 • przekszta販ania szk馧 i zespo堯w z mocy prawa,
 • opracowywania, zatwierdzania oraz dokonywania zmian w arkuszu organizacyjnym szko造, przedszkola, plac闚ki o鈍iatowej,
 • ruchu kadrowego nauczycieli oraz pracownik闚 niepedagogicznych,
 • rekrutacji do szk馧 i przedszkoli.

Wykaz skr鏒闚

I. Zak豉danie, prowadzenie i likwidacja plac闚ek publicznych i niepublicznych
1. Zak豉danie i prowadzenie przedszkola, szko造 i plac闚ki o鈍iatowej przez j.s.t., dla kt鏎ej ich prowadzenie nie nale篡 do zada w豉snych
2. Wpis niepublicznego przedszkola, szko造 i plac闚ki o鈍iatowej do ewidencji prowadzonej przez w豉軼iw j.s.t.
3. Wykre郵enie niepublicznego przedszkola, szko造 i plac闚ki o鈍iatowej z ewidencji prowadzonej przez w豉軼iw j.s.t.
4. Wpis uczniowskiego klubu sportowego do ewidencji prowadzonej przez starost
5. Utworzenie zespo逝 szk馧 lub plac闚ek
6. Likwidacja publicznego przedszkola, szko造 lub plac闚ki, dla kt鏎ych organem prowadz帷ym jest j.s.t.

II. Powierzenie funkcji kierowniczych w o鈍iacie i odwo豉nie z nich
1. Powierzenie funkcji kierowniczej w plac闚ce o鈍iatowej
2. Odwo豉nie dyrektora z funkcji kierowniczej w plac闚ce o鈍iatowej

III. Wychowanie przedszkolne
1. Ustalanie wysoko軼i op豉t za korzystanie z wychowania przedszkolnego
2. Zapewnienie dowozu do najbli窺zego przedszkola, oddzia逝 przedszkolnego w szkole podstawowej lub najbli窺zej innej formy wychowania przedszkolnego
3. Zapewnienie wychowania przedszkolnego w przedszkolach, oddzia豉ch przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego
4. Uzyskiwanie i rozliczanie dotacji celowej na dzieci obj皻e wychowaniem przedszkolnym

IV. Dotacje dla szk馧 i plac闚ek
1. Ustalanie, rozliczanie i kontrola dotacji udzielanej przedszkolu publicznemu, oddzia這wi przedszkolnemu oraz publicznej innej formie wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osob prawn inn ni j.s.t. lub osob fizyczn
2. Ustalanie, rozliczanie i kontrola dotacji udzielanej szkole publicznej prowadzonej przez osob prawn inn ni j.s.t. lub osob fizyczn
3. Ustalenie zwrotu koszt闚 dotacji udzielonej przedszkolu publicznemu, oddzia這wi przedszkolnemu lub publicznej innej formie wychowania przedszkolnego

V. Obowi您ek rocznego przygotowania przedszkolnego, obowi您ek szkolny i obowi您ek nauki
1. Kontrola realizacji oraz egzekucji obowi您kowego rocznego przygotowania przedszkolnego, obowi您ku szkolnego i obowi您ku nauki
2. Spe軟ianie obowi您kowego rocznego wychowania przedszkolnego, obowi您ku szkolnego i obowi您ku nauki poza przedszkolem i szko陰
3. Post瘼owanie przy przechodzeniu uczni闚 z jednego typu szk馧 do innych
4. Odroczenie spe軟iania obowi您ku szkolnego
5. Skre郵enie z listy uczni闚 w publicznej szkole i przedszkolu

VI. Dokumenty szkolne i dokumentacja szkolna
Opracowywanie, zatwierdzanie i zmiana arkusza organizacyjnego przedszkola, szko造 lub plac闚ki o鈍iatowej

VII. Kszta販enie specjalne i nauczanie indywidualne
1. Indywidualny program lub tok nauki
2. Procedura obj璚ia dziecka kszta販eniem specjalnym
3. Organizacja zaj望 wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
4. Organizacja indywidualnego nauczania dzieci i m這dzie篡

VIII. Kszta販enie zawodowe
Dofinansowanie przygotowania zawodowego m這docianych

IX. Kszta販enie i dokszta販anie kadr nauczycielskich
1. Kszta販enie nauczycieli w szko豉ch wy窺zych i zak豉dach kszta販enia nauczycieli, formach pozaszkolnych, na studiach podyplomowych oraz studiach doktoranckich
2. Dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli

X. Nadz鏎 pedagogiczny
Procedury nadzoru pedagogicznego

XI. BHP w plac闚ce o鈍iatowej
1. Post瘼owanie w razie wypadku dziecka/ucznia w plac闚ce o鈍iatowej
2. Przygotowanie budynk闚 szkolnych i przedszkolnych do u篡tku
3. Post瘼owanie w sytuacjach trudnych wychowawczo na terenie szko造

XII. Zarz康zanie finansami publicznymi
1. Opracowywanie i zatwierdzanie planu finansowego przedszkola, szko造 lub plac闚ki o鈍iatowej
2. Procedura wdro瞠nia oraz dokumentowania kontroli zarz康czej w plac闚ce o鈍iatowej
3. Odpowiedzialno嗆 za naruszenie dyscypliny finans闚 publicznych

XIII. Pomoc materialna dla uczni闚
1. Udzielanie uczniom pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym
2. Udzielanie uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym - stypendium szkolnego i zasi趾u szkolnego z powodu zdarzenia losowego

XIV. Krajoznawstwo i turystyka szkolna
Organizacja wycieczek szkolnych

XV. System Informacji O鈍iatowej
1. Upowa積ienie do dost瘼u do bazy danych SIO
2. Bezpiecze雟two przekazywania danych do bazy danych SIO i pozyskiwania danych z bazy danych SIO

XVI. Ochrona danych osobowych
1. Przetwarzanie danych osobowych w plac闚kach o鈍iatowych
2. Powo豉nie i zadania administratora bezpiecze雟twa informacji w plac闚ce o鈍iatowej
3. Upowa積ienie do dost瘼u do danych osobowych w plac闚ce o鈍iatowej

XVII. Egzaminy i sprawdziany
1. Procedura zwolnienia ucznia z przyst徙ienia do egzaminu gimnazjalnego
2. Przeprowadzanie egzamin闚 klasyfikacyjnych
3. Przeprowadzanie egzamin闚 poprawkowych

XVIII. Rekrutacja do szk馧 i przedszkoli
1. Rekrutacja do publicznych przedszkoli
2. Rekrutacja do szk馧 publicznych
3. Przyjmowanie do publicznych przedszkoli, szk馧 dla m這dzie篡 i plac闚ek os鏏 nieb璠帷ych obywatelami polskimi

XIX. Reforma systemu o鈍iaty
1. Procedura przekszta販ania szk馧 i zespo堯w z mocy prawa w okresie reformy ustroju szkolnego
2. Procedura ruchu kadrowego nauczycieli w okresie reformy ustroju szkolnego
3. Procedura ruchu kadrowego pracownik闚 niepedagogicznych w okresie reformy ustroju szkolnego


544 strony, Format: 17.0x24.0cm, oprawa mi瘯ka

Po otrzymaniu zam闚ienia poinformujemy poczt e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytu polskoj瞛yczny lub angloj瞛yczny jest aktualnie na p馧ce ksi璕arni.

 
Wszelkie prawa zastrze穎ne PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2018