wprowad w砤sne kryteria wyszukiwania ksi笨ek: (jak szuka?)
Tw骿 koszyk:   0 z   zam體ienie wysy砶owe >>>
Strona g丑wna > opis ksi笨ki
English version
Ksi笨ki:

polskie
podzia tematyczny
 
angloj陑yczne
podzia tematyczny
 
Newsletter:

Zam體 informacje o nowo禼iach z wybranego tematu
 
Informacje:

o ksi阦arni

koszty wysy砶i

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytu硊?
Pomo縠my Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


mo縠sz te zadzwoni
+48 512 994 090

CI石AR DOWODU I OBOWIEK DOWODZENIA W PROCESIE KARNYM


JASI裇KI W. SKORUPKA J. RED.

wydawnictwo: WOLTERS KLUWER, 2017, wydanie I

cena netto: 138.90 Twoja cena  131,96 z + 5% vat - dodaj do koszyka

Ci昕ar dowodu i obowi眤ek dowodzenia w procesie karnym


Autorzy analizuj relacj poj阠ia ci昕aru dowodu i obowi眤ku dowodzenia do podstawowych zasad procesu karnego: zasady domniemania niewinno禼i, kontradyktoryjno禼i, prawdy, legalizmu i oportunizmu.

  • Czy zasadne jest rozr罂nianie poj赕 "ci昕ar dowodu" i "obowi眤ek dowodzenia"?

  • Czy dopuszczalne jest odwr骳enie ci昕aru dowodu?

  • Czy odwr骳enie ci昕aru dowodu jest zgodne z zasad domniemania niewinno禼i?

Ksi笨ka przeznaczona jest dla adwokat體, radc體 prawnych, s阣zi體 oraz prokurator體. Zainteresuje tak縠 pracownik體 naukowych.


Wykaz skr髏體

Jerzy Skorupka
Przedmowa

kasz B砤szczak
Poj阠ie i znaczenie ci昕aru dowodu w procesie cywilnym

Piotr Kardas
Determinanty ci昕aru dowodu i ci昕aru (obowi眤ku) dowodzenia w procesie karnym

Pawe Wili駍ki
Onus probandi (ci昕ar dowodu) w polskim procesie karnym - konstrukcja u硂mna?

Jaros砤w Zagrodnik
Ci昕ar dowodu i obowi眤ek dowodzenia w koncepcji

Mariana Cie秎aka , Dagmara Gruszecka
Problematyka ci昕aru dowodu w niemieckim post阷owaniu karnym

Karolina Kremem
Ci陑ar dowodu w procesie karnym pa駍tw common law

Jerzy Skorupka
Podsumowanie

Bibliografia
O Autorach


224 strony, Format: 15.0x21.0cm, oprawa twarda

Po otrzymaniu zam體ienia poinformujemy poczt e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytu polskoj陑yczny lub angloj陑yczny jest aktualnie na p蟪ce ksi阦arni.

 
Wszelkie prawa zastrze縪ne PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2018