wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

ORDYNACJA PODATKOWA KOMENTARZ


ETEL L. RED.

wydawnictwo: WOLTERS KLUWER, 2017, wydanie I

cena netto: 322.00 Twoja cena  305,90 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Ordynacja podatkowa

Komentarz


  • praktyczne stosowanie przepisów ogólnego prawa podatkowego w powiązaniu z wprowadzoną w 2017 r. modernizacją administracji skarbowej,

  • specyficzne regulacje znajdujące zastosowanie przede wszystkim w relacjach podatnik - gminne organy podatkowe (np.: decyzje ustalające, zmiana decyzji ostatecznej, itp.),

  • problematyka zastosowania środków komunikacji elektronicznej,

  • przepisy regulujące nadpłatę podatku (np. nowe zasady wydawania decyzji "cząstkowych" stwierdzających nadpłatę tylko w zakresie wynikającym z wniosku podatnika),

  • najnowsze zmiany prawa w zakresie zasad wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego,

  • zabezpieczenia zobowiązań podatkowych, w tym m.in. Rejestr Zastawów Skarbowych,

  • udział pełnomocnika w postępowaniu podatkowym (np. pełnomocnictwa).

  • zmiany wynikające z wprowadzenia generalnej klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania,

  • nowe wymogi dotyczących dokumentacji cen transferowych,

  • przepisy przewidujące pozyskanie ujednoliconej formy elektronicznej ksiąg podatkowych i dowodów księgowych (JPK).

Komentarz zawiera jednoznaczne stanowisko autorów dotyczące rozumienia poszczególnych przepisów ordynacji podatkowej. Autorzy prezentują orzecznictwo sądowe oraz Trybunału Konstytucyjnego i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej związane z omawianą problematyką. Trudne instytucje są przybliżane poprzez podanie przykładów praktycznych. Autorzy nie tylko skupili się na mankamentach obowiązujących regulacji, ale także wskazali propozycje ich rozwiązań.

Opracowanie przeznaczone jest przede wszystkim dla pracowników organów skarbowych, w tym także samorządowych, doradców podatkowych, radców prawnych oraz adwokatów. Zainteresuje również sędziów sądów administracyjnych, asesorów sądowych, prokuratorów, notariuszy oraz księgowych i pracownicy biur rachunkowych.


Wykaz skrótów
Wprowadzenie

Ustawa z 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2017 r. poz. 201 ze zm.)

Dział I. Przepisy ogólne

Dział II. Organy podatkowe i ich właściwość
Rozdział 1. Organy podatkowe
Rozdział 1a. Interpretacje przepisów prawa podatkowego
Rozdział 2. Właściwość organów podatkowych

Dział IIa. Porozumienia w sprawach ustalenia cen transferowych

Dział III. Zobowiązania podatkowe
Rozdział 1. Powstawanie zobowiązania podatkowego
Rozdział 2. Odpowiedzialność podatnika, płatnika i inkasenta
Rozdział 3. Zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych
Rozdział 4. Terminy płatności
Rozdział 5. Zaległość podatkowa
Rozdział 6. Odsetki za zwłokę i opłata prolongacyjna
Rozdział 7. Wygaśnięcie zobowiązań podatkowych
Rozdział 7a. Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych
Rozdział 8. Przedawnienie
Rozdział 9. Nadpłata
Rozdział 9a. Podpisywanie deklaracji
Rozdział 10. Korekta deklaracji
Rozdział 11. Informacje podatkowe
Rozdział 12. Rachunki
Rozdział 13. Odpowiedzialność solidarna
Rozdział 14. Prawa i obowiązki następców prawnych oraz podmiotów przekształconych
Rozdział 15. Odpowiedzialność podatkowa osób trzecich

Dział IIIa. Przeciwdziałanie unikaniu opodatkowania
Rozdział 1. Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania
Rozdział 2. Postępowanie podatkowe w przypadku unikania opodatkowania
Rozdział 3. Rada do Spraw Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania
Rozdział 4. Opinie zabezpieczające

Dział IV. Postępowanie podatkowe
Rozdział 1. Zasady ogólne
Rozdział 2. Wyłączenie pracownika organu podatkowego oraz organu podatkowego
Rozdział 3. Strona
Rozdział 3a. Pełnomocnictwo
Rozdział 4. Załatwienie spraw
Rozdział 5. Doręczenia
Rozdział 6. Wezwania
Rozdział 7. Przywrócenie terminu
Rozdział 8. Wszczęcie postępowania
Rozdział 9. Metryki, protokoły i adnotacje
Rozdział 10. Udostępnianie akt
Rozdział 11. Dowody
Rozdział 11a. Rozprawa
Rozdział 12. Zawieszenie postępowania
Rozdział 13. Decyzje
Rozdział 14. Postanowienia
Rozdział 15. Odwołania
Rozdział 16. Zażalenia
Rozdział 16a. Wykonanie decyzji
Rozdział 17. Wznowienie postępowania
Rozdział 18. Stwierdzenie nieważności decyzji
Rozdział 19. Uchylenie lub zmiana decyzji ostateczna
Rozdział 20. Wygaśnięcie decyzji
Rozdział 21. Odpowiedzialność odszkodowawcza
Rozdział 22. Kary porządkowe
Rozdział 23. Koszty postępowania

Dział V. Czynności sprawdzające

Dział VI. Kontrola podatkowa

Dział VII. Tajemnica skarbowa

Dział VIIa. (uchylony)

Dział VIII. Przepisy karne

Dział VIIIa. Zaświadczenia

Dział IX. Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe
Rozdział 1. Zmiany w przepisach obowiązujących
Rozdział 2. Przepisy przejściowe
Rozdział 3. Przepisy końcowe

Literatura

Skorowidz rzeczowy

Autorzy


1670 stron, Format: 17.5x24.5cm, oprawa twarda

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2018