wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

WARTOŚCI POLITYCZNE RZECZYPOSPOLITEJ OBOJGA NARODÓW STRUKTURY AKSJOLOGICZNE I GRANICE CYWILIZACYJNE


GRZEŚKOWIAK-KRWAWICZ A. AXER J. RED.

wydawnictwo: WYD UW, 2017, wydanie I

cena netto: 45.80 Twoja cena  43,51 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Wartości polityczne Rzeczypospolitej Obojga Narodów

Struktury aksjologiczne i granice cywilizacyjne


Autorzy przedstawiają wartości polityczne funkcjonujące w Rzeczypospolitej Obojga Narodów – przede wszystkim, choć nie tylko, we wspólnocie aktywnych politycznie szlacheckich obywateli. Starają się je odtworzyć na podstawie gruntownej analizy różnorodnych źródeł – traktatów i publicystyki politycznej, wystąpień publicznych na sejmie i sejmikach, ale także wypowiedzi nieoficjalnych, prywatnej wymiany poglądów między uczestnikami życia politycznego. Przedmiotem analizy jest m.in. obecny w dyskursie politycznym ideał państwa jako wspólnoty obywateli, a także ówczesna wizja człowieka-obywatela, członka wspólnoty politycznej, oraz jego wobec niej zobowiązania. Autorzy prezentują też i interpretują ówczesne rozumienie pojęć ojczyzna czy patriotyzm, wiele uwagi poświęcają fundamentalnym dla uczestników życia politycznego Rzeczypospolitej Obojga Narodów wartościom, jak prawo i wolność. Ukazują analizowane zagadnienia nie tylko w szerszym kontekście europejskim, lecz także w różnych epokach, co pozwala śledzić ewolucję w rozumieniu i ocenie pojęć i ideałów politycznych.

Dwunastotomowa seria monografii „Kultura Pierwszej Rzeczypospolitej w dialogu z Europą. Hermeneutyka wartości” przedstawia dziedzictwo kulturowe XV–XVIII wieku jako integralną, lecz oryginalną część kultury europejskiej. Celem badawczym jest rozpoznanie dróg i form obustronnej transmisji wartości estetycznych, politycznych i religijnych oraz ukazanie w szerokim, multilateralnym kontekście porównawczym struktury aksjologicznej kultury polskiej epok dawnych. Teksty kultury są badane w perspektywie wewnętrznej jako zapisy aktów ukierunkowanych na rozumienie wartości, a w perspektywie zewnętrznej jako wypowiedzi włączające się w europejskie dyskusje literacko-estetyczne, polityczne, religijne. W intensywnym dialogu kultura Rzeczypospolitej przejawia nie tylko chłonność na nowe idee, lecz także kreatywność i dynamikę działania na obszarze Europy.


Anna Grześkowiak-Krwawicz
Wstęp . 7

I. Państwo – wspólnota 25

Dorota Pietrzyk-Reeves (Uniwersytet Jagielloński)
Państwo jako rzecz wspólna (res publica) w renesansowej myśli politycznej . 27
Urszula Augustyniak (Uniwersytet Warszawski)
Wpływ konfesjonalizacji katolickiej na dyskurs polityczny w Rzeczypospolitej XVI – XVIII wieku. Wizje państwa i społeczeństwa . 52
Anna Grześkowiak-Krwawicz (Instytut Badań Literackich PAN)
Rzeczpospolita – państwo czy wspólnota. Zmiany w systemie wartości w dyskursie politycznym wieku XVIII 88

II. Człowiek – obywatel . 117

Karin Friedrich (University of Aberdeen)
Obywatele i obywatelskość w wielonarodowej Rzeczypospolitej 119
Jolanta Choińska-Mika (Uniwersytet Warszawski)
Wartości republikańskie w praktyce. Partycypacja obywatelska w czasach kryzysu (1648–1668) . 151
Richard Butterwick-Pawlikowski (Kolegium Europejskie w Natolinie oraz Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN)
Chrześcijanin i obywatel w dyskursie politycznym drugiej połowy XVIII wieku . 175

III. Prawo i wolność . 197

Patryk Sapała (Uniwersytet Warszawski)
Relacja między wolnością a prawem w pismach Stanisława Orzechowskiego 199
Edward Opaliński (Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN)
Prawo i wolność w szlacheckim systemie wartości w drugiej połowie XVI i na początku XVII stulecia . 242
Michał Zwierzykowski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
„Sine iustitia in libertate żyć nie chcemy”. Prawo i sprawiedliwość w dyskursie politycznym kampanii sejmowych lat 1696–1762 264

Zakończenie . 289

Jan Kieniewicz (Uniwersytet Warszawski)
Wartości polityczne Rzeczypospolitej Obojga Narodów a granice aksjologiczne cywilizacji europejskiej – kilka refleksji końcowych . 291

Indeks osób 309


318 stron, Format: 14.9x21.1, oprawa twarda

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2018