wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   1 egz. / 64.39 61,17   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

SYMBOLICZNE I REALNE PODSTAWY TOŻSAMOŚCI SPOŁECZNEJ W ŚREDNIOWIECZU


GAWLAS S. ŻMUDZKI P. RED.

wydawnictwo: WYD UW, 2017, wydanie I

cena netto: 64.39 Twoja cena  61,17 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Symboliczne i realne podstawy tożsamości społecznej w średniowieczu


Publikacja dotyczy szeroko pojętej problematyki tożsamości i jej kształtowania się w średniowieczu oraz związków między tożsamością a pamięcią, różnych nośników pamięci i mechanizmów budowania tożsamości zbiorowych. Dyskusje dotyczące tzw. polityki pamięci, jej znaków i symbolicznego panowania nad terytorium pokazują nowe wymiary zjawisk zbiorowej tożsamości, granic wspólnoty oraz funkcji ustnego i pisemnego przekazu pamięci dla poczucia wspólnej tożsamości.

Autorzy podejmują problemy metodologiczne i teoretyczne dotyczące badań nad pamięcią i jej nośnikami w średniowieczu, analizują pod różnymi kątami przekazy dziejopisarskie (w tym Galla Anonima, Janka z Czarnkowa, Jordanesa, Liutpranda z Cremony oraz Kroniki Halicko-Wołyńskiej), a także próbują rekonstruować dziejopisarskie strategie narracyjne.

rezentują też liczne zagadnienia szczegółowe, jak np.:

*rola kancelarii miejskich przy powstawaniu tożsamości komunalnej,
*zmiany reguł sukcesji dynastycznej na obszarze pokarolińskiej Europy,
*przekształcenia w funkcjonowaniu struktur pokrewieństwa podczas tzw. rewolucji feudalnej,
*zjawisko umieszczania depozytów w gałkach na wieżach kościołów i budynków komunalnych jako swoisty przejaw polityki pamięci,
*sposób rozumienia różnic między poganinem a chrześcijaninem w czasach karolińskich,
*wykorzystanie zjawiska pamięci liturgicznej, zapisanej w źródłach kommemoracyjnych, do badań tożsamości rodzinnej,
*badania nad rolą narracji fundacyjnych przy budowaniu tożsamości konwentów klasztornych,
*formy chrześcijańskiej tożsamości demonstrowane w obliczu śmierci na podstawie testamentów magnackich sporządzanych w Wielkim Księstwie Litewskim,
*pochodzenie i znaczenie kulturowe nazw „Polanie – Polacy – Polska”,
*powstanie opowieści o pobycie Kazimierza Odnowiciela w klasztorze w Cluny i jej funkcjonowanie w polskim dziejopisarstwie,
*narracje dotyczące początków Polski jako królestwa chrześcijańskiego.


Wstęp, Sławomir Gawlas  7
Sławomir Gawlas, Pytania o tożsamość średniowiecznych Polaków w świetle współczesnych dyskusji humanistyki . 15
Tomáš Velička, Najnowsze czeskie badania nad pamięcią średniowieczną 83
Zofia Wóycicka, Pamięć społeczna. Aktualne dyskusje i nurty badawcze   102
Grzegorz Pac, Memoria a badanie tożsamości we wcześniejszym średniowieczu – kilka uwag o pożytkach, ale też ograniczeniach w zastosowaniu metody . 121
Marcin R. Pauk, Wspólnota klasztorna jako „środowisko pamięci”. Konwent opactwa Petershausen i podstawy jego tożsamości w pierwszej połowie XII w. 138
Paweł Żmudzki, Kulturowy kontekst nazw „Polanie”, „Polacy”, „Polska” w średniowiecznej historiografii polskiej i ruskiej 165
Inga Stembrowicz, Podanie o Kazimierzu Mnichu w polskim dziejopisarstwie do końca XIV wieku . 220
Piotr Węcowski, Uwagi na temat początków Polski w pamięci historycznej w późnym średniowieczu . 283
Andrzej Pleszczyński, Gall Anonim o relacji Polski do Niemiec / Cesarstwa Rzymskiego w kontekście wywodu Mnicha Sazawskiego o położeniu Czech . 313
Arkadiusz Borek, Tożsamość czternastowiecznego prałata na przykładzie Janka z Czarnkowa  333
Agnieszka Bartoszewicz, Rola kancelarii miejskiej w budowaniu tożsamości mieszczańskiej w późnośredniowiecznej Polsce  377
Roman Michałowski, Czym się różni poganin od chrześcijanina? Kilka uwag na marginesie eposu Ermolda Czarnego 393
Aneta Pieniądz, Rola kobiet w budowaniu tożsamości rodzinnych i rodowych we wczesnym średniowieczu (VIII–X w.) . 407
Zbigniew Dalewski, Kształtowanie się tożsamości dynastycznej we wcześniejszym średniowieczu  427
Robert Kasperski, Teodoryk Wielki, Eutaryk i „jedność Gotów”: Historia Gothorum Kasjodora w służbie legitymizacji władzy  460
Antoni Grabowski, Liudprand z Cremony – „pierwszy Europejczyk” i jego ojczyzna: Królestwo Italii  486
Adrian Jusupović, Tożsamość i obcość w czasach Daniela Romanowicza: konstrukcja narracji w Kronice halicko-wołyńskiej  503
Ewa Wółkiewicz, Spójrz, co kula ta wie: polityka pamięci w nowożytnych miastach śląskich  516
Rita Regina Trimoniene, Przygotowanie do śmierci – obowiązki dobrego chrześcijanina w świetle testamentów magnackich w Wielkim Księstwie Litewskim w XV stuleciu i na początku XVI w. 562


578 stron, Format: 16.5x23.4, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2018