wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

CIĄGŁOŚĆ MIASTA PROLEGOMENA


MADUROWICZ M.

wydawnictwo: WYD UW, 2017, wydanie I

cena netto: 61.10 Twoja cena  58,05 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Ciągłość miasta

Prolegomena


Transdyscyplinarne studium o mieście w kontekście ciągłości historycznej, przestrzennej, formalnej, urbanistycznej itd. Łączy rozmaite perspektywy poznawcze geografów, urbanistów, socjologów, historyków, planistów czy archeologów, a w pewnych kwestiach (np. wykładni ciągłości) jest podstawowym źródłem informacji i konceptualizacji, zawiera obszerny materiał egzemplifikacyjny, obejmujący doświadczenia miejskie z całego świata i wielu wybranych okresów historycznych.

Publikacja adresowana jest do profesjonalnych badaczy osadnictwa i adeptów dziedzin zajmujących się obszarami zurbanizowanymi, jak również do miłośników miast. Może też służyć jako podręcznik akademicki dla studentów historii, geografii miast, gospodarki przestrzennej, socjologii miasta, antropologii miasta, urbanistyki, architektury, architektury krajobrazu na uniwersytetach i politechnikach, a także na sprofilowanych urbanistycznie kierunkach w innych uczelniach wyższych.


Wstęp  7

1. Idea ciągłości 13
1.1. Status ontologiczny ciągłości . 14
1.2. Ciągłość i zmienność . 24
1.3. Koncepcje ciągłości w wybranych naukach szczegółowych  38
1.4. Konstytucja bytów czasowo-przestrzennych  51
1.5. Problem skali  64
1.6. Między ciągłością a zerwaniem . 83
1.7. Epistemologia ciągłości  93

2. Ciągłość miejska 127
2.1. Ciągłość idei  128
2.2. Historyczne uwarunkowania ciągłości, czyli potencjał długiego trwania  141
2.3. Historyczne okoliczności zerwania, czyli potencjał rewolucji  153
2.4. Ciągłość miasta . 174
2.5. Próba operacjonalizacji, czyli możliwe wskaźniki ciągłości  212

3. Próba klasyfikacji ciągłości miejskiej  239
3.1. Rodzaje ciągłości . 242
3.1.1. Ciągłość semantyczno-formalna . 244
3.1.2. Ciągłość czasowa i przestrzenna  255
3.1.3. Ciągłość organizacyjno-funkcjonalna . 259
3.2. Dziedziny ciągłości . 274
3.2.1. Ciągłość kulturowo-cywilizacyjna i historyczna  276
3.2.2. Ciągłość geografi czna, społeczna i ekonomiczna . 282
3.2.3. Ciągłość polityczno-ustrojowa  309
3.2.4. Ciągłość architektoniczno-urbanistyczna . 327
3.3. Ciągłość a pojęcia pokrewne  349

4. Ciągłość miast  359
4.1. Uwarunkowania ciągłości miejskiej  361
4.2. Przyczyny, formy i rezultaty zerwania  379
4.3. Próba miary i refl eksji  401

Zakończenie  411
Aneks  415
Literatura i źródła . 441
Akty prawne  441
Publikacje zwarte  441
Artykuły i źródła rozproszone . 449
Zwarte prace niepublikowane . 462
Wywiady pogłębione  463
Źródła muzealne i inne  464
Indeks miast . 465
Spisy ilustracji . 477
Fotografi e  477
Mapy  477
Plany  478
Ryciny  479
Schematy . 479
Tabele  480
Wykresy . 480


480 stron, Format: 16.5x23.2, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2018