wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   1 egz. / 42.55 40,42   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

MY NIEWIDZIALNI HISTORIA POLAKÓW W NIEMCZECH


LOEW O.P.

wydawnictwo: WYD UW, 2017, wydanie I

cena netto: 42.55 Twoja cena  40,42 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

My niewidzialni

Historia Polaków w Niemczech


Autor prezentuje historię Polaków w Niemczech: traktuje o dziejach polskiej imigracji, a także o historycznych mniejszościach polskich na terenie Niemiec, poczynając od średniowiecza aż do współczesności.

Polacy od stuleci stanowili część społeczeństwa niemieckiego, jednak dopiero po rozbiorach stali się dużą mniejszością w Królestwie Pruskim. Wkrótce przemiany społeczno-ekonomiczne uruchomiły procesy migracji, w wyniku których między początkiem XIX w. a czasami obecnymi osiem milionów Polaków przeniosło się na tereny, gdzie przeważała ludność niemieckojęzyczna. Dziś Polacy – druga co do wielkości grupa mniejszościowa w Niemczech – tworzą bardzo zróżnicowaną społeczność. Są wśród nich wysiedleńcy i późni wysiedleńcy, którzy nie przyznają się do tożsamości polskiej, a jednak w domu mówią po polsku – nierzadko w gwarze śląskiej. Są też wysiedleńcy, którzy chcą jak najszybciej zintegrować się ze społeczeństwem niemieckim oraz tacy, którzy starają się pozostać Polakami. Są ludzie, którzy emigrowali z powodów ekonomicznych lub politycznych – część z nich ma obywatelstwo polskie, a część niemieckie. Co roku do Niemiec przybywają setki tysięcy polskich robotników sezonowych. Równolegle żyją tam potomkowie ludzi, których rzuciła do Niemiec II wojna światowa, a także migranci zarobkowi z czasów przedwojennych. Peter Oliver Loew podjął próbę naszkicowania całościowego obrazu, mimo oczywistych problemów metodycznych związanych zarówno z niejednoznacznością określeń Niemcy i Polacy, jak i z pojęciem mniejszości.


Wstęp   

I. Jak to się wszystko zaczęło: średniowiecze i nowożytność  
Polskie księżniczki w Rzeszy      
Handlarze i wędrowcy  
Mazury i Śląsk jako obszary polskiego osadnictwa na terenach niemieckich      
Studenci i inni: polscy podróżnicy na ziemiach niemieckich  
Biskupi i reformatorzy    
Elity Berlina i Drezna  

II. Największa mniejszość Prus i Cesarstwa Niemieckiego: od rozbiorów Polski do I wojny światowej    
Kraj pod zaborami: tereny zaboru pruskiego 1772–1806   
Wschodnie prowincje Prus: krótki przegląd długiego wieku XIX (1815–1918)      
Polacy „na swoim”. Tradycyjne obszary osadnictwa polskiego w Prusach     
Poznań – ośrodek ruchu narodowego 
Prusy Zachodnie/Pomorze Gdańskie     
Osobliwość zachodniopruska: Kaszubi    
Pomorze Tylne i wymierający lud Słowińców  
Prusy Wschodnie, mała ojczyzna Mazurów i Warmiaków 
Górny i Dolny Śląsk     
1832: Polacy wędrują przez Niemcy  
Rewolucjoniści w akcji: proces Polaków i Wiosna Ludów  
Masowe migracje Polaków       
„Na saksy”: Polacy w drodze      
Westfalczycy (Ruhrpolen): proletariat na obczyźnie      
Wełna i węgiel brunatny: inne odmiany sezonowych migracji Polaków  
Arystokracja, robotnicy, asymilacja: Polacy w Berlinie     
„Dążymy bowiem do innych celów…”. Polacy w parlamentach   
Laury akademickie: Polacy na uniwersytetach niemieckich    
Artyści i bonvivanci     
„Nazwisko moje łamało im języki”: polscy pisarze w Niemczech  
Malarze: ulubieńcy władców i publiczności   
Polscy muzycy i muzyka niemiecka   
Organizacje o zasięgu ogólnoniemieckim     
Jak bardzo polscy byli „polscy Żydzi”?   
Dygresja: Polacy w Austrii   
Regiment gwardii i okopy: Polacy w wojsku  
I wojna światowa: jeńcy wojenni, robotnicy przymusowi i cisza przed burzą     

III. Kość niezgody: Polacy w Niemczech w okresie międzywojnia    
Polscy Prusacy zmieniają się w pruskich Polaków 
Wersal i jego następstwa: przesunięcia granic i zmagania plebiscytowe  
Zostać, optować czy wracać? Perspektywy Polaków w Niemczech po 1918 roku       
W rozproszeniu: mniejszość polska w Niemczech   
Górny Śląsk      
O znikaniu Mazurów i trwaniu innych Polaków    
Przypadek szczególny: Wolne Miasto Gdańsk   
Polacy nad Ruhrą i Szprewą     
Wciąż potrzebni: polscy robotnicy sezonowi      
Na straconej pozycji? Przedstawiciele Polaków w Niemczech  
Muzy i gwiazdy wielkiego ekranu    
Polscy Żydzi między asymilacją a marginalizacją  

IV. Okropności wojny: wypędzenia, germanizacja, praca przymusowa, zagłada      
Polacy w „Starej Rzeszy”      
Obszary wcielone do Rzeszy: terror, wypędzenia, zagłada   
„Zniemczenie”, wykluczenie i trudne sąsiedztwo: Polacy na terenach wcielonych do Rzeszy  
Przeżyć w oflagu     
Walka za cudzą ojczyznę: Polacy w Wehrmachcie   
Niewolnicy z Polski: robotnicy przymusowi w Rzeszy   
„Tu przestaliśmy być ludźmi”: Polacy w obozach koncentracyjnych na terenie Rzeszy  

V. Dzieci zimnej wojny: pokiereszowane życiorysy i masowa imigracja 
Gdzie jest mój dom? Dipisi (displaced persons)    
Maczków: enklawa polska w Niemczech    
Monachium nadaje po polsku    
Już jakby w Polsce, a jednak inaczej: polscy artyści w RFN   
Od „starej emigracji” do współczesnej mniejszości: tradycja i nowy początek     
Między ojczyzną a obczyzną: wypędzeni i wysiedleńcy  
Pokusa: polscy uchodźcy między azylem a pobytem tolerowanym   
Dojazdy i handel: Polacy w NRD  

VI. Niewidzialna mniejszość? Polacy w dzisiejszych Niemczech
Zarządzenia i przepisy: podstawy prawne polskiej bytności w Niemczech     
Nowa migracja: centra i marginesy 
Dokąd ciągnie Polaków w Niemczech?       
Bazar Polenmarkt: orientalny harmider na Placu Poczdamskim   
Berlin: ośrodek nowej polskiej emigracji   
Sezonowa migracja zarobkowa       
Praca na czarno na bogatym Zachodzie  
Zbieracze szparagów i truskawek  
W zakamarkach niemieckich domów, pod niemieckimi łóżkami   
Prostytucja     
W poszukiwaniu szczęścia: małżeństwa polsko-niemieckie  
Emigracja intelektualistów       
„Nie ma mnie ani tu, ani tam”: biografie artystyczne   
Polacy w Niemczech jako idole sportowi   
Galimatias stowarzyszeń: polskie organizacje parasolowe 
Historia sukcesu: lokalne organizacje i media   
Dygresja: struktury kościelne    
Nowa mniejszość przygraniczna  
Polacy w Niemczech dzisiaj: nadal niewidzialni, ale też nieodzowni 

Skrótowce  
Bibliografia     
Spis ilustracji   
Indeks nazwisk    


316 stron, Format: 17.4x24.2, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2018