wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

POSTAWY OJCOWSKIE W ŚRODOWISKU WIEJSKIM


BARTOSIAK Ł.

wydawnictwo: WYD UW, 2017, wydanie I

cena netto: 42.55 Twoja cena  40,42 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Postawy ojcowskie w środowisku wiejskim


Autor przedstawia wizerunek współczesnego ojca – obecnego w życiu dziecka i zaangażowanego w jego wychowanie.

Książka zawiera wyczerpujące omówienie tematu, począwszy od teoretycznego opisu historii rodziny, przez psychologiczne ujęcie zachowań rodzicielskich, po przedstawienie autorskiej typologii postaw ojcowskich.

Autor opisuje i analizuje postawy ojcowskie w polskim środowisku wiejskim na przykładzie powiatu płockiego.

Poruszone kwestie przedstawia również z perspektywy samych badanych, analizując ich postrzeganie roli ojca i odczucia z nią związane oraz czynniki warunkujące udział mężczyzn w opiece nad dziećmi.


Wstęp

ROZDZIAŁ 1. Problematyka ojcostwa w ujęciu teoretycznym
1.1. Ojciec i ojcostwo - charakterystyka pojęć
1.2. Wieloaspektowość ojcostwa
1.2.1. Ujęcie prawne ojcostwa
1.2.2. Ujęcie biologiczne ojcostwa
1.2.3. Ujęcie duchowe ojcostwa
1.2.4. Ujęcie pedagogiczne ojcostwa

ROZDZIAŁ 2. Ojcostwo i wychowanie w środowisku rodzinnym
2.1. Rodzina w myśli pedagogiki personalistycznej
2.2. Wychowanie w pedagogice personalistycznej
2.3. Pozycja i znaczenie ojca w rodzinie - perspektywa historyczna
2.4. Przygotowanie do bycia ojcem w rodzinie współczesnej
2.5. Stan wiedzy, przegląd wybranych badań na temat roli i znaczenia ojca w procesie wychowania dziecka
2.6. Typologie i wizerunki współczesnego ojcostwa przedstawiane w literaturze

ROZDZIAŁ 3. Zachowania ojcowskie - odniesienie do wybranych teorii psychologicznych
3.1. Poznawcza koncepcja postaw autorstwa Davida Krecha, Richarda S. Crutchfielda, Egertona L. Ballacheya a kształtowanie się postaw ojcowskich
3.2. Społeczno-uczeniowa teoria osobowości Juliana Rottera a znaczenie doświadczeń zapamiętanych z rodziny pochodzenia
3.3. Teoria ekologii humanistycznej Urie Bronfenbrennera a środowiskowe czynniki warunkujące udział ojca w procesie wychowania dziecka
3.4. Społeczno-poznawcza teoria Alberta Bandury a uczenie się określonych zachowań ojcowskich

ROZDZIAŁ 4. Postawa w świetle literatury - wyjaśnienia terminologiczne
4.1. Definicje i koncepcje postaw w naukach psychologicznych i społecznych
4.2. Komponenty postaw
4.2.1. Komponent poznawczy
4.2.2. Komponent uczuciowy
4.2.3. Komponent działania
4.3. Cechy postaw
4.4. Genetyczne oraz nabyte czynniki warunkujące kształtowanie się postaw
4.5. Kształtowanie się postaw - warunkowanie klasyczne i instrumentalne
4.6. Postawy a zachowanie
4.7. Postawy rodzicielskie - przegląd
4.8. Typy postaw rodzicielskich oraz ich znaczenie w świetle badań

ROZDZIAŁ 5. Metodologia badań własnych
5.1. Motywacja do podjęcia badań
5.2. Cel i problemy badawcze
5.3. Metody, techniki i narzędzia badawcze
5.4. Charakterystyka badanego środowiska
5.5. Dobór próby
5.6. Opis próby

ROZDZIAŁ 6. Ojcostwo według respondentów - wspomnienia, uczucia, emocje
6.1. Stosunek mężczyzn do projektu badawczego
6.2. Sposób postrzegania ojcostwa
6.3. Narodziny dziecka
6.4. Trudno czy łatwo być ojcem? - opinie badanych
6.5. Respondenci o sobie
6.6. Wartość ojcostwa w okresie niemowlęcym

ROZDZIAŁ 7. Ojciec w procesie opieki i wychowania dziecka w rodzinach wiejskich
7.1. Opieka nad dzieckiem
7.1.1. Pierwsze czynności opiekuńcze
7.2. Dzień powszedni z dzieckiem
7.2.1. Czas dla dziecka
7.2.2. Opieka zdrowotna
7.2.3. Przygotowywanie posiłków
7.2.4. Bezpieczna droga do szkoły
7.2.5. Zainteresowanie różnymi formami spędzania czasu przez dziecko po zajęciach szkolnych
7.2.6. Czas wolny
7.2.7. Zabawa z dzieckiem
7.2.8. Ulubione czynności opiekuńcze
7.2.9. Zabezpieczenie potrzeb materialnych
7.3. Wychowanie
7.3.1. Ocena własnych kompetencji wychowawczych
7.3.2. Wiedza ojców na temat wychowania. Sposoby poszukiwania wiedzy. Własne koncepcje wychowania
7.3.3. Różnica w wychowaniu przez matkę i przez ojca w świetle opinii badanych
7.3.4. Metody wychowawcze stosowane przez ojców
7.3.5. Przekaz tradycji rodzinnych
7.3.6. Zainteresowanie nauką szkolną
7.3.7. Stosunek do bibliotek, wycieczek i udziału dziecka w życiu kulturalnym

ROZDZIAŁ 8. Źródła warunkujące rodzaj relacji badanych ojców z dzieckiem
8.1. Rodzina pochodzenia jako źródło warunkujące postawy badanych
8.2. Najbliższe środowisko życia badanych (koleżanki, koledzy, krewni) jako czynnik warunkujący postawy ojcowskie

ROZDZIAŁ 9. Postawy badanych ojców
9.1. Postawy ojcowskie
9.2. Modele ojcostwa w badanych rodzinach
9.2.1. Model ojcostwa sprzyjającego
9.2.2. Model ojcostwa zdystansowanego

Podsumowanie
Zakończenie
Bibliografia


272 stron, Format: 22.6x16.4, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2018