wprowad w砤sne kryteria wyszukiwania ksi笨ek: (jak szuka?)
Tw骿 koszyk:   0 z   zam體ienie wysy砶owe >>>
Strona g丑wna > opis ksi笨ki
English version
Ksi笨ki:

polskie
podzia tematyczny
 
angloj陑yczne
podzia tematyczny
 
Newsletter:

Zam體 informacje o nowo禼iach z wybranego tematu
 
Informacje:

o ksi阦arni

koszty wysy砶i

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytu硊?
Pomo縠my Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


mo縠sz te zadzwoni
+48 512 994 090

MYENIE STRATEGICZNE O DOPROWADZANIU SPRAW DO SZCZ师LIWEGO KO袰A (AUDIOBOOK)


HARRIS V.

wydawnictwo: EMKA, 2017, wydanie I

cena netto: 29.59 Twoja cena  28,11 z + 5% vat - dodaj do koszyka

My秎enie strategiczne

O doprowadzaniu spraw do szcz甓liwego ko馽a

(Audiobook)


Ksi笨ka My秎enie strategiczne. O doprowadzaniu spraw do szcz甓liwego ko馽a dostarczy ci innowacyjnych i sprawdzonych strategii, by z ich pomoc m骻 sta si osob, wok蟪 kt髍ej ci眊le dzieje si co pozytywnego. Kim, kogo inni podziwiaj i komu zazdroszcz ilo禼i uko馽zonych projekt體 i zada doprowadzonych do ko馽a!

Ma ona pobudzi tw骿 umys do kreatywnego my秎enia, w efekcie czego b阣ziesz post阷owa wydajniej i skuteczniej, zar體no w pracy, jak i 縴ciu osobistym.

„Vincent Harris znowu to zrobi! Jego ksi笨ka Sekrety skuteczno禼i doda砤 swoistego kolorytu nudnemu tematowi zarz眃zania czasem i produktywno禼i.    My秎enie strategiczne wynosi to zagadnienie na wy縮zy poziom i skupia si bardziej na konkretnych strategiach oraz technikach, kt髍e ka縟y mo縠 zastosowa, 縠by dokona wi阠ej, by kim wi阠ej i wydoby wi阠ej rado禼i z 縴cia!”


Cheri J. Najor, m體ca motywacyjny, trener korporacyjny, licencjonowana terapeutka The Center for Peak Performance


Wst阷

Strategia numer 1:
Zaplanuj wszystko dzie wcze秐iej

Strategia numer 2:
U縴waj zasady 80/20

Strategia numer 3:
Prawo wymuszonej efektywno禼i

Strategia numer 4:
Postrzegaj zadanie jako ju wykonane

Strategia numer 5:
Prowad dziennik

Strategia numer 6:
Poznaj prawd o oczekiwaniach

Strategia numer 7:
Naucz si gra w gr "Ile mog zrobi"

Strategia numer 8:
Wsta godzin wcze秐iej, ni musisz

Strategia numer 9:
Zr骲 porz眃ek

Strategia numer 10:
Zasada dziewi赕dziesi阠iu dni na wyrobienie nawyk體 odpornych na zmiany

Strategia numer 11:
Stw髍z krzes硂 stresu i zmartwie

Strategia numer 12:
Wysy砤j kr髏kie listy i dawaj prezenty

Strategia numer 13:
Ka縟ego wieczora przeanalizuj sw骿 dzie

Strategia numer 14:
Codziennie zr骲 co najmniej jedn rzecz, kt髍a wykracza poza twoj stref komfortu

Strategia numer 15:
Przyjmij filozofi "Je秎i jestem na czas, jestem sp蠹niony"

Strategia numer 16:
Uzupe硁ij kratki, 縠by osi眊n辨 sukces

Strategia numer 17:
Tw骿 umys przetworzy informacje szybciej, ni my秎isz

Strategia numer 18:
Pozb眃 si wszystkich folder體 z mailami z wyj眛kiem trzech

Strategia numer 19:
Naucz si m體i "nie"

Strategia numer 20:
Jedz lekki lunch

Strategia numer 21:
Oszacuj czas i dodaj 50 procent

Strategia numer 22:
Z g髍y powiedz ludziom, ile masz czasu

Strategia numer 23:
Nie 縴j wed硊g za硂縠; dzia砤j na podstawie fakt體

Strategia numer 24:
苭iczenie z mysz

Strategia numer 25:
Dlaczego afirmacje rzadko dzia砤j i mog nawet wszystko pogorszy (i co mo縠sz z tym zrobi)

O autorze


CD MP3

Po otrzymaniu zam體ienia poinformujemy poczt e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytu polskoj陑yczny lub angloj陑yczny jest aktualnie na p蟪ce ksi阦arni.

 
Wszelkie prawa zastrze縪ne PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2018