wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ PRACOWNICZA I JEJ WPŁYW NA EFEKTYWNOŚĆ ORGANIZACJI


ŁOCHNICKA D.

wydawnictwo: WYD UN ŁÓDŹ, 2017, wydanie I

cena netto: 44.75 Twoja cena  42,51 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Przedsiębiorczość pracownicza i jej wpływ na efektywność organizacji


Wykorzystanie przedsiębiorczego potencjału pracowników do osiągania celów organizacji wydaje się obecnie kluczowym czynnikiem warunkującym przetrwanie i rozwój przedsiębiorstw na rynku. Aktywne włączanie pracowników w rozwiązywanie problemów organizacji może zwiększyć elastyczność firm w przystosowywaniu się do zmian, przyczyniając się do poprawy efektywności ich funkcjonowania.

Budowanie organizacji opartych na przedsiębiorczości pracowniczej wymaga podjęcia szeregu działań, tworzących warunki wewnątrzorganizacyjne sprzyjające kreatywności i innowacyjności. W budowę i rozwój firm powinni być zaangażowani wszyscy uczestnicy przedsiębiorstwa, bez względu na zajmowane stanowisko.

Książka została poświęcona zagadnieniu przedsiębiorczości pracowniczej, jej uwarunkowaniom oraz wpływowi przedsiębiorczości na efektywność organizacji. Zawarte w niej rozważania teoretyczne i wyniki badań empirycznych mają na celu popularyzację „przedsiębiorczego stylu zarządzania” w organizacjach, dając jednocześnie praktyczne wskazówki do wdrażania niezbędnych zmian.


Wstęp 7

Rozdział I. Istota i znaczenie przedsiębiorczości 11
1.1. Geneza i istota przedsiębiorczości 11
1.2. Definicje przedsiębiorczości 16
1.3. Przedsiębiorczość wewnątrzorganizacyjna 22
1.3.1. Przedsiębiorczość organizacyjna 23
1.3.2. Przedsiębiorczość pracownicza 25
1.3.3. Komplementarność przedsiębiorczości organizacyjnej i pracowniczej 28
Podsumowanie 30

Rozdział II. Rola partycypacji w budowaniu przedsiębiorczości pracowniczej 33
2.1. Definicja i istota partycypacji pracowniczej 33
2.2. Znaczenie udziału pracowników w podejmowaniu decyzji w organizacji 38
2.2.1. Doświadczenia XX i początku XXI wieku 38
2.2.2. Wyzwania na przyszłość 42
2.3. Rodzaje partycypacji pracowniczej 46
2.3.1. Klasyfikacja partycypacji 46
2.3.2. Partycypacja pośrednia 51
2.3.3. Partycypacja bezpośrednia 55
2.3.4. Partycypacja finansowa 69
Podsumowanie 73

Rozdział III. Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości pracowniczej 75
3.1. Społeczno-kulturowe uwarunkowania przedsiębiorczości 76
3.2. Wpływ warunków organizacyjnych na przedsiębiorczość pracowniczą 80
3.2.1. Przedsiębiorcze modele zarządzania 83
3.2.2. Kultura i klimat organizacyjny 100
3.2.3. Rola kierownictwa w budowaniu zachowań przedsiębiorczych pracowników 106
Podsumowanie 111

Rozdział IV. Wpływ przedsiębiorczości wewnątrzorganizacyjnej na efektywność 113
4.1. Pojęcie efektywności 113
4.2. Finansowe i pozafinansowe miary efektywności 121
4.3. Przedsiębiorczość a efektywność 128
4.3.1. Orientacja przedsiębiorcza 132
4.3.2. Intraprzedsiębiorczość 138
4.3.3. Modele zintegrowane 144
4.3.4. Pomiar przedsiębiorczości poprzez miary efektywności 148
4.4. Wpływ partycypacji bezpośredniej na efektywność 149
Podsumowanie 158

Rozdział V. Przedsiębiorczość pracownicza i jej wpływ na efektywność organizacji – wyniki badań własnych 161
5.1. Cel i metoda badawcza 161
5.2. Charakterystyka grupy badawczej 165
5.3. Przedsiębiorczość pracownicza w badanych organizacjach 167
5.3.1. Uwarunkowania organizacyjne 167
5.3.1.1. Kultura i klimat organizacyjny 167
5.3.1.2. Upodmiotowienie pracowników w miejscu pracy 169
5.3.1.3. Systemy zarządzania jakością 171
5.3.2. Zakres i przedmiot przedsiębiorczości pracowniczej 172
5.3.2.1. Stosowane formy partycypacji bezpośredniej 173
5.3.2.2. Przedmiot i częstotliwość zasięgania opinii wśród pracowników 180
5.3.2.3. Przedmiot i częstotliwość zgłaszania pomysłów przez pracowników 182
5.4. Efektywność działań przedsiębiorczych 184
Podsumowanie i wnioski 190

Zakończenie 195
Bibliografia 199
Spis tabel 219
Spis rysunków 221
Aneks 223


232 strony, Format: 16.5x24.0cm, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2018