wprowad w砤sne kryteria wyszukiwania ksi笨ek: (jak szuka?)
Tw骿 koszyk:   0 z   zam體ienie wysy砶owe >>>
Strona g丑wna > opis ksi笨ki
English version
Ksi笨ki:

polskie
podzia tematyczny
 
angloj陑yczne
podzia tematyczny
 
Newsletter:

Zam體 informacje o nowo禼iach z wybranego tematu
 
Informacje:

o ksi阦arni

koszty wysy砶i

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytu硊?
Pomo縠my Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


mo縠sz te zadzwoni
+48 512 994 090

KOBIETY M石CZY琋I I BLISKIE ZWIKI MEGACEREMONIA I SUBIATY


EUGENIA MANDAL RED.

wydawnictwo: PWN, 2017, wydanie I

cena netto: 52.19 Twoja cena  49,58 z + 5% vat - dodaj do koszyka

Kobiety, m昕czy糿i i bliskie zwi眤ki

Megaceremonia硑 i sub秝iaty


Wsp蟪czesna psychologia potwierdza prawdziwo舵 tezy, 縠 oparte na uczuciu mi硂禼i bliskie zwi眤ki s niezwykle wa縩e dla cz硂wieka. Bliskie zwi眤ki z lud糾i, a po秗骴 nich unikalne, bliskie relacje mi阣zy kobietami i m昕czyznami, okazuj si istotnymi uwarunkowaniami dobrostanu, jako禼i 縴cia i poczucia szcz甓cia cz硂wieka. Badania psychologiczne pokazuj, 縠 bliskie zwi眤ki wp硑waj na bardzo szerokie spektrum funkcjonowania biologicznego i psychicznego, na funkcjonowanie poznawcze, emocjonalne i behawioralne ka縟ego z nas. „Szcz甓鎐iorodny” wp硑w bliskich relacji jest przemo縩y, gdy s one udane dla obojga bliskich os骲, a gdy takie nie s – przyczyniaj si do smutku i cierpienia, a gdy brakuje jednego cz硂wieka, czujemy si jakby nie by硂 ca砮go 秝iata wok蟪 nas.

Ta ksi笨ka jest po秝i阠ona bliskim relacjom kobiet i m昕czyzn. Przedstawiono w niej zagadnienia dotycz眂e m.in. wywierania wp硑wu na partnera, strategii utrzymywania go przy sobie, po秝i阠enia w bliskich zwi眤kach oraz seksualno禼i singli oraz os骲 nieheteroseksualnych.


Wprowadzenie
(Eugenia Mandal)

Ekologia strategii reprodukcyjnych kobiet i m昕czyzn
(Andrzej kasik)

Wyrwa si ze z硂tej (?) klatki... Strategie opierania si przez kobiety strategiom utrzymywania ich przy sobie przez m昕czyzn
(Eugenia Mandal, Marcin Moro)

Wymiary przywi眤ania, ple psychologiczna i samoocena os骲 b阣眂ych w bliskich zwi眤kach a taktyki utrzymywania przy sobie partnera
(Anna Latusek)

Taktyki wywierania wp硑wu w bliskich zwi眤kach stosowane przez kobiety w okresach wczesnej i 秗edniej doros硂禼i
(Eugenia Mandal, Magdalena Sitko-Dominik)

Po秝i阠enie w bliskich zwi眤kach kobiet i m昕czyzn
(Eugenia Mandal)

Mi阣zy potrzeb blisko禼i a unikaniem zranienia... Konfirmacyjna analiza modelu motywacji d笨enia i unikania w zwi眤kach romantycznych
(Marcin Moro)

Motywacje seksualne a wiek, p砮 i rodzaj bliskiego zwi眤ku
(Dagna Kocur)

Seksualno舵 kobiet i m昕czyzn singli
(Dominika Ochnik)

Kobiety i m昕czy糿i nieheteroseksualni i transp砪iowi - stres mniejszo禼iowy i dyskryminacja spo砮czna
(Tomasz Jakubowski)

Indeks nazwisk
Indeks rzeczowy
Table of content
Summary
O Autorach


296 stron, Format: 14.3x20.5, oprawa mi阫ka

Po otrzymaniu zam體ienia poinformujemy poczt e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytu polskoj陑yczny lub angloj陑yczny jest aktualnie na p蟪ce ksi阦arni.

 
Wszelkie prawa zastrze縪ne PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2018