wprowad wasne kryteria wyszukiwania ksiek: (jak szuka?)
Twj koszyk:   0 z   zamwienie wysykowe >>>
Strona gwna > opis ksiki
English version
Ksiki:

polskie
podzia tematyczny
 
anglojzyczne
podzia tematyczny
 
Newsletter:

Zamw informacje o nowociach z wybranego tematu
 
Informacje:

o ksigarni

koszty wysyki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytuu?
Pomoemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


moesz te zadzwoni
+48 512 994 090

TRANSGRANICZNE PRZENIESIENIE SIEDZIBY SPӣKI EUROPEJSKIEJ A STATUS PRAWNY JEJ AKCJONARIUSZY


POKRYSZKA K.

wydawnictwo: DIFIN, 2017, wydanie I

cena netto: 123.75 Twoja cena  117,56 z + 5% vat - dodaj do koszyka

Transgraniczne przeniesienie siedziby spki europejskiej a status prawny jej akcjonariuszy


Ksika powicona jest problematyce transgranicznego przeniesienia siedziby spki europejskiej oraz statusowi prawnemu akcjonariuszy tej spki.

W pracy Autorka przedstawia charakterystyczne cechy spki europejskiej jako ponadnarodowej spki akcyjnej, ktrej zaoenie umoliwiaj przepisy prawa europejskiego, natomiast funkcjonowanie wymaga stosowania przepisw prawa pastwa, na terytorium ktrego znajduje si siedziba statutowa spki. Omwione zostay zagadnienia prawne zwizane z transgranicznym przeniesieniem siedziby spki w wietle prawa europejskiego oraz z perspektywy prawa wewntrznego pastw czonkowskich Unii Europejskiej.

Ksika stanowi pierwsze opracowanie, w ktrym zaprezentowano podstawowe uprawnienia korporacyjne oraz majtkowe akcjonariuszy spki europejskiej w ujciu prawnoporwnawczym w oparciu o przepisy prawa polskiego, niemieckiego oraz angielskiego. Publikacja uwzgldnia dorobek literatury polskiej i zagranicznej oraz orzecznictwo sdowe, w tym take Trybunau Sprawiedliwoci Unii Europejskiej.


Wykaz skrtw

Wstp

Rozdzia 1. Spka europejska i jej akcjonariusze
1.1. Wprowadzenie
1.2. Podstawy prawne funkcjonowania spki europejskiej
1.2.1. Rozwj koncepcji regulacji prawnej spki europejskiej i statusu prawnego jej akcjonariuszy
1.2.2. Oglna charakterystyka przepisw Rozporzdzenia z 2001 r. w sprawie statutu spki europejskiej
1.3. Struktura rde prawa spki europejskiej
1.4. Status prawny akcjonariuszy spki europejskiej
1.4.1.Pojcie zaoycieli i akcjonariuszy spki europejskiej
1.4.2. Uprawnienia akcjonariuszy w wietle przepisw Rozporzdzenia z 2001 r. w sprawie statutu spki europejskiej
1.5. Charakterystyczne cechy spki europejskiej jako ponadnarodowej spki akcyjnej
1.6. Podsumowanie

Rozdzia 2. Transgraniczne przeniesienie siedziby spki w wietle prawa Unii Europejskiej
2.1. Wprowadzenie
2.2. Transgraniczne przeniesienie siedziby jako forma korzystania przez spki ze swobody przedsibiorczoci w prawie Unii Europejskiej
2.3. Transgraniczne przeniesienie siedziby spki w wietle orzecznictwa Trybunau Sprawiedliwoci Unii Europejskiej
2.4. Transgraniczne przeniesienie siedziby spki a problemy wynikajce z prawa kolizyjnego i materialnego pastw czonkowskich
2.5. Podstawowe zaoenia projektu Czternastej Dyrektywy dotyczcej transgranicznego przeniesienia siedziby spki
2.6. Podsumowanie

Rozdzia 3. Procedura transgranicznego przeniesienia siedziby spki europejskiej a prawa i obowizki akcjonariuszy
3.1. Wprowadzenie
3.2. Podstawowe etapy transferu siedziby spki europejskiej do innego pastwa
3.2.1. Znaczenie czynnoci przygotowawczych dla ochrony praw akcjonariuszy spki europejskiej
3.2.2. Uchwaa walnego zgromadzenia o przeniesieniu siedziby spki europejskiej do innego pastwa
3.2.3. Rejestracja przeniesienia siedziby spki i publikacja ogoszenia
3.3. Ograniczenia moliwoci transgranicznego przeniesienia siedziby spki europejskiej
3.2.1. Sprzeciw organw pastwa wobec transferu siedziby spki europejskiej
3.2.2. Ochrona interesu publicznego jako uzasadnienie sprzeciwu
3.4. Ochrona akcjonariuszy mniejszociowych zwizana z transgranicznym przeniesieniem siedziby spki europejskiej
3.4.1. Uwagi oglne
3.4.2. Ochrona akcjonariuszy mniejszociowych zwizana z transgranicznym przeniesieniem siedziby spki europejskiej w prawie polskim
3.4.2.1. danie wykupu akcji
3.4.2.2. Zaskarenie uchway walnego zgromadzenia o przeniesieniu siedziby statutowej
3.4.2.3. Odszkodowanie
3.4.3. Ochrona akcjonariuszy mniejszociowych zwizana z transgranicznym przeniesieniem siedziby spki europejskiej w prawie niemieckim
3.4.4. Ochrona akcjonariuszy mniejszociowych przy transgranicznym przeniesieniu siedziby spki europejskiej w prawie angielskim
3.5. Podsumowanie

Rozdzia 4. Skutki transgranicznego przeniesienia siedziby spki europejskiej w sferze uprawnie korporacyjnych akcjonariuszy
4.1. Wprowadzenie
4.2. Transgraniczne przeniesienie siedziby spki europejskiej a prawa jej akcjonariuszy do udziau i gosu na walnym zgromadzeniu
4.2.1. Prawo akcjonariuszy spki europejskiej do udziau w walnym zgromadzeniu w prawie polskim, niemieckim i angielskim
4.2.2. Transgraniczne przeniesienie siedziby spki europejskiej a prawo jej akcjonariuszy do udziau w walnym zgromadzeniu w wietle przepisw Dyrektywy 2007/36
4.2.3. Prawo akcjonariuszy spki europejskiej do gosu na walnym zgromadzeniu w prawie polskim, niemieckim i angielskim
4.3. Transgraniczne przeniesienie siedziby spki europejskiej a prawa akcjonariuszy do zaskarania decyzji jej organw
4.3.1. Prawo akcjonariuszy SE do zaskarania uchwa walnego zgromadzenia w prawie polskim
4.3.1.1. Uwagi oglne
4.3.1.2. Powdztwo o uchylenie uchway walnego zgromadzenia
4.3.1.3. Powdztwo o stwierdzenie niewanoci uchway walnego zgromadzenia
4.3.1.4. Podstawowe kwestie proceduralne
4.3.2. Prawo akcjonariuszy spki europejskiej do zaskarania uchwa walnego zgromadzenia w prawie niemieckim
4.3.2.1. Uwagi oglne
4.3.2.2. Rodzaje wadliwoci uchwa walnego zgromadzenia w prawie niemieckim
4.3.2.3. Aspekty proceduralne zaskarania uchwa walnego zgromadzenia w prawie niemieckim
4.3.3. Prawo akcjonariuszy spki europejskiej do zaskarania uchwa walnego zgromadzenia w prawie angielskim
4.3.3.1. Uwagi oglne
4.3.3.2. Unfair prejudice remedy jako podstawowy rodek zaskarenia uchwa walnego zgromadzenia spki w prawie angielskim
4.3.3.3. Unfair prejudice remedy - aspekty proceduralne
4.4. Prawo do wytoczenia powdztwa na rzecz spki - actio pro socio
4.4.1. Actio pro socio w prawie polskim
4.4.1.1. Charakter prawny i cel actio pro socio
4.4.1.2. Zakres podmiotowy i przedmiotowy actio pro socio
4.4.1.3. Podstawowe kwestie prawno-procesowe zwizane z wniesieniem powdztwa actio pro socio
4.4.1.4. Praktyczne aspekty zastosowania actio pro socio w prawie polskim
4.4.2. Prawo akcjonariuszy do wystpienia z powdztwem actio pro socio w ustawodawstwie niemieckim
4.4.2.1. rodki prawne przysugujce akcjonariuszom spki europejskiej z siedzib w Niemczech w przypadku wyrzdzenia szkody spce
4.4.2.2. Przesanki actio pro socio i procedura wniesienia powdztwa w prawie niemieckim
4.4.2.3. Koszty procesu oraz dostp do informacji o spce jako podstawowe rodki ochrony akcjonariuszy wystpujcych z powdztwem actio pro socio w prawie niemieckim
4.4.3. Prawo akcjonariuszy do wystpienia z powdztwem pochodnym (derivative claim) w ustawodawstwie angielskim
4.4.3.1. rodki prawne przysugujce akcjonariuszom spki europejskiej z siedzib w Wielkiej Brytanii w przypadku wyrzdzenia szkody spce
4.4.3.2. Podstawy prawne powdztwa pochodnego w Companies Act
4.4.3.3. Powdztwo pochodne w prawie angielskim - podstawowe aspekty proceduralne
4.4.3.4. Koszty procesu i dostp do informacji stanowicych podstaw powdztwa pochodnego w prawie angielskim
4.5. Podsumowanie

Rozdzia 5. Konsekwencje transgranicznego przeniesienia siedziby spki europejskiej w zakresie uprawnie majtkowych akcjonariuszy
5.1. Wprowadzenie
5.2. Transgraniczne przeniesienie siedziby spki europejskiej i jego wpyw na korzystanie z prawa do udziau w zysku przez jej akcjonariuszy
5.2.1. Prawo do udziau w zysku spki jako podstawowe prawo majtkowe akcjonariusza
5.2.2. Przesanki wykonania prawa do dywidendy
5.2.3. Zakres prawa do dywidendy
5.2.4. Wypata dywidendy
5.2.5. Zaliczka na poczet dywidendy
5.2.6. Akcje uprzywilejowane co do dywidendy
5.2.7. Odpowiedzialno za niesusznie pobran dywidend
5.2.8. Ochrona prawa do dywidendy
5.3. Transgraniczne przeniesienie siedziby spki europejskiej a wykonywanie prawa poboru akcji przez jej akcjonariuszy
5.3.1. Regulacja prawa poboru akcji w prawie europejskim
5.3.2. Transgraniczne przeniesienie siedziby spki europejskiej a realizacja prawa poboru akcji przez jej akcjonariuszy
5.3.3. Transgraniczne przeniesienie siedziby spki europejskiej a pozbawienie jej akcjonariuszy prawa poboru akcji
5.4. Podsumowanie

Zakoczenie
Bibliografia
Wykaz aktw prawnych
Wykaz orzecznictwa


438 stron, Format: 16.0x23.0, oprawa mikka

Po otrzymaniu zamwienia poinformujemy poczt e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytu polskojzyczny lub anglojzyczny jest aktualnie na pce ksigarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2018