wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

DETERMINANTY ROZWOJU RYNKU AKCJI NEWCONNECT


ZYGMANOWSKI P.

wydawnictwo: CEDEWU, 2017, wydanie I

cena netto: 67.50 Twoja cena  64,13 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Determinanty rozwoju rynku akcji NewConnect


W połowie lat 90. XX wieku i w pierwszej dekadzie XXI wieku zaobserwowano w różnych krajach oraz systemach finansowych trwałe zjawisko formowania przez giełdy papierów wartościowych alternatywnych systemów obrotu akcjami (ASO), co należy powiązać z równolegle zachodzącymi procesami rozwoju sektora przedsiębiorstw nowych technologii oraz dążeniem do ograniczania luki kapitałowej w obszarze finansowania małych i średnich przedsiębiorstw oraz jednostek znajdujących się w fazie start-up.

W tendencje zmian obserwowanych na rynkach kapitałowych wpisało się również uruchomienie w dniu 30 sierpnia 2007 r. przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie alternatywnego systemu obrotu akcjami o nazwie NewConnect. Niniejsza praca jest próbą rzeczowej oceny funkcjonowania wspominanego rynku od momentu jego utworzenia do końca roku 2015.

Autor niniejszej publikacji postawił sobie za cel:

• analizę i ocenę funkcjonowania rynku NewConnect w latach 2007-2015,
• weryfikację założeń organizatora ASO, które towarzyszyły mu podczas tworzenia rynku NewConnect,
• analizę uregulowań prawnych i organizacyjnych rynku NewConnect,
• identyfikację czynników, które wpłynęły na rozwój rynku NewConnect w latach 2007-2015.

Książka „Determinanty rozwoju rynku akcji NewConnect" stanowi uzupełnienie luki wiedzy widocznej w dotychczasowych, nielicznych publikacjach naukowych, poświęconych problematyce funkcjonowania rynku NewConnect oraz wskazuje kluczowe determinanty jego rozwoju, wyodrębnione na podstawie rozstrzygnięć empirycznych. Z praktycznego punktu widzenia informuje zaś, na jakie czynniki kształtujące rozwój rynków tego typu powinni zwracać szczególną uwagę inwestorzy, emitenci, a przede wszystkim instytucje organizujące, prowadzące i nadzorujące alternatywne systemy obrotu aktywami finansowymi.


Wstęp

Rozdział 1
Determinanty rozwoju rynku papierów wartościowych
1.1. Teoria podejmowania decyzji
1.1.1. Popyt, podaż i cena kapitału finansowego
1.1.2. Efektywność rynku i racjonalność inwestora a finanse behawioralne
1.1.3. Subiektywizm decyzji alokacyjnych
1.2. Rozwój rynku papierów wartościowych w badaniach literaturowych
1.2.1. Wpływ rozwoju rynku finansowego na wzrost gospodarczy
1.2.2. Rynek kapitałowy w strukturze rynku finansowego
1.2.3. Rynek papierów wartościowych w Polsce
1.3. Czynniki wpływające na rozwój rynku papierów wartościowych

Rozdział 2
Rozwój rynku NewConnect w świetle założeń jego organizatora
2.1. Historia utworzenia rynku NewConnect
2.2. Rynki akcji organizowane w formule alternatywnego systemu obrotu w Europie
2.3. Otoczenie i funkcjonowanie rynku NewConnect
2.4. Regulacje rynku NewConnect
2.5. Weryfikacja założeń organizatora rynku NewConnect

Rozdział 3
Identyfikacja czynników prawnych wpływających na rozwój rynku NewConnect
3.1. Miary rozwoju rynku akcji
3.2. Ochrona interesów akcjonariuszy
3.3. Ewolucja regulacji na rynku NewConnect w latach 2007-2015
3.4. Wskaźnik oceny zmian regulacji na rynku NewConnect
3.5. Regulacje prawne na poziomie ogólnogospodarczym

Rozdział 4
Identyfikacja ekonomicznych i psychologicznych czynników wpływających na rozwój rynku NewConnect
4.1. Czynniki otoczenia makroekonomicznego
4.1.1. Koniunktura gospodarcza w Polsce
4.1.2. Koniunktura na globalnych rynkach akcji
4.2. Czynniki otoczenia mikroekonomicznego
4.2.1. Źródło pozyskania kapitału
4.2.2. Zainteresowanie rynkiem ze strony emitentów
4.2.3. Znaczenie ASO w Europie
4.3. Czynniki otoczenia psychologicznego
4.3.1. Zainteresowanie inwestorów indywidualnych
4.3.2. Wartość obrotów akcjami
4.3.3. Zaufanie do rynku
4.3.4. Zainteresowanie inwestorów instytucjonalnych

Rozdział 5
Ocena wpływu determinant na rozwój rynku NewConnect
5.1. Przegląd badań nad rozwojem rynku NewConnect
5.2. Metodyka analizy korelacji i analizy regresji wielorakiej
5.3. Wyniki analizy korelacji
5.4. Wyniki analizy regresji wielorakiej

Zakończenie

Bibliografia
Wydawnictwa zwarte
Artykuły
Akty prawne i regulaminy
Materiały prasowe
Netografia

Spis tabel
Spis wykresów
Spis schematów
Summary
O Autorze


224 strony, Format: 16.0x23.0cm, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2018