wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

KIERUNKI ROZWOJU UBEZPIECZEŃ PRYWATNYCH I PUBLICZNYCH


SUŁKOWSKA W. CYCOŃ M. RED.

wydawnictwo: POLTEXT, 2017, wydanie I

cena netto: 64.90 Twoja cena  61,66 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Kierunki rozwoju ubezpieczeń prywatnych i publicznych


Książka wychodzi naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom środowisk zajmujących się różnorodnymi aspektami zarządzania ryzykiem z wykorzystaniem ubezpieczeń w życiu gospodarczym i prywatnym. W publikacji omawiane są także możliwe rozwiązania w zakresie dostosowywania zabezpieczenia emerytalnego do zmieniających się warunków demograficznych i ekonomicznych.

Książka została podzielona na cztery bloki tematyczne, zawierające teksty dotyczące rynku ubezpieczeń, ubezpieczeń majątkowych i osobowych, innowacji w ubezpieczeniach oraz zabezpieczenia emerytalnego. W gronie autorów znajdują się zarówno przedstawiciele polskich środowisk naukowych, jak i praktycy z branży ubezpieczeniowej. Dzięki temu książka stanowi aktualny i całościowy opis sytuacji panującej na rynku ubezpieczeń oraz przedstawia kierunki rozwoju branży ubezpieczeniowej.

Współczesny rynek finansowy, w tym ubezpieczeniowy, jest „nieustającym placem budowy”. Rzeczywistość w sferze ekonomii i finansów odznacza się – zwłaszcza w kontekście wydarzeń z lat 2007/2008–2017 – bogactwem barw i odcieni, stąd mimo oczywistej tęsknoty do symplifikacji potrzebne są odpowiedzi coraz bardziej finezyjne, mające przy tym wartość praktyczną. Z tego punktu widzenia pojawienie się na polskim rynku wydawniczym tej publikacji/monografii należy przyjąć z zadowoleniem.

z recenzji prof. zw. dra hab. Stanisława Flejterskiego

Wybór tematyki recenzowanej monografii uważam za w pełni uzasadniony zarówno z punktu widzenia potrzeb nauki, kształcenia kadr, jak też praktyki. Proponowane w niej teksty prezentują wyniki badań przedstawicieli nauki, które mogą znaleźć zastosowanie w branży ubezpieczeniowej. Celowość publikacji monografii uzasadnia również fakt, że w odróżnieniu od zagadnień bankowości, które są szeroko omawiane w różnych publikacjach, problematyka ubezpieczeń wciąż nie doczekała się zbyt wielu publikacji. Wiele obszarów z zakresu ubezpieczeń nie znalazło dotychczas odzwierciedlenia w dostępnej literaturze. Ta monografia częściowo tę lukę wypełnia.

z recenzji prof. PW dra hab. inż. Lecha Gąsiorkiewicza


Wstęp

Część I. Rynek ubezpieczeń - ogólne zagadnienia

Małgorzata Iwanicz-Drozdowska
Rozdział 1. Wyzwania dla sektora ubezpieczeń: z bankami czy bez banków?

Marta Kruk, Lech Gąsiorkiewicz
Rozdział 2. Zarządzanie kosztami w zakładach ubezpieczeń majątkowych - ujęcie procesowe

Helena Ogrodnik
Rozdział 3. Model społeczny przedsiębiorstwa a działalność towarzystw ubezpieczeń wzajemnych

Ryszard Pukała
Rozdział 4. Wspólny rynek ubezpieczeniowy Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej - szansa rozwoju czy ograniczenie konkurencji?

Gulnara Kaigorodova, Alfiya Mustafina, Guzel Pyrkova
Rozdział 5. Funkcjonowanie rosyjskiego rynku ubezpieczeń w warunkach zachodnich sankcji

Stanisław Wanat
Rozdział 6. Analiza powiązań i ryzyka systemowego na europejskim rynku ubezpieczeń z wykorzystaniem modelu copula-DCC-GARCH i wybranych metod grupowania

Część II. Ubezpieczenia majątkowe i osobowe

Robert Dankiewicz
Rozdział 7. Ubezpieczenia przerwy w działalności w procesach zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwach

Katarzyna Strojna, Michał Włodarczyk
Rozdział 8. Funkcjonowanie ubezpieczeń od utraty zysku (BI - business interruption) na polskim rynku ubezpieczeniowym

Stanisław Wieteska, Daria Korytkowska
Rozdział 9. Ocena ryzyka dla ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej operatorów bezzałogowych statków powietrznych w Polsce

Maria Płonka, Tomasz Tomczyk
Rozdział 10. Prywatne ubezpieczenia zdrowotne w systemie ochrony zdrowia - szansa czy konieczność

Anna Czech, Wojciech Topczewski
Rozdział 11. Wpływ wiedzy i umiejętności agenta ubezpieczeniowego na badanie potrzeb klienta w ubezpieczeniach na życie

Tatiana Odinokova, Wiktor Trynczuk
Rozdział 12. Transnarodowe firmy ubezpieczeniowe i ich rola w rozwoju rosyjskiego rynku ubezpieczeń na życie

Część III. Innowacje w ubezpieczeniach

Marietta Janowicz-Lomott, Adam Śliwiński
Rozdział 13. Nowe technologie wyzwaniem sektora ubezpieczeń - ryzyko nanotechnologiczne

Beata Nowotarska-Romaniak
Rozdział 14. Kierunki rozwoju ubezpieczeń w oparciu o rozwiązania innowacyjne

Andrzej Kamiński, Krystian Dąbek
Rozdział 15. Czynniki rozwoju ubezpieczeń cybernetycznych na świecie i w Polsce - wybrane aspekty

Grzegorz Strupczewski
Rozdział 16. Wymogi informacyjne towarzystw ubezpieczeń w zakresie prewencji i bezpieczeństwa IT jako metoda redukcji asymetrii  informacji w ubezpieczeniach cybernetycznych

Mariusz Pacewicz
Rozdział 17. Innowacje w pośrednictwie ubezpieczeniowym na przykładzie polis mobilnych

Robert Kurek
Rozdział 18. Zarządzanie ryzykiem bitcoina

Część IV. Zabezpieczenie społeczne

Anna Ostrowska-Dankiewicz
Rozdział 19. Znaczenie zarządzania ryzykiem długowieczności dla wydolności systemów zabezpieczenia emerytalnego

Marcin Kawiński
Rozdział 20. Percepcja zagrożeń i poziomu pokrycia skutków wybranych ryzyk w ramach systemu zabezpieczenia społecznego - perspektywa członków gospodarstwa domowego

Tomasz Jedynak
Rozdział 21. Obowiązek alimentacyjny względem rodziców jako instrument zabezpieczenia osób starszych przed ryzykiem ubóstwa

Marta Stokłosa
Rozdział 22. System opt-out jako szansa na upowszechnienie III filaru systemu emerytalnego w Polsce
Klaudia Soluch

Rozdział 23. Funkcjonowanie modelu sprzedażowego usług equity release w Polsce

Bibliografia


342 strony, Format: 16.3x23.7, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2018