wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

UWARUNKOWANIA DZIAŁALNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PRZYWÓDZTWO MARKETING BUDŻET


VOSS G. DREWNIAK R. GOŹDZIEWSKA-NOWICKA A. POSADZIŃSKA I.

wydawnictwo: CEDEWU, 2017, wydanie I

cena netto: 39.90 Twoja cena  37,91 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Uwarunkowania działalności małych i średnich przedsiębiorstw

Przywództwo, marketing, budżet


Książka „Uwarunkowania działalności małych i średnich przedsiębiorstw - Przywództwo, marketing, budżet" - stanowi zbiór zagadnień dotyczących funkcjonowania sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

Dokonując analizy problemów tego sektora oraz dostrzegając perspektywy jego rozwoju, należy stwierdzić, że stwarza on znaczącą szansę na zwiększenie zatrudnienia, poprawienie dynamiki eksportu, a przede wszystkim na skuteczne konkurowanie polskiej gospodarki na rynku europejskim.

W publikacji szczegółowej analizie poddano:

• determinanty funkcjonowania sektora małych i średnich przedsiębiorstw,
• rolę przywództwa i umiejętność budowania zaangażowania pracowników,
• specyfikę działalności marketingowej i budowania wartości marki w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw,
• prowadzenie sprawozdawczości finansowej w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw,
• kompetencje z zakresu finansowania działalności małych i średnich przedsiębiorstw z wybranych projektów Unii Europejskiej.


Wstęp

Rozdział 1
Rozwój i znaczenie sektora małych i średnich przedsiębiorstw
1.1. Pojęcie i kryteria klasyfikacji małych i średnich przedsiębiorstw
1.2. Rola małych i średnich przedsiębiorstw w gospodarce państwa
1.3. Stymulatory rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw
1.4. Bariery wzrostu małych i średnich przedsiębiorstw
1.5. Ocena działalności sektora MŚP w Polsce w latach 2014-2015

Rozdział 2
Rola przywództwa i budowanie zaangażowania pracowników w małych i średnich przedsiębiorstwach
2.1. Pojęcie i istota przywództwa w zarządzaniu organizacją
2.2. Wybrane modele przywództwa
2.2.1. Teoria uwarunkowań F. Fiedlera
2.2.2. Koncepcja "drogi do celu"
2.2.3. Model bazujący na umiejętnościach
2.2.4. Przywództwo charyzmatyczne
2.2.5. Przywództwo społecznie odpowiedzialne
2.2.6. Sytuacyjny model przywództwa według Herseya i Blancharda
2.3. Zaangażowanie pracowników w MŚP
2.3.1. Informacje wstępne
2.3.2. Pojęcie i rodzaj pracowników wiedzy
2.3.3. Istota i zakres zaangażowania organizacyjnego
2.3.4. Uwarunkowania zaangażowania pracowników wiedzy

Rozdział 3
Zarządzanie marketingowe małym i średnim przedsiębiorstwem
3.1. Istota działalności marketingowej
3.1.1. Pojęcie i ewolucja marketingu
3.1.2. Funkcje marketingu
3.1.3. Tradycyjne i nowoczesne ujęcie marketingu
3.2. Zarządzanie marketingowe przedsiębiorcy
3.3. Znaczenie marketingu dla konsumenta
3.4. Wybór rynku i produktu przez małe i średnie przedsiębiorstwa
3.4.1. Analiza rynku - wybór rynku docelowego
3.4.2. Kształtowanie struktury asortymentu małego i średniego przedsiębiorstwa

Rozdział 4
Znaczenie marki w budowaniu pozycji rynkowej małego i średniego przedsiębiorstwa
4.1. Definicje i funkcje marki
4.2. Klasyfikacja marek
4.3. Cykl życia marki
4.4. Budowanie wartości oraz kapitału marki małego i średniego przedsiębiorstwa
4.5. Atrybuty marki wpływające na wybory dokonywane przez konsumentów
4.5.1. Postrzeganie jakości przez konsumentów
4.5.2. Lojalność konsumentów wobec marki

Rozdział 5
Sprawozdawczość finansowa mikro, małych i średnich podmiotów gospodarczych a proces cyfryzacji w rachunkowości
5.1. Rola i znaczenie informacji finansowej w funkcjonowaniu przedsiębiorstw
5.2. Charakterystyka sprawozdań finansowych w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach
5.3. Ocena wykorzystania informacji finansowych stosowanych przez mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa
5.4. Technologie informacyjne w rachunkowości
5.5. Korzyści i zagrożenia związane z wdrożeniem procesu cyfryzacji

Rozdział 6
Finansowanie projektów z sektora małych i średnich przedsiębiorstw z funduszy Unii Europejskiej w latach 2014-2020
6.1. Zasady finansowania w okresie programowania 2014-2020
6.2. Rodzaje projektów w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw
6.3. Sektor małych i średnich przedsiębiorstw w krajowych i regionalnych programach operacyjnych
6.3.1. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (PO IR)
6.3.2. Program Operacyjny Polska Wschodnia (PO PW)
6.3.3. Regionalne Programy Operacyjne

Bibliografia
Spis tabel
Spis rysunków
O Autorach


158 stron, Format: 16.5x23.5cm, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2018