wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

INFRASTRUKTURA TRANSPORTU EUROPA POLSKA TEORIA I PRAKTYKA


WOJEWÓDZKA-KRÓL K. ROLBIECKI R.

wydawnictwo: PWN, 2018, wydanie I

cena netto: 75.55 Twoja cena  71,77 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Infrastruktura transportu

Europa, Polska – teoria i praktyka


Infrastruktura transportu jest podstawą rozwoju społeczno-gospodarczego, wpływa bowiem między in. na:

atrakcyjność lokalizacyjną regionów koszty transportu, a w efekcie koszty dostaw i dystrybucji towarów korzyści skali produkcji, umożliwiając dostęp do coraz bardziej odległych rynków zaopatrzenia i zbytu możliwości transferu nowoczesnych technologii produkcyjnych koszty pozyskiwania przez przedsiębiorców zasobów pracy standard życia ludności Prezentowana książka w sposób kompleksowy i aktualny ujmuje najistotniejsze zagadnienia związane z tą tematyką.

Książkę tę charakteryzują:

uniwersalizm i kompleksowość (przedstawia złożone współzależności systemów transportowych i gospodarki państwa, regionów itd.),
aktualność i aplikacyjność (prezentuje najnowsze doświadczenia unijnej polityki transportowej i kierunki rozwoju infrastruktury transportu ) fachowość (autorzy są specjalistami o wielkim dorobku naukowo-badawczym i dydaktycznym w zakresie infrastruktury transportu).

Książka Infrastruktura transportu (…) jest w swojej formie i treści dostosowana do nowych wyzwań, takich jak:
globalizacja i regionalizacja innowacyjność zrównoważony rozwój Jest to podręcznik akademicki, kierowany jednak nie tylko do studentów uczelni technicznych i ekonomicznych (kierunek Transport i pokrewne), ale również przez swoje walory aplikacyjne – do biznesu: firm consultingowych z branży TSL, biur projektowych itd.


Wstęp

CZĘŚĆ I INFRASTRUKTURA TRANSPORTU JAKO PODSTAWA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO

Rozdział 1. Istota infrastruktury transportu
1.1. Pojęcie infrastruktury
1.2. Specyfika infrastruktury transportu
1.3. Znaczenie czasu w procesie rozwoju współczesnej infrastruktury transportu

Rozdział 2. Infrastruktura transportu a rozwój gospodarczy
2.1. Współzależności w rozwoju infrastruktury transportu
2.2. Infrastruktura transportu a rozwój regionalny i międzynarodowa integracja
2.3. Wielozadaniowość infrastruktury transportu wodnego śródlądowego
2.4. Bariery w rozwoju infrastruktury transportu

Rozdział 3. Infrastruktura transportu a środowisko
3.1. Oddziaływanie infrastruktury transportu na środowisko
3.2. Infrastruktura a koszty zewnętrzne transportu
3.3. Sposoby zmniejszania degradacyjnego wpływu infrastruktury transportu na środowisko

Rozdział 4. Efektywność i finansowanie inwestycji infrastrukturalnych
4.1. Rachunek ekonomicznej efektywności inwestycji infrastrukturalnych
4.2. Horyzont czasowy, stopa dyskontowa, wartość rezydualna
4.3. Analiza opłacalności i ryzyka inwestycji infrastrukturalnych
4.4. Metody i instrumenty finansowania

CZĘŚĆ II INFRASTRUKTURA TRANSPORTU W EUROPIE W ŚWIETLE WSPÓŁCZESNYCH WYZWAŃ

Rozdział 5. Stan europejskiej infrastruktury transportu
5.1. Współczesne wyzwania wobec transportu
5.2. Struktura gałęziowa systemów transportowych
5.3. Problem zróżnicowania europejskiej infrastruktury transportowej

Rozdział 6. Proces ujednolicania europejskiej infrastruktury transportu
6.1. Transeuropejskie sieci transportowe
6.2. Korytarze transportowe
6.3. Inteligentne systemy transportowe

Rozdział 7. Infrastruktura w zrównoważonym rozwoju transportu
7.1. Wspieranie rozwoju infrastruktury transportu kombinowanego
7.2. Rozwój sieci szybkich kolei pasażerskich
7.3. Rozwój śródlądowych dróg wodnych
7.4. Rozwój infrastruktury paliw alternatywnych

Rozdział 8. Współczesne tendencje w rozwoju infrastruktury transportu
8.1. Infrastrukturalne uwarunkowania integracji gałęzi transportu
8.2. Rozwój stałych połączeń sieci transportowych
8.3. Architektoniczne walory infrastruktury transportu

CZĘŚĆ III PROBLEMY ROZWOJU INFRASTRUKTURY TRANSPORTU W POLSCE

Rozdział 9. Stan infrastruktury transportu w Polsce
9.1. Ocena polityki rozwoju infrastruktury transportu w Polsce
9.2. Stan infrastruktury liniowej transportu w świetle standardów unijnych
9.3. Stan infrastruktury punktowej

Rozdział 10. Skutki dotychczasowego rozwoju infrastruktury transportu w Polsce
10.1. Kongestia na drogach i jej skutki społeczno-ekonomiczne
10.2. Dostępność transportowa regionów
10.3. Bezpieczeństwo w transporcie
10.4. Wpływ infrastruktury na konkurencyjność portów morskich

Rozdział 11. Kierunki i priorytety rozwoju infrastruktury transportu
11.1. Infrastruktura drogowa
11.2. Infrastruktura kolejowa
11.3. Śródlądowe drogi wodne
11.4. Infrastruktura punktowa

Rozdział 12. Aspekty ekonomiczne rozwoju i funkcjonowania infrastruktury transportu w Polsce
12.1. Źródła finansowania rozwoju infrastruktury transportu w Polsce
12.2. Wykorzystanie funduszy unijnych na infrastrukturę
12.3. Opłaty za korzystanie z infrastruktury transportu

Spis tabel
Spis rysunków
Akty prawne i ważniejsze dokumenty urzędowe
Bibliografia


456 stron, Format: 16.5x23.5, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2018