wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

MIKROEKONOMICZNE PODSTAWY MAKROEKONOMII KONCEPTUALIZACJA GOSPODARKI NARODOWEJ


NOGA M.

wydawnictwo: CEDEWU, 2018, wydanie I

cena netto: 56.29 Twoja cena  53,48 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Mikroekonomiczne podstawy makroekonomii

Konceptualizacja gospodarki narodowej


W literaturze przedmiotu twierdzi się, że makroekonomia - jako nauka - pojawiła się wtedy, gdy swoje prace zaczął publikować John Maynard Keynes. Autor w tej monografii pokazuje, że prapoczątki makroekonomii obserwowano już w XVI wieku, w opracowaniach Antoina de Monchretiena. Również późniejsze prace Francoisa Quesnay'a, Jeana-Baptiste Colberta, Adama Smitha oraz Davida Ricardo (XVII i XVIII wiek) należy zaliczyć bez wątpienia do początków teorii makroekonomicznej. Mikroekonomia zajmuje się badaniem zachowania się mikropodmiotów gospodarczych. Stąd aż do czasów J.M. Keynesa, wśród teoretyków ekonomii panowało przekonanie, że zachowanie się gospodarki, jako całości, jest sumą zachowań indywidualnych podmiotów gospodarczych. W I i II połowie XX wieku zaczęły pojawiać się teorie makroekonomiczne (monetaryzm, neokeynesizm, instytucjonalizm), które stwierdzały, że prawidłowości występujące w całej gospodarce nie dają się wyjaśnić za pomocą prostej sumy zachowań indywidualnych podmiotów gospodarczych. Słusznie wtedy stwierdzono, że makroekonomia określa związki przyczynowo-skutkowe pomiędzy różnymi zjawiskami ekonomicznymi, dzięki czemu możliwe jest prognozowanie tendencji rozwojowych całego systemu gospodarczego. Stąd makroekonomia wyjaśniając prawidłowości rządzące gospodarką, bada zależności między wielkościami zagregowanymi, a nie pomiędzy poszczególnymi elementami takich zagregowanych wielkości, jak: globalny popyt, globalna podaż, bezrobocie, stopa inflacji bądź deflacji, model konsumpcji społeczeństwa itp. Teorie ekonomiczne mogą być tworzone w oparciu o mocny fundament mikroekonomiczny, ale można również tworzyć teorie ekonomiczne bez takich fundamentów. Oczywiście chodzi tutaj o „czyste" teorie makroekonomiczne. Jednakże konstruowane modele, w tych „czystych" teoriach makroekonomicznych, mają dużo większą liczbę założeń upraszczających niż modele mikroekonomiczne. Rzeczywistość gospodarcza, w tych modelach, nie jest więc opisana w sposób adekwatny i wnioski predykcyjne wynikające z tych modeli nie są trafne. Dlatego też budując modele makroekonomiczne dla całej gospodarki, która jest bytem strukturalnym (co Autor udowodnił w tej monografii), należy te założenia upraszczające wprowadzać do modelu jako zmienne endogeniczne, co pozwoli na trafne prognozowanie przyszłych zdarzeń gospodarczych. Ta koncepcja zamiany zmiennych egzogenicznych na endogeniczne ma swoje źródło w mikroekonomii i jest możliwa dzięki zastosowaniu najnowszych metod numerycznych, matematycznych i ekonometrycznych. To wyjaśnia jakie są mikroekonomiczne podstawy makroekonomii.


Wprowadzenie

Rozdział 1
Powstanie makroekonomii, jej rozwój i związek z mikroekonomią
1.1. Geneza makroekonomii
1.2. Rozwój szkół makroekonomicznych. Powstanie neuromakroekonomii
1.3. Metodologia badań mikroekonomicznych i makroekonomicznych a czas krótki, średni i długi
1.4. Makroekonomia a polityka gospodarcza państwa
1.5. Podsumowanie

Rozdział 2
Popyt konsumpcyjny a gospodarstwo domowe
2.1. Gospodarstwo domowe - istota i funkcje
2.2. Keynesowska funkcja konsumpcji - wady i zalety. Funkcja popytu łącznego
2.3. Teorie konsumpcji ukierunkowane na przyszłość a oszczędzanie
2.4. Wahania PKB i jego wpływ na dochód i konsumpcję gospodarstwa domowego
2.5. Podsumowanie

Rozdział 3
Inwestycje jako efekt transformacji popytu konsumpcyjnego w popyt inwestycyjny
3.1. Determinanty wolumenu inwestycji i wydatków inwestycyjnych w kraju
3.2. Przedsiębiorstwo jako miejsce transformacji popytu konsumpcyjnego w popyt inwestycyjny
3.3. Sztywność cen a podaż przedsiębiorstwa i eo ipso wielkość inwestycji
3.4. Polityka fiskalna państwa a inwestycje - efekt wypychania
3.5. Polityka pieniężna państwa a inwestycje
3.6. Handel zagraniczny a inwestycje

Rozdział 4
Konceptualizacja gospodarki narodowej
4.1. Organicystyczna koncepcja gospodarki narodowej
4.2. Atomistyczna koncepcja gospodarki narodowej
4.3. Strukturalistyczna koncepcja gospodarki narodowej
4.4. Prawa ekonomiczne a prawa przyrodnicze w świetle ujęcia gospodarki narodowej jako bytu strukturalnego
4.5. Mikrokonkurencyjność a makrokonkurencyjność w ujęciu globalnym
4.6. Podsumowanie

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel, schematów i rysunków


194 strony, Format: 16.5x24.0cm, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2018