wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

ZARZĄDZANIE I FINANSOWANIE W PODMIOTACH GOSPODARUJĄCYCH ZAINTERESOWANIA MŁODEGO POKOLENIA


SZYMAŃSKI M. RED.

wydawnictwo: CEDEWU, 2018, wydanie I

cena netto: 67.59 Twoja cena  64,21 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Zarządzanie i finansowanie w podmiotach gospodarujących

Zainteresowania młodego pokolenia


We współczesnych przedsiębiorstwach coraz częściej spotyka się pasywnych inwestorów - zainteresowanych finansowym sukcesem firm, w które zainwestowali, ale niemających możliwości podejmowania decyzji związanych z zarządzaniem nimi oraz zawodowych menedżerów, którzy takowe decyzje podejmują, ale nierzadko nie zainwestowali w zarządzane przez siebie przedsiębiorstwa nawet złotówki. To rozdzielenie funkcji właścicielskich i zarządczych spowodowało, że władza i odpowiedzialność za wyniki finansowe firm leżą w innych rękach niż własność. W konsekwencji zarządzanie stało się domeną „klasy" profesjonalistów, zaś „kapitalistom" pozostało przewidywanie, która ze spółek będących w obrocie giełdowym osiągnie najwyższy wzrost notowań w określonej perspektywie i zainwestowanie w nią odpowiedniej kwoty. W tym uproszczonym modelu, obejmującym dwie kluczowe grupy podmiotów, rola inwestora staje się podobną do roli hazardzisty próbującego odgadnąć wynik zdarzeń, których kontrolować nie jest w stanie. Oceniając te perspektywy inwestorzy muszą wziąć pod uwagę wiele zmiennych (prawnych, technologicznych, rynkowych i innych), zaś oceniając ryzyko i perspektywy poddać się działaniu mechanizmów psychologicznych. Rola menedżera jest znacznie bliższa tradycyjnej roli przedsiębiorcy, choć różni się od niej poziomem zaangażowania własnych środków. Niemniej zarządzanie przedsiębiorstwami polega na realizacji funkcji przedsiębiorczych: wprowadzaniu nowych metod kierowania ludźmi, wdrażaniu innowacji produktowych, procesowych czy technologicznych, realizowaniu inwestycji itp.


Wprowadzenie

Część I Narzędzia zarządzania w organizacjach gospodarczych i samorządowych

1. Metoda zarządzania jakością ISO 9001 na przykładzie Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Białostockiej - Agnieszka Grajewska
1.1. Zarządzanie jakością w perspektywie norm ISO 9000
1.2. Zaangażowanie pracowników w doskonalenie systemu zarządzania jakością
1.3. Pojęcie i rola samorządu terytorialnego ze szczególnym uwzględnieniem gminy jako podstawowej jednostki samorządu terytorialnego
1.4. Skuteczność systemu ISO 9001:2009 w Urzędzie Miejskim
w Dąbrowie Białostockiej
Zakończenie
Streszczenie/Summary
Literatura

2. Czy firmy społecznie odpowiedzialne poradziły sobie z kryzysem gospodarczym? Badania i analiza - Małgorzata Jabtonowska
2.1. Kryzys gospodarczy
2.1.1. Społeczna odpowiedzialność biznesu wobec kryzysu gospodarczego
2.1.2. Spojrzenie wstecz, czyli spekulacje na temat CSR w obliczu kryzysu
2.2. Realia idei CSR w życiu gospodarczym
2.2.1. Zagrożenia dla rozwoju idei społecznej odpowiedzialności biznesu
2.2.2. Szanse przetrwania koncepcji CSR w biznesie
2.3. Statystyka, czyli czy firmy odpowiedzialne społecznie poradziły sobie z kryzysem gospodarczym?
Zakończenie
Streszczenie/Summary
Literatura

3. Konflikt jako bariera i szansa w efektywnym zarządzaniu przedsiębiorstwem - Katarzyna Starzyńska
3.1. Istota konfliktu, jego rodzaje, funkcje i źródła
3.1.1. Definicja konfliktu i efektywnego zarządzania
3.1.2. Rodzaje konfliktów
3.1.3. Funkcje konfliktów
3.1.4. Źródła konfliktów
3.2. Dawne i współczesne poglądy dotyczące konfliktu
3.3. Konflikt jako bariera
3.4. Konflikt jako szansa
Zakończenie
Streszczenie/Summary
Literatura

4. Znaczenie komunikacji interpersonalnej w skutecznym zarządzaniu przedsiębiorstwem - Milena Gęsina
4.1. Istota komunikacji interpersonalnej
4.1.1. Kilka słów o komunikacji
4.1.2. Funkcje komunikacji interpersonalnej
4.2. Wymiary komunikowania się w firmie według kierunku przepływu informacji
4.2.1. Kierunki przepływu informacji
4.2.2. Kierunek pionowy "w dół"
4.2.3. Kierunek pionowy "w górę"
4.2.4. Kierunek poziomy
4.3. Wprowadzenie do problematyki zarządzania organizacją
4.3.1. Cele przedsiębiorstwa
4.3.2. Istota zarządzania
4.3.3. Funkcje zarządzania a komunikowanie się
4.3.4. Komunikacja w procesie zmian
Zakończenie
Streszczenie/Summary
Literatura

5. Coaching we współczesnym przedsiębiorstwie - Monika Naumczyk
5.1. Coaching kadry kierowniczej
5.2. Podstawowe modele coachingowe
5.3. Pomiar skuteczności coachingu kadry k.erowmczej
5.4. Menedżer coachem
5.5. W jakich sytuacjach powinno się zastosować coaching
5.6. Kierunki rozwoju coachingu w Polsce
Zakończenie
Streszczenie/Summary
Literatura

Część II Inwestycje czy hazard?

6. Koncepcje behawioralne we współczesnych finansach - Ewa Werzbicka, Paulina Wiśniewski
6.1. Finanse behawioralne
6.1.1. Pojęcie finansów behawioralnych
6.1.2. Teoria perspektywy
6.1.3. Teoria żalu
6.2. Behawioralne modele rynku
6.2.1. Model Holbrooka Workinga
6.2.2. Model LSV
6.2.3. Model BSV
6.2.4. Model DHS
6.2.5. Teoria portfelowa
6.3. Zniekształcenia heurystyczne
6.3.1. Nadmierna pewność siebie
6.3.2. Przesadny optymizm
6.3.3. Efekt wielkości liczb
6.3.4. Dostępność informacji
6.4. Hipoteza rynków efektywnych
6.5. Behawioralne zachowania inwestorów podczas kryzysu 2007-2009
Zakończenie
Streszczenie/Summary
Literatura

7. Innowacyjność ofert bankowych dla klientów indywidualnych - Edyta Rarata
7.1. Pojęcie innowacyjności
7.2. Pojęcie innowacyjności w ofertach banków
7.3. Innowacyjne oferty związane z kartami płatniczymi
7.4. Oferty bankowych aplikacji mobilnych
7.5. Nowoczesne możliwości kontaktu z bankiem
7.6. Innowacje bankowości elektronicznej
Zakończenie
Streszczenie/Summary
Literatura

8. Unia Rynków Kapitałowych - bufor bezpieczeństwa dla gospodarki Europy - Maksymilian Cemel
8.1. Geneza koncepcji Unii Rynków Kapitałowych
8.1.1. Globalny kryzys gospodarczy w XXI wieku
8.1.2. Unia Rynków Kapitałowych, jako sposób zapobiegnięcia kolejnemu kryzysowi
8.2. Projekt Unii Rynków Kapitałowych
8.2.1. Kształt Unii Rynków Kapitałowych według projektu Komisji Europejskiej
8.2.2. Proces tworzenia Unii Rynków Kapitałowych
8.3. Opinie interesariuszy w Polsce do Zielonej Księgi w sprawie budowy URK
8.3.1. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
8.3.2. Stanowisko polskiego rządu
8.3.3. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych
8.3.4. Finance Walch
8.3.5. Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny
Zakończenie
Streszczenie/Summary
Literatura

9. Istota i ewolucja funduszy hedgingowych. Perspektywy egzystencji na polskim rynku inwestycyjnym - Małgorzata Jabłonowska
9.1. Fundusze hedgingowe na świecie
9.1.1. Próba określenia definicji funduszu hedgingowego
9.1.2. Istota działania funduszy typu hedge
9.1.3. Przepis na sukces w praktyce
9.2. Modele funduszy hedgingowych funkcjonujące w świecie
9.2.1. Dotychczasowe modele i ich ewolucja
9.2.2. W dobrą stronę
9.2.3. Fundusze parahedgingowe na polskim rynku
9.3. Rynek polskich funduszy typu hedge
9.3.1. Podstawowe dane o polskich funduszach hedgingowych
9.3.2. Investors TFI SA
9.3.3. Opera TFI SA
9.3.4. Superfund TFI SA
9.4. Perspektywy egzystencji funduszy typu hedge na polskim rynku
9.4.1. Bariery
9.4.2. Szanse
Zakończenie
Streszczenie/Summary
Literatura

10. Przestępstwa na rynku kapitałowym i rola Komisji Nadzoru Finansowego w przeciwdziałaniu przestępczości - Anna Lis, Lidia Śmigieł
10.1. Najważniejsze rodzaje przestępstw na rynku kapitałowym
10.1.1. Wykorzystywanie informacji wewnętrznych (insider trading)
10.1.2. Ujawnienie tajemnicy zawodowej
10.1.3. Manipulacja
10.1.4. Uprzedzanie
10.1.5. Przelewanie
10.2. Przykłady przestępstw na rynkach kapitałowych
10.2.1. Afera Enronu
10.2.2. Poznańska WIRR-ówka
10.2.3. Michael Milken
10.3. Komisja Nadzoru Finansowego
10.3.1. Struktura KNF
10.3.2. Rola i zadania KNF
10.3.3. Narzędzia nadzoru KNF
Zakończenie
Strcszczenie/Summary
Literatura

11. Tendencja upadłości przedsiębiorstw w Polsce w latach 2013-2015 - Magdalena Gogol
11.1. Pojęcie upadłości
11.2. Przyczyny upadłości przedsiębiorstw
11.3. Zjawisko upadłości przedsiębiorstw w latach 2013-2015
Zakończenie
Streszczenie/Summary
Literatura

12. Od kontroli wewnętrznej do kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego - kształtowanie systemu kontroli w polskim sektorze finansów publicznych - Anna Pławska
12.1. Istota i pojęcie kontroli
12.2. Cele, zadania i funkcje kontroli wewnętrznej
12.3. Kontrola finansowa jednostek sektora finansów publicznych
12.4. Międzynarodowe standardy kontroli wewnętrznej w sektorze publicznym
12.5. Standardy kontroli zarządczej
12.6. Istota i zakres audytu wewnętrznego
Zakończenie
Streszczenie/Summary
Literatura

13. Rynek zakładów bukmacherskich w Polsce - Mariusz Żurawik
13.1. Zakłady bukmacherskie - podstawowe informacje
13.2. Zakłady bukmacherskie jako gra hazardowa
13.3. Kto obstawia? Gracze wśród studentów
13.4. Podatki
Zakończenie
Streszczenie/Summary
Literatura


192 stron, Format: 16.5x23.5cm, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2018