wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

ELIMINOWANIE ZAGROŻEŃ KORUPCYJNYCH W SYSTEMIE ZARZĄDZANIA ORGANIZACJĄ MEDYCZNĄ


KOWALCZYK J.

wydawnictwo: CEDEWU, 2018, wydanie I

cena netto: 73.70 Twoja cena  70,02 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Eliminowanie zagrożeń korupcyjnych w systemie zarządzania organizacją medyczną


Polska jest postrzegana jako kraj o dużej korupcji, występującej we wszystkich obszarach życia społeczno-gospodarczego i politycznego. Najbardziej społecznie szkodliwa jest korupcja w:
- administracji - ponieważ nieetyczne zachowania urzędnika dają moralne przyzwolenie na podobne zachowania przez obywatela, u którego rodzi się brak zaufania do prawa;
- ochronie zdrowia - gdzie jest bardziej etycznie naganna niż w innych branżach, bo jej stawką jest zdrowie i życie pacjenta.

Doświadczenia krajów o niskiej korupcji wskazują, że walka z nią jest działaniem wielopłaszczyznowym, angażującym wszystkie instytucje państwa i całe społeczeństwo, a widoczne jej efekty mogą pojawić się w następnych pokoleniach. Działania doraźne zamiast zmniejszyć mogą zwiększyć zjawisko korupcji.

Opracowanie koncentruje się na przeciwdziałaniu korupcji w relacjach placówki medycznej z pacjentem, mając świadomość występowania korupcji w innych obszarach ochrony zdrowia (NFZ, kwalifikowanie świadczeń oraz leków itp.). Jednak efekty przeciwdziałania korupcji można uzyskać szyb­ciej w skali małej organizacji niż w skali całej gospodarki, gdzie wymaga to zmian systemowych oraz zaangażowania wielu organizacji i instytucji, często o nieczytelnych wzajemnych związkach i uprawnieniach.

W publikacji są pokazane te elementy i narzędzia „wpisane" w system zarządzania organizacją, których właściwe postrzeganie przez kierownictwa or­ganizacji zwiększa świadomość społeczną pracowników, eliminując wiele zagrożeń korupcyjnych, co zostało potwierdzone w praktyce przez szpitale i inne placówki medyczne, które w swój model zarządzania wpisały przeciwdziałanie zagrożeniom korupcyjnym.


Wprowadzenie

Rozdział 1
Uwarunkowania zjawiska korupcji
1.1. Co to jest korupcja?
1.2. Korupcja - uwarunkowania globalne
1.3. Uwarunkowania zjawiska korupcji w kraju

Rozdział 2
Korupcja w ochronie zdrowia
2.1. Zagrożenia korupcyjne w ochronie zdrowia
2.2. Relacje pacjent - placówka medyczna

Rozdział 3
Zarządzanie w placówkach ochronie zdrowia w aspekcie zagrożeń korupcyjnych
3.1. Zarządzanie jakością w placówkach ochronie zdrowia - pierwszy krok na drodze zmniejszania ryzyka zagrożeń korupcyjnych
3.1.1. System zarządzania jakością w aspekcie zmniejszania ryzyka zagrożeń korupcyjnych
3.1.2. Spełnienie potrzeb i oczekiwań klienta (pacjenta) - warunek zmniejszenia ryzyka zagrożeń korupcyjnych
3.1.3. System zarządzania jakością - procesy realizacji usługi medycznej
3.1.4. Rola przywództwa w systemie zarządzania jakością
3.2. Zarządzanie personelem w placówce medycznej
3.2.1. Kształtowanie relacji pomiędzy pracownikiem i organizacją
3.2.2. Rola organizacji w procesie adaptacyjnym nowo zatrudnionego pracownika
3.3. Etyka w organizacji medycznej
3.3.1. Rola etyki w zarządzaniu organizacją
3.3.2. Etyka w relacjach lekarz - pacjent
3.3.3. Odpowiedzialność społeczna organizacji
3.3.4. Norma AA 1000 - Audyt etyczny
3.3.5. Kodeks etyki - realizacja zasad etyki w praktyce
3.4. Wymagania systemu zarządzania jakością ze względu na specyfikę organizacji świadczącej usługi medyczne

Rozdział 4
System przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym (SPZK) w placówkach ochrony zdrowia
4.1. Założenia systemu przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym
4.1.1. Zasady i cele systemu
4.1.2. Wymagania systemu
4.1.3. Na co szczególnie zwrócić uwagę przy wdrażaniu SPZK
4.2. System przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym w zintegrowanym zarządzaniu organizacją
4.3. Przykłady typowych zagrożeń korupcyjnych - w praktyce wdrażania SPZK
4.4. Wdrożenie systemu
4.4.1. Program i schemat opracowania i wdrożenia systemu
4.4.2. Uwagi ogólne dotyczące wdrożenia systemu
4.4.3. Diagnoza stanu organizacji
4.4.4. Przegląd systemu

Rozdział 5
Przykłady procedur przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym w placówce ochrony zdrowia
5.1. Obowiązkowe procedury w SPZK
5.2. Proces "Zarządzanie ryzykiem zagrożeń korupcyjnych"
5.3. Procedura "Analiza ryzyka zagrożenia korupcyjnego"
5.4. Procedura "Postępowanie przy wystąpieniu podejrzenia działania korupcyjnego"
5.5. Procedura "Monitorowanie i zarządzanie procesem"
5.6. Procedura "Badanie satysfakcji klienta"
5.7. Przykład Kodeksu Etyki

Rozdział 6
Bariery wdrażania systemu przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym
6.1. Bariery wdrażania systemu w skali kraju
6.2. Mankamenty i bariery wdrażania systemu w skali organizacji

Rozdział 7
Zmiany w międzynarodowych rozwiązaniach w zakresie zarządzania organizacja i przeciwdziałania korupcji
7.1. System zarządzania jakością - nowa norma ISO 9001:2015
7.1.1. Norma ISO w doskonaleniu zarządzania organizacją
7.1.2. System zarządzania w rozumieniu normy ISO 9001:2015
7.1.3. Podejście oparte na ryzyku
7.1.4. Zarządzanie ryzykiem w normach ISO serii 9000
7.1.5. Zarządzanie ryzykiem - szansa czy kłopot dla organizacji
7.1.6. Norma ISO 9001:2015 - kontekst organizacji
7.1.7. Kontekst organizacji - określenie czynników
7.2. Międzynarodowa norma o przeciwdziałaniu korupcji ISO 37001

Podsumowanie
Bibliografia


252 strony, Format: 16.5x23.5cm, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2018