wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

KRAJOWY SYSTEM INNOWACJI W POLSCE


ŚWIADEK A.

wydawnictwo: CEDEWU, 2018, wydanie I

cena netto: 92.10 Twoja cena  87,50 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Krajowy system innowacji w Polsce


Książka jest efektem ponad dziesięciu lat pracy naukowo-badawczej autora, którą rozpoczął w Uniwersytecie Szczecińskim i kontynuował od 2010 roku wraz z zespołem w Uniwersytecie Zielonogórskim. W tym czasie przebadano ankietowo ponad 7000 przedsiębiorstw sekcji przetwórstwo przemysłowe w Polsce w poszukiwaniu systemowych prawidłowości w zakresie realizowanej tam działalności innowacyjnej.

Reguł rządzących systemem nie można zrozumieć z perspektywy jednostki (przedsiębiorstwa) i uogólnień, metodą dedukcji, przekładając na pełną zbiorowość podmiotów gospodarczych. Stąd pomysł, aby zbadać możliwie dużą ich grupę i ocenić jakie zasady rządzą krajowym systemem innowacji w Polsce. To oryginalne studium badawcze bazuje na analizach statystycznych przeprowadzonych na grupie 5209 przedsiębiorstw przemysłowych docelowo przyjętych do końcowych obliczeń (warstwowanie regionalne). Próba przebadania blisko 80 000 przedsiębiorstw trwała sześć lat.

Poza autorskim systemowym badaniem ankietowym, autor skorzystał z danych skumulowanych udostępnionych przez Główny Urząd Statystyczny i Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce. Dzięki nim dopełniono badanie przemysłu analizami instytucji otoczenia biznesu oraz sfery B+R w Polsce w latach 1994-2014.

Dzięki przeprowadzonym bogatym studiom literaturowym i dwóm równoległym badaniom empirycznym, autor sformułował szereg uwag, nierzadko krytycznych, pod adresem prowadzonej w Polsce polityki innowacyjnej, zwracając uwagę na jej częstą nieadekwatność w stosunku do potrzeb gospodarki. Specyfika kraju i poziom jego dojrzałości społeczno-ekonomicznej, to naturalne okoliczności wymagające uwzględnienia w programowaniu jego długofalowego rozwoju.


Wstęp

Rozdział 1
Teoretyczne rozważania o krajowym systemie innowacji
1.1. Przedsiębiorczość, innowacje i procesy innowacyjne w gospodarce - synteza założeń teoretycznych
1.2. Sieciowy kontekst procesów innowacji
1.3. Istota, koncepcja i ramy krajowego systemu innowacji (KSI)
1.4. Krajowy a regionalne i sektorowe systemy innowacji

Rozdział 2
Funkcjonalne obszary krajowego systemu innowacji
2.1. Aktywność innowacyjna przedsiębiorstw
2.2. Działalność sfery badawczo-rozwojowej
2.3. Funkcjonowanie ośrodków wsparcia innowacji
2.4. Polityka innowacyjna i jej instrumenty na poziomie krajowym i regionalnym

Rozdział 3
Uwarunkowania funkcjonowania KSI w gospodarce
3.1. Zaufanie i jego kontekst instytucjonalny w procesach innowacji
3.2. Fenomen kooperacji w mechanizmie transferu wiedzy nieformalnej
3.3. Zbliżenie przestrzenne w funkcjonowaniu sieci innowacyjnych
3.4. Bariery aktywności innowacyjnej przedsiębiorstw

Rozdział 4
Metodyczne uwarunkowania badań nad procesami innowacyjnymi
4.1. Prawdopodobieństwo warunkowe w identyfikacji prawidłowości statystycznych
4.2. Procedura konstrukcji modelu ekonometrycznego z dychotomiczną zmienną zależną typu probit
4.3. Identyfikacja, konstrukcja i uzasadnienie zastosowanego modelu badawczego

Rozdział 5
Dynamika zjawisk innowacyjnych w Polsce i jej regionach w latach 1994-2014
5.1. Wyznaczniki funkcjonowania sfery badawczo-rozwojowej
5.2. Działalność innowacyjna przedsiębiorstw
5.3. Aktywność instytucji okołobiznesowych

Rozdział 6
Aktywność innowacyjna krajowego systemu przemysłowego w Polsce w latach 2007-2012 w świetle badań empirycznych
6.1. Wielkość i własność przedsiębiorstw - czynniki tradycyjne
6.2. Typ stosowanej technologii
6.3. Zasięg sprzedaży
6.4. Dostawca, odbiorca i łańcuch dostaw
6.5. Konkurowanie a współpracowanie
6.6. Wiek przedsiębiorstwa i jego lokalizacja
6.7. Źródła, ograniczenia i efekty działalności innowacyjnej

Rozdział 7
Systemowa ocena procesów innowacji w krajowym przemyśle
7.1. Krytyczna analiza funkcjonowania KSI w Polsce w świetle przeprowadzonych badań
7.2. Ewolucja krajowego systemu innowacji w Polsce
7.3. Kierunki rozwoju systemu innowacji i strategiczne obszary wsparcia

Zakończenie
Summary
Bibliografia
Spis tabel
Spis rysunków
Załączniki


374 stron, Format: 16.5x24.0cm, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2018