wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > wyszukiwanie
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

Zapraszamy do zapoznania się z nowościami i wznowieniami wydawniczymi

Nowości z podziałem tematycznym - kliknij tutaj

książek: 8661, strona 10 z 867
<<<  -  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  -  >>>

DYPLOMACJA PUBLICZNA WOBEC WYZWAŃ WSPÓŁCZESNEGO ŚWIATA


MIEDZIŃSKA M. KUSZTYKIEWICZ A. RED., wydawnictwo: ASPRA, 2017, wydanie I

Dyplomacja publiczna wobec wyzwań współczesnego świata Dyplomacja publiczna postrzegana jest jako uzupełnienie tradycyjnej dyplomacji oraz narzędzie służące realizacji krajowych interesów poprzez wpływanie na szeroko pojętą opinię publiczną za granicą. Najistotniejszym celem jest wzmocnienie wizerunku państwa jako silnego i ważnego aktora mającego wpływ na kluczowe decyzje podejmowane wspólnie przez państwa. Publikacja wyróżnia się różnokierunkowym podejściem do wyjaśnienia zagadnie... >>>

WSPÓŁCZESNE BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGICZNE


KUBIAK M. LIPIŃSKA-RZESZUTEK M. RED., wydawnictwo: ASPRA, 2017, wydanie I

Współczesne bezpieczeństwo ekologiczne Recenzowane opracowanie ma, z dwóch powodów, istotne znaczenie. Po pierwsze, jest kolejnym wartościowym dziełem stanowiącym ważny element kształtowania się nowej dyscypliny naukowej: nauk o bezpieczeństwie. Poszerza ono wydatnie spectrum naszego pojmowania bezpieczeństwa. Odbiega od tradycyjnego podejścia do badanego problemu. Autorzy poszczególnych części opracowania nie ograniczają się do opisu zjawiska, ale przedstawiają własne, autorskie uj... >>>

AMERYKA INSTYTUCJE I SPOŁECZEŃSTWO 1607-2017


LEWICKI Z. RED., wydawnictwo: ASPRA, 2017, wydanie I

Ameryka: instytucje i społeczeństwo 1607-2017 Ameryka: instytucje i społeczeństwo jest zbiorem esejów poświęconych wielorakim aspektom rzeczywistości amerykańskiej - od historii i polityki po warunki naturalne i sport. Książka jest przeznaczona zarówno dla studentów stosunków międzynarodowych, politologii czy amerykanistyki, jak i dla osób interesujących się zawodowo lub hobbystycznie Stanami Zjednoczonymi. Poza szkicami monograficznymi zawiera wyczerpujące opisy obowiązujących w... >>>

NAUKI O MEDIACH I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ


ADAMSKI A. GAWROŃSKI S. SZEWCZYK M. RED., wydawnictwo: ASPRA, 2017, wydanie I

Nauki o mediach i komunikacji społecznej Krystalizacja dyscypliny w Polsce. Tradycje, nurty, problemy, rezultaty Zestaw autorów monografii jest wyrazem ciągłości pokoleń polskich medioznawców, przy jednoczesnym dostrzeżeniu zróżnicowania, mnogości aspektów oraz multidyscyplinarności badań nad mediami w Polsce. Dla młodych badaczy przekrój wiekowy autorów jest przypomnieniem, że mogą szczycić się swoimi osiągnięciami, gdyż stoją na ramionach olbrzymów. Jednym z nich jest bez w... >>>

KU INTEGRACJI SPOŁECZNEJ STUDIUM PEDAGOGICZNE


BADOWSKA M., wydawnictwo: ASPRA, 2017, wydanie I

Ku integracji społecznej - studium pedagogiczne Podjęty temat zasługuje ze wszech miar na zainteresowanie wielu interdyscyplinarnych ekspertów, jak również osób odpowiedzialnych za kreowanie polityki społecznej w naszym kraju. Współczesna szkoła jest postrzegana przez Autorkę jako podstawowa (w grupie czynników instytucjonalnych o szczególnym znaczeniu) instytucja posiadająca sprawczą możliwość intencjonalnego oddziaływania na wychowanków (w kwestii szerzenia oczekiwanych postaw... >>>

SAMORZĄD SAMORZĄD GOSPODARCZY INNE RODZAJE SAMORZĄDU


SZUSTEK A., wydawnictwo: ASPRA, 2017, wydanie II

Samorząd - Samorząd gospodarczy - Inne rodzaje samorządu Siatka pojęciowa, ujęcie teoretyczne i zagadnienia metodologiczne Samorząd gospodarczy w II Rzeczypospolitej Polskiej był zagadnieniem trudnym i wywoływał duże emocje. Wiele kłopotów nastręczała już sama kategoria „samorząd”, której nie udało się zdefiniować w sposób powszechnie uznawany. Było kilka nurtów refleksji o samym pojęciu i istocie samorządu. Trzy spośród nich zyskały szersze uznanie i miano teorii... >>>

POLSKA-ROSJA DWA PUNKTY WIDZENIA NA WSPÓŁCZESNY ŚWIAT


FROŁOWA N. KUBIAK M. ZIELIŃSKI J. RED., wydawnictwo: ASPRA, 2018, wydanie I

Polska-Rosja Dwa punkty widzenia na współczesny świat Wspólna publikacja dotyka teoretycznych i praktycznych aspektów zagadnień społeczno-kulturowych. Odzwierciedla zgodne rozumienie potrzeby konsekwentnego i skutecznego rozwoju naszych krajów opartego na działalności zawodowej we wszystkich dziedzinach, a także skutecznych praktykach społecznych. Zbiorowy projekt autorów monografii podkreśla istotną rolę edukacji, nauki i kultury. To wszystko przyczynia się do osiągnięcia poż... >>>

O TERRORYZMIE JAKO ZAGROŻENIU DLA BEZPIECZEŃSTWA SPOŁECZNEGO


INDRASZCZYK A. LIPIŃSKA-RZESZUTEK M. RED., wydawnictwo: ASPRA, 2017, wydanie I

O terroryzmie jako zagrożeniu dla bezpieczeństwa społecznego W monografii podjęto próbę przedstawienia problemu terroryzmu oraz walki z nim zarówno od strony teoretycznej, jak i praktycznej, w złożonej i dynamicznej rzeczywistości XXI wieku. Autorzy poszczególnych rozdziałów wpisują się w nurt najnowszych dyskusji naukowych dotyczących opisywanego zjawiska. […] W mojej ocenie zaletą recenzowanej pracy jest połączenie różnych punktów widzenia na zjawisko terroryzmu i jego wp... >>>

NACZELNA IZBA GOSPODARCZA


SZUSTEK A., wydawnictwo: ASPRA, 2017, wydanie II

Naczelna Izba Gospodarcza Naczelna Izba Gospodarcza to podmiot, który wykreowały obydwie konstytucje II RP. Po raz pierwszy NIG pojawiła się w Konstytucji z marca 1921 roku (art. 68) i choć nie zdołano Izby powołać przez paręnaście lat obowiązywania tej ustawy zasadniczej, to w Konstytucji kwietniowej z 1935 roku ją utrzymano (art. 76). Skąd się wzięła idea NIG? W szerszym rozumieniu – NIG była próbą poszukiwania odpowiedzi na pytania: jak mocniej, w sposób zorganizowany i... >>>

TERRORYŚCI ZNAD TYBRU AKTY PRZEMOCY PUBLICZNEJ I ZAMACHY W STAROŻYTNYM RZYMIE


STABRYŁA S., wydawnictwo: ASPRA, 2017, wydanie I

Terroryści znad Tybru Akty przemocy publicznej i zamachy w starożytnym Rzymie Na książkę Terroryści znad Tybru składa się dziewięć opowieści czy też esejów na temat aktów terroru i przemocy w najwcześniejszym okresie dziejów starożytnego Rzymu – od Romulusa aż do Juliusza Cezara. Terroryzm antyczny różnił się w sposób zasadniczy od współczesnego, nie ulega jednak wątpliwości, że było to w istocie to samo zjawisko, któremu nikt nie potrafił dotąd zaradzić. Wszystkie opowie... >>>

książek: 8661, strona 10 z 867
<<<  -  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  -  >>>

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2018