Choose you own search criteria: (help)
Your basket:   0 zł   Mail order >>>
Home Page > Search
Polska wersja
Books:

Books in Polish

Books in English

New Arrivals

Newsletter
 
Information:

About our Bookstore

Shipment

Contact

about Cookies

 
Need a suggestion? Don't know the book title? We can help!

Write you e-mail address:


Or call us:
+48 512 994 090

Pamiętaj!

Sprowadzimy każdą dostępną książkę na polskim i anglojęzycznym rynku wydawniczym, nawet jeśli nie ma jej w naszej ofercie.

Twoja cena - Twój rabat - na wszystkie publikacje dostępne w naszej ofercie

Zapraszamy do korzystania z informacji o nowościach wydawniczych z wybranej przez Państwo dziedziny w formie newslettera >>>


Zapraszamy do zapoznania się z nowościami i wznowieniami wydawniczymi

Nowości z podziałem tematycznym - kliknij tutaj

New Arrivals

results: 8661, page 1 of 867
<<<  -  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  -  >>>

INSTYTUCJONALNE WSPARCIE NIESAMODZIELNYCH OSÓB STARSZYCH W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM


MIKOŁAJCZYK-LERMAN G. POTOCZNA M., Publisher: WYD UN ŁÓDŹ, 2021, Edition I

Instytucjonalne wsparcie niesamodzielnych osób starszych w województwie łódzkim Potencjał, potrzeby, wyzwania W prezentowanej publikacji podjęto rozważania na temat problemów funkcjonowania instytucjonalnego systemu wsparcia niesamodzielnych osób starszych na przykładzie analizy wybranych instytucji pomocy społecznej oraz instytucji ochrony zdrowia na terenie województwa łódzkiego. Zwrócono uwagę na najważniejsze utrudnienia i... >>>

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM PRZEDSIĘBIORSTWA FARMACEUTYCZNEGO


GALAR Z. SADOWSKI A., Publisher: WYD UN ŁÓDŹ, 2021, Edition I

Zarządzanie ryzykiem przedsiębiorstwa farmaceutycznego Książka stanowi pierwsze na krajowym rynku wydawniczym całościowe opracowanie poświęcone zarządzaniu ryzykiem w łańcuchu dostaw przedsiębiorstwa farmaceutycznego. Zagadnienia zostały przedstawione w konwencji odpowiadającej rzeczywistemu procesowi zarządzania ryzykiem. Ułatwia to czytelnikowi zrozumienie krytycznych problemów i obszarów występujących w łańcuchu dostaw kształtujących system zarządzania ryzykiem w... >>>

BUDOWNICTWO UJEDNOLICONE PRZEPISY


Publisher: LEGIS, 2021, Edition I

Budownictwo - ujednolicone przepisy stan prawny - 8 marca 2021 r Publikacja podzielona jest na dwanaście głównych działów: 1. Ustawa - Prawo budowlane 1a. Prawo budowlane - uprawnienia budowlane 2. Warunki techniczne obiektów budowlanych 3. Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie 4. Projekty budowlane 5. Budowa, użytkowanie, utrzymanie obiektów budowlanych, zamówienia publiczne 6. Nadzór budowlany 7. Przepisy BHP i PPOŻ 8... >>>

PRAWO PRACY I UBEZPIECZENIA UJEDNOLICONE PRZEPISY


Publisher: LEGIS, 2021, Edition I

Prawo pracy i ubezpieczenia - ujednolicone przepisy stan prawny - 15 kwietnia 2021 r. Publikacja podzielona jest na siedem głównych działów: 1. Kodeks pracy 2. Urlopy, zasiłki i inne świadczenia 3. Ochrona pracy 4. Bezpieczeństwo i higiena pracy, PPOŻ 5. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe 6. Ubezpieczenia społeczne 7. Ubezpieczenia zdrowotne Książka ma czytelny i przejrzysty układ. Ostatnie zmiany zostały wyróżnione wytłuszczonym drukiem. Przy... >>>

NIERUCHOMOŚCI UJEDNOLICONE PRZEPISY


Publisher: LEGIS, 2021, Edition I

Nieruchomości - ujednolicone przepisy stan prawny - 15 marca 2021 r. Publikacja podzielona jest na osiem głównych działów: Prawo cywilne i administracyjne Gospodarka nieruchomościami Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne Geodezja i kartografia Lokale (najem, własność) Dodatki, dopłaty, dofinansowanie Prawo spółdzielcze Podatki Książka ma czytelny i przejrzysty układ. Ostatnie zmiany zostały wyróżnione wytłuszczonym... >>>

PODATKI UJEDNOLICONE PRZEPISY


Publisher: LEGIS, 2021, Edition I

Podatki - ujednolicone przepisy stan prawny - 16 kwietnia 2021 r Publikacja podzielona jest na dziesięć głównych działów: 1. Ordynacja podatkowa 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych 3. Zryczałtowany podatek dochodowy 4. Podatek dochodowy od osób prawnych 5. VAT 6. Akcyza 7. Rachunkowość 8. Podatki i opłaty lokalne, Opłata skarbowa, Podatek od czynności cywilnoprawnych, Spadki i darowizny 9. Administracja skarbowa 10. Prawo przedsiębiorc... >>>

FARMACJA UJEDNOLICONE PRZEPISY


Publisher: LEGIS, 2021, Edition I

Farmacja - ujednolicone przepisy stan prawny - 17 maja 2021 r. Publikacja podzielona jest na sześć głównych działów: 1. Prawo farmaceutyczne, apteki, hurtownie leków, wytwarzanie produktów leczniczych 2. Wyroby medyczne, produkty biobójcze, rejestracja 3. Odpłatność za leki i materiały medyczne, recepty, ceny detaliczne i hurtowe leków 4. Izby aptekarskie, zawód farmaceuty (nowa ustawa o zawodzie farmaceuty) 5. ... >>>

RODZINA WOBEC SEKSUALNOŚCI DZIECKA Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ


PIEŃKOWSKA E., Publisher: DIFIN, 2021, Edition I

Rodzina wobec seksualności dziecka z niepełnosprawnością intelektualną Książka porusza temat seksualności osób z niepełnosprawnością intelektualną z perspektywy uwarunkowań rodzinnych. Każdy system rodzinny tworzy zróżnicowany treściowo i strukturalnie klimat kształtujący oddziaływania rodziców wobec rozwoju seksualnego własnego dziecka. Niepełnosprawność dziecka wprowadza do rodziny wiele różnorodnych stresorów na poziomie indywidualnym i... >>>

RYZYKO FAKTORA W TRANSAKCJACH FAKTORINGOWYCH


KRECZMAŃSKA-GIGOL K., Publisher: DIFIN, 2021, Edition I

Ryzyko faktora w transakcjach faktoringowych Rynek faktoringowy w Polsce rozwija się dynamicznie. Transakcje faktoringowe są złożone i różnorodne, ponieważ są dopasowane do różnych potrzeb przedsiębiorstw. Wymaga to od faktorów indywidualnego podejścia do złożonego ryzyka transakcji. Identyfikacja rodzajów i uwarunkowań ryzyka specyficznego dla transakcji faktoringowych stanowi ważną część procesu oceny faktorowalności transakcji. W książce przedstawiono... >>>

ZAPOBIEGANIE SAMOBÓJSTWOM MOTYWACJA ZACHOWAŃ SAMOBÓJCZYCH BIBLIOTEKA SUICYDOLOGICZNA TOM 1


HOŁYST B. RED., Publisher: DIFIN, 2021, Edition I

Zapobieganie samobójstwom Motywacja zachowań samobójczych Biblioteka Suicydologiczna Tom 1 Nowa seria wydawnicza - Biblioteka Suicydologiczna - ma wypełnić lukę w dotychczasowym piśmiennictwie dotyczącym profilaktyki zamiarów samobójczych. Jej celem jest m.in. analiza procesów motywacyjnych i promocja nowych metod zapobiegających przypadkom dobrowolnej śmieci. Dzięki tej publikacji Czytelnicy będą mogli poznać samobójstwo jako zjawisko ... >>>

results: 8661, page 1 of 867
<<<  -  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  -  >>>

As soon as your order reaches us, we will let you know whether the English title of your choice is currently available.

 
All rights reserved PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2021