Choose you own search criteria: (help)
Your basket:   0 zł   Mail order >>>
Home Page > Search
Polska wersja
Books:

Books in Polish

Books in English

New Arrivals

Newsletter
 
Information:

About our Bookstore

Shipment

Contact

about Cookies

 
Need a suggestion? Don't know the book title? We can help!

Write you e-mail address:


Or call us:
+48 512 994 090

Pamiętaj!

Sprowadzimy każdą dostępną książkę na polskim i anglojęzycznym rynku wydawniczym, nawet jeśli nie ma jej w naszej ofercie.

Twoja cena - Twój rabat - na wszystkie publikacje dostępne w naszej ofercie

Zapraszamy do korzystania z informacji o nowościach wydawniczych z wybranej przez Państwo dziedziny w formie newslettera >>>


Zapraszamy do zapoznania się z nowościami i wznowieniami wydawniczymi

Nowości z podziałem tematycznym - kliknij tutaj

New Arrivals

results: 8661, page 1 of 867
<<<  -  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  -  >>>

KONCEPCJA INNOWACJI KREOWANEJ PRZEZ UŻYTKOWNIKA W DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW


SZOPIK-DEPCZYŃSKA K., Publisher: WYD UN SZCZECIN, 2019, Edition I

Koncepcja innowacji kreowanej przez użytkownika w działalności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw Głównym osiągnięciem naukowym niniejszej pracy jest usystematyzowanie wiedzy z zakresu UDI oraz przeprowadzenie i zweryfikowanie wyników badań odnośnie do stosowania UDI w komórkach badawczo-rozwojowych w warun­kach polskich. Badanie ma charakter pionierski, a wyniki są interesujące nie tyko na gruncie naukowym. Niewątpliwą zaletą publikacji jest także wskazanie konkretnych ograniczeń i... >>>

WIRTUALIZACJA ORGANIZACJI


KUCZERA K., Publisher: WYD UN SZCZECIN, 2019, Edition I

Wirtualizacja organizacji Uważna analiza rozprawy wyraźnie wskazuje, że jest ona poprawna metodycznie i merytorycznie. Język i styl pisarski wskazują na znajomość stanu wiedzy w podejmowanych zagadnieniach. Rozdziały posiadają duży, acz niewymuszony ładunek teoretyczny i koncepcyjny, w większości opatrzone są autorskimi rozważaniami, ciekawy¬mi zestawieniami, operacjonalizacjami i ilustracjami empirycznymi. Ogólnie poziom monografii oceniam jako wysoki, zarówno w części... >>>

MATEMATYCZNE MODELE RÓWNOWAGI W EKONOMII


KOWGIER H., Publisher: WYD UN SZCZECIN, 2019, Edition I

Matematyczne modele równowagi w ekonomii Głównym celem przeprowadzonych badań jest ukazanie wieloaspektowego podejście do bardzo ważnego problemu równowagi w zastosowaniu do zagadnień ekonomicznych. W monografii liczącej sześć rozdziałów autor oprócz rzeczy już znanych prezentuje nowe. Dotyczy to szczególnie rozdziałów: trzeciego, czwartego i piątego. W celu lepszego zrozumienia prezentowanego materiału rozdziały zostały podzielone na podrozdziały. Numeracja rozdziałów wiąże się z... >>>

INNOWACYJNE I POZAINNOWACYJNE UWARUNKOWANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGIONALNEJ NA PRZYKŁADZIE REGIONU POMORZA ZACHODNIEGO


SPYCHALSKA-WOJTKIEWICZ M. TOMCZYK M., Publisher: WYD UN SZCZECIN, 2019, Edition I

Innowacyjne i pozainnowacyjne uwarunkowania przedsiębiorczości regionalnej na przykładzie regionu Pomorza Zachodniego Niniejsza monografia opisuje zagadnienia dotyczące zarówno innowacyjnych, jak i pozainnowacyjnych uwarunkowań przedsiębiorczości regionalnej. Temat ten został zbadany również przez pryzmat regionu Pomorza Zachodniego, co ma na celu ukazanie praktycznych aspektów powyższych zagadnień. Autorki kierują niniejszą monografię do przedstawicieli nauki oraz instytucji... >>>

GENERALICJA WOJSKA POLSKIEGO W LATACH 1935-1939 ANALIZA GRUPY FUNKCJONALNO-DYSPOZYCYJNEJ


WOJTASZAK A., Publisher: WYD UN SZCZECIN, 2019, Edition I

Generalicja Wojska Polskiego w latach 1935-1939 (Analiza grupy funkcjonalno-dyspozycyjnej) Prezentowana monografia jest szeroką analizą związków i relacji zachodzących między politykami i elitami Wojska Polskiego w latach 1935–1939. Przedstawiono w niej zmiany w korpusie generalskim na tle ewolucji koncepcji militarnej i przygotowania Polski do wojny. Analizę zmian w polskich elitach władzy po śmierci Józefa Piłsudskiego przeprowadzono z perspektywy politologiczno... >>>

ŚRODKI FINANSOWE UNII EUROPEJSKIEJ JAKO DETERMINANTA ROZWOJU REGIONÓW W POLSCE


CZYŻYCKI R., Publisher: WYD UN SZCZECIN, 2019, Edition I

Środki finansowe Unii Europejskiej jako determinanta rozwoju regionów w Polsce Głównym celem pracy jest ocena znaczenia funduszy pozyskanych z Unii Europejskiej dla rozwoju regionów w Polsce. Jako cele szczegółowe przyjęto: 1) ocenę wpływu europejskich środków pomocowych na spójny rozwój regionów w Polsce; 2) wskazanie obszarów, w których alokacja środków wspólnotowych ma kluczowe znaczenie dla rozwoju regionalnego w Polsce; 3) analizę zmian zna­czenia zmiennych diagnostycznych ... >>>

ODDZIAŁYWANIE POLITYKI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ NA ZMIANY POLSKIEGO RYNKU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH


BUDZIEWICZ-GUŹLECKA A., Publisher: WYD UN SZCZECIN, 2019, Edition I

Oddziaływanie polityki społeczno-gospodarczej na zmiany polskiego rynku usług telekomunikacyjnych Rynek usług telekomunikacyjnych jest obszarem gospodarki szczególnie ważnym z punktu widzenia społecznych i ekonomicznych interesów państwa. Wynika to z tego, że obecnie telekomunikacja wpływa na efektywność, skuteczność oraz jakość funkcjo­nowania jednostek, zbiorowości oraz krajów, będąc jednocześnie jedną z podstawowych determinant poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego. Jest nie... >>>

MIĘDZY ILUZJĄ A REALIAMI TOWARZYSTWO ROZWOJU ZIEM ZACHODNICH W LATACH 1957–1970


MAKOWSKI A., Publisher: WYD UN SZCZECIN, 2019, Edition I

Między iluzją a realiami Towarzystwo Rozwoju Ziem Zachodnich w latach 1957–1970 Prezentowana rozprawa jest opowieścią o ludziach, dla których ogromnym osiągnięciem  Polski było przyłączenie do niej ziem zachodnich i północnych, i którzy żyli przekonaniem o konieczności wykorzystania wielości szans i możliwości, jakie ten fakt przed Polską otworzył. Szanse te traktowali w kategoriach historycznych, a nie bieżących politycznych czy – tym bardziej – ustrojowych.... >>>

FILOZOFICZNE PODSTAWY KRYMINALIZACJI ROZWAŻANIA NA TLE PRZESTĘPSTWA ZŁA I POLITYKI PRAWA


PENO M., Publisher: WYD UN SZCZECIN, 2019, Edition I

Filozoficzne podstawy kryminalizacji Rozważania na tle przestępstwa, zła i polityki prawa Głównym celem pracy jest zbadanie sposobów pojmowania przestępstwa, czyli historycznych i współczesnych nurtów pojmowania przestępstwa. W rezultacie przedmiotem rozważań są filozoficzne podstawy (podwaliny) kryminalizacji, w tym zwłaszcza warunki używania w stosunku do pewnych czynów nazwy „przestępstwo”. Tak zakreślony przedmiot rozważań jest jednocześnie ograniczo­ny dwoma... >>>

BŁĄD JAKO ZNAMIĘ TYPU CZYNU ZABRONIONEGO W POLSKIM PRAWIE KARNYM


NAWROCKI M., Publisher: WYD UN SZCZECIN, 2019, Edition I

Błąd jako znamię typu czynu zabronionego w polskim prawie karnym W książce przeanalizowano konstrukcję błędu jako ustawowego znamienia typu czynu zabronionego w polskim prawie karnym. Analiza ta została przeprowadzona z perspektywy pozostającej na uboczu dotychczasowych rozważańo błędzie. Należy mieć bowiem na uwadze, że przez dziesięciolecia błąd interesował przedstawicieli doktryny polskiego prawa karnego głównie z uwagi na próbęokreślenia jego istoty oraz ustalenia wypełnianych... >>>

results: 8661, page 1 of 867
<<<  -  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  -  >>>

As soon as your order reaches us, we will let you know whether the English title of your choice is currently available.

 
All rights reserved PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2019