Choose you own search criteria: (help)
Your basket:   0 zł   Mail order >>>
Home Page > Search
Polska wersja
Books:

Books in Polish

Books in English

New Arrivals

Newsletter
 
Information:

About our Bookstore

Shipment

Contact

about Cookies

 
Need a suggestion? Don't know the book title? We can help!

Write you e-mail address:


Or call us:
+48 512 994 090

Pamiętaj!

Sprowadzimy każdą dostępną książkę na polskim i anglojęzycznym rynku wydawniczym, nawet jeśli nie ma jej w naszej ofercie.

Twoja cena - Twój rabat - na wszystkie publikacje dostępne w naszej ofercie

Zapraszamy do korzystania z informacji o nowościach wydawniczych z wybranej przez Państwo dziedziny w formie newslettera >>>


Zapraszamy do zapoznania się z nowościami i wznowieniami wydawniczymi

Nowości z podziałem tematycznym - kliknij tutaj

New Arrivals

results: 8661, page 1 of 867
<<<  -  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  -  >>>

INŻYNIERIA ZARZĄDZANIA CYFRYZACJA PRODUKCJI AKTUALNOŚCI BADAWCZE 4


KNOSALA R. RED., Publisher: PWE, 2022, Edition I

Inżynieria zarządzania Cyfryzacja produkcji Aktualności badawcze 4 Niniejsza książka jest kontynuacją cyklu wydawniczego „Inżynieria Zarządzania. Cyfryzacja Produkcji”. Książka zawiera ponad 50 raportów z badań przeprowadzonych w kilkudziesięciu ośrodkach naukowych w Polsce w 2021 r.  Zaprezentowane w książce prace uzyskały pozytywne merytoryczne recenzje szerokiego grona wybitnych ekspertów.  Książka jest przeznaczona dla dyplomantów,... >>>

WPŁYW CZYNNIKÓW I NIEOCZEKIWANYCH ZDARZEŃ POLITYCZNYCH NA RYNKI KAPITAŁOWE


PODGÓRSKI B., Publisher: PWE, 2022, Edition I

Wpływ czynników i nieoczekiwanych zdarzeń politycznych na rynki kapitałowe Przed każdym systemem finansowym stoją dwa zasadnicze zadania. Po pierwsze, system ten mobilizuje oszczędności i alokuje kapitały. Po drugie, ułatwia on dzielenie ryzyka w gospodarce pomiędzy różnych aktorów życia gospodarczego. W sprawnym wykonywaniu obu zadań ogromną rolę odgrywają rynki giełdowe. Jednocześnie same rynki giełdowe, warunki ich funkcjonowania oraz podmioty w nich uczestniczące... >>>

BEHAWIORALNE DETERMINANTY DECYZJI INWESTYCYJNYCH NA RYNKU KAPITAŁOWYM


ADAMCZYK-KOWALCZUK M., Publisher: PWE, 2022, Edition I

Behawioralne determinanty decyzji inwestycyjnych na rynku kapitałowym Współczesne finanse cechuje dynamiczny rozwój oraz interdyscyplinarność, pozwalająca na poszerzenie perspektywy dotychczas normatywnego podejścia do społeczno-gospodarczej działalności człowieka. Proponowana w ramach klasycznych finansów koncepcja homo oeconomicus przypisywała ludziom racjonalność, stałość preferencji, nieograniczony dostęp do informacji i umiejętność poprawnej kalkulacji ... >>>

HANDEL TOWARAMI JEDNOSTEK NIEUZNAWANYCH PRZYPADEK ABCHAZJI I OSETII POŁUDNIOWEJ


SUSKA M., Publisher: SGH, 2021, Edition I

Handel towarami jednostek nieuznawanych Przypadek Abchazji i Osetii Południowej Wykaz skrótów WSTĘP JEDNOSTKI NIEUZNAWANE - ISTOTA I STATUS Wprowadzenie 1.1. Jednostki nieuznawane - kwestie terminologiczne 1.2. Status prawnomiędzynarodowy jednostek nieuznawanych 1.2.1. Kryteria państwowości 1.2.2. Teorie konstytutywna i deklaratywna uznawania państw 1.3. Powstawanie jednostek nieuznawanych 1.3.1. Secesja w imię prawa do samostanowienia narodów 1.3.2.... >>>

ROLA EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W POLITYCE WSPIERANIA INNOWACJI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE


ZDUŃSKA-LESEUX E., Publisher: SGH, 2021, Edition I

Rola Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w polityce wspierania innowacji małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce Wstęp ROZDZIAŁ 1 Małe i średnie przedsiębiorstwa oraz polityka wspierania ich innowacji w świetle teorii ekonomicznych 1. Małe i średnie przedsiębiorstwa a innowacje - aspekty teoretyczne 2. Teoretyczne podstawy wspierania innowacji przez państwo 3. Cele i narzędzia współczesnej polityki innowacyjnej 4. Mierniki innowacyjności małych i średnich przedsi... >>>

PLATFORMIZACJA KORPORACJI TRANSNARODOWYCH


PAKULSKA T. PONIATOWSKA-JAKSCH M., Publisher: SGH, 2021, Edition I

Platformizacja korporacji transnarodowych WPROWADZENIE GLOBALIZACJA XXI WIEKU - IMPLIKACJE DLA BIZNESU MIĘDZYNARODOWEGO 1.1. Wstęp 1.2. Siły prowadzące do globalizacji 1.3. Nowy wymiar gospodarki globalnej a przedsiębiorstwo i lokalizacja 1.4. Platformizacja gospodarki 1.5. Podsumowanie Bibliografia KORPORACJE TRANSNARODOWE W GLOBALNEJ GOSPODARCE 2.1. Wstęp 2.2. Specyfika korporacji transnarodowej 2.3. Globalne firmy technologiczne nowym typem korporacji transnarodowej? 2.4.... >>>

E-KONSUMPCJA NA MIARĘ TECHNOLOGIE CYFROWE W ZARZĄDZANIU RYZYKIEM KONSUMENTA


TUREK J., Publisher: SGH, 2021, Edition I

E-konsumpcja na miarę Technologie cyfrowe w zarządzaniu ryzykiem konsumenta Wstęp Wpływ preferencji konsumenta na funkcjonowanie przedsiębiorstwa 1.1. Pojęcie, definicja i ewolucja preferencji. Preferencje konsumentów w ujęciu socjologicznym i psychologicznym 1.2. Potrzeby klienta w łańcuchu wartości przedsiębiorstwa 1.3. Preferencje jako instrument budowania suwerenności konsumenta Analiza preferencji klienta jako narzędzie konkurowania w zmiennym otoczeniu 2.1.... >>>

MODELOWANIE DECYZJI W ARKUSZU KALKULACYJNYM


JAKUBCZYK M. KAMIŃSKI B. SZAPIRO T. RED., Publisher: SGH, 2021, Edition I

Modelowanie decyzji w arkuszu kalkulacyjnym WPROWADZENIE MODELOWANIE PROBLEMÓW DECYZYJNYCH 2.1. Wstęp 2.2. Wybór w warunkach niepewności 2.2.1. Model 2.2.2. Reguły wyboru 2.2.3. Własności modelu i reguł wyboru 2.3. Wybór w warunkach ryzyka 2.3.1. Model i reguła wyboru 2.3.2. Wartość doskonałej informacji 2.3.3. Wartość niedoskonałej informacji 2.3.4. Uwzględnianie awersji do ryzyka 2.4. Wybór w problemach sekwencyjnych 2.4.1. Model - drzewa decyzyjne... >>>

TOŻSAMOŚĆ WOBEC RÓŻNORODNOŚCI SZKICE Z TEORII POLITYKI


SIDOREK J. RED., Publisher: SGH, 2020, Edition I

Tożsamość wobec różnorodności Szkice z teorii polityki Janusz Sidorek Wstęp Krzysztof Kozłowski Dwuznaczności wartości azjatyckich w obliczu kryzysów: na przykładzie kryzysu azjatyckiego 1997 i finansowego 2008 Wartości wschodnioazjatyckie a działalność gospodarcza Historyczne uwarunkowania wschodnioazjatyckiego sposobu prowadzenia działalności gospodarczej Wartości wschodnioazjatyckie wobec kryzysów Bibliografia Jacek Ziobrowski Wielokulturowość i... >>>

BODŹCE MARKETINGOWE JAKO DETERMINANTY INTENCJI ZAKUPU PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH OZNACZONYCH MARKAMI DETALISTÓW


GRUDECKA A., Publisher: SGH, 2020, Edition I

Bodźce marketingowe jako determinanty intencji zakupu produktów spożywczych oznaczonych markami detalistów WSTĘP Rozdział 1 POJĘCIE, TYPOLOGIA I EWOLUCJA MAREK DETALISTÓW 1.1. Przegląd definicji marki detalisty 1.2. Rozwój marek detalistów 1.3. Typologia marek detalistów 1.4. Funkcje marek detalistów oraz korzyści z ich stosowania z perspektywy ich gestorów i konsumentów Rozdział 2 ZACHOWANIA KONSUMENTÓW -... >>>

results: 8661, page 1 of 867
<<<  -  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  -  >>>

As soon as your order reaches us, we will let you know whether the English title of your choice is currently available.

 
All rights reserved PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2022