wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > wyszukiwanie
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

Zapraszamy do zapoznania się z nowościami i wznowieniami wydawniczymi

Nowości z podziałem tematycznym - kliknij tutaj

książek: 8661, strona 14 z 867
<<<  -  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  -  >>>

WSPÓŁCZESNE PROBLEMY PRAWA DO WIZERUNKU ZAGADNIENIA WYBRANE


SZATKOWSKA E. PODOLSKA A. SZUMAŁA D., wydawnictwo: WUG, 2020, wydanie I

Współczesne problemy prawa do wizerunku Zagadnienia wybrane Problematyka ochrony prawa do wizerunku, pomimo funkcjonowania na rynku wydawniczym stosunkowo wielu opracowań, ciągle zachowuje aktualność. Liczne dotyczące jej kwestie nie zostały rozstrzygnięte ani w judykaturze, ani w doktrynie. Należy wziąć pod uwagę, jako doniosłą praktycznie okoliczność, że skala eksploatacji wizerunku wynikająca z możliwości, jakie daje technika cyfrowa, jest nieporównywalna ze stopniem... >>>

WIELKIE RELIGIE ŚWIATA W JĘZYKU I KULTURZE


JASZCZEWSKA M. KOPAC T. RED., wydawnictwo: WUG, 2020, wydanie I

Wielkie religie świata w języku i kulturze Zbiór artykułów, który oddajemy w Państwa ręce, porusza kwestie związane z odzwierciedleniem wpływu chrześcijaństwa – a ściślej, rożnych konfesji chrześcijańskich – na język i kulturę przede wszystkim narodów słowiańskich na przestrzeni wieków. Zdajemy sobie sprawę, że problematykę wpływu chrześcijaństwa na rozmaite aspekty życia człowieka poruszano już na wielu konferencjach naukowych, wciąż... >>>

DWUJĘZYCZNOŚĆ I WYCHOWANIE DWUJĘZYCZNE Z PERSPEKTYWY LINGWISTYKI I LOGOPEDII


ROCŁAWSKA-DANILUK M., wydawnictwo: WUG, 2020, wydanie I

Dwujęzyczność i wychowanie dwujęzyczne z perspektywy lingwistyki i logopedii Minęło wiele lat, odkąd Jules Ronjat analizował dwujęzyczny rozwój swojego syna. Pewien czas minął także od momentu pierwszego wydania niniejszej książki. Poglądy na temat dwujęzyczności dzieci ewoluowały - od skrajnego natywizmu doszliśmy do etapu ostrożnego entuzjazmu, zarówno w zakresie dwujęzyczności naturalnej, jak i sztucznej. Nadal jednak problematyka dwujęzyczności zajmuje badaczy w Polsce... >>>

STAROŚĆ JAK JĄ WIDZI LOGOPEDIA


KACZOROWSKA-BRAY K. MILEWSKI S. MICHALIK M., wydawnictwo: WUG, 2020, wydanie I

Starość – jak ją widzi logopedia Przygotowywana monografia stanowi tom, który wpisuje się w nowy obszar badawczy, a mianowicie komunikację osób w wieku podeszłym oraz zmiany, które zachodzą wraz z upływem czasu w mowie osób w wieku senioralnym. Ten temat badawczy od niedawna dopiero jest poruszany przez polskich językoznawców i logopedów. Tematyka opracowania dotyczy zagadnień językoznawczych i logopedycznych ważnych tak z punktu ... >>>

SUKCES ORGANIZACJI W WARUNKACH GOSPODARKI CYFROWEJ STRATEGIE PROCESY I PROJEKTY


WRÓBEL P. RED., wydawnictwo: WUG, 2020, wydanie I

Sukces organizacji w warunkach gospodarki cyfrowej Strategie, procesy i projekty Jesteśmy świadkami rewolucji informacyjnej, która przyczynia się do transformacji społeczeństwa i gospodarki. Dzisiaj gospodarka cyfrowa i tradycyjna przenikają się już tak ściśle, iż trudno je rozgraniczyć. Poprzednia rewolucja – przemysłowa – trwała około siedemdziesięciu, osiemdziesięciu lat, tak więc nie należy się spodziewać, że ta obecna niedługo się skończy. Ten burzliwy okres ... >>>

POLITYKA REDYSTRYBUCYJNA A NIERÓWNOŚCI DOCHODOWE


SZYMAŃSKA A. KEMPA J. PAWŁOWSKI G., wydawnictwo: WUG, 2020, wydanie I

Polityka redystrybucyjna a nierówności dochodowe W niniejszej monografii przedstawiono zagadnienie nierówności dochodowych z punktu widzenia polityki redystrybucyjnej.  Celem pracy jest ocena wpływu redystrybucji dochodów na kształtowanie się ostatecznego poziomu dochodów rozporządzalnych gospodarstw domowych. Hipoteza badawcza zakłada, że w gospodarkach, w których obserwuje się większe nierówności rynkowe (pierwotne), redystrybucja ... >>>

UJĘCIE I WYCENA NABYTEJ WARTOŚCI FIRMY W KONTEKŚCIE UŻYTECZNOŚCI SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO


GIERUSZ M., wydawnictwo: WUG, 2020, wydanie I

Ujęcie i wycena nabytej wartości firmy w kontekście użyteczności sprawozdania finansowego Wartość firmy należy do najbardziej kontrowersyjnych kategorii w ramach prawa bilansowego. Na przestrzeni dziesięcioleci wielokrotnie zmieniało się podejście księgowe do tego składnika aktywów. Popularnymi rozwiązaniami były: aktywowanie nawet wygenerowanej wewnętrznie wartości firmy, kompensowanie wartości firmy z kapitałami własnymi bez wpływu na wynik okresu, amortyzowanie... >>>

GOSPODARKA BEZ EKONOMA


ADAMOWICZ E. ĆWIKLIŃSKI H. RED., wydawnictwo: WUG, 2020, wydanie I

Gospodarka bez ekonoma Publikacja zawiera referaty zgłoszone na I Ogólnopolską Konferencję Naukową im. prof. Jana Winieckiego organizowaną przez TEP, UG i WSZiI. Teksty zostały zaakceptowane przez Radę Programową Konferencji i poddane recenzji. Celem konferencji jest propagowanie myśli i dorobku naukowego Profesora Winieckiego. W referatach podejmowane są tematy, które były w kręgu zainteresowania Profesora Winieckiego, czyli m.in. spraw dotyczących transformacji... >>>

PRZEMIANY KARNOPRAWNEJ OCHRONY WOLNOŚCI SUMIENIA I WYZNANIA W POLSCE


PETASZ P., wydawnictwo: WUG, 2020, wydanie I

Przemiany karnoprawnej ochrony wolności sumienia i wyznania w Polsce Monografia stanowi kompleksowe ujęcie problematyki fundamentalnej dla demokratycznego państwa prawa, jaką jest kwestia karnoprawnej ochrony wolności sumienia i wyznania – jednej z podstawowych wolności każdego człowieka we współczesnym świecie. Praca jest podsumowaniem wieloletnich badań Autora, które koncentrują się na charakterystyce spoczywającego na państwie zadania w sferze ochrony wolności... >>>

ROLA MIEJSCE I ZNACZENIE ZARZĄDZANIA INSTYTUCJAMI PUBLICZNYMI W KREOWANIU JAKOŚCI ŻYCIA ASPEKT ZARZĄDCZY


WAŚNIEWSKI J. RED., wydawnictwo: WUG, 2020, wydanie I

Rola, miejsce i znaczenie zarządzania instytucjami publicznymi w kreowaniu jakości życia Aspekt zarządczy Monografia składa się z dwóch tomów. Pierwszy z nich pt. Aspekt zarządczy jest poświęcony rozważaniom dotyczącym kwestii zarządzania. Czytelnik odnajdzie tu odniesienia do szeroko rozumianego zarządzania, w szczególności spraw pracowniczych mających wpływ na efektywne realizowanie powierzonych zadań. Odrębny obszar problemów stanowi problem marki,... >>>

książek: 8661, strona 14 z 867
<<<  -  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  -  >>>

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2021