wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > wyszukiwanie
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

Zapraszamy do zapoznania się z nowościami i wznowieniami wydawniczymi

Nowości z podziałem tematycznym - kliknij tutaj

książek: 8661, strona 14 z 867
<<<  -  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  -  >>>

OPTYMALIZACJA UŻYTECZNOŚCI KAPITAŁU LUDZKIEGO PERSPEKTYWA PRZEDSIĘBIORSTWA


SIENKIEWICZ Ł., wydawnictwo: SGH, 2018, wydanie I

Optymalizacja użyteczności kapitału ludzkiego Perspektywa przedsiębiorstwa Wstęp Rozdział 1. Kapitał ludzki w procesie tworzenia wartości 1.1. Kapitał ludzki i wartość przedsiębiorstwa - analiza relacji 1.1.1. Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa a wartość kapitału ludzkiego 1.1.2. Wymiary koncepcji kapitału ludzkiego 1.1.3. Pojęcie wartości kapitału ludzkiego 1.1.4. Wartość dodana tworzona przez kapitał ludzki 1.1.5. Potencjał generowania wartości dodanej 1.2. Zarządzanie... >>>

POMIAR FINANSJERYZACJI PRÓBA KONCEPTUALIZACJI


DĄBROWSKI T.J. FIERLA A. GRYGIEL-TOMASZEWSKA A., wydawnictwo: SGH, 2018, wydanie I

Pomiar finansjeryzacji Próba konceptualizacji Wstęp 1. Pomiar finansjeryzacji - zarys koncepcji 1.1. Mierzenie finansjeryzacji - przegląd dotychczasowych stanowisk badawczych 1.2. Problemy metodyczne: różne podejścia do zakresu i sposobu pomiaru finansjeryzacji 2. Miary rozwoju sektora finansowego 2.1. Miary zatrudnienia i wynagrodzeń w sektorze finansowym 2.2. Udział sektora finansowego w tworzeniu PKB i w zyskach przedsiębiorstw 2.3. Pomiar skali zaangażowania... >>>

GLOBALIZACJA WSPÓŁCZEŚNIE KOMPONENTY I CECHY CHARAKTERYSTYCZNE


MALIK R. JANOWSKA A.A. WOSIEK R. RED., wydawnictwo: SGH, 2018, wydanie I

Globalizacja współcześnie Komponenty i cechy charakterystyczne Niniejsza monografia ma szczególny charakter, ponieważ jest to księga jubileuszowa przygotowana dla prof. zw. dr hab. Anny Zorskiej. Jej dorobek naukowy obejmuje ponad 150 publikacji, w tym dwie autorskie książki: Ku globalizacji? Przemiany w korporacjach transnarodowych i w gospodarce światowej (Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998, 2000, 2002) oraz Korporacje transnarodowe. Przemiany, oddziaływania,... >>>

WYKORZYSTANIE METOD STATYSTYCZNYCH W OPISIE ZJAWISK SPOŁECZNO-GOSPODARCZYCH RYNEK DÓBR I USŁUG


PODOGRODZKA M. RED., wydawnictwo: SGH, 2018, wydanie I

Wykorzystanie metod statystycznych w opisie zjawisk społeczno-gospodarczych Rynek dóbr i usług Opracowania zawarte w monografii Wykorzystanie metod statystycznych w opisie zjawisk społeczno-gospodarczych. Rynek dóbr i usług, będące pracami dyplomowymi słuchaczy dwusemestralnych podyplomowych studiów Metody analiz społeczno- gospodarczych, realizowanych w Kolegium Analiz Ekonomicznych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie w roku akademickim 2015/2016, ... >>>

MECHANIZMY POWSTAWANIA EFEKTÓW EKOINNOWACJI W PRZEDSIĘBIORSTWACH W POLSCE


BARTOSZCZUK P., wydawnictwo: SGH, 2018, wydanie I

Mechanizmy powstawania efektów ekoinnowacji w przedsiębiorstwach w Polsce Wstęp Rozdział 1. Podstawowe pojęcia i charakterystyka ekoinnowacji 1.1. Specyfika i definicja ekoinnowacji 1.2. Podział i klasyfikacja rodzajów ekoinnowacji 1.3. Modele procesów innowacyjnych 1.4. Ekoinnowacje w wiodących nurtach współczesnej ekonomii 1.5. Podsumowanie Rozdział 2. Teoretyczne podstawy pomiaru efektów ekoinnowacji 2.1. Analiza pomiaru efektów... >>>

MODEL BIZNESU W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM OGRANICZENIA INFORMACYJNE


KARWOWSKI M., wydawnictwo: SGH, 2018, wydanie I

Model biznesu w sprawozdaniu finansowym Ograniczenia informacyjne Wykaz skrótów Wprowadzenie Rozdział 1. Istota, elementy i typy modeli biznesu 1.1. Istota modelu biznesu 1.2. Model biznesu a strategia 1.3. Struktura modelu biznesu 1.4. Typologia modeli biznesu Rozdział 2. Model biznesu a użyteczność sprawozdania finansowego 2.1. Model biznesu a system rachunkowości finansowej - przegląd systematyczny 2.2. Opis modelu biznesu w raporcie finansowym 2.3. Wpływ... >>>

XXV LAT W NAUKACH EKONOMICZNYCH DOKONANIA WYZWANIA PERSPEKTYWY


BARTKOWIAK R. MATUSEWICZ M. RED., wydawnictwo: SGH, 2018, wydanie I

XXV lat w naukach ekonomicznych Dokonania, wyzwania, perspektywy Szanowni i Drodzy Czytelnicy, W 2018 roku mija 25. rocznica utworzenia Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Po każdym kolejnym roku swojej działalności Kolegium organizowało sympozja naukowe, podczas których dokonywano oceny dorobku nauk ekonomicznych, a także wkładu pracowników Kolegium w ich rozwój. Tematyka sympozjów do 2009 r. dotyczyła ... >>>

PSD 2 KRYTYCZNY PRZYSTANEK NA DRODZE DO NOWEJ ERY BANKOWOŚCI


KASIEWICZ S., wydawnictwo: SGH, 2018, wydanie I

PSD 2 Krytyczny przystanek na drodze do nowej ery bankowości W warunkach istnienia przemysłu regulacyjnego rzadko zdarzają się przypadki opracowania nowych norm prawnych, które zmieniają podstawowe reguły konkurowania na rynku. Należy do nich z pewnością Payment Services Directive 2 (PSD 2) uchwalona przez Parlament Europejski w 2015 roku i dotycząca funkcjonowania europejskiego rynku płatności. Regulacja ta otwiera rynek płatności na nowych konkurentów: instytucje p... >>>

DETERMINANTY I MODELE PROCESÓW GOSPODARCZYCH WYBRANE ASPEKTY


PONIATOWSKI G. RED., wydawnictwo: SGH, 2018, wydanie I

Determinanty i modele procesów gospodarczych Wybrane aspekty Wprowadzenie METODOLOGICZNE ASPEKTY ANALIZY ZJAWISK GOSPODARCZYCH Mateusz Guzikowski Rozdział 1. Alternatywna miara elastyczności rynku pracy Karolina Konopczak Rozdział 2. Model ARDL jako narzędzie analizy kointegracji PERSPEKTYWA HISTORYCZNA PROCESU ROZWOJU GOSPODARCZEGO Agata Sielska Rozdział 3. Konflikty zbrojne a ocena rozwoju społeczno-gospodarczego wybranych krajów Bartosz Sternal ... >>>

AUDYT BIZNESOWY W DZIAŁALNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW


SKOWRONEK-MIELCZAREK A. RED., wydawnictwo: SGH, 2018, wydanie I

Audyt biznesowy w działalności małych i średnich przedsiębiorstw Opracowanie stanowi wartościowy wkład w poznanie, zrozumienie i wyjaśnienie audytu biznesowego jako narzędzia zarządzania strategicznego małymi i średnimi przedsiębiorstwami. Jego zastosowanie umożliwia bowiem zarówno pomiar, jak i ocenę efektywności organizacji oraz wytyczenie działań wzmacniających tę efektywność, której ponadprzeciętny poziom kojarzony jest powszechnie z przewagą konkurencyjną Na ... >>>

książek: 8661, strona 14 z 867
<<<  -  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  -  >>>

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2022