wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > wyszukiwanie
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

Zapraszamy do zapoznania się z nowościami i wznowieniami wydawniczymi

Nowości z podziałem tematycznym - kliknij tutaj

książek: 8661, strona 15 z 867
<<<  -  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  -  >>>

POŻYCZKODAWCA OSTATNIEJ INSTANCJI W STREFIE EURO NOWA ROLA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO


STAWASZ-GRABOWSKA E., wydawnictwo: WYD UN ŁÓDŹ, 2019, wydanie I

Pożyczkodawca ostatniej instancji w strefie euro Nowa rola Europejskiego Banku Centralnego W okresie globalnego kryzysu finansowego główne banki centralne świata podjęły szereg kroków na rzecz stabilności systemu finansowego. W książce dokonano przeglądu działań antykryzysowych Europejskiego Banku Centralnego w celu identyfikacji tych, które stanowiły przejaw realizacji funkcji pożyczkodawcy ostatniej instancji. Zaprezentowano również wyniki badania pozwalającego ocenić skuteczność... >>>

METAKOLAŻ O KANONIE MYŚLENIA METAFORYCZNEGO


RYBARKIEWICZ D., wydawnictwo: WYD UN ŁÓDŹ, 2019, wydanie I

Metakolaż O kanonie myślenia metaforycznego Autorka przybliża metakolaż, omawiając hybrydową koncepcję metafory oraz sposoby myślenia metaforycznego w filozofii, nauce czy ideologii. Wielowątkowy opis różnych metafor, pełniących funkcję modeli myślenia, ukazuje ich podobieństwo do szyby. Patrzymy przez nią, poznając świat, ale nie wiemy, czy jest ona całkiem przeźroczysta, porysowana, a może matowa lub mająca własne rysunki i barwy, które nakładają się na to, co usiłujemy przez... >>>

WYOBRAŻENIA ZBIOROWE SPOŁECZEŃSTW BYŁEJ JUGOSŁAWII W XXI WIEKU PERSPEKTYWA POLITOLOGICZNA


REKŚĆ M., wydawnictwo: WYD UN ŁÓDŹ, 2019, wydanie I

Wyobrażenia zbiorowe społeczeństw byłej Jugosławii w XXI wieku Perspektywa politologiczna Publikacja stanowi nowatorskie na gruncie polskiej politologii opracowanie dotyczące wyobrażeń zbiorowych – kategorii kojarzonej głównie z socjologią – z punktu widzenia badaczki sfery polityki. Przyjęty model teoretyczny posłużył autorce do naszkicowania i przeanalizowania kształtów wyobrażeń zbiorowych społeczeństw byłej Jugosławii w niełatwym okresie przedłużającego się... >>>

THE BULGARIAN STATE IN 927-969 THE EPOCH OF TSAR PETER I


LESZKA M.J. MARINOW K. EDITORS, wydawnictwo: WYD UN ŁÓDŹ, 2019, wydanie I

The Bulgarian State in 927-969 The Epoch of Tsar Peter I. Byzantina Lodziensia XXXIV Tsar Peter (927-969), the book’s protagonist, is all too frequently presented in modern scholarship as a weak ruler, devoid of any grander political aspirations, focused on religious matters, indeed – pious, but neglecting the vital interests of his subjects. It was said that during his reign both his court and state became Byzantinised, that the central authority was completely... >>>

SZARA STREFA GOSPODARKI DETERMINANTY I MECHANIZMY KSZTAŁTOWANIA


MALACZEWSKA P., wydawnictwo: WYD UN ŁÓDŹ, 2019, wydanie I

Szara strefa gospodarki Determinanty i mechanizmy kształtowania W publikacji dokonano  analizy zjawiska szarej strefy, jej wielkości i zmian strukturalnych pod kątem długookresowych determinant oraz mechanizmów kształtowania. W tym celu skonstruowano autorskie modele matematyczne zatrudnienia   nierejestrowanego  i produkcji ukrytej z wykorzystaniem narzędzi teorii gier. Modele te zostały szczegółowo przeanalizowane pod względem teoretycznych własności ... >>>

PROJEKTOWANIE SOCJALNE W KSZTAŁCENIU PEDAGOGÓW SPOŁECZNYCH


TELKA L. RED., wydawnictwo: WYD UN ŁÓDŹ, 2019, wydanie I

Projektowanie socjalne w kształceniu pedagogów społecznych Autorzy książki podejmują zagadnienie przygotowania studentów do działania w polu praktyki przez projektowanie socjalne. Przykładem jest kształcenie studentów na studiach licencjackich, w ramach specjalności pedagogika społeczna w zakresie pracy opiekuńczej i socjalno-wychowawczej w Katedrze Pedagogiki Społecznej w Uniwersytecie Łódzkim. Pomysł kształcenia opracował zespół pracowników tej katedry. Inspiracji poszukiwano w... >>>

MARKET INTELLIGENCE JAKO PROGRAM WSPARCIA PROCESÓW DECYZYJNYCH WE WSPÓŁCZESNYM PRZEDSIĘBIORSTWIE


GREGOR B. KALIŃSKA-KULA M., wydawnictwo: WYD UN ŁÓDŹ, 2019, wydanie I

Market Intelligence jako program wsparcia procesów decyzyjnych we współczesnym przedsiębiorstwie Monografia dotyczy roli informacji oraz wiedzy rynkowej i marketingowej w zarządzani u organizacją. Cechą współczesnego otoczenia biznesu jest niepewność i złożoność, a przedsiębiorstwa, chcąc ograniczyć wzrost ryzyka związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej, muszą posiadać sprawny system pozyskiwania informacji i przekształcania ich w wiedzę. Funkcję wspierającą procesy zarz... >>>

WŁASNOŚĆ PREFABRYKANCKA W ŁODZI W LATACH 1820-1866


WIŚNIEWSKA D., wydawnictwo: WYD UN ŁÓDŹ, 2019, wydanie I

Własność prefabrykancka w Łodzi w latach 1820-1866 W monografii poddano analizie zjawiska prawne występujące w rozpoczynającej swą karierę miejską, ale jeszcze feudalnej Łodzi oraz umożliwiające rozwój własności i społeczeństwa kapitalistycznego. Autorka zaprezentowała zarówno instytucje prawne tworzone przez struktury władzy w Królestwie Polskim, jak i te, które były wynikiem praktyki obrotu gospodarczego, prowadzącego do powstania i intensywnego rozwoju wczesnokapitalistycznego... >>>

STATUS MORALNY OBOWIĄZKI WOBEC OSÓB I INNYCH ISTOT ŻYWYCH


WARREN M.A., wydawnictwo: WYD UN ŁÓDŹ, 2019, wydanie I

Status moralny Obowiązki wobec osób i innych istot żywych Istot posiadających status moralny nie możemy traktować w sposób dowolny, gdyż mamy wobec nich obowiązki wynikające z moralności. Co jednak decyduje o tym, komu lub czemu przypisujemy status moralny? Życie, odczuwanie, osobowość czy rola organizmu w środowisku naturalnym bądź społecznym? Mary Anne Warren nie ogranicza się do jednego kryterium, lecz kwestię statusu moralnego rozpatruje wieloaspektowo. Każde kryterium omawia... >>>

REPUBLIKA VERSUS MONARCHIA MYŚL POLITYCZNA I PRAWNA ANDRZEJA MAKSYMILIANA FREDRY


TRACZ-TRYNIECKI M., wydawnictwo: WYD UN ŁÓDŹ, 2019, wydanie I

Republika versus monarchia Myśl polityczna i prawna Andrzeja Maksymiliana Fredry Pierwsza w literaturze przedmiotu monografia przedstawiająca całościowo myśl polityczno-prawną jednego z najbardziej znaczących pisarzy politycznych siedemnastowiecznej Rzeczypospolitej. Praca analizuje podstawowe kategorie myśli Andrzeja Maksymiliana Fredry przez pryzmat ustrojowej i doktrynalnej konfrontacji republiki z monarchią, ukazując również przełożenie tego konfliktu na gospodarkę, kwestie ... >>>

książek: 8661, strona 15 z 867
<<<  -  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  -  >>>

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2019