wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > wyszukiwanie
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

Zapraszamy do zapoznania się z nowościami i wznowieniami wydawniczymi

Nowości z podziałem tematycznym - kliknij tutaj

książek: 8661, strona 15 z 867
<<<  -  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  -  >>>

ZARZĄDZANIE ZBIOROWYM TRANSPORTEM MIEJSKIM W WARUNKACH POLITYKI ZRÓWNOWAŻONEJ MOBILNOŚCI


GRZELEC K. HEBEL K. WYSZOMIRSKI O., wydawnictwo: WUG, 2020, wydanie I

Zarządzanie zbiorowym transportem miejskim w warunkach polityki zrównoważonej mobilności W polityce zrównoważonej mobilności miejskiej dąży się do ograniczenia udziału w strukturze podróży miejskich tych sposobów podróży, które niekorzystnie oddziałują na funkcjonowanie miast i obszarów podmiejskich, powiązanych organicznie z miastami. Jednocześnie wpływa się na wzrost udziału sposobów podróży korzystnych z punktu widzenia... >>>

ROLA LISTÓW ZASTAWNYCH W ZWIĘKSZANIU STABILNOŚCI POLSKIEGO SYSTEMU FINANSOWEGO


DŻURYK A., wydawnictwo: WUG, 2020, wydanie I

Rola listów zastawnych w zwiększaniu stabilności polskiego systemu finansowego Książka powstała na podstawie rozprawy doktorskiej napisanej pod kierunkiem dr. hab. Leszka Pawłowicza, prof. UG, która się znalazła w gronie laureatów VI edycji Konkursu o Nagrodę Prezesa NBP za najlepszą pracę doktorską i habilitacyjną z zakresu nauk ekonomicznych. W 2020 r. weszły w życie regulacje harmonizujące europejski rynek listów zastawnych, do których powstania wnie... >>>

EKSPANSJA ZAGRANICZNA PRZEDSIĘBIORSTW W WARUNKACH KONKURENCJI MIĘDZYNARODOWEJ


BEDNARZ J. PANGSY-KANIA S. TREDER H., wydawnictwo: WUG, 2020, wydanie I

Ekspansja zagraniczna przedsiębiorstw w warunkach konkurencji międzynarodowej Wiele podmiotów gospodarczych w poszukiwaniu ścieżek własnego rozwoju rozważa możliwość podjęcia działalności na rynkach zagranicznych. Takie decyzje stanowią duże wyzwanie dla przedsiębiorstw, ponieważ prowadzenie działalności handlowej na obcych rynkach w otoczeniu nasilającej się konkurencji międzynarodowej wymaga dogłębnego zbadania wielu aspektów oraz dostosowania własnych założeń... >>>

METODY BADANIA DYNAMIKI CEN NIERUCHOMOŚCI W POLSCE DLA POTRZEB WYCENY


NAWROCKA E., wydawnictwo: WUG, 2020, wydanie I

Metody badania dynamiki cen nieruchomości w Polsce dla potrzeb wyceny Niniejsza monografia jest próbą wypełnienia luki badawczej w zakresie określania dynamiki cen na rynku nieruchomości. Studia teoretyczne i badania empiryczne zawarte w tej pracy nakierowane są zasadniczo na problem poprawności i obiektywności ustalania wartości nieruchomości w Polsce, badany przez pryzmat wykorzystania cen transakcyjnych w istniejących warunkach informacyjnych, formalno-prawnych i metodycznych,... >>>

DETERMINANTY ROZWOJU EUROPEJSKICH GIEŁDOWYCH RYNKÓW DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH


MOSIONEK-SCHWEDA M., wydawnictwo: WUG, 2020, wydanie I

Determinanty rozwoju europejskich giełdowych rynków dłużnych instrumentów finansowych Rynek dłużnych instrumentów finansowych, jak i cały rynek finansowy, stanowi filar gospodarki rynkowej. Niezbędne jest zatem prowadzenie badań ukierunkowanych na stałe doskonalenie funkcjonowania tego rynku w wymiarze narzędziowym, instytucjonalnym i organizacyjnym. W opracowaniu dokonano identyfikacji i oceny czynników determinujących rozwój rynków dłużnych ... >>>

CZYTANIE IKONY W KRĘGU LITERATURY TEATRU I FILMU


MIKICIUK E., wydawnictwo: WUG, 2020, wydanie I

Czytanie ikony W kręgu literatury, teatru i filmu Książkę Czytanie ikony. W kręgu literatury, teatru i filmu poświęcam malarstwu ikonowemu i jego podwójnej lekturze. Sytuując ikonę pośród innych sztuk i badając ich wzajemne relacje, z jednej strony podejmuję próbę odczytania języka ikony, odkrywania zawartej w niej prawdy, jej najgłębszego sensu religijnego, z drugiej zaś poddaję interpretacji wybrane dzieła literackie, teatralne i filmowe, których tw... >>>

EKONOMICZNA WARTOŚĆ CZASU W TRANSPORCIE PASAŻERSKIM


WAŻNA A., wydawnictwo: WUG, 2020, wydanie I

Ekonomiczna wartość czasu w transporcie pasażerskim Estymacja ekonomicznej wartości czasu w transporcie pasażerskim nie jest celem samym w sobie – ma służyć zwiększaniu świadomości o wartości czasu nadmiernie lub niepotrzebnie traconego, a w dalszej kolejności motywować do poszukiwania sposobów na redukcję kosztów strat czasu generowanych podczas podróży. Problemami badawczymi rozstrzyganymi w monografii są kwestie związane z identyfikacją znaczenia wyceny... >>>

AKTYWNA WALKA Z KORUPCJĄ ASPEKTY PROCESOWE I MATERIALNE


POTULSKI J. SKWARCOW M., wydawnictwo: WUG, 2020, wydanie I

Aktywna walka z korupcją Aspekty procesowe i materialne Książka stanowi gruntowne opracowanie z zakresu korupcji. Niewątpliwie godnym podkreślenia osiągnięciem Autorów jest szeroka eksploracja orzeczeń sądowych oraz dotychczasowych poglądów doktryny na obowiązujące akty prawne i rudymentarne problemy prawne, których wszelako w omawianych zagadnieniach nie brakuje. Wypada podkreślić, że jest to opracowanie kompleksowe, wnikliwe i de facto nowatorskie. Obie jego czę... >>>

W KRĘGU ZAGADNIEŃ SENATU RP


RYTEL-WARZOCHA A. SZMYT A., wydawnictwo: WUG, 2020, wydanie I

W kręgu zagadnień Senatu RP Praca obejmuje kilka kluczowych zagadnień dotyczących pozycji prawnej i działalności Senatu RP, w tym: rozpatrywanie petycji obywateli, udział w realizacji wykonywania orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, nową formułę „zdalnego” funkcjonowania izby w warunkach pandemii, wpływ orzecznictwa konstytucyjnego na materię „senacką”. Wykaz skrótów Przedmowa Rozdział I Wpływ orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego na kształt... >>>

EDUWIDMA RZECZY I MIEJSCA NAWIEDZONE


MENDEL M. RED., wydawnictwo: WUG, 2020, wydanie I

Eduwidma Rzeczy i miejsca nawiedzone Książka zachęca do refleksji nad tematem obecności i nieobeności oraz powiązanymi z nim zagadnieniami: życia, nie-życia, ludzi, nie-ludzi, miejsc, nie-miejsc, rzeczy i przedmiotów. Dla autorów, zainspirowanych filozofią Jacques’a Derridy, kuszące okazało się rozpatrywanie tych kwestii z perspektywy edukacyjnej.  Z książki wyłania się obraz pedagogiki społecznej uwzględniającej edukacyjne wymiary różnorodnych postaci... >>>

książek: 8661, strona 15 z 867
<<<  -  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  -  >>>

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2021