wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > wyszukiwanie
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

Zapraszamy do zapoznania się z nowościami i wznowieniami wydawniczymi

Nowości z podziałem tematycznym - kliknij tutaj

książek: 8661, strona 2 z 867
<<<  -  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  -  >>>

POMOC SPOŁECZNA KOMENTARZ


SIERPOWSKA I., wydawnictwo: WOLTERS KLUWER, 2020, wydanie V

Pomoc społeczna Komentarz Komentarz stanowi kompleksowe i dogłębne spojrzenie na prawo pomocy społecznej. Analizę przepisów ustawy o pomocy społecznej uzupełniono najnowszym orzecznictwem, poglądami doktryny oraz obszerną bibliografią, umożliwiającą dotarcie do fachowych publikacji, nie tylko z zakresu nauk prawnych, ale i socjologicznych, pedagogicznych i politycznych zajmujących się tematyką pomocy społecznej. W komentarzu zaprezentowano także konkretne problemy, któ... >>>

ELEKTRONIZACJA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W PRAKTYCE


LIPUT J. SERPINA-FORKASIEWICZ A. TABOR M., wydawnictwo: WOLTERS KLUWER, 2020, wydanie I

Elektronizacja zamówień publicznych w praktyce W publikacji w praktyczny sposób omówiono prawa i obowiązki zamawiającego i wykonawców w związku z obowiązywaniem od 1 stycznia 2021 r. komunikacji elektronicznej w przetargach publicznych. Poruszono w niej m.in. takie kwestie jak: komunikacja w formie elektronicznej w trybach poniżej oraz powyżej progu unijnego; otwarcie ofert elektronicznych; kryteria oraz sposób oceny ofert z uwzgl... >>>

UPRAWNIENIA PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM


LEWANDOWSKA K. LEWANDOWSKI T., wydawnictwo: WOLTERS KLUWER, 2020, wydanie I

Uprawnienia pracowników samorządowych związane z zatrudnieniem Publikacja w sposób praktyczny omawia kwestie związane z zatrudnieniem pracowników samorządowych i przysługującymi im uprawnieniami. Zawiera liczne wskazówki i rekomendacje dotyczące czasu pracy oraz wynagrodzenia w okresie epidemii. Porusza problem pracy zdalnej pracowników samorządowych w kontekście obowiązku zapewnienia ciągłości realizacji zadań publicznych przez jednostki samorządu... >>>

USTAWA O SPORCIE KOMENTARZ


KRZEŚNIAK E., wydawnictwo: WOLTERS KLUWER, 2020, wydanie I

Ustawa o sporcie Komentarz Komentarz do przepisów ustawy o sporcie zawiera także teksty ustawy o zwalczaniu dopingu w sporcie oraz obowiązującą wersję Statutu Trybunału Arbitrażowego do Spraw Sportu w Lozannie. Omawia zjawiska nowe w tym obszarze, np. zagadnienie e-sportu, wspólnych inicjatyw europejskich w dziedzinie sportu i działalności Polskiej Agencji Antydopingowej. Uwzględniono zmiany ustawodawcze opublikowane od czasu wejścia w życie ustawy, w tym dotyczące: ... >>>

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W WARUNKACH PRACY ZDALNEJ


SAKOWSKA-BARYŁA M., wydawnictwo: WOLTERS KLUWER, 2020, wydanie I

Ochrona danych osobowych w warunkach pracy zdalnej W publikacji omówiono problemy pracy zdalnej, które istotnie rzutują na system ochrony danych osobowych w poszczególnych organizacjach. Autorka koncentruje się na zagadnieniach praktycznych i omawia przepisy ważne dla zapewnienia bezpieczeństwa prawnego, technicznego i organizacyjnego, a także rozliczalności przetwarzania zgodnie z wymogami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Poradnik ... >>>

POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE I SĄDOWOADMINISTRACYJNE


ADAMIAK B. BORKOWSKI J., wydawnictwo: WOLTERS KLUWER, 2020, wydanie XVIII

Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne W podręczniku zaprezentowano koncepcje instytucji procesowych postępowania administracyjnego i postępowania sadowoadministracyjnego oraz ich stosowanie w praktyce ukształtowane orzecznictwem sądów administracyjnych. Uwzględniono nowe rozwiązania prawne, przedstawiono zmiany w przyjętej linii orzeczeń sądów administracyjnych, nowe sposoby gwarancji dobrowolnego wykonania obowiązków. W najnowszym wydaniu uwzgl... >>>

RACHUNKOWOŚĆ JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH


KACZURAK-KOZAK M., wydawnictwo: WOLTERS KLUWER, 2020, wydanie IV

Rachunkowość jednostek oświatowych W książce przybliżono i usystematyzowano zagadnienia dotyczące organizacji rachunkowości w jednostkach oświatowych, pozwalającej na prawidłowe oraz sprawne prowadzenie ksiąg rachunkowych, niezależnie od przyjętej formy obsługi finansowej. Publikacja pomaga opracować plan kont dostosowany do potrzeb jednostki oświatowej, a także: przedstawia sposoby ewidencji typowych zdarzeń zachodzących w jednostkach oświatowych umożliwiające szybkie rozwi... >>>

PRAWO ADMINISTRACYJNE


JAGIELSKI J. WIERZBOWSKI M. RED., wydawnictwo: WOLTERS KLUWER, 2020, wydanie II

Prawo administracyjne Książka obejmuje niemal całość problematyki prawa administracyjnego, uwzględnia najnowszy dorobek doktryny i orzecznictwa. Czytelnik odnajdzie w niej m.in. zagadnienia dotyczące: struktury administracji publicznej i zasad jej funkcjonowania, kontroli administracji, statusu urzędników, podstawowych działów prawa materialnego, oraz problematykę związaną z integracją europejską. W celu ułatwienia nauki wprowadzono dodatkowe... >>>

HULAJNOGI ELEKTRYCZNE ORAZ INNE MIKROPOJAZDY REGULACJE PRAWNE I ROZWIĄZANIA SAMORZĄDOWE


BURTOWY M. KOTOWSKI W., wydawnictwo: WOLTERS KLUWER, 2020, wydanie I

Hulajnogi elektryczne oraz inne mikropojazdy Regulacje prawne i rozwiązania samorządowe Prezentowana książka jest pierwszą na rynku polskim publikacją poświęconą tematyce mikromobilności. Stanowi kompendium rozwiązań dla miast, które stają przed wyzwaniem uregulowania ruchu użytkowników indywidualnych oraz działalności operatorów Urządzeń Transportu Osobistego. Omówiono w niej globalny rozwój tego zjawiska, jego formy - różne rodzaje pojazd... >>>

WHISTLEBLOWING I WEWNĘTRZNE POSTĘPOWANIA WYJAŚNIAJĄCE


TOKARCZYK D., wydawnictwo: WOLTERS KLUWER, 2020, wydanie I

Whistleblowing i wewnętrzne postępowania wyjaśniające Książka w przystępny sposób przedstawia wszystkie aspekty związane z sygnalizowaniem nieprawidłowości i prowadzeniem wewnętrznych postępowań wyjaśniających. Można je zdefiniować jako kompleks działań podejmowanych przez kierownictwo danej organizacji, zmierzających do wyjaśnienia czy w określonym czasie doszło w niej do nieprawidłowości, czyli naruszenia przepisów prawa, regulacji wewnętrznych lub zasad etyki. ... >>>

książek: 8661, strona 2 z 867
<<<  -  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  -  >>>

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2021