wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > wyszukiwanie
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

Zapraszamy do zapoznania się z nowościami i wznowieniami wydawniczymi

Nowości z podziałem tematycznym - kliknij tutaj

książek: 8661, strona 2 z 867
<<<  -  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  -  >>>

EWOLUCJA POZYCJI WOJEWODY W SYSTEMIE WŁADZY POLITYCZNEJ W POLSCE DO 2009 ROKU


MROCZKA K., wydawnictwo: ELIPSA, 2020, wydanie I

Ewolucja pozycji wojewody w systemie władzy politycznej w Polsce do 2009 roku Zasadniczym celem niniejszej dysertacji jest próba zaprezentowania urzędu wojewody w systemie władzy politycznej od momentu kształtowania się polskiej państwowości do rozwiązań przyjętych w 2009 roku. Autor konieczność naukowej analizy urzędu wojewody z perspektywy historycznej uzasadnia deficytami w zakresie nauk o polityce i administracji. Celem podjętego wysiłku badawczego jest próba ... >>>

CZYNNIK SPOŁECZNY W POLSKIM SYSTEMIE WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI


KACZMARCZYK M., wydawnictwo: ELIPSA, 2020, wydanie I

Czynnik społeczny w polskim systemie wymiaru sprawiedliwości Instytucja udziału czynnika społecznego w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości stanowi ważny element europejskiego dziedzictwa ustrojowego konstytucjonalizmu. Uczestnictwo obywateli w sądzeniu jest jednym z filarów demokracji, gdyż gwarantuje suwerenowi realny i bezpośredni wpływ na funkcjonowanie organów władzy sądowniczej, w tym na realizację przez tę władzę jej najważniejszej funkcji – rozstrzygania spor... >>>

RAPORT ZAWIERAJĄCY DIAGNOZĘ I PROGNOZĘ GLOBALNEGO KRYZYSU FINANSOWO-GOSPODARCZEGO ZDETERMINOWANEGO PRZEZ PANDEMIĘ KORONAWIRUSA W OBSZARZE GOSPODARCZYM SPOŁECZNYM POLITYCZNYM I GEOPOLITYCZNYM


SOROKA P. I INNI RED., wydawnictwo: ELIPSA, 2021, wydanie I

Raport zawierający diagnozę i prognozę globalnego kryzysu finansowo-gospodarczego zdeterminowanego przez pandemię koronawirusa w obszarze gospodarczym, społecznym, politycznym i geopolitycznym Celem głównym publikacji jest diagnoza i prognoza obecnego kryzysu finansowo- gospodarczego zdeterminowanego w dużej mierze przez pandemię koronawirusa w ujęciu globalnym, regionalnym, narodowym i indywidualnym. Raport składa się on z dwóch części: diagnostycznej i prognostycznej... >>>

BADANIA NAD ŻRÓDŁAMI PRAWA I EFEKTAMI JEGO STOSOWANIA TOM I


GURDEK M. RED., wydawnictwo: ELIPSA, 2020, wydanie I

Badania nad żródłami prawa i efektami jego stosowania tom I Publikacja składa się z 10 tekstów, przy czym każdy porusza odrębną tematykę. Tym co je łączy, jest zastosowana w nich metoda badawcza: uniwersalna metoda oceny skutków regulacji prawnych, opracowana przez prof. Pawła Chmielnickiego. Poszczególne teksty nie zawsze skupiają się na wszystkich jej elementach, lecz jedynie na niektórych, obejmując tylko wybrane fazy badawcze. Autorzy podejmują... >>>

PRAWNE ASPEKTY OCHRONY RODZINY I DZIECKA W POLSCE


BUCOŃ P., wydawnictwo: ELIPSA, 2020, wydanie I

Prawne aspekty ochrony rodziny i dziecka w Polsce Autor prezentuje różne aspekty prawnej ochrony rodziny i dziecka w Polsce. Wieloaspektowość i złożoność problematyki ochrony praw rodziny i dziecka powoduje, że prawo rodzinne uznać należy za najbardziej podstawową, ale nie jedyną gałąź prawa, która zawiera stosowne w tej mierze regulacje. Przede wszystkim duże znaczenie przypisać należy prawu cywilnemu, którego normy, łącznie z normami prawa rodzinnego, tworzą... >>>

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE WYBRANE ASPEKTY TEORETYCZNO-BADAWCZE


GRABIEC O., wydawnictwo: ELIPSA, 2020, wydanie I

Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie Wybrane aspekty teoretyczno-badawcze Głównym celem opracowania jest analiza wybranych obszarów procesu zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach. Do analizy wybrano najważniejsze, według autorki, obszary zarządzania zasobami ludzkimi, a mianowicie: styl kierowania, komunikowanie się, systemy motywacyjne oraz system oceniania pracowników. Do celu opracowania postawiono hipotezę główną: Stosowane w... >>>

Z ZAGADNIEŃ TEORII DOWODZENIA W PROCESIE KARNYM


KONIECZNY J., wydawnictwo: ELIPSA, 2020, wydanie I

Z zagadnień teorii dowodzenia w procesie karnym Celem pracy jest przedstawienie najważniejszych, zdaniem autora, spraw związanych z epistemologicznymi i metodologicznymi aspektami dowodu w sprawach karnych. Praca mieści się więc w nurcie deskryptywnych refleksji o zagadnieniach istotnych dla prawa, ale zasadniczo prowadzonych z pominięciem aspektów normatywnych, jest raczej opracowaniem z zakresu nauki o dowodach niż prawniczym studium normatywno-doktrynalnym – by odwołać... >>>

WYBÓR ŚRODKA EGZEKUCYJNEGO W POSTĘPOWANIU EGZEKUCYJNYM W ADMINISTRACJI


WRÓBLEWSKI K., wydawnictwo: ELIPSA, 2020, wydanie I

Wybór środka egzekucyjnego w postępowaniu egzekucyjnym w administracji Monografia podejmuje problematykę wyboru środków egzekucyjnych w postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Zagadnienie to ma szczególny wymiar praktyczny, gdyż każde postępowanie egzekucyjne dąży w swojej istocie do realizacji nałożonego na zobowiązanego obowiązku za pomocą ustawowych środków przymusu. Problematyka podjęta w pracy posiada bardzo istotne znaczenie z punktu widzenia... >>>

DROGA DO WOJNY KULTUROWEJ IDEOLOGIA DOBREJ ZMIANY


SZCZEGÓŁA L., wydawnictwo: ELIPSA, 2020, wydanie I

Droga do wojny kulturowej Ideologia Dobrej Zmiany Prezentowana praca jest rezultatem analizy dyskusji toczącej się od kilku lat wokół fenomenu przemiany państwa demokratycznego w hybrydowy system polityczny. W świetle większości diagnoz nie ulega wątpliwości, że III RP spełniająca jeszcze niedawno elementarne kryteria stabilności, lokuje się dzisiaj w kategorii państw demokratycznie „ułomnych”, pozbawionych predykatu liberalna i ewoluujących w trudnym do przewidzenia... >>>

NUMER ALARMOWY 112


SKRABACZ A. DOMASIEWICZ M., wydawnictwo: ELIPSA, 2019, wydanie I

Numer alarmowy 112 Przedmiotem rozważań zawartych w publikacji są systemy ratownicze funkcjonujące na poszczególnych poziomach zarządzania państwem, spośród których w szczególności wybrano system powiadamiania ratunkowego. Badania nad systemem powiadamiania ratunkowego prowadzono w oparciu o analizę zintegrowanego systemu ratowniczego, jako nadrzędnego do tego pierwszego. Z kolei, aby móc określić skuteczność działania systemu powiadamiania... >>>

książek: 8661, strona 2 z 867
<<<  -  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  -  >>>

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2021