wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > wyszukiwanie
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

Zapraszamy do zapoznania się z nowościami i wznowieniami wydawniczymi

Nowości z podziałem tematycznym - kliknij tutaj

książek: 8661, strona 2 z 867
<<<  -  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  -  >>>

ZASADA SAMODZIELNOŚCI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W KONSTYTUCJI RP


GROMEK Z., wydawnictwo: SCHOLAR, 2022, wydanie I

Zasada samodzielności samorządu terytorialnego w Konstytucji RP Zasada samodzielności to fundament samorządu terytorialnego w Polsce. Celem publikacji jest szczegółowa rekonstrukcja zasady samodzielności samorządu terytorialnego w jej kształcie nadanym przez Konstytucję RP z 1997 r. Autor poddał analizie zarówno treść zasady samodzielności, jak i wszystkie jej przejawy wyróżnione przez ustrojodawcę. Odwołał się w szerokim zakresie do orzecznictwa Trybunału ... >>>

PRAGMATYCZNY LIBERALIZM RICHARD RORTY I FILOZOFIA DEMOKRACJI


SAWCZUK T., wydawnictwo: SCHOLAR, 2022, wydanie I

Pragmatyczny liberalizm Richard Rorty i filozofia demokracji Nie ulega wątpliwości, że mamy do czynienia z pracą wybitną. Jestem pewien, że książka w istotny sposób wzbogaci rodzimy pejzaż intelektualny. Prof. Andrzej Szahaj Książka wnosi istotny wkład do rozumienia myśli Rorty'ego, ale także ważkiego nurtu w filozofii społecznej, który reprezentował – liberalizmu. Prof. Adam Chmielewski dr Tomasz Sawczuk (ur. 1989) – filozof, dziennikarz, tłumacz... >>>

POSTSTALINIZM IDEOLOGIA I UTOPIA EPOKI


KOLÁŘ P., wydawnictwo: SCHOLAR, 2022, wydanie I

Poststalinizm Ideologia i utopia epoki Książka wydana wspólnie z Niemieckim Instytutem Historycznym w Warszawie Tajny referat Chruszczowa z 1956 roku zachwiał komunizmem w posadach. Późniejsze lata kojarzone są zwykle z powolnym upadkiem tej ideologii. Pavel Kolář przedstawia natomiast inną perspektywę: interpretuje destalinizację jako początek nowej epoki. Dowodzi, że utopijne wizje cechowały również komunizm doby poststalinizmu. Ich istotą nie było już... >>>

SUROGACJA RZECZOWA W KONTEKŚCIE OCHRONY MAJĄTKU POWIERNICZEGO W WYBRANYCH SYSTEMACH PRAWNYCH


WOŹNIAK B., wydawnictwo: SCHOLAR, 2022, wydanie I

Surogacja rzeczowa w kontekście ochrony majątku powierniczego w wybranych systemach prawnych Autor wykazuje się pogłębioną wiedzą prawniczą z zakresu prawa rzymskiego, angielskiego, polskiego, a także międzynarodowego i obejmującego instrumenty harmonizacji powiernictwa w europejskiej kulturze prawnej. Tekst cechuje duża staranność w doborze i analizie źródeł, zarówno historycznych, jak i prawnych, a formułowane wnioski mają pogłębione merytoryczne uzasadnienie. Przedmiot... >>>

ONTOLOGIE STRUKTURALNE CZASOPRZESTRZENI


LUTY D., wydawnictwo: SCHOLAR, 2022, wydanie I

Ontologie strukturalne czasoprzestrzeni Książka Ontologie strukturalne czasoprzestrzeni stanowi pogłębione studium metafizycznych (ontologicznych) interpretacji ogólnej teorii względności Einsteina (OTW). Teoretyczny kontekst rozprawy wyznacza z jednej strony spór o poprawność i właściwą postać metafizyki strukturalistycznej w ontologicznej interpretacji teorii fizyki, z drugiej zaś spór dotyczący ontologicznego statusu czasoprzestrzeni. Przeprowadzone analizy... >>>

PRAWO W CZASIE PANDEMII COVID-19


GRZEBYK P. UZNAŃSKA P. RED., wydawnictwo: SCHOLAR, 2022, wydanie I

Prawo w czasie pandemii COVID-19 Epidemia COVID-19 wywarła głębokie skutki w różnych dziedzinach życia społecznego, miała też (i ma) głęboki wpływ na prawo – jego tworzenie i stosowanie. Jest to z pewnością nowy, oryginalny i bardzo perspektywiczny obszar badań naukowych. Niniejsza praca – jako jedna z pierwszych monografii na rynku wydawniczym poświęcona badaniom nad prawem i jego zmianami w czasie epidemii – ma szanse stać się ważnym przyczynkiem do dalszych... >>>

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ W POLSCE


PACUT A., wydawnictwo: SCHOLAR, 2022, wydanie I

Rozwój przedsiębiorczości społecznej w Polsce Praca zawiera obszerne, stosunkowo szczegółowe omówienie kilku kluczowych zagadnień ogólnych, zwłaszcza rozwoju, przedsiębiorczości, instytucji, a obok nich szeregu kategorii odnoszących się do przedsiębiorczości społecznej. Autorka odwołała się do bogatego zasobu literatury, co pozwoliło jej ująć szerokie tło problematyki w aspekcie dynamicznym, historycznym. Ta solidna, podręcznikowa podstawa służy Autorce... >>>

HOMO COOPERATIVUS TEORIE KOOPERACJI


LANDOWSKA A., wydawnictwo: SCHOLAR, 2022, wydanie I

Homo cooperativus Teorie kooperacji Książka Homo cooperativus to ambitna monografia naukowa, która naświetla problematykę kooperacji międzyludzkiej w ujęciach socjologicznych, antropologicznych, organizacyjnych, psychologicznych, ale także filozoficznych i ekonomicznych. Praca jest erudycyjna i swobodnie korzysta z dorobku współczesnej literatury, bez zbędnych popisów bibliograficznych, za to z umiejętnym skonfrontowaniem różnych dzieł. To pozycja warto... >>>

KOBIETY W SYSTEMIE BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA


GASZTOLD A. OBLIŃSKA K. RED., wydawnictwo: ELIPSA, 2021, wydanie I

Kobiety w systemie bezpieczeństwa państwa W publikacji ukazano rolę kobiety jako niezależnej partnerki społecznej i równoprawnej uczestniczki rzeczywistości, związanej także z szeroko pojętą definicją bezpieczeństwa. Publikacja stanowi niezwykle istotny i potrzebny głos w stale kształtującej się polityce równościowej. Książka i zawarte w niej rozdziały są cennym źródłem informacji na temat roli kobiet we współczesnym świecie. Ponadto stanowią świetny ... >>>

SĄDOWNICTWO SĘDZIÓW POKOJU W SPRAWACH KARNYCH


KRUSZYŃSKI P. KIL J. KWAŚNIAK A., wydawnictwo: ELIPSA, 2021, wydanie I

Sądownictwo sędziów pokoju w sprawach karnych Autorzy omawiają instytucję sędziów pokoju w sprawach karnych. Instytucja ta nie jest znana dzisiejszemu krajowemu porządkowi prawnemu (chociaż dawniej występowała na ziemiach polskich). Sądy pokoju występują natomiast w wielu innych krajach, będąc jednak w rozmaity sposób zorganizowane. Autorzy poddają analizie możliwość wprowadzenia sądownictwa pokoju do rodzimego porządku prawnego, przez pryzmat uwarunkowań zar... >>>

książek: 8661, strona 2 z 867
<<<  -  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  -  >>>

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2022