wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > wyszukiwanie
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

Zapraszamy do zapoznania się z nowościami i wznowieniami wydawniczymi

Nowości z podziałem tematycznym - kliknij tutaj

książek: 8661, strona 3 z 867
<<<  -  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  -  >>>

METAMORFOZA SPOŁECZEŃSTWA ZARYS TEORII MATURACJONIZMU LINEARNO-CYKLICZNEGO


PRÜFER P., wydawnictwo: ASPRA, 2020, wydanie I

Metamorfoza społeczeństwa Zarys teorii maturacjonizmu linearno-cyklicznego Książka Pawła Prüfera jest oryginalnym projektem, który zarówno w swej nazwie, konceptualizacji, jak i operacjonalizacji stanowi teoretyczną propozycję pewnego sposobu rozumienia świata, czy precyzyjniej – rzeczywistości społecznej, która podlega zmianom, przeobrażeniom, ale która jest w tym procesie kształtowana przez aktywność sprawczych jednostek. Nie jest to łatwa... >>>

MADAME CURIE EINSTEIN LANGEVIN RUTHERFORD I INNI...


PISKUREWICZ J., wydawnictwo: ASPRA, 2020, wydanie I

Madame Curie, Einstein, Langevin, Rutherford i inni... Pisząc biografię wybitnego uczonego zazwyczaj omawia się jego działalność naukową, pedagogiczną oraz polityczną – jeśli tylko taka miała miejsce. Wspomina się oczywiście także tych, z którymi współpracował – ale zazwyczaj nie poświęca się im wiele miejsca. Podobnie ma się rzecz w licznych już publikacjach o życiu i działalności Marii Skłodowskiej Curie. W poświęconej jej literaturze brak jest opracowań... >>>

GRYWALIZACJA W ORGANIZACJI ROZWÓJ ZASTOSOWAŃ


LEWANDOWSKA I., wydawnictwo: ASPRA, 2020, wydanie I

Grywalizacja w organizacji Rozwój zastosowań „Wysoko oceniam dokonany przez dr Izabelę Lewandowską wybór problematyki i przygotowanie monografii poświęconej mechanizmom grywalizacji i jej zastosowaniom w marketingu. Podjęta przez Autorkę tematyka jest interesująca poznawczo i ważna z punktu widzenia aplikacyjnego, a także aktualna w kontekście potrzeby zwiększania skuteczności oddziaływania na konsumentów i wypracowywania w tym zakresie innowacyjnych rozwiąza... >>>

FAKE NEWS PRODUKT MEDIALNY CZASÓW POSTPRAWDY


BĄKOWICZ K., wydawnictwo: ASPRA, 2021, wydanie I

Fake news Produkt medialny czasów postprawdy Katarzyna Bąkowicz podejmuje się niełatwej próby – i próbę tę należy uznać za udaną – zdefiniowania kluczowej dla prowadzonych przez nią rozważań kategorii fake newsa, który traktuje jako produkt medialny czasów postprawdy. Praca jest intelektualnie dojrzała, przemyślana i spójna. Jest odkrywcza, niebanalna poznawczo, inspirująca, skłaniająca do przemyśleń, ale i momentami ważnej i... >>>

IMIGRANCI Z BLISKIEGO WSCHODU W POLITYCE UNII EUROPEJSKIEJ


NASHWAN SALEM D., wydawnictwo: ASPRA, 2020, wydanie I

Imigranci z Bliskiego Wschodu w polityce Unii Europejskiej Recenzowaną pracę, bacząc na jej walory poznawcze i praktyczne, należy uznać za potrzebny i liczący się głos w dyskusji nad polityką migracyjną UE i państw członkowskich. Tym bardziej ważny i interesujący, że dr Dalzar Nashwan Salem mógł spojrzeć na politykę migracyjną Unii Europejskiej od „wewnątrz” – z pozycji migranta, a zarazem z „zewnątrz” – młodego naukowca wykształconego i żyj... >>>

WPŁYW POLITYKI GMIN NA ROZWÓJ LOKALNY


SKICA T., wydawnictwo: ASPRA, 2020, wydanie I

Wpływ polityki gmin na rozwój lokalny Cele strategiczne, polityki budżetowe oraz instrumentalizacja wsparcia Monografia stanowi opracowanie dedykowane wyjaśnianiu procesów rozwoju lokalnego z perspektywy JST. Otwiera ją przegląd oraz omówienie teorii i wyników badań naukowych dedykowanych wyjaśnianiu rozwoju lokalnego. Odniesienie do roli władz lokalnych w kształtowaniu procesów rozwojowych nadaje jej walor praktyczny. Opracowanie dotyka zagadnień... >>>

MEDIA VARIA


GACKOWSKI T. PATERA M. RED., wydawnictwo: ASPRA, 2020, wydanie I

Media Varia Jednostki − Społeczeństwa − Technologie Monografia pod redakcją Tomasza Gackowskiego i Mateusza Patery to interesujące spojrzenie na ekosystem medialny, a decyzje redaktorów w zakresie doboru treści sprawiają, że zawartość publikacji jest w istocie ucieleśnieniem tytułowych Variów. Książka zaskakuje interdyscyplinarnością i właśnie zróżnicowaniem, nie tylko tematycznym, ale i metodologicznym, empirycznym, a nawet językowym czy gatunkowym.... >>>

TURCY W NIEMCZECH


WARAKOMSKA A., wydawnictwo: ASPRA, 2020, wydanie I

Turcy w Niemczech Historia, literatura, kultura Przedłożona do oceny monografia autorska p. prof. Anny Warakomskiej to cenne kompendium wiedzy o miejscu przedstawicieli społeczności tureckiej w ruchu kulturalnym Republiki Federalnej Niemiec. Kolejna praca naukowa wybitnej literaturoznawczyni utrwala jej czołową pozycję wśród badaczy piśmiennictwa niemieckojęzycznego tworzonego przez pisarki i pisarzy z (i)migracyjnymi życiorysami. Swoim dotychczasowym dorobkiem naukowym Autorka... >>>

NATO W DWADZIEŚCIA LAT PO AKCESJI


WINIARCZYK-KOSSAKOWSKA M. SANETRA-PÓŁGRABI S. SKORUT P. RED., wydawnictwo: ASPRA, 2021, wydanie I

NATO w dwadzieścia lat po akcesji Wspomnienia, analizy, pytania, wnioski (…) Należy podkreślić, że autorami zamieszczonych opracowań są nie tylko teoretycy z szeroko rozumianych nauk społecznych, ale również praktycy, którzy w sposób bezpośredni lub pośredni współuczestniczyli w procesie akcesyjnym naszego kraju do NATO. Są to przedstawiciele świata polityki, dyplomacji, nauki oraz sił zbrojnych. Autorzy prezentują różne punkty widzenia ... >>>

ATLAS SYSTEMU RZĄDÓW III RZESZY NIEMIECKIEJ CZĘŚĆ 1 INSTYTUCJE WŁADZY TOM I CENTRUM DYSPOZYCJI POLITYCZNEJ


JAKUBOWSKI W., wydawnictwo: ASPRA, 2021, wydanie I

Atlas systemu rządów III Rzeszy Niemieckiej Część 1: Instytucje władzy Tom I: Centrum dyspozycji politycznej „Atlas systemu rządów III Rzeszy Niemieckiej” ma charakter leksykonu tematycznego opartego na dostępnych źródłach i najnowszej literaturze przedmiotu. Praca niniejsza jest próbą tak syntetycznego, jak i poglądowego ukazania mechanizmów władzy III Rzeszy oraz wskazania konkretnych ludzi, którzy ten mechanizm utrzymywali w ci... >>>

książek: 8661, strona 3 z 867
<<<  -  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  -  >>>

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2021