wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

KONTYNUACJA DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTKI I MODELE OSTRZEGAJĄCE


HOŁDA A. MICHERDA B.

wydawnictwo: KIBR, 2007, wydanie I

cena netto: 84.70 Twoja cena  80,47 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Publikacja jest obecnie niedostępna


Podstawowym zadaniem rachunkowości jest tworzenie wiarygodnego obrazu działalności jednostki gospodarczej w postaci sprawozdania finansowego oraz ocen i opinii z nim związanych. Współcześnie oczekiwania użytkowników informacji wynikające z tego obrazu koncentrują się wyraźnie wokół zagadnienia możliwości kontynuacji działalności jednostki. Tym samym rośnie znaczenie problematyki modeli ostrzegających przed upadłością. Nie pozostaje to bez wpływu na metodykę badania sprawozdania finansowego i stawia nowe wyzwania przed biegłymi rewidentami w zakresie ich kompetencji zawodowych. Naświetlenie tej problematyki w takim kontekście przyczyni się do całościowego patrzenia na to istotne i złożone zagadnienie. Może być ono kanwą konstruktywnej dyskusji, jak i praktycznych działań biegłych rewidentów i podmiotów badających.


Wstęp


Rozdział 1
Kontynuacja działalności jednostki istotnym celem i przedmiotem badania sprawozdania finansowego
1.1. Wiarygodność sprawozdania finansowego oraz ocen i opinii z nim związanych
1.1.1. Istota wiarygodności z uwzględnieniem regulacji w zakresie rachunkowości
1.1.2. Obszary kształtowania wiarygodności
1.1.3. Badanie możliwości popełniania w jednostce oszustw w świetle MSRF
1.2. Kontynuacja działalności jednostki jako cel badania sprawozdania finansowego
1.2.1. Cele badania sprawozdania finansowego w historycznej perspektywie
1.2.2. Współczesna koncepcja celu badania sprawozdania finansowego
1.3. Kontynuacja działalności jednostki w regulacjach rachunkowości i badania sprawoŞ
zdania finansowego
1.3.1. Międzynarodowe Standardy Rachunkowości, IV dyrektywa UE i Ustawa
o rachunkowości
1.3.2. Międzynarodowe Standardy Rewizji Finansowej
1.3.3. Normy wykonywania zawodu biegłego rewidenta
1.4. Symptomy zagrożenia kontynuacji działalności jednostki

Rozdział 2
Kompetencje zawodowe biegłych rewidentów
2.1. Analiza finansowa w badaniu sprawozdania finansowego
2.1.1. Współczesne sprawozdanie finansowe
2.1.2. Płaszczyzny i procedury współczesnej analizy finansowej
2.1.3. Analiza finansowa w świetle MSRF i norm wykonywania zawodu biegłego
rewidenta
2.2. Badanie sprawozdania finansowego przesłanką integracji struktur rachunkowości
2.2.1. Integracja pozioma
2.2.2. Integracja pionowa
2.3. Kompetencje zawodowe biegłych rewidentów w świetle MSE IFAC
2.3.1. Założenia koncepcyjne MSE
2.3.2. Zadania biegłych rewidentów i ich samorządu zawodowego w świetle MSE
2.4. Kompetencje zawodowe w kodeksach etyki zawodowej biegłych rewidentów

Rozdział 3
Istota upadłości i modele ostrzegające przed upadłością we współczesnej analizie finansowej
3.1 Ekonomiczne podstawy bankructwa i upadłości
3.2 Analiza przyczyn upadłości
3.3. Prawne aspekty upadłości polskich przedsiębiorstw w kontekście weryfikacji założenia o kontynuacji działalności przez biegłego rewidenta
3.4. Zakres wykorzystania modeli analitycznych w prognozie upadłości
3.5. Klasyczna analiza wskaźnikowa i proste mierniki syntetyczne w diagnozie sytuacji ekonomicznej i prognozowaniu upadłości
3.6. Wykorzystanie analizy dyskryminacyjnej w prognozie upadłości
3.7. Istota analizy logitowej i możliwości jej wykorzystania w ocenie podmiotów gospodarczych w kontekście upadłości
3.8. Charakterystyka drzew decyzyjnych i ich wykorzystanie w prognozie upadłości

Rozdział 4
Modele ostrzegające przed upadłością w polskich realiach gospodarczych
4.1. Analiza wybranych modeli prognozujących trudności finansowe w praktyce polskiej
4.2. Procedura budowy modeli prognozujących upadłość i dobór zmiennych
4.3. Propozycje modeli predykcji upadłości z wykorzystaniem funkcji dyskryminacyjnych i logitowych
4.4. Propozycje drzew decyzyjnych w prognozie upadłości
Problemy do dyskusji, pytania, przypadki sytuacyjne i zadania
Problemy do dyskusji, pytania (rozdziały 1-4)
Przypadki sytuacyjne i zadania (rozdział 1 i 2)
Rozwiązania przypadków sytuacyjnych i zadań (rozdział 1 i 2)
Zadania (rozdział 3 i 4)
Rozwiązania zadań (rozdział 3 i 4)
Bibliografia
Załącznik 1. Definicje wskaźników finansowych

198 stron, format B5, miękka oprawa

Osoby kupujące tę książkę wybierały także:


 

- BANKRUCTWA PRZEDSIĘBIORSTW. WYBRANE ASPEKTY INSTYTUCJONALNE
MĄCZYŃSKA E.

- ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI EKONOMICZNYMI I ORGANIZACYJNYMI
STABRYŁA A.

- RACHUNKOWOŚĆ MIĘDZYNARODOWA
RED. WINIARSKA K.

- ŚRODKI UNIJNE PRZEDMIOTEM BADANIA BIEGŁEGO REWIDENTA
BRZÓSKA M. GAJOS B. MOŃKA M.

- RELACJE AUDYTORA Z PODMIOTEM I JEGO OTOCZENIEM
KWASIBORSKI A.

- CYKLE ŻYCIA I BANKRUCTWA PRZEDSIĘBIORSTW
MĄCZYŃSKA E. RED.

- EKONOMICZNE I PRAWNE ASPEKTY UPADŁOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW
RED. PRUSAK B.

- CONTROLLING FUNKCYJNY W PRZESDIĘBIORSTWIE
SIERPIŃSKA M.

- RACHUNEK KOSZTÓW I WYNIKÓW
MICHERDA B.

- EMPIRYCZNE FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW MIKROEKONOMIA FINANSOWA
GRUSZCZYŃSKI M.

- RYZYKO BADANIA W REWIZJI SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH PROCEDURY SZACOWANIA
KONOPACKI A.

- PROCEDURY BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH WEDŁUG MSRF
KWASIBORSKI A.

- NOWOCZESNE METODY PROGNOZOWANIA ZAGROŻENIA FINANSOWEGO PRZEDSIEBIORSTW
PRUSAK B.

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2020