wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

40 PRAC BADAWCZYCH KTÓRE ZMIENIŁY OBLICZE PSYCHOLOGII


HOCK R.

wydawnictwo: GWP, 2003, wydanie I

cena netto: 42.90 Twoja cena  40,76 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

40 PRAC BADAWCZYCH, które zmieniły oblicze psychologii


U podstaw całej psychologii leżą badania, to właśnie dzięki pomysłowym i doskonale przeprowadzonym pracom badawczym nasza wiedza o człowieku i nasze zrozumienie ludzkich zachowań osiągnęły obecny poziom. Jednak podręczniki psychologii rzadko poświęcają uwagę badaniom.

Niniejsza książka jest próbą zbudowania pomostu między podręcznikami psychologii a pracami badawczymi - podróżą po najważniejszych wydarzeniach w historii psychologii. Autor, chcąc przybliżyć czytelnikowi te fakty, wybrał najistotniejsze i najsłynniejsze badania w historii psychologii, te, które wywarły największy wpływ na rozwój tej nauki.

Napotkamy tu nazwiska takich klasyków i prekursorów jak:

S. E. Asch, A. Bandura, P. Ekman, E. F. Loftus, W. H. Masters i V. E. Johnson, S. Milgram, H. A. Murray, I. P. Pawłow, J. Piaget, H. Rorschach, D. L. Rosenhan, B. F. Skinner.

Ta fascynująca książka przeznaczona jest dla każdego, kto chce się zbliżyć do prawdziwych źródeł psychologii.


PRZEDMOWA

I. BIOLOGIA I ZACHOWANIA CZŁOWIEKA
Mózg – jeden czy dwa?
Gazzaninga, M.S. (1967). Rozszczepiony mózg człowieka.

Więcej doświadczeń = większy mózg?
Rozenzweig, M.R., Bennett, E.L. i Diamond, M.C. (1972). Zmiany w mózgu spowodowane doświadczeniami.

Jaki (-a) jesteś z natury?
Bouchard, T. i in. (1990). Źródła psychicznych różnic pomiędzy ludźmi: Minnesockie badania z udziałem wychowywanych osobno bliźniąt.

Uwaga na wzrokowe urwisko!
Gibson, E.J. i Walk, R.D. (1960). „Wzrokowe urwisko”.

II. SPOSTRZEGANIE I ŚWIADOMOŚĆ
Widzisz to, co znasz
Turnbull, C.M. (1961). Uwagi dotyczące doświedczeń I zachowań Pigmejów BaMbuti.

Nie ma snu bez snów
Aserinsky, E., Kleitman, N. (1953). regularnie występyujące podczas snu fazy ruchów gałek ocznych i zjawiska towarzyszące.

Marzenia senne – mniej romantycznie...
Hobson, J.A., McCarley, R.W. (1977). Mózg jako generator marzeń sennych: hipoteza aktywacji I syntezy procesu śnienia.

Jak w hipnozie
Spanson, N.P. (1982). Zachowanie hipnotyczne:Perspektywa poznawcza, społeczna i psychologiczna.

III. UCZENIE SIĘ I WARUNKOWANIE
Nie tylko o śliniących się psach
Pawłow, I.P. (1927). Odruchy warunkowe.

Emocje małego Alberta
Watson, J.B. (1920). Emocjonalne reakcje warunkowe.

Odpukać w niemalowane drewno!
Skinner, B.F. (1948). Przesądne gołębie.

Agresja – patrz i ucz się!
Bandura, A., Ross, D. i Ross, S.A. (1961). Przejmowanie agresji poprzez naśladowanie agresywnych modeli.

IV. INTELIGENCJA, POZNANIE I PAMIĘĆ
Dostajesz to, czego oczekujesz
Rosenthal, R., Jacobson, L. (1966). Oczekiwania nauczycieli: Czynniki determinujące zwiększanie ilorazu inteligencji uczniów.

Wywierać dobre wrażenie
Asch, S.E. 91946). Formułowanie sądu na temat osobowości.

Mapy w twoim umyśle
Tolman, E.C. (1948). Mapy poznawcze szczórów I ludzi.

Dzięki za pamięć!
Loftus, E.F. (1975). sugerujące pytania a zeznania naocznych świadków.

V. ROZWÓJ CZŁOWIEKA
Odkrywanie miłości
Harlow, H.F. (1958). Natura miłości.

Chociaż oczy nie widzą....
Piaget, J. (1954). Powstawanie pojęcia przedmiotu: Konstruowanie rzeczywistości przez dziecko.

Kto pierwszy, ten mądrzejszy?
Zajonc, R.B., Markus, G.B. (1975). Kolejność narodzin a rozwój intelektualny.

Dobrze jest sprawować kontrolę
Langer, E.J., Rodin, J. (1976). Wpływ możliwości dokonywania wyboru i zwiększonej odpowiedzialności osobistej na osoby starsze: Badania terenowe w domu opieki.

VI. EMOCJE I MOTYWACJA
Motywacja seksualna
Masters W.H., Johnson, V.E. (1966). Reakcje seksualne człowieka.

Masz to wypisane na twarzy!
Ekman, P., Friesen, W.V. 91971). Takie same twarze i emocje w różnych kulturach.

Życie, zmiana i stres
Holmes, T.H., Rahe, R.H. (1967). Skala ponownego przystosowania społecznego.

Sprzeczne myśli
Festinger, L., Carlsmith, J.M. (1959). Poznawcze skutki wymuszonej uległości.

VII. OSOBOWOŚĆ
Czy jesteś kowalem swego losu?
Rotter, J.B. (1966). Uogólnione oczekiwania dotyczące wewnętrznej versus zewnętrznej kontroli wzmocnienia.

Czy jesteś człowiekiem moralnym?
Kohlberg, L. (1963). Powstawanie orientacji na porządek moralny u dzieci: Sekwencyjność rozwoju rozumowania moralnego.

Wyścig z własnym sercem
Friedman, M., Rosenman, R.H. (1959). Związek obserwowanych specyficznych wzorców zachowań z wynikami badań krwi I chorobami krążenia.

Razem, osobno...
Triandis, H., Bontempo, R. I in. (1988). Indywidualizm i kolektywizm: Międzykulturowe spojrzenie na związki między jednostką a grupą własną.

VIII. PSYCHOPATOLOGIA
Kto tu właściwie zwariował?
Rosenthal, D.I. (1973). Normalni ludzie w nienormalnych miejscach.

Znowu przyjmujesz postawę obronną!
Freud, A. (1946). Ego i mechanizmy obronne.

Szkoła depresji
Seligman. M.E.P., Maier, S.F. (1967). Niepowodzenia w unikaniu traumatycznego wstrząsu.

Tłocząc się w behawioralnym bagnie
Calhoun, J.B. (1962). Zagęszczenie populacji a patologia społeczna.

IX. PSYCHOTERAPIA
Wybierając psychoterapię
Smith, M.L., Gl;ass G.V. (1977). Metaanaliza badań i rezultatów psychoterapii.

Rozluźnić swoje lęki
Wolpe, J. 91961). Systematyczna desensytyzacja w leczeniu nerwic.

Projekcja siebie
Rorschach, H. (1942). Psychodiagnostyka; Test diagnostyczny oparty na percepcji.

Wyobraź sobie!
Murray, H.A. (1938). Odkrywanie osobowości.

X. PSYCHOLOGIA SPOŁECZNA
Nie czynić tego, co się głosi
LaPiere R.T. 91934). Postawy i czyny.

Potęga konformizmu
Asch, S.E. (1955). Opinie i presja społeczna.

Pomóc albo nie pomóc – oto jest pytanie
Darley, J.M., Latane, B. 91968). Interwencja świadków w nagłych wypadkach:
Rozproszenie odpowiedzialności.

Posłuszni do końca
Milgram, S. (1963). Badania behawioralne nad posłuszeństwem.

Indeks nazwisk
Indeks rzeczowy


380 stron, B5, oprawa miękka

Osoby kupujące tę książkę wybierały także:


 

- (ANTY)EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
KLUS-STAŃSKA D. RED.

- SOCJOTECHNIKA METODY MANIPULACJI I LUDZKI ASPEKT BEZPIECZEŃSTWA
HADNAGY C. EKMAN P.

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2021