wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

BANKOWOŚĆ PODRĘCZNIK AKADEMICKI


RED. JAWORSKI W.L. ZAWADZKA Z.

wydawnictwo: POLTEXT, 2008, wydanie II

cena netto: 119.00 Twoja cena  113,05 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Wydana w 2001 r. Bankowość. Podręcznik akademicki została wysoko oceniona przez środowiska akademickie i bankowe - w niecałe pół roku od momentu wydania książce przyznano Nagrodę Zespołową Ministra Edukacji i Sportu.

Przystępując do przygotowania II wydania, starano się uwzględnić istotne przemiany w funkcjonowaniu systemów bankowych, które zaszły w minionych latach w Polsce i za granicą. Dotyczyły one otoczenia banków, w tym uregulowań prawnych, polityki pieniężnej banku centralnego, działalności nadzoru bankowego. Większość z nich wynikała z przystąpienia Polski do Unii Europejskiej i konieczności harmonizacji przepisów oraz przygotowań do wprowadzenia Nowej Umowy Kapitałowej (tzw. Bazylei II). Przemiany w funkcjonowaniu rynków finansowych i w otoczeniu instytucjonalnym wpłynęły na dalszy rozwój metod zarządzania bankiem, jak również zarządzania ryzykiem; zmiany te staraliśmy się uchwycić w poszczególnych częściach. Podstawowa koncepcja pracy pozostała jednak nie zmieniona.

Książka przedstawia całokształt problemów związanych z funkcjonowaniem nowoczesnych banków w gospodarce rynkowej. Obejmuje wiadomości zarówno o warunkach, w których działają banki komercyjne, jak i o zarządzaniu bankiem (bank management). Uwzględnia specyfikę rozwoju bankowości w Polsce, a także nowe rozwiązania stosowane w krajach wysoko rozwiniętych (m.in. instrumenty pochodne, wewnętrzne modele oparte na szacowaniu value at risk, bankowość elektroniczną).

Praca składa się z czterech części.

W części pierwszej przedmiotem analizy jest system bankowy oraz jego relacje z otoczeniem. Przedstawiono w niej pojęcie systemu bankowego oraz główne elementy otoczenia banków określające warunki ich działania - politykę pieniężną banku centralnego i jej instrumenty, nadzór bankowy i system gwarantowania depozytów oraz funkcjonowanie rynków finansowych, tj. globalizację, liberalizację, deregulację, sekurytyzację, postęp w telekomunikacji i informatyce, które w istotny sposób zmieniły funkcjonowanie współczesnych instytucji finansowych. (Autorami poszczególnych rozdziałów są: prof. dr hab. Władysław Leopold Jaworski, prof. dr hab. Zofia Zawadzka, prof. dr hab. Andrzej Kaźmierczak, prof. dr hab. Zdzisław Fedorowicz, prof. dr hab. Małgorzata Zaleska).

W części drugiej zostały szczegółowo omówione operacje bankowe. Referowane są tradycyjnie przeprowadzane operacje bankowe - zarówno krajowe, jak i zagraniczne - a także operacje charakterystyczne dla banków inwestycyjnych i hipotecznych. Uwzględniono tu również problematykę bankowości elektronicznej. (Autorami sq: prof. dr hab. Zbigniew Krzyżkiewicz, dr Agnieszka Gąsowska, dr Rafał Walkiewicz, dr Robert Jagiełło).

W części trzeciej zostały wyjaśnione zagadnienia związane z organizacją i zarządzaniem bankiem komercyjnym, tj. strategia i planowanie działalności, znaczenie funduszów własnych, controlling, marketing, kontrola wewnętrzna oraz analiza i ocena funkcjonowania banku. (Autorami sq: prof. dr hab. Grażyna Rytelewska, dr Bohdan Kosiński, prof. dr hab. Małgorzata Iwanicz-Drozdowska, mgr Agnieszka Nowak, dr Ireneusz Badowski).

W czwartej, największej części przedstawiono problematykę zarządzania ryzykiem w bardzo szerokim ujęciu, zarówno w aspekcie przedmiotu ryzyka, jak i instrumentów je ograniczających. Omówiono indywidualne ryzyko kredytowe, ryzyko kredytowe dla portfela kredytowego, ryzyko płynności, ryzyko stopy procentowej i ryzyko walutowe. Odrębne rozdziały poświęcono modelowaniu portfela papierów wartościowych oraz instrumentom pochodnym. (Autorami są prof. dr hab. Zofia Zawadzka, prof. dr hab. Maciej S. Wiatr, prof. dr hab. Barbara Gruszka, prof. dr hab. Jerzy Nowakowski, dr Robert Jagiełło, dr Paweł Niedziótka, dr Piotr Zawadzki).

Na zakończenie podano obszerną bibliografię publikacji związanych z poruszaną problematyką oraz indeks rzeczowy, który ułatwi Czytelnikom wyszukiwanie głównych terminów definiowanych i omawianych w podręczniku.

Autorami książki są w przeważającej większości pracownicy naukowi Katedry Bankowości Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Każdy z nich ma bogaty dorobek praktyczny, dydaktyczny oraz publikacyjny w określonej dziedzinie. Poszczególne zagadnienia są analizowane dzięki temu w sposób rzeczywiście pogłębiony, spełniający najwyższe naukowe standardy. Pozwala nam to mieć nadzieję, że książka może być uznana za podręcznik akademicki dający solidne podstawy w zakresie bankowości, podobnie jak to czynią podręczniki zagraniczne.

W opracowaniu omówiono wszystkie najważniejsze obszary bankowości. Zakres podjętych tematów pokrywa naszym zdaniem prawie całkowicie obszar wiedzy o funkcjonowaniu banków. Celowo nie podjęliśmy takich zagadnień, jak rachunkowość bankowa, zastosowania informatyki w banku czy matematyka finansowa, wychodząc z założenia, że są one dyscyplinami uzupełniającymi niezbędne wiadomości, które powinien mieć każdy, kto studiuje bankowość.


Skrócony spis treści

Wstęp

Część I. System bankowy i jego otoczenie

1. Bank i system bankowy (Władysław L. Jaworski)

2. Zmiany w bankowości światowej (Zofia Zawadzka)

3. Kreacja pieniądza w systemie bankowym (Andrzej Kaźmierczak)

4. Instrumenty i realizacja polityki pieniężnej (Andrzej Kaźmierczak)

5. Rynki finansowe (Zdzisław Fedorowicz)

6. Nadzór bankowy i gwarantowanie depozytów (Małgorzata Zaleska)

Część II. Operacje bankowe

1. Klasyfikacja operacji bankowych (Zbigniew Krzyżkiewicz)

2. Operacje banków uniwersalnych (Zbigniew Krzyżkiewicz)

3. Operacje banków specjalistycznych

4. Operacje zagraniczne (Agnieszka Gąsowska)

5. Operacje bankowości elektronicznej (Rafał Walkiewicz)

6. Sekurytyzacja aktywów (Robert Jagiełło)

Część III. Bank - organizacja i zarządzanie

1. Zarządzanie bankiem (Bohdan Kosiński)

2. Ustalanie polityki i planowanie działalności banku (Bohdan Kosiński)

3. Kapitał własny banku (Małgorzata Iwanicz-Drozdowska)

4. Sprzedaż produktów bankowych (Grażyna Rytelewska)

5. Controlling bankowy (Agnieszka Nowak)

6. Audyting wewnętrzny w systemie zarządzania bankiem komercyjnym (Ireneusz Badowski)

7. Analiza i ocena działalności banku (Małgorzata Iwanicz-Drozdowska)

Część IV. Ryzyko bankowe

1. Ryzyko bankowe (Zofia Zawadzka)

2. Indywidualne ryzyko kredytowe (Maciej S. Wiatr)

3. Ryzyko kredytowe - dla portfela kredytowego (Robert Jagiełło)

4. Ryzyko płynności (Barbara Gruszka)

5. Ryzyko stopy procentowej (Zofia Zawadzka)

6. Ryzyko walutowe (Zofia Zawadzka)

7. Modelowanie portfela papierów wartościowych (Jerzy Nowakowski, Paweł Niedziółka)

8. Instrumenty pochodne (Piotr Zawadzki)

 

Bibliografia

Indeks


948 stron, twarda oprawa lakierowana

Osoby kupujące tę książkę wybierały także:


 

- WSPÓŁCZESNA BANKOWOŚĆ TOM I
ZALESKA M. RED.

- BANKOWOŚĆ ZAGADNIENIA PODSTAWOWE
JAWORSKI W.L. ZAWADZKA Z.

- BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA
ŚWIECKA P.

- CREDIT SCORING
MATUSZYK A.

- NOWOCZESNA BANKOWOŚĆ
HEFFERNAN S.

- MIESZKANIOWY KREDYT HIPOTECZNY W POLSCE
GŁÓWKA G.

- BANKOWOŚĆ HIPOTECZNA I RYNEK NIERUCHOMOŚCI
SITEK M.

- BANKI SPÓŁDZIELCZE W POLSCE W PROCESACH ZMIAN SYTEMOWYCH
SZAMBELAŃCZYK J.

- RACHUNKOWOŚĆ BANKOWA
MIĘTKI Z.

- INTERNET A KONKURENCYJNOŚĆ BANKÓW W POLSCE
KISIEL M.

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2018