wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

BANK UNIWERSALNY NA RYNKU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH


SIEŃKO-KOWALSKA B.

wydawnictwo: PERT, 2008, wydanie I

cena netto: 51.90 Twoja cena  49,31 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Książka w sposób kompleksowy prezentuje szczególną pozycję banku uniwersalnego na rynku papierów wartościowych poprzez pryzmat zróżnicowanej - w znaczeniu podmiotowym, a także przedmiotowym - roli banku na tym rynku, ze szczególnym uwzględnieniem jego funkcji jako pośrednika finansowego. Pogłębiona analiza najnowszych regulacji unijnych, a także regulacji prawa krajowego, w tym o randze podstawowej (uchwały KNB) pozwoliła min. określić granice swobody działania banku uniwersalnego na rynku papierów wartościowych wobec potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa ekonomicznego środków pieniężnych zgromadzonych pod tytułem zwrotnym. Ocenić, czy istnieje formalnoprawne rozdzielenie pomiędzy sferą tradycyjnej działalności depozytowo-kredytowej a sferą działalności inwestycyjnej banku oraz uzyskać odpowiedź na pytanie czy rozwój polskiego systemu bankowego będzie zmierzał w kierunku ugruntowania pozycji banku jako pośrednika finansowego sensu largo, czy też można raczej spodziewać się tendencji odmiennych w tym zakresie.


Spis treści:

Wstęp
Rozdział I
Koncepcja bankowości uniwersalnej a bankowość inwestycyjna
1. Uwagi ogólne
2. Idea pośrednictwa finansowego
3. Modele systemu bankowego w Europie
3.1. Model anglosaski
3.2. Model kontynentalny
4. Pojęcie banku uniwersalnego w prawie Unii Europejskiej
4.1. Uwagi ogólne
4.2. Instytucja kredytowa na gruncie dyrektyw 2000/12/WE
i 2006/48/WE
4.3. Firma inwestycyjna na gruncie dyrektyw 2004/39/EEC
i 2006/49/WE
5. Pojęcie i znaczenie bankowości uniwersalnej w Polsce
5.1. Definicja legalna i rola banku uniwersalnego
5.2. Czynności bankowe podejmowane przez bank uniwersalny
6. Zakres i znaczenie bankowości inwestycyjnej
Rozdział II
Pozycja i rola banku uniwersalnego na rynku papierów
wartościowych
1. Uwagi ogólne
2. Pozycja prawna i ekonomiczna banku-emitenta
2.1. Regulacja unijna
2.2. Obowiązki banku-emitenta na gruncie ustawy o ofercie
publicznej
2.3. Obowiązki banku-emitenta na gruncie ustawy Prawo
bankowe
3. Pozycja prawna i ekonomiczna banku-inwestora
3.1. Obowiązki banku-inwestora na rynku publicznym
3.2. Ekonomiczne i prawne ograniczenia działalności
inwestycyjnej banku-inwestora
4. Istota i zakres czynności podejmowanych przez bank-pośrednika
4.1. Uwagi ogólne
4.2. Działalność maklerska banku a pośrednictwo finansowe
sensu stricto
4.3. Czynności niewymagające zezwolenia KNF
4.4. Organizacyjne wyodrębnienie działalności maklerskiej banku
4.5. Finansowe wyodrębnienie działalności maklerskiej banku
5. Działalność bank-depozytariusza oraz banku-powiernika
5.1. Bank w roli depozytariusza
5.2. Bank w roli powiernika
Rozdział III
Usługi i instrumenty finansowe oferowane przez bank na rynku
papierów wartościowych
1. Uwagi ogólne
2. Usługi i instrumenty finansowe na gruncie ustawodawstwa
unijnego
2.1. Usługi inwestycyjne w świetle dyrektywy 93/22/EEC
2.2. Zakres usług inwestycyjnych określony dyrektywą
2004/39/WE
3. Usługi z zakresu działalności maklerskiej
3.1. Usługi brokerskie
3.2. Doradztwo finansowe
4. Usługi świadczone przez bank uniwersalny w zakresie
finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych
4.1. Usługi świadczone w zakresie krótkoterminowych papierów
dłużnych
4.2. Usługi organizacji finansowania przedsięwzięć średnio-
i długoterminowych
4.2.1. Organizowanie i gwarantowanie emisji akcji
4.2.2. Organizowanie i gwarantowanie emisji obligacji
5. Usługi związane z zarządzaniem kapitałem
5.1. Zarządzanie aktywami
5.2. Zarządzanie funduszami
6. Usługi z zakresu obrotu instrumentami pochodnymi
Rozdział IV
Regulacje ostrożnościowe wobec banku uniwersalnego jako
uczestnika rynku papierów wartościowych
1. Uwagi ogólne
2. Istota i znaczenie prewencyjnej funkcji nadzoru bankowego
3. Normy adekwatności kapitałowej w prawie Unii Europejskiej
3.1. Fundusze własne instytucji kredytowych i firm
inwestycyjnych
3.2. Wymogi adekwatności kapitałowej dla instytucji
kredytowych i firm inwestycyjnych
3.2.1. Portfel handlowy i portfel bankowy
3.2.2. Metody obliczania wymogów kapitałowych z tytułu
ryzyka kredytowego
3.2.3. Metody obliczania wymogów kapitałowych z tytułu
ryzyka operacyjnego
4. Polskie normy ostrożnościowe
4.1. Fundusze własne banków
4.2. Kapitał wewnętrzny i współczynnik wypłacalności
4.3. Operacje portfela handlowego i portfela bankowego
5. Obliczanie wymogów kapitałowych przez bank
5.1. Uchwała w sprawie adekwatności kapitałowej banków
5.2. Sposoby obliczania wymogów kapitałowych z tytułu ryzyka
kredytowego
5.2.1. Metoda standardowa
5.2.2. Metoda wewnętrznych ratingów
5.2.3. Techniki redukcji ryzyka kredytowego
5.3. Sposoby obliczania wymogów kapitałowych z tytułu ryzyka
rynkowego
5.3.1. Wymóg kapitałowy z tytułu ryzyka rynkowego
5.3.2. Ryzyko cen kapitałowych papierów wartościowych
5.3.3. Ryzyko cen instrumentów dłużnych
5.4. Sposoby obliczania wymogów kapitałowych z tytułu ryzyka
operacyjnego
6. Ograniczenia dla banków w zakresie obliczania wymogów
kapitałowych
6.1. Przekroczenie progu koncentracji kapitałowej
6.2. Limity koncentracji zaangażowań
Zakończenie i wnioski
Wykaz źródeł prawa Unii Europejskiej
Wykaz źródeł prawa polskiego
Wykaz literatury
Wykaz innych materiałów


208 stron, oprawa miękka

Osoby kupujące tę książkę wybierały także:


 

- ZAWODNOŚCI RYNKU ZAWODNOŚCI PAŃSTWA ETYKA ZAWODOWA CZĘŚĆ 1
POSZLAKIEWICZ B. BOEHLKE J.

- ILE PAŃSTWA W GOSPODARCE ? MILTON FRIEDMAN O EKONOMICZNEJ ROLI PAŃSTWA
PTAK P.

- INWESTYCJE HYBRYDOWE NOWE UJĘCIE OCENY EFEKTYWNOŚCI
KASIEWICZ S. ROGOWSKI W.

- KONSTRUKCJA I CHARAKTER PRAWNY UMÓW DOTYCZĄCYCH INSTRUMENTÓW POCHODNYC
BOROWSKI A.

- PROFILOWANIE BEZROBOTNYCH JAKO METODA PRZECIWDZIAŁANIA DŁUGOOKRESOWEMU
WOJDYŁO-PREISNER M. /BEZROBOCIU

- MATEMATYKA FINANSOWA W PRAKTYCE WYBRANE ZAGADNIENIA Z ZAKRESU FINANSÓW
ANTONOWICZ A. ANTONOWICZ P.

- POLSKA W STREFIE EURO SZANSE I ZAGROŻENIA
OSTASZEWSKI J. RED.

- KRYZYS GLOBALNY PIERWSZE PRZYBLIŻENIE
SZYMAŃSKI W.

- NADZÓR KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO NAD RYNKIEM KAPITAŁOWYM W POLSCE
BLICHARZ R.

- KAPITAŁ W PRZEDSIĘBIORSTWIE I JEGO STRUKTURA
GRZYWACZ J.

- GLOBALIZACJA MECHANIZMY I WYZWANIA
LIBERSKA B.

- ANALIZA FINANSOWA W TEORII I W PRAKTYCE
GOŁĘBIOWSKI G. TŁACZAŁA A.

- GLOBALISTYKA PROCESY GLOBALNE I ICH LOKALNE KONSEKWENCJE
MAKOWSKI J. CZERNY M. ŁUCZAK R.

- ZARZĄDZANIE FINANSAMI PUBLICZNYMI
PIOTROWSKA-MARCZAK K. URYSZEK T.

- TEORIA RÓWNOWAGI OGÓLNEJ RYS HISTORYCZNY I OBECNY STATUS W EKONOMII
DĄBROWSKI I.

- MODELOWANIE RYZYKA PORTFELA KREDYTOWEGO BANKÓW W UJĘCIU BRANŻOWYM
KIJEK A.

- INSTRUMENTY DŁUŻNE W GOSPODARCE
CZECHOWSKA D.

- WZROST GOSPODARCZY A BEZROBOCIE I NIERÓWNOŚCI W PODZIALE DOCHODU
PACHO W. GARBICZ M.

- METODY ILOŚCIOWE W R Z PŁYTĄ CD APLIKACJE EKONOMICZNE I FINANSOWE
KOPCZEWSKA K. KOPCZEWSKI T. WÓJCIK P.

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2019