wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

ELASTYCZNE SYSTEMY WYNAGRODZEŃ W PRZEDSIĘBIORSTWACH W POLSCE


NIEŻURAWSKA J.

wydawnictwo: TNOIK TORUŃ, 2010, wydanie I

cena netto: 49.00 Twoja cena  46,55 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Współczesne uwarunkowania stawiają przedsiębiorstwa wobec konieczności ciągłych zmian i ulepszeń.

Elastyczny system wynagrodzeń to zespół mechanizmów regulujących procesy płacowe w przedsiębiorstwie.

Opracowanie składa się z pięciu rozdziałów.

I. Teoretyczne podstawy elastycznych systemów wynagrodzeń.
II. Koncepcje elastycznych systemów wynagrodzeń.
III. Pakietowe systemy wynagrodzeń i ich uelastycznienie.
IV. Elastyczne systemy wynagrodzeń w przodujących przedsiębiorstwach w Polsce.
V. Elastyczne systemy wynagrodzeń w przedsiębiorstwach województwa kujawsko-pomorskiego.


Spis treści:

Wstęp
Rozdział I
Teoretyczne podstawy elastycznych systemów wynagrodzeń
1.1. Istota podstawowych pojęć
1.1.1. Wynagrodzenia - różnorodność ujęć
1.1.2. System wynagrodzeń i jego elementy
1.1.3. Pojęcie elastycznych systemów wynagrodzeń
1.2. Elastyczne systemy wynagrodzeń w koncepcji nowej płacy
1.3. Przejawy uelastyczniania systemów wynagrodzeń
1.4. Zalety i wady elastycznych systemów wynagrodzeń
1.5. Uwarunkowania elastycznych systemów wynagrodzeń


Rozdział II
Koncepcje elastycznych systemów wynagrodzeń
2.1. Płaca powiązana z efektami
2.1.1. Rodzaje płacy powiązanej z efektami i ich istota
2.1.2. Mierniki efektów jako podstawa kształtowania płac
2.1.3. Związek efektów pracy z wynagrodzeniami
2.1.4. Zalety i wady koncepcji płacy powiązanej z efektami
2.2. Płaca za kompetencje
2.2.1. Istota koncepcji
2.2.2. Sposoby pomiaru kompetencji
2.2.3. Kompetencje jako podstawa kształtowania stałej części wynagrodzeń (broadbanding)
2.2.4. Wady i zalety koncepcji płacy za kompetencje
2.3. Wynagrodzenia za wkład pracy
2.4. Płaca uzależniona od umiejętności
2.5. Płaca oparta na przeglądach rynkowych
2.5.1. Istota koncepcji
2.5.2. Warunki skuteczności rozpatrywania systemów wynagrodzeń w kontekście realiów rynku pracy
2.5.3. Zalety i wady koncepcji płacy opartej na przeglądach rynkowych
2.6. Gainshanng i profit-scharing


Rozdział III
Pakietowe systemy wynagrodzeń i ich uelastycznianie
3.1. Pojęcie pakietowego systemu wynagrodzeń
3.2. Struktura pakietu wynagrodzeń
3.2.1. Płaca stała
3.2.1.1. Składniki płacy stałej
3.2.1.2. Wartościowanie jako narzędzie kształtowania płacy stałej.
3.2.2. Kródcoterminowe wynagrodzenia zmienne
3.2.3. Bodźce długookresowe
3.2.4. Świadczenia dodatkowe
3.3. Systemy kafeteryjne
3.4. Plany kafeteryjne jako przykład elastycznych planów świadczeń
3.4.1. Plan "tylko premia" (ang. Premium-Only Plan, POP)
3.4.2. Elastyczne konto bieżące (ang. Flexible Spending Account, FSA)..
3.4.3. Świadczenia ubezpieczeniowe w ramach planów kafeteryjnych...
3.4.4. Świadczenia systemu emerytalnego (ang. Pension Plan Benefis, ERISA)
3.4.5. System zdefiniowanych świadczeń (ISO i NSO)
3.5. Korzyści i zagrożenia wynikające z pakietowych systemów wynagrodzeń\


Rozdział IV
Elastyczne systemy wynagrodzeń w przodujących przedsiębiorstwach w Polsce
4.1. Metodyka badania
4.2. Charakterystyka badanych przedsiębiorstw
4.3. Obecność w przedsiębiorstwach elastycznych systemów wynagrodzeń....
4.4. Rodzaje elastycznych systemów wynagrodzeń
4.4.1. Płaca związana z efektami pracy
4.4.1.1. Mierniki efektów pracy, z którymi wiąże się wynagrodzenia
4.4.2. Rola przeglądów rynkowych w kształtowaniu wynagrodzeń
4.5. Struktura pakietu wynagrodzeń
4.6. Kafeteria
4.7. Korzyści i zagrożenia elastycznych systemów wynagrodzeń
4.8. Bariery i stymulanty wdrażania elastycznych systemów wynagrodzeń


Rozdział V
Elastyczne systemy wynagrodzeń w przedsiębiorstwach województwa kujawsko-pomorskiego
5.1. Metodyka badania
5.2. Charakterystyka badanych przedsiębiorstw
5.3. Opinie respondentów na temat obecności w ich przedsiębiorstwach elastycznych systemów wynagrodzeń
5.4. Koncepcje elastycznych systemów wynagrodzeń
5.4.1. Powiązanie płac z efektami pracy
5.4.1.1. Rodzaje i częstotliwość premii
5.4.1.2. Uelastycznianie płacy zasadniczej
5.4.1.3. Mierniki efektów pracy, z którymi wiąże się wynagrodzenia
5.4.2. Wpływ przeglądów rynkowych na kształtowanie się płac
5.5. Pakiet wynagrodzeń
5.5.1. Benefity
5.5.2. Kafeteria
5.6. Korzyści i zagrożenia elastycznych systemów wynagrodzeń
5.7. Bariery i stymulanty wdrażania elastycznych systemów wynagrodzeń


Zakończenie
Spis literatury
Spis tabel
Spis schematów
Spis wykresów


208 stron,B5, oprawa miękka

Osoby kupujące tę książkę wybierały także:


 

- NARZĘDZIA I PRAKTYKA ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI
JUCHNOWICZ M. SIENKIEWICZ Ł. ROSTKOWSKI T.

- RYNEK PRACY W POLSCE W DOBIE INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ I GLOBALIZACJI
NOGA M. STAWICKA M.

- KLUCZ DO ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI
SUTHERLAND J. CANWELL D.

- MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW
KOPERTYŃSKA M.W.

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2022