wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

POLSKIE PRAKTYKI INNOWACYJNE ASPEKTY TEORETYCZNE I BADANIA EMPIRYCZNE


GOLIŃSKA-PIESZYŃSKA M.

wydawnictwo: SGH, 2011, wydanie I

cena netto: 35.20 Twoja cena  33,44 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

cena netto + 5% vat.


W książce przedstawiono rozważania dotyczące tego, w jakim stopniu obecnie pojmowany proces innowacji staje się coraz bardziej złożony - analizę przeprowadzono zarówno pod kątem teoretycznym, jak i zebranych przykładów praktyk innowacyjnych w funkcjonujących organizacjach.

W pracy zaproponowano sprzężone podejście do procesu innowacyjnego (nie zaniedbując oczywistych podstaw ekonomicznych tego procesu), uwzględniające w szczególności politykę wiedzy, ale też uwypuklające istotny wpływ na innowacyjność procesów związanych z psychologią społeczną, a idąc dalej - z mentalnymi zachowaniami jednostek w modernizujących się społeczeństwach. Uwzględnienie tych aspektów na pewno przyczyni się do zaistnienia nowych podejść w ekonomicznej rzeczywistości, co może wskazać, jak wiele organizacji ma szanse odnieść sukces rynkowy w trudnych obecnie warunkach makroekonomicznych, stosując podejście innowacyjne, uwzględniające wspomniany wyżej zakres problematyki.

Jeden z recenzentów niniejszej pracy stwierdza, że rozważania zawarte w książce były prowadzone w kontekście społeczno-psychologicznym, ponieważ „poznanie podstaw i mechanizmów funkcjonowania praktyk innowacyjnych ułatwia działanie, sprzyja postępowi i rozwojowi społecznemu, a także poprawie efektywności ogólnej gospodarki i społeczeństwa".

Książka prezentuje badania własne autorki, wykonane w ramach projektu międzynarodowego realizowanego w 7. Programie Ramowym Unii Europejskiej (w skład konsorcjum naukowego weszli partnerzy z krajów członkowskich UE, w tym z Polski - z Fundacji Europejskiej Współpracy Naukowej, Finlandii, Wielkiej Brytanii, oraz badacze z uniwersytetów w Stanach Zjednoczonych i Izraelu).


Spis treści:

WSTĘP

ROZDZIAŁ 1. WPROWADZENIE W PROBLEMATYKĘ INNOWACJI WE WSPÓŁCZESNYCH PROCESACH KSZTAŁTOWANIA ORGANIZACJI

1.1.Rola polityki wiedzy w kształtowaniu innowacji w organizacjach

1.2.Innowacje w organizacji i ich wpływ na niwelowanie luki technologicznej i tworzenie środowiska innowacyjnego

1.3.Współczesna wiedza i nauka a innowacje - wzajemne relacje i nowe wyzwaniaROZDZIAŁ 2. INNOWACJE W ORGANIZACJI

2.1.Przedsiębiorca i przedsiębiorczość. Przedsiębiorczość w procesach innowacyjnych

2.2.Innowacje a koncepcja procesu innowacyjnego. Teorie tworzenia i rozpowszechniania innowacji

2.3.Modelowe ujęcie innowacji

2.4.Zarządzanie procesami innowacyjnymi w organizacjiROZDZIAŁ 3. DETERMINANTY INNOWACYJNOŚCI GOSPODARKI I PRZEDSIĘBIORSTW

3.1.Innowacyjność gospodarki i przedsiębiorstw

3.2.Systemy innowacyjne w wymiarze krajowym i regionalnym

3.3.Polska polityka naukowo-badawcza i innowacyjna a uwarunkowania rynkowe

3.4.Parki technologiczne, inkubatory przedsiębiorczości, centra i platformy technologiczne oraz klastry - kwestie instytucjonalne

3.5.Zarządzanie organizacjami w sieci przez innowacjeROZDZIAŁ 4. WSPÓŁCZESNE PRAKTYKI INNOWACYJNE W KONTEKŚCIE TRENDÓW W POLITYCE NAUKOWO-BADAWCZEJ I INNOWACYJNEJ

4.1.Wyzwania współczesności w polityce naukowo-badawczej i innowacyjnej

4.2.Sektorowe praktyki innowacyjne

4.3.Rola środków pomocowych w doskonaleniu praktyk innowacyjnychZAKOŃCZENIE

SPIS RYSUNKÓW

SPIS TABEL

ABSTRACT
Recenzja


200 stron, B5, oprawa miękka

Osoby kupujące tę książkę wybierały także:


 

- WYZWANIA REGULACYJNE WOBEC DOŚWIADCZEŃ GLOBALNEGO KRYZYSU FINANSOWEGO
SZAMBELAŃCZYK J. RED.

- SERWICYZACJA POLSKIEJ GOSPODARKI
LICHNIAK I. RED.

- PRAKTYCZNE METODY BADANIA NIEWYPŁACALNOŚCI ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ
BIJAK W.

- JAK ŻYĆ W KRYZYSIE? ZACHOWANIA POLSKICH KONSUMENTÓW
BAMBOL M. RED.

- CHIŃSKA REPUBLIKA LUDOWA WE WSPÓŁCZESNYCH STOSUNKACH MIĘDZYNARODOWYCH
OSTASZEWSKI P. RED.

- SPOŁECZNE ASPEKTY ROZWOJU RYNKU UBEZPIECZENIOWEGO
SZUMLICZ T. RED.

- RYZYKO SEKURYTYZACJI A KRYZYS FINANSOWY
WASZKIEWICZ A.

- KOMPOZYCJA DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z WIEDZĄ A WYNIKI EKONOMICZNE PRZEDSIĘB.
MAZUR J. RÓSZKIEWICZ M. STRZYŻEWSKA M. /WYNIKI BADAŃ ŚREDNICH PRZEDS./

- CYKLE ŻYCIA I BANKRUCTWA PRZEDSIĘBIORSTW
MĄCZYŃSKA E. RED.

- BANK KOMERCYJNY W POLSCE PODRĘCZNIK AKADEMICKI
ŚWIDERSKA J. GALBARCZYK T. KLIMONTOWICZ M. MARCZYŃSKA K.

- RYNEK FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH W UNII EUROPEJSKIEJ
BOROWSKI G.

- WOJNY ŻYWNOŚCIOWE
BELLO W.

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2021