wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

33 SPOSOBY NA KRYZYS GOSPODARCZY NATYCHNIASTOWE ROZWIĄZANIA DLA FIRMY


HERMANN S.

wydawnictwo: DIFIN, 2009, wydanie I

cena netto: 44.00 Twoja cena  41,80 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Działania natychmiastowe” to słowo klucz niniejszej książki. Oznaczają one działania, które można wdrożyć bezzwłocznie i które od razu przynoszą skutek.

Szybkość i skala spadku obrotów stanowią ogromne zagrożenie dla przedsiębiorstw, jeśli nie działają szybko i zdecydowanie. Znaczenie szybko­ści reagowania trudno jest przecenić. Duża liczba 33 konkretnych działań na­tychmiastowych potwierdza, że istnieje wiele środków i rozwiązań w walce z kryzysem. Rezygnacja nie jest właściwym wyjściem. Nawet mając niewiele czasu do dyspozycji, można i należy bezwzględnie unikać fatalnych błędów. W okresie kryzysu nawet taki niewielki „błąd” może oznaczać koniec firmy. Dlatego też szczególnie wskazane jest zrozumienie przyczyn, staranna diagno­za, zdecydowane wdrożenie oraz bieżący monitoring. Niniejsza książka zawie­ra właśnie praktyczne wskazówki dotyczące wszystkich tych aspektów.


Grzegorz Ratajczak, członek zarządu, Krispol Sp. z o.o.:


Doskonała publikacja dla szerokiego grona menedżerów, z której można nauczyć się różnych sposobów przezwyciężania obecnego kryzysu i zastosować je w różnych branżach. Napisana prostym językiem, z wieloma przykładami, traktuje o sprawach, z którymi każdy menedżer styka się codziennie. Zawarte w książce prof. Simona propozycje konkretnych rozwiązań mogą się przydać każdemu prezesowi czy dyrektorowi. Publikacja stanowi jednocześnie rodzaj kompendium wiedzy marketingowej, finansowej i zarządczej.

Jacek Sobkowiak, dyrektor generalny, Wavin Poland:

Albo znajdziemy drogę, albo ją zbudujemy – te słowa Hannibala przywołane w książce
„33 sposoby na kryzys gospodarczy” oddają cel, jaki przyświecał autorowi. Kryzysu nie należy się bać, trzeba się z nim zmierzyć. Jeśli nie ma gotowych rozwiązań, to zawsze są reguły tworzenia rozwiązań skutecznych. Działania proponowane przez prof. Simona to rzeczowa, praktyczna rada dla menedżerów – jak w czasie kryzysu zarządzać firmą lepiej niż konkurencja. Przeczytaj i stosuj – tak rekomenduję książkę swoim współpracownikom.


Spis treści:

Przedmowa

Rozdział 1. DIAGNOZA KRYZYSU

Kryzys sprzedaży, nie kosztów

Jakie są przyczyny kryzysu?

W jakim stopniu dotknięte są poszczególne branże?

Jak bardzo kryzys dotknął pojedyncze przedsiębiorstwa?

Jak mocno dotknięte są wybrane kategorie produktowe?

Jakie będą implikacje programów państwowych stymulujących gospodarkę?

Czy kryzys należy relatywizować?

W jaki sposób zmienia się zachowanie klientów?

Strach przed tym, co przyniesie przyszłość

Niekorzystna zmiana elastyczności cenowej popytu

Większe znaczenie namacalnych korzyści i oszczędności po stronie kosztów

Preferowanie krótszych terminów

Finansowanie staje się coraz ważniejsze

Kwestia bezpieczeństwa zyskuje na znaczeniu

Podsumowanie

Rozdział 2. CO JEST SKUTECZNE, A CO NIE W DOBIE KRYZYSU

Relacja podaży i popytu

Dźwignie zysku i ich działanie

Szybkość oddziaływania

Które rady nie są skuteczne w kryzysie?

Podsumowanie

Rozdział 3 . REDUKUJ KOSZTY INTELIGENTNIE

Zrozum czynniki generujące koszty

Wykorzystaj wiele parametrów kosztowych

Wykorzystuj insourcing

Nie oszczędzaj w niewłaściwych miejscach

Podsumowanie

Rozdział 4. NATYCHMIASTOWE DZIAŁANIA DLA ZMIENIONYCH POTRZEB KLIENTA

Działanie natychmiastowe nr 1: Udzielaj nadzwyczajnych gwarancji!

Działanie natychmiastowe nr 2: Uzgodnij „okres próbny” dla maszyn!

Działanie natychmiastowe nr 3: Akceptuj zapłatę uzależnioną od wyniku finansowego!

Działanie natychmiastowe nr 4: Informuj o „twardych”, namacalnych korzyściach!

Działanie natychmiastowe nr 5: Wykorzystaj swoją siłę finansową!

Działanie natychmiastowe nr 6: Zaakceptuj handel wymienny!

Działanie natychmiastowe nr 7: Odbierz klientów słabszym konkurentom!

Działanie natychmiastowe nr 8: Rozwijaj nowe modele biznesowe!

Podsumowanie

Rozdział 5. NATYCHMIASTOWE DZIAŁANIA DLA SPRZEDAŻY I DYSTRYBUCJI

Działanie natychmiastowe nr 9: Podnieś efektywność swoich sił sprzedażowych!

Działanie natychmiastowe nr 10: Wydłuż czas poświęcony na właściwą sprzedaż!

Działanie natychmiastowe nr 11: Zarządzaj wizytami u klienta w sposób zróżnicowany!

Działanie natychmiastowe nr 12: Wzmocnij sprzedaż bezpośrednią!

Działanie natychmiastowe nr 13: Wkraczaj do nowych segmentów rynku!

Działanie natychmiastowe nr 14: Stosuj dodatkowe środki motywacyjne!

Działanie natychmiastowe nr 15: Zaangażuj pracowników wewnętrznych do sprzedaży!

Działanie natychmiastowe nr 16: Podkup od konkurencji najlepszych sprzedawców!
Działanie natychmiastowe nr 17: Propaguj kompetencje najlepszych sprzedawców!

Działanie natychmiastowe nr 18: Wzmocnij sprzedaż krzyżową!

Działanie natychmiastowe nr 19: Rozszerz asortyment oferowanych produktów!

Podsumowanie

Rozdział 6. NATYCHMIASTOWE DZIAŁANIA W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA OFERTĄ POLITYKI CENOWEJ

Działanie natychmiastowe nr 20: Zredukuj swoją podaż!

Działanie natychmiastowe nr 21: Obniżaj ceny inteligentnie!

Działanie natychmiastowe nr 22: Udzielaj rabatów rzeczowych, a nie cenowych!

Działanie natychmiastowe nr 23 : Zastosuj nieliniowe modele i pakiety cenowe!

Działanie natychmiastowe nr 24: Broń cen rękoma i nogami!

Działanie natychmiastowe nr 25: Podnieś te ceny, które nie zostaną przez klientów zauważone!

Działanie natychmiastowe nr 26: Uporządkuj swoją politykę rabatową!

Działanie natychmiastowe nr 27: Osobno wyceniaj świadczenia wcześniej oferowane w cenie!

„Działanie” do uniknięcia: Absolutnie unikaj wojen cenowych!

Podsumowanie

Rozdział 7. NATYCHMIASTOWE DZIAŁANIA DOTYCZĄCE SERWISU I USŁUG

Działanie natychmiastowe nr 28: Rozszerz swój łańcuch wartości dodanej poprzez wzbogacenie oferty usług serwisowych!

Działanie natychmiastowe nr 29: Zwiększ liczbę klientów, którzy zawarli umowy serwisowe!

Działanie natychmiastowe nr 30: Z dostawcy produktu stań się dostawcą systemowego rozwiązania!

Działanie natychmiastowe nr 31: Podnieś elastyczność swoich usług!

Działanie natychmiastowe nr 32: Przenieś się z rynku pierwotnego na rynek posprzedażowy!

Działanie natychmiastowe nr 33: Przygotuj innowacyjną ofertę serwisową!

Podsumowanie

Rozdział 8. WDROŻENIE NATYCHMIASTOWYCH ROZWIĄZAŃ

Unikaj fatalnych błędów

Ocena działań natychmiastowych

Proces wdrożenia

Działaj szybko i równolegle

Działania natychmiastowe dopasuj do własnych potrzeb

Wprowadź szybsze metody

Analizuj dostępne dane

Pytaj ekspertów i klientów

Wykorzystaj metodę prób i błędów

Spisuj spostrzeżenia

Stosuj szybki monitoring i controlling

Trening i szkolenia

Angażowanie konsultantów

Przywództwo w kryzysie

Podsumowanie

Rozdział 9. CO BĘDZIE PO KRYZYSIE?

Jaki przebieg ma kryzys: V, U, L czy histereza?

Społeczno-polityczne skutki kryzysu

Wzrost napięć społecznych

Od deflacji do inflacji

Więcej regulacji państwa

Deglobalizacja jako największe ryzyko

Scenariusze negatywne

Poziom przedsiębiorstwa: kryzys jako katharsis (oczyszczenie)

Odlewarowanie: kapitał własny staje się ważniejszy

Oczyszczenie asortymentu

Przywrócenie równowagi

Zmiany w strukturze branż

Szanse na korzystne przejęcia firm

Przesunięcia segmentów rynkowych

Powstanie segmentu ultraniskich cen

Nowa skromność

Podsumowanie

BIBLIOGRAFIA


196 stron, miękka oprawa ze skrzydełkami
Osoby kupujące tę książkę wybierały także:


 

- KRYZYS GLOBALNY PIERWSZE PRZYBLIŻENIE
SZYMAŃSKI W.

- GLOBALNY KRYZYS FINANSOWY XXI WIEKU
NAWROT W.

- GLOBALNA GOSPODARKA I GLOBALNY KRYZYS
KACZMAREK T.T.

- STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI ROZWIJANIE POTENCJAŁU ORG..
REILLY P. WILLIAMS T.

- ZACHOWANIA CZŁOWIEKA W ORGANIZACJI
KOŻUSZNIK B.

- SZKOLNICTWO WYŻSZE WYZWANIA XXI WIEKU
THIEME K.J.

- ZARZĄDZANIE PROFESJONALISTAMI
MORAWSKI M.

- ZACHOWANIE SIĘ LUDZI W PRACACH ZESPOŁOWYCH. UWARUNKOWANIA PROBLEMY DYL
GALATA S.

- NAJGORSZE STRATEGIE I PRAKTYKI ZARZĄDZANIA. HISTORIA UPADKÓW PRZED.
PINDELSKI M. RED.

- ZROZUMIEĆ ZARZĄDZANIE
KIREJCZYK E.

- ANATOMIA BIZNESU BUDOWANIE ZESPOŁU
ADAIR J.

- KRYZYS W PRZEDSIĘBIORSTWIE
WIECZERZYŃSKA B.

- PRZYWÓDZTWO WYŻSZEGO STOPNIA
BLANCHARD K.

- PERSWAZJA I WYWIERANIE WPŁYWU W ZARZĄDZANIU.PRZEWODNIK
THOMAS J.P.

- ZARZĄDZANIE ROZWOJEM PRZEDSIĘBIORSTWA. TEORIA I PRAKTYKA
ŻUBER R.

- RYNKI FINANSOWE W WARUNKACH KRYZYSU
KALINOWSKI M.

- PSYCHOMANIPULACJA W POLITYCE. METODY, TECHNIKI, PRZYKŁADY.
PABIJAŃSKA M.

- ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI EKONOMICZNYMI I ORGANIZACYJNYMI
STABRYŁA A.

- KRYZYSY BANKOWE I METODY ICH PRZEZWYCIĘŻANIA
OSTAŁECKA A.

- MANIPULACJA I WYWIERANIE WPŁYWU NA LUDZI
JARMUŁA A.

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2021