wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

BANKRUCTWA PRZEDSIĘBIORSTW. WYBRANE ASPEKTY INSTYTUCJONALNE


MĄCZYŃSKA E.

wydawnictwo: SGH, 2008, wydanie I

cena netto: 69.00 Twoja cena  65,55 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Książka jest efektem wieloletnich badań prowadzonych przez zespół pracowników Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie nad problemem kryzysu i upadłości polskich przedsiębiorstw.

Od lat śledzę i recenzuję prace badawcze zespołu kierowanego przez prof. E. Mączyńską i uważam ten nurt badań w SGH za unikatowy, o wielkiej wartości naukowej i praktycznej (...)

Całość opracowania stanowi kompendium wiedzy z zakresu instytucjonalnych ram i narzędzi zarządzania upadłością przedsiębiorstw.

Jest to dorobek o dużej wartości naukowej, porządkujący i wzbogacający polską myśl ekonomiczną w tym zakresie, szczególnie w odniesieniu do polskiej gospodarki i szerzej, gospodarek w okresie transformacji. Bardzo bogata bibliografia jest ważnym walorem książki - będzie stanowiła nieocenioną pomoc dla studentów i naukowców rozpoczynających studia nad tą problematyką.

Z recenzji prof. dr hab. Marii Romanowskiej


SPIS TREŚCI

Wstęp

CZĘŚĆ I. SYSTEM GOSPODARCZY I INSTYTUCJONALNY A FUNKCJONOWANIE PRZEDSIĘBIORSTW

ROZDZIAŁ 1. USTRÓJ (ŁAD) GOSPODARCZY A INSTYTUCJONALNO-INFRASTRUKTURALNE WARUNKI FUNKCJONOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW
1. Wprowadzenie
2. Przełom cywilizacyjny - kreatywność i destrukcja
3. Problemy wartościowania przemian. Niepewność i ambiwalencja
4. W poszukiwaniu ładu gospodarczego
5. Ustrój równowagi
6. Systemy wczesnego ostrzegania jako niezbędny element infrastruktury rynkowej. Aspekty mikroekonomiczne (sektor przedsiębiorstw)
7. Główne konkluzje

ROZDZIAŁ 2. NIEPOWODZENIA W BIZNESIE W KONTEKŚCIE TRANSFORMACJI POLSKA NA TLE DOŚWIADCZEŃ CHIN
1. Upadłość a sukces i możliwości wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa
2. Oblicza transformacji. Polska versus Chiny
3. Imitacja a innowacja intelektualna

ROZDZIAŁ 3. EKONOMIA INSTYTUCJONALNA A SEKTOR PRZEDSIĘBIORSTW
1. Wprowadzenie
2. Efektywność systemu instytucjonalnego i równowaga instytucjonalna
3. Przedsiębiorstwa w ujęciu ekonomii instytucjonalnej
4. Efektywna kontrola przedsiębiorstw. Teoria władania, korporacyjnego (corporate governance)

ROZDZIAŁ 4. INSTYTUCJONALNE ASPEKTY W TEORII PRZEDSIĘBIORSTWA
1. Wprowadzenie
2. Pojęcie instytucji
3. Narodziny podejścia instytucjonalnego
4. Inne wątki podejścia neoinstytucjonalnego
5. Szkoła kosztów transakcyjnych
6. Teoria agencji
7. Upadłość jako instytucja a teoria agencji
8. Aneks. Wykorzystanie koncepcji kosztów transakcyjnych do analizy instytucji upadłości

ROZDZIAŁ 5. INSTYTUCJONALNO-PRAWNE REGULACJE UPADŁOŚCI
1. Utworzenie przedsiębiorstwa jako kluczowa decyzja
2. Likwidacja i upadłość
3. Historia regulacji upadłości
4. Konstrukcja ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze z 2003. Wnioski
5. Aneks

CZĘŚĆ II. DEMOGRAFIA PRZEDSIĘBIORSTW - UWARUNKOWANIA INSTYTUCJONALNE, REGIONALNE I ETYCZNE

ROZDZIAŁ 6. CYKLE ŻYCIA PRZEDSIĘBIORSTW A INSTYTUCJONALNA INFRASTRUKTURA ICH FUNKCJONOWANIA
1. Wprowadzenie
2. Cykle życia przedsiębiorstw – niektóre aspekty teoretyczne
2.1. Liability of Newness
2.2. Ecological Economy
3. Infrastruktura instytucjonalna funkcjonowania przedsiębiorstw

ROZDZIAŁ 7. ZGONY PRZEDSIĘBIORSTW A CECHY DEMOGRAFICZNE POPULACJI FIRM
1. Wprowadzenie
2. Problemy definicyjne
3. Cechy demograficzne populacji przedsiębiorstw
4. Cechy demograficzne populacji a wielkość i stopa zgonów

ROZDZIAŁ 8. WSPIERANIE PRZEDSIĘBIORSTW. POMOC PUBLICZNA ASPEKTY REGIONALNE
1. Wprowadzenie
2. Pomoc publiczna i jej formy
3. Pomoc publiczna dla przedsiębiorstw a podział administracyjny kraju

ROZDZIAŁ 9. ETYKA BIZNESU A UPADŁOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE
1. Wprowadzenie
2. Odpowiedzialność osobista przedsiębiorców i menedżerów
3. Skala i przyczyny zjawiska upadłości
3.1. Sytuacja przedsiębiorstw na starcie reformy
3.2. Sytuacja przedsiębiorstw po 1996 r.
4. Upadłość na własne życzenie

CZĘŚĆ III. INSTYTUCJONALNO-INFORMACYJNA I NADZORCZA INFRASTRUKTURA UPADŁOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW

ROZDZIAŁ 10. INSTYTUCJONALNE SYSTEMY INFORMACJI O KONDYCJI I ZDOLNOŚCI KREDYTOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW
1. Wprowadzenie. Asymetria informacji w procesie kredytowania
2. Uwarunkowania wymiany informacji o kondycji przedsiębiorstw
3. Podstawy prawne wymiany informacji
4. Instytucje działające na rynku wymiany informacji

ROZDZIAŁ 11. RATING KREDYTOBIORCÓW - KORZYŚCI I BARIERY
1. Wprowadzenie
2. Problemy wdrożeniowe
3. Wnioski - szybsza adaptacja do zmian

ROZDZIAŁ 12. LUKA RAPORTOWANIA JAKO ZAGROŻENIE W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
1. Wprowadzenie
2. Uregulowania obowiązujące w Unii Europejskiej
3. Uregulowania brytyjskie
4. Uregulowania w USA
5. Sprawozdanie zarządu (Management Commentary - MC) jako próba sprostania wymaganiom inwestorów
5.1. Specyfika biznesu
5.2. Cele i strategie
5.3. Kluczowe zasoby, ryzyko i powiązania
5.4. Osiągane wyniki i perspektywy
5.5. Wskaźniki i miary działalności

ROZDZIAŁ 13. NADZÓR KORPORACYJNY A ZAGROŻENIE PRZEDSIĘBIORSTWA BANKRUCTWEM
1. Wprowadzenie
2. Podstawowe modele nadzoru korporacyjnego
3. Nadzór korporacyjny a regulacje upadłości przedsiębiorstw
4. Koszty bankructwa

CZĘŚĆ IV. SYSTEMY WCZESNEGO OSTRZEGANIA PRZED UPADŁOŚCIĄ I ICH SKUTECZNOŚĆ Wyniki badań empirycznych

ROZDZIAŁ 14. DYNAMICZNO-STATYCZNY MODEL PROGNOZOWANIA UPADŁOŚCI SPÓŁEK GIEŁDOWYCH
1. Wprowadzenie
2. Istota prognozowania upadłości przedsiębiorstw
3. Założenia do analizy
4. Model prognozowania upadłości spółek giełdowych
5. Podsumowanie wyników badań

ROZDZIAŁ 15. MODELE WCZESNEGO OSTRZEGANIA PRZED UPADŁOŚCIĄ PRZEDSIĘBIORSTW I BADANIA NAD ICH SKUTECZNOŚCIĄ W POLSCE
1. Wprowadzenie
2. Trafność modeli wczesnego ostrzegania w ocenach ich autorów
3. Zewnętrzne oceny skuteczności modeli wczesnego ostrzegania
4. Podsumowanie wyników badań

ROZDZIAŁ 16. OCENA SKUTECZNOŚCI BADANIA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW PRZY WYKORZYSTANIU WYBRANYCH MODELI DYSKRYMINACYJNYCH
1. Wprowadzenie
2. Średnia Sprawność Ogólna (ŚSP) modeli prognozowania upadłości przedsiębiorstw
3. Predykcja upadłości przedsiębiorstw produkcyjnych
4. Predykcja upadłości przedsiębiorstw handlowych
5. Predykcja upadłości przedsiębiorstw usługowych
6. Podsumowanie wyników badań

ROZDZIAŁ 17. DYLEMATY WYKORZYSTANIA W WARUNKACH POLSKICH MODELI OCENY ZAGROŻENIA UPADŁOŚCIĄ
1. Wprowadzenie
2. Rola modeli oceny zagrożenia upadłością w analizie finansowej
3. Pożądane cechy modeli wykorzystywanych w procesie predykcji upadłości
4. Zarzuty formułowane wobec modeli oceny zagrożenia upadłością
5. Wzajemne relacje pomiędzy poszczególnymi modelami oceny zagrożenia upadłością
6. Obszary możliwych modyfikacji i rozwoju modeli oceny zagrożenia upadłością

ANEKS STATYSTYCZNY
Statystyka upadłości
Statystyczny obraz narodzin i zgonów przedsiębiorstw
BIBLIOGRAFIA


280 stron, B5, twarda oprawa

Osoby kupujące tę książkę wybierały także:


 

- NOWOCZESNE METODY PROGNOZOWANIA ZAGROŻENIA FINANSOWEGO PRZEDSIEBIORSTW
PRUSAK B.

- CYKLE ŻYCIA I BANKRUCTWA PRZEDSIĘBIORSTW
MĄCZYŃSKA E. RED.

- KONTYNUACJA DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTKI I MODELE OSTRZEGAJĄCE
HOŁDA A. MICHERDA B.

- FINANSOWANIE MSP W POLSCE ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH UE JAKO CZYNNIK WPŁYW
RED. LATOSZEK E.

- UPADŁOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW A WYKORZYSTANIE SZTUCZNEJ INTELIGENCJI
KOROL T. PRUSAK B.

- MAŁE I ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA W ŚWIETLE STRATEGII LIZBOŃSKIEJ
RED. STRUŻYCKI M.

- FAKTORING JAKO INSTRUMENT FINANSOWANIA DZIAŁALNOŚCI MSP
CZARECKI J.

- NOWOCZESNA BANKOWOŚĆ
HEFFERNAN S.

- ZINTEGROWANY NADZÓR NAD RYNKIEM FINANSOWYM W POLSCE
KOŁACZ J. STOCKA A.

- BUDŻETOWANIE W PRZEDSIĘBIORSTWIE.ASPEKTY RACHUNKOWE,FINANSOWE I ZARZĄD
DYLEWSKI M. FILIPIAK B. SZCZYPA P.

- ANALIZA FINANSOWA BANKU
KOPIŃSKI A.

- ZARZĄDZANIE FINANSAMI PRZEDSIĘBIORSTW. WYBRANE ZAGADNIENIA
FRANC-DĄBROWSKA J.

- BEZPIECZEŃSTWO RYNKU USŁUG FINANSOWYCH
IWANICZ-DROZDOWSKA M.

- ANALIZA FINANSOWA W TEORII I W PRAKTYCE
GOŁĘBIOWSKI G. TŁACZAŁA A.

- EMPIRYCZNE FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW MIKROEKONOMIA FINANSOWA
GRUSZCZYŃSKI M.

- WSPÓŁCZESNE PARADYGMATY NAUK O ZARZĄDZANIU
RED. KOWALCZEWSKI W.

- METODY ILOŚCIOWE W R Z PŁYTĄ CD APLIKACJE EKONOMICZNE I FINANSOWE
KOPCZEWSKA K. KOPCZEWSKI T. WÓJCIK P.

- ZARZĄDZANIE RYZYKIEM BANKOWYM W PRAKTYCE
ŻÓŁTKOWSKI W.

- ZAGROŻENIA W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ A PRAWO BILANSOWE
MĄCZYŃSKA E. MESSNER. Z. RED.

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2020