wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

KAPITAŁ W PRZEDSIĘBIORSTWIE I JEGO STRUKTURA


GRZYWACZ J.

wydawnictwo: SGH, 2008, wydanie I

cena netto: 32.35 Twoja cena  30,73 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

W opracowaniu przedstawiono kluczowe zagadnienia dotyczące możliwości pozyskiwania przez przedsiębiorstwo kapitału oraz zasad kształtowania jego struktury. Szczególną uwagę poświęcono strukturze kapitału, ona bowiem w decydującym stopniu wpływa na efekty prowadzonej działalności.
W niniejszej publikacji nie próbowano odpowiedzieć na pytanie, jak powinna wyglądać optymalna struktura kapitału w przedsiębiorstwie. Potwierdzono jednak konieczność aktywnego podejścia do tego problemu, mimo iż nigdy do końca nie wiadomo, czy aktualny układ kapitału w firmie można określić za najlepszy. Warto również zastanowić się, czy wskazane jest wreszcie, aby przedsiębiorca jednoznacznie przyjął w firmie, że dana struktura kapitału ma optymalny wyraz.
Książka ma zatem pobudzić do refleksji oraz dalszych dyskusji. Przeznaczona jest dla szerokiego grona odbiorców, wśród których powinni znaleźć się zarówno studenci kierunków ekonomicznych, jak i przedsiębiorcy oraz inne osoby związane z praktyką gospodarczą, zainteresowane tą ważną problematyką.


Spis treści:

Wstęp
Rozdział I
Pojęcie i rodzaje kapitału w przedsiębiorstwie
1. Istota i źródła kapitału w przedsiębiorstwie
2. Kapitał własny
3. Kapitał obcy
3.1. Kredyt w przedsiębiorstwie
3.1.1. Kredyty obrotowe
3.1.2. Kredytowanie inwestycji
3.2. Leasing
3.2.1. Istota i rodzaje leasingu
3.2.2. Walory leasingu i jego wady z punktu widzenia
korzystającego
3.3. Dłużne papiery wartościowe
3.3.1. Papiery komercyjne
3.3.2. Obligacje
4. Finansowanie hybrydowe
5. Kapitał hybrydowy typu mezzanine
Pojęcie i cechy charakterystyczne finansowania mezzanine
5.2. Cechy szczególne instrumentów typu mezzanine
5.3. Instrumenty finansowe zaliczane do finansowania mezzanine
5.4. Korzyści i zagrożenia związane z wykorzystaniem
instrumentów mezzanine .
5.5. Struktura kapitałowa transakcji wykupu przedsiębiorstw
z wykorzystaniem finansowania mezzanine
6. Podsumowanie
Rozdział II
Koszt kapitału
1. Pojęcie kosztu kapitału
2. Średnioważony koszt kapitału
3. Koszt kapitału obcego
3.1. Szacowanie kosztu kredytu
3.2. Koszt emisji obligacji
3.3. Kapitał własny uprzywilejowany
4. Koszt kapitału własnego
4.1. Model zdyskontowanych dywidend
4.2. Metoda CAPM
5. Podsumowanie
Rozdział III
Struktura kapitału a dźwignia w finansach
1. Dźwignia operacyjna
2. Dźwignia finansowa
2.1. Znaczenie dźwigni finansowej w przedsiębiorstwie
2.2. Sposoby oceny efektów dźwigni finansowej
3. Dźwignia całkowita (łączna)
4. Struktura kapitału a średnioważony jego koszt i wartość
przedsiębiorstwa
5. Podsumowanie
Rozdział IV
Struktura kapitału w świetle funkcjonujących teorii i poglądów
1. Pierwsze teorie dotyczące struktury kapitału
2. Teoria Modiglianiego-Millera
2.1. Wersja bez podatków
2.2. Model M-M uwzględniający podatek dochodowy
3. Teoria kosztów trudności finansowych
4. Teoria substytucji
5. Teoria hierarchii źródeł finansowania
6. Teoria kosztów kontraktowych
7. Wspólna teoria struktury kapitału
8. Alternatywne modele struktury kapitału
8.1. Empiryczna weryfikacja dwóch dominujących teorii
8.2. Pojemność zadłużeniowa w zarządzaniu strukturą kapitału
9. Podsumowanie
Rozdział V
Kształtowanie struktury kapitału w praktyce gospodarczej
przedsiębiorstw
1. Struktura kapitału w państwach G-7
2. Polityka kształtowania struktury kapitału w Europie Zachodniej
3. Struktura kapitału w gospodarce polskiej
4. Podsumowanie
Rozdział VI
Czynniki wpływające na strukturę kapitału w działalności
przedsiębiorstw
1. Uwarunkowania mikroekonomiczne
1.1. Wielkość przedsiębiorstwa i jego rentowność
1.2. Rodzaj aktywów
1.3. Specyfika branży i produktu
1.4. Relacje pomiędzy kadrą zarządzającą i właścicielami a strukturą
kapitału; problemy przedstawicielstwa
1.5. Przepływy pieniężne, wydatki inwestycyjne oraz ceny akcji
a struktura kapitału
2. Czynniki o charakterze makroekonomicznym (zewnętrznym)
2.1. Dostępność i koszt kapitału
2.2. Uwarunkowania prawne mające wpływ na strukturę kapitału
2.3. Regulacje podatkowe
2.4. Wpływ banków na strukturę kapitału
2.5. Państwo jako czynnik wpływający na strukturę kapitału
w przedsiębiorstwach
2.6. Teoria inercji w strukturze kapitału
3. Podsumowanie
Zakończenie
Bibliografia


208 stron, B5, oprawa miękka

Osoby kupujące tę książkę wybierały także:


 

- INWESTYCJE HYBRYDOWE NOWE UJĘCIE OCENY EFEKTYWNOŚCI
KASIEWICZ S. ROGOWSKI W.

- MAŁE I ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA
SKOWRONEK-MILCZAREK A

- INSTRUMENTY DŁUŻNE W GOSPODARCE
CZECHOWSKA D.

- FINANSOWANIE MSP W POLSCE ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH UE JAKO CZYNNIK WPŁYW
RED. LATOSZEK E.

- FINANSOWE INSTRUMENTY POCHODNE
GRZYWACZ J. RED.

- GLOBALNY SYSTEM PIENIĘŻNY
BORCUCH A.

- RYNKI INWESTYCJI ALTERNATYWNYCH
MIKITA M. PEŁKA W.

- RYZYKO W DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW WYBRANE ASPEKTY
RED.FIERLA A.

- RYZYKO W FINANSOWANIU DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ METODĄ PROJECT FINANC
KOROMBEL A.

- O NEUTRALNOŚCI DŁUGU PUBLICZNEGO WOKÓŁ RICARDIAŃSKIEGO TEOREMATU
BARRO R. TOBIN J. I INNI

- FUNDUSZE POŻYCZKOWE I PORĘCZENIOWE W FINANSOWANIU MAŁYCH I ŚREDNICH ..
BARTKOWIAK B.

- KOROZJA CHARAKTERU
SENNET R.

- RYZYKO DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ PRZEDSIEBIORSTW
ZACHOROWSKA A.

- MATEMATYKA FINANSOWA W PRAKTYCE WYBRANE ZAGADNIENIA Z ZAKRESU FINANSÓW
ANTONOWICZ A. ANTONOWICZ P.

- ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ I RYZYKIEM INSTRUMENTÓW RYNKU FINANSOWEGO
WAWIERNIA A.JONEK-KOWALSKA I.

- PRAWO BANKOWE
RED. FOJCIK-MASTALSKA E.

- KAPITALIZM W EUROPIE CZYLI JESZCZE O SILE SPRAWCZEJ RELIGII
PAWNIK W.

- OCENA EKONOMICZNO-FINANSOWA PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEZ ANALITYKA BANKOWEGO
ZALESKA M.

- NOWOCZESNE METODY PROGNOZOWANIA ZAGROŻENIA FINANSOWEGO PRZEDSIEBIORSTW
PRUSAK B.

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2022