wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

WYZWANIA REGULACYJNE WOBEC DOŚWIADCZEŃ GLOBALNEGO KRYZYSU FINANSOWEGO


SZAMBELAŃCZYK J. RED.

wydawnictwo: SGH, 2011, wydanie I

cena netto: 41.10 Twoja cena  39,05 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

cena netto + 5% vat.


Kolejny raz oddajemy na Państwa ręce pracę zbiorową wydawaną przy okazji dorocznego Forum Bankowego organizowanego przez Związek Banków Polskich. Są to szczególne spotkania, gromadzące każdego roku grono wybitnych ludzi nauki i praktyki bankowej oraz regulatorów i nadzorców.

W 2011 r. jednym z kluczowych tematów obrad Forum Bankowego organizatorzy uczynili przyszły kształt regulacji ostrożnościowych dla banków. Ostatni rok obfitował w prezentacje wielu nowych propozycji rozwiązań regulacyjnych, takich jak zmiany w systemie gwarantowania depozytów, zmiany w nadzorze bankowym w Europie, nowe wymogi kapitałowe w ramach tzw. Bazylei III, zasady zarządzania kryzysowego w systemie finansowym. Wiele różnych inicjatyw wymaga jednak spójnego i krytycznego spojrzenia pod kątem efektywności proponowanych narzędzi i całościowego spojrzenia na kwestie stabilności rynków finansowych i bezpieczeństwa środków finansowych ulokowanych na nim przez klientów.

Nie ulega wątpliwości, że wyzwania regulacyjne, przed jakimi stoją dziś rządy, banki centralne, nadzory oraz banki wszystkich państw po ostatnim kryzysie finansowym na świecie, są ogromne, a kształt wypracowanych rozwiązań będzie mieć istotne znaczenie dla tempa rozwoju gospodarczego, bezpieczeństwa i efektywności banków oraz poziomu zaufania klientów do instytucji bankowych. W niniejszej publikacji autorzy próbują określić najważniejsze obszary regulacyjne, które powinny być na nowo określone w najbliższych miesiącach - w okresie specyficznym z co najmniej kilku powodów. Po pierwsze doświadczenia zagraniczne pokazały, że w wielu obszarach normy regulacyjne obecnie stosowane wobec banków są niewystarczające i wymagają korekt lub uzupełnienia. Po drugie w II połowie 2011 r. Polska obejmie rotacyjne przywództwo w Unii Europejskiej i na ten okres zaplanowano podjęcie ważkich decyzji dotyczących kształtu kluczowych regulacji dla sektora finansowego, w tym tzw. Bazylei III. Polska musi być dobrze przygotowana do tych wyzwań. Po trzecie debatując o nowych regulacjach, Europejczycy powinni pamiętać o zróżnicowaniu gospodarczym poszczególnych państw, o różnym poziomie zamożności ich obywateli i firm, ale też o zróżnicowanym poziomie rozwoju ich sektorów bankowych. Nie zawsze jednolite rozwiązania regulacyjne są konieczne i optymalne dla stabilnego rozwoju. Nie w każdym przypadku zaostrzanie polityki fiskalnej czy nadzorczej jest uzasadnione.

Niniejsza publikacja stanowi próbę identyfikacji przez reprezentantów polskiego świata nauki, zajmujących się tematyką rynków finansowych, najważniejszych problemów i rozwiązań, które powinny stać się przedmiotem szczególnego zainteresowania prawodawców w najbliższym okresie, oraz wskazania obszarów wymagających specjalnego zainteresowania Polski z racji specyfiki naszej gospodarki na tle innych krajów Unii Europejskiej.


Spis treści:

Wstęp (Jan Szambelańczyk)

Regulacja ustroju pieniężnego państw członkowskich Unii Europejskiej (Jan Krzysztof Solarz)

Rola banków centralnych w zarządzaniu płynnością sektora bankowego (Wiesława Przybylska-Kapuścińska)

Ryzyko modelu - czy element regulacji systemu finansowego? (Krzysztof Jajuga)

Czy nowe regulacje stabilizują sektor bankowy? (Irena Pyka)

Polityka wobec banków - między Scyllą niedoregulowania a Charybdą przeregulowania (Stanisław Flejterski)

Cykliczny rozwój rynków finansowych oraz próba łagodzenia cykliczności przez wprowadzenie nowych rozwiązań regulacyjnych dla banków (Mariusz Zygierewicz)

Regulacje bankowe i nadzór w kontekście światowego kryzysu finansowego ze szczególnym uwzględnieniem rekomendacji dla Polski (Andrzej Gospodarowicz)

Kompetencje regulacyjne Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego w zakresie przeciwdziałania kryzysowi finansowemu (Magdalena Fedorowicz)

Perspektywy zmian europejskich regulacji w zakresie nadzoru finansowego w 2011 r. (Piotr Stanisławiszyn)

Zasady racjonalnego zarządzania ryzykiem płynności banków w zaleceniach Komitetu Bazylejskiego (Edyta Rutkowska-Tomaszewska)

Nowe regulacje płynnościowe w sektorze bankowym (Stanisław Kasiewicz, Lech Kurkliński)

Uwarunkowania rozwoju rynku kredytów i pożyczek (Katarzyna Kochaniak)

Regulacje ostrożnościowe w finansowaniu rynku nieruchomości (Ewa Siemińska)

Koordynacja standardów nadzoru finansowego a rozwój dodatkowych systemów emerytalnych - Polska i Unia Europejska (Marek Szczepański)

Regulacje systemów motywacji top menedżerów w bankowości (Piotr Masiukiewicz)

Posłowie (Krzysztof Pietraszkiewicz)


263 strony, B5, oprawa miękka

Osoby kupujące tę książkę wybierały także:


 

- POLSKI SEKTOR BANKOWY W PERSPEKTYWIE ROKU 2030
SZAMBELAŃCZYK J. RED.

- SPOŁECZNE ASPEKTY ROZWOJU RYNKU UBEZPIECZENIOWEGO
SZUMLICZ T. RED.

- EUROPEJSKA UNIA GOSPODARCZA I WALUTOWA
GRONKIEWICZ-WALTZ H.

- KOMPOZYCJA DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z WIEDZĄ A WYNIKI EKONOMICZNE PRZEDSIĘB.
MAZUR J. RÓSZKIEWICZ M. STRZYŻEWSKA M. /WYNIKI BADAŃ ŚREDNICH PRZEDS./

- CYKLE ŻYCIA I BANKRUCTWA PRZEDSIĘBIORSTW
MĄCZYŃSKA E. RED.

- RYZYKO SEKURYTYZACJI A KRYZYS FINANSOWY
WASZKIEWICZ A.

- POLSKIE PRAKTYKI INNOWACYJNE ASPEKTY TEORETYCZNE I BADANIA EMPIRYCZNE
GOLIŃSKA-PIESZYŃSKA M.

- JAK ŻYĆ W KRYZYSIE? ZACHOWANIA POLSKICH KONSUMENTÓW
BAMBOL M. RED.

- CHIŃSKA REPUBLIKA LUDOWA WE WSPÓŁCZESNYCH STOSUNKACH MIĘDZYNARODOWYCH
OSTASZEWSKI P. RED.

- ZINTEGROWANY MODEL PUBLICZNO-PRAWNYCH INSTYTUCJI OCHRONY RYNKU BANK.
GÓRAL L. /RYNKU BANKOWEGO WE FRANCJI I POLSCE /

- SERWICYZACJA POLSKIEJ GOSPODARKI
LICHNIAK I. RED.

- PRAKTYCZNE METODY BADANIA NIEWYPŁACALNOŚCI ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ
BIJAK W.

- KONSUMENT 55+ WYZWANIEM DLA RYNKU
BOMBOL M. SŁABY T.

- BANK LOKALNY
ŻÓŁTKOWSKI W.

- UBÓSTWO WYKLUCZENIE SPOŁECZNE I NIERÓWNOŚCI TEORIA I PRAKTYKA POMIARU
PANEK T.

- PRAWO BANKOWE
RED. FOJCIK-MASTALSKA E.

- BANKOWOŚĆ MIĘDZYNARODOWA PRÓBA NOWEGO PODEJŚCIA
KOWALEWSKI O.

- EDUKACJA I ŚWIADOMOŚĆ FINANSOWA DOŚWIADCZENIA I PERSPEKTYWY
IWANICZ-DROZDOWSKA M. RED

- WOJNY ŻYWNOŚCIOWE
BELLO W.

- NIEPEWNOŚĆ I NIESTABILNOŚĆ GOSPODARCZA GWAŁTOWNY WZROST I CO DALEJ?
SZYMAŃSKI W.

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2020