wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

SZTUKA SPEKULACJI PO LATACH TOM 1 I 2


KOMAR Z.

wydawnictwo: LINIA, 2011, wydanie I

cena netto: 179.00 Twoja cena  170,05 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Nikt, kto uczestniczył w pierwszych latach rozwoju Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie nie zapomniał z pewnością opublikowanej w 1993 roku książeczki "Sztuka spekulacji". Zenon Komar, polski gracz giełdowy mieszkający wówczas od ponad 20 lat w Stanach Zjednoczonych, przekazał w niej polskim inwestorom podstawy wiedzy o spekulacji.

Dziesiątki tysięcy krajowych inwestorów czerpały ze "Sztuki spekulacji" wiedzę o wskaźnikach giełdowych, analizie technicznej oraz egzotycznych wówczas kontraktach terminowych i opcjach.

Teraz Zenon Komar powraca - po latach. Powraca z przygotowaną z myślą o polskim czytelniku monumentalną pracą obejmującą wszystkie aspekty spekulacji na coraz bardziej złożonych - i coraz dostępniejszych - polskich i międzynarodowych rynkach akcji, kontraktów terminowych, funduszy ETF oraz opcji. Z prawdziwą Biblią inwestora:

Skrócony spis treści

Tom I - 472 stron , twarda oprawa z obwolutą

Przedmowa

Wstęp

Podziękowania

1. Siedem warunków sukcesu na giełdzie

2. Aksjomaty

3. Eseje

4. Planowanie transakcji

5. Osobowość gracza

6. Teoria Dowa

7. Analiza techniczna

8. Wskaźniki rynkowe

9. Kwestia czasu

10. Proporcje, proporcje, proporcje

11. Teoria fal Elliotta

 

Tom II - 480 stron, twarda oprawa z obwolutą

12. Metody zawierania transakcji

13. Fundusze ETF

14. Kontrakty terminowe futures i forward

15. Opcje

16. Ochrona kapitału

17. Bańki i krachy

18. Siedmiu wspaniałych


Szczegółowy spis treści

 
Spis treści tomu pierwszego


Przedmowa
Wstęp
Podziękowania
Rozdział 1. Siedem warunków sukcesu na giełdzie
Wyznaczenie celu
Metoda
Dyscyplina
Doświadczenie
Odpowiedzialność
Akceptacja małych strat
Akceptacja dużych zysków
Rozdział 2. Aksjomaty
O ryzyku
Graj stawkami, które mają znaczenie
Broń się przed nadmierną dywersyfikacją
O chciwości
Zdecyduj, jaki zysk chcesz osiągnąć, i zamknij pozycję po osiągnięciu celu
O nadziei
Kiedy statek zaczyna tonąć, nie módl się, wyskocz!
Akceptuj małe straty i spodziewaj się ich kilku po kolei, czekając na duży zysk
O przewidywaniach
O porządku
Strzeż się historii
Strzeż się wykresów
Strzeż się korelacji i zasad przyczynowości
Strzeż się złudzeń gracza giełdowego
O ruchliwości
Nie daj się złapać w pułapkę sentymentów, takich jak lojalność lub nostalgia
Nie wahaj się zmienić spekulacji na inną, jeśli na horyzoncie pojawi się lepsza
O intuicji
Nie myl wrażeń z nadzieją
O religii i okultyzmie
Strzeż się astrologii. Jeśli astrologia potrafiłaby przewidywać, astrologowie byliby bogaczami
Nie wierz w zabobony
O optymizmie i pesymizmie
O zgodności opinii
Nie kupuj, gdy wszyscy kupują
O uporze
Nie ratuj spekulacji przynoszącej stratę, kupując drugi raz po niższej cenie
O planowaniu
Unikaj długoterminowych inwestycji
Rozdział 3. Eseje
O doskonałości i mierności
O guru
Przyłącz się do nowego guru na fali. Opuść go u szczytu jego sławy
O myśleniu
Herbert Alexander Simon versus Kahneman i Tversky
Awersja do straty - strata nie jest stratą, dopóki jej nie przyjmę
Błąd afirmacji pokaż mi to, co chcę zobaczyć
Błąd atrybucji. Orzeł to umiejętności, reszka to pech
Iluzja wiedzy - wiem lepiej, ponieważ wiem więcej
Iluzja kontroli kontroluję lepiej, ponieważ mam więcej informacji
Efekt myślenia wstecznego cały czas o tym wiedziałem
Błąd kotwiczenia - przypisywanie znaczenia nieistotnym
informacjom
Błąd reprezentatywności - mogę wydać osąd jedynie na podstawie wyglądu
Nie tak to zapamiętałem
Błąd zawężonej perspektywy jeżeli powiesz mi, że tak jest, to musi być prawda
O emocjach i tłumie
Panika gdzie nadzieja i strach spotykają tłum
O bogatym i biednym graczu giełdowym
O wyborze akcji
Portfel akcji
Kryteria wyboru akcji
Zwycięskie akcje Williama O‘Neila
Kupno najlepszych akcji w najlepszym czasie
Sprzedaż akcji
O stratach
O instrumentach pochodnych
Porażki
Zwycięstwa
Co przyniesie przyszłość?
O zwycięstwie optymizmu nad pesymizmem
Rozdział 4. Planowanie transakcji
Podstawowa strategia
Inwestor czy gracz?
Wybór rynków
Wybór metody
Wielkość pozycji
Wejścia i wyjścia z pozycji
Plan i zdolność obiektywnego myślenia
Analiza własnego stylu inwestowania
Reguły poprawnego zawierania transakcji
Graj zgodnie z założonym planem i przestrzegaj go
Graj z trendem. Trend jest twoim przyjacielem
Używaj zleceń ograniczających straty
Jeśli nie jesteś pewny oceny trendu, wyjdź z rynku
Bądź cierpliwy. Ograniczaj liczbę transakcji
Akceptuj duże zyski i małe straty
Nie pozwól, by zysk przekształcił się w stratę - graj za darmo tak często, jak możesz
Kup dołek, sprzedaj szczyt - bądź równie chętny do sprzedaży, jak i do kupna
Bądź inwestorem w początkowej fazie hossy, a graczem w jej końcowej fazie oraz podczas bessy
Nie obniżaj średniej ceny zakupu, ani nie podwyższaj średniej ceny sprzedaży. Nie dodawaj do pozycji, która przynosi straty
Nie kupuj tylko dlatego, że cena jest niska. Nie sprzedawaj tylko dlatego, że cena jest wysoka
Spekuluj na rynkach płynnych
Nie graj na szybkim rynku
Formacje zapowiadające kontynuację trendu
Trójkąty
Prognozowanie cen w formacjach trójkątów
Diamenty
Flagi i chorągiewki
Prognoza cen w formacji flagi i chorągiewki
Kliny
Filiżanka z rączką
Głowa i ramiona jako kontynuacja trendu
Siedem pytań
Kilka sekretów wykresów cenowych
Wolumen
Podsumowanie
Rozdział 8. Wskaźniki rynkowe
Wskaźniki monetarne
Stopy procentowe
Indeks przedsiębiorstw użyteczności publicznej
Wskaźniki techniczne podążające za trendem
Średnie ruchome
Średnia prosta, ważona i wykładnicza
Posługiwanie się jedną, dwiema i trzema średnimi kroczącymi
Przesunięte średnie kroczące
Filtry
Wskaźnik głównego trendu
Wstęga Bollingera
Mapa drogowa rynku niedźwiedzia i ożywienia gospodarczego MACD
Histogram MACD
Równowaga wolumenu
Oscylatory
Wskaźnik momentum
Wskaźnik zmian
Indeks siły względnej
Oscylator stochastyczny
Oscylator McClellana
Wskaźniki wyceny rynkowej
Dochód z dywidendy
Wartość księgowa
Wskaźnik cena/zysk
Wskaźnik C/Z do wzrostu
Wskaźniki rynku kapitałowego
Wskaźnik wzrostu/spadku
Wolumen rynku
Wskaźnik najwyższych i najniższych notowań
Omen Hindenburga
Wskaźnik aktywnych spółek
Wskaźniki hossy
Wskaźniki bessy
Deflacja
Ujemna krzywa procentowa
Przewartościowanie rynku
Wskaźniki nastroju
Pierwsza strona
Poziom gotówki towarzystw inwestycyjnych
Wycofywanie kapitału z funduszy inwestycyjnych
Doradcy giełdowi
Krótka sprzedaż
Wskaźnik obrotu niepełnymi pakietami
Wskaźniki put/call
Indeks pewności "Barron‘s"
Lewarowane fundusze Rydex
Głupie i mądre pieniądze
Wskaźniki dna bessy
Wskaźnik zmienności
Poziom zaufania do sektora prywatnego
Kapitulacja
Podsumowanie
Rozdział 9. Kwestia czasu
Cykle
60-letni cykl obligacji
40-letni cykl akcji
34-letni cykl wyceny
10-letni wzorzec cyklu Edgara Lawrenca Smitha
4-letni cykl prezydencki
Wydłużenie czasu hossy i bessy
O wrześniach i październikach, czyli jesiennych bessach
Co wpływa na tak ogromną zmienność października?
Lata 2007 2008 - sezonowość na opak
Sezonowość rynków towarowych
Przeciw sezonowości
Rytmy
Rytm 8,6 lat Martina Armstronga
Analogie
Układy planetarne
Podsumowanie
Rozdział 10. Proporcje, proporcje, proporcje
Proporcje w matematyce
Księga rachunków Fibonacciego
Ciąg liczbowy Fibonacciego
Proporcje w geometrii
Złoty podział
Pentagram
Proporcje złotego podziału w budowie człowieka
Proporcje złotego podziału w naturze
Proporcje złotego podziału w muzyce i architekturze
Proporcje w muzyce
Proporcje w architekturze
Proporcje złotego podziału na rynku kapitałowym
Proporcje złotej serii
Odkrycie Roberta Rhei
Prognozy punktów zwrotnych
Zniesienia
Zniesienia wewnętrzne
Zniesienia zewnętrzne
Prognozy cen docelowych
Technika ekspansji
Metoda wyznaczania długości fal naprzemiennych
Siatki Fibonacciego i gasnący indeks S&P 500
Kompas złotego podziału Fischera
Dni docelowe
Kalendarz spiralny Carolana
Metoda identyfikacji potencjalnych punktów zwrotnych rynku
Wybór punktów zwrotnych
Wyznaczanie dni docelowych
Poszukiwanie skupisk dat
Konstrukcja okienka czasowego
Przykłady prognoz punktów zwrotnych
Rozdział 11. Teoria fal Elliotta
Wprowadzenie
Tło historyczne
Fale
Podstawowy wzór
Stopnie fal
Fale impulsu
Kryteria konstrukcji fal impulsu
Fale wydłużone
Fale skrócone (załamane)
Trójkąty ukośne lub kliny (3-3-3-3-3)
Trójkąt ukośny początkowy
Fale korygujące
Zygzaki (5-3-5)
Fale płaskie (3-3-5)
Fale regularne
Fale nieregularne (3-3-5)
Fale pędzące (3-3-5)
Trójkąty (3-3-3-3-3)
Wybicie z trójkąta
Kombinacje - korekty połączone
Trzy reguły
Trzy tendencje
Tendencja zmienności
Tendencja równości fal
Tendencja głębokości fal korygujących
Wskazówki i obserwacje
Tworzenie kanałów
Wybicie poniżej i powyżej linii kanału
Przecięcie linii trendu
Przecięcie linii kanału
Wolumen
Siła trendu
Właściwy wygląd fal
Proces eliminacji niemożliwego
Interpretacje preferowane i alternatywne
Wpływ wiadomości na rynek
Zastosowanie teorii Elliotta do akcji pojedynczych spółek
Punkty zwrotne kończące formację pięciu fal (ortodoksyjne szczyty lub dołki)
Osobowość fal
Proporcje Fibonacciego
Kilka przykładów
Proporcje w falach korygujących
Odstępstwa Fischera
Obszary zysku i niepewności
Prognoza cen docelowych
Stosunek teorii Elliotta do teorii Dowa
Elliott a analiza techniczna
Prognozy Elliotta i jego wielkich kontynuatorów
Charles Collins i Hamilton Bolton
Alfred Frost i Richard Russell
Robert Prechter
Prognoza 3885
Jazda na falach
Fale 1. i 2. w latach 2007-2009
Punkt Prechtera
Za i przeciw teorii Elliotta
Podsumowanie

Spis treści tomu drugiego


Rozdział 12. Metody zawierania transakcji
Ramy czasowe i style spekulacji
Otwieranie, trzymanie i zamykanie pozycji
Otwieranie pozycji
Reguła ponownego wejścia
Trzymanie zyskownych pozycji
Zamykanie pozycji
Ruchoma linia obrony
Gra z trendem
Systemy uznaniowe i mechaniczne
Recepta na życie
Parametry systemów transakcyjnych
Oczekiwana skuteczność
Reguła 3:1- stosunek zysków do strat
Reguła 30% - minimalna trafność
Reguła 1:1- stosunek zysków do maksymalnego obsunięcia kapitału
Częstotliwość transakcji
Koszt transakcji
Systemy zawierania transakcji
System podążający za trendem
Systemy przeciwtrendowe
Żółw, zając i ty
Metody wewnątrzsesyjne
Rozbieżność oscylatora/Potwierdzenie impetu
System punktów osiowych
Dynamiczne poziomy wsparcia i oporu
Szczyty i dołki dnia poprzedniego
Mądrości rynku
Podsumowanie
Rozdział 13. Fundusze ETF
Sponsorzy
Użytkownicy
Koncentracja aktywów
Konstrukcja koszyka
Równowaga kontra dominacja firm
Fundusze ETF rynków towarowych
Złoto - zabezpieczenie przed katastrofą
Fundusze walutowe ETF
Fundusze ETF akcji i obligacji
Indeksowa mapa świata
Kup pan cegłę lub... dolara
Sztucer czy śrutówka?
Niska kapitalizacja, duże zyski
Papiery dłużne
Ostatni będą pierwszymi
Lewarowane fundusze ETF
Stopa zwrotu i ryzyko
Fundusze ETF inwestujące w Polsce
ETF WIG20
Podsumowanie
Rozdział 14. Kontrakty terminowe futures i forward
Historia
Zasady działania
Uczestnicy rynku
Otwieranie i zamykanie pozycji
Obrót
Płynność
Izba rozliczeniowa
Lewarowanie
Depozyt zabezpieczający
Cykl popytu i podaży
Notowania kontraktów terminowych
Contango i backwardation
Manipulacja
Czynniki ceny
Reakcje na wiadomości
Liczba otwartych pozycji
Raport o pozycjach zajmowanych przez graczy
Elementy specyfikacji kontraktów futures
Aktywa bazowe (pierwotne)
Symbol towaru
Giełdy
Miesiące dostawy
Godziny handlu
Wielkość i wartość kontraktu
Minimalna zmiana ceny (tik)
Dostawa
Dzienny limit, czyli widełki
Limit pozycji
Przegląd kontraktów towarowych
Indeksy towarowe
S&P Goldman Sachs Commodity Index (S&P GSCIt)
Indeksy papierów wartościowych
Dow Jonos
S&P 500
Nasdaq 100
Russsell 2000
Nikkei
Obligacje rządu USA
Obligacje 30-letnie rządu USA (T-Bond)
Waluty
Dolar amerykański (US Dollar)
Indeks dolara amerykańskiego (US Dollar Index)
Dolar australijski (Australian Dollar)
Dolar kanadyjski (Canadian Dollar)
Euro
Frank szwajcarski (Swiss Franc)
Funt brytyjski (Pound Sterling)
Jen japoński (Japanese Yen)
Metale
Złoto (Gold)
Srebro (Silver)
Platyna (Platinum)
Miedź (Copper)
Paliwa
Ropa naftowa (Crude oil)
Benzyna bezołowiowa (Unleaded gas)
Prognozowanie ceny benzyny
Olej opałowy nr 2 (Heating Oil #2)
Gaz ziemny (Natural Gas)
Zboża i rośliny oleiste
Kukurydza (Corn)
Pszenica (Wheat)
Soja (Soybean)
Mięso i żywy inwentarz
Bydło żywiec (Live cattle)
Bydło rzeźne (Feeder cattle)
Trzoda chlewna (Lean Hogs)
Półtusze wieprzowe (Pork Bellies)
Artykuły spożywcze i inne
Cukier (Sugar)
Kakao (Cocoa)
Kawa (Coffee)
Sok pomarańczowy (Orange Juice)
Bawełna (Cotton)
Tarcica (Lumber)
Cena tarcicy prognostykiem stopy procentowej
Kontrakty terminowe w Polsce
KGHM
Warszawski Indeks Giełdowy
WIG20
FW20
mWIG40
FW40
Forex w Polsce
EUR/PLN
USD/PLN
CHF/PLN
GBP/PLN
Rozmaitości
Osobowość rynków towarowych
Prawdziwy napęd cen złota
Narzędzie prognostyczne cen dolara
Zmiana kluczowych trendów
Transakcja carry, czyli gra na różnicy stóp procentowych
Ryzyko transakcji carry
Kryteria transakcji carry
Podsumowanie
Rozdział 15. Opcje
Czy opcje są dobre czy złe?
Umowa opcyjna
Opcje call
Opcje put
Opcje walutowe
Wchodzenie do piekła, czyli nietrafiona spekulacja kierunkowa
Standard opcji
Instrument Bazowy
Cena rozliczenia
Termin wygaśnięcia opcji
Styl wykonania
Premia
Wartość wewnętrzna opcji
Wartość czasu opcji
Model Blacka-Scholesa
Cena instrumentu bazowego
Cena wykonania
Wolna od ryzyka stopa procentowa
Czas do wygaśnięcia
Dywidendy
Zmienność
Inne pojęcia
Progi rentowności
Greckie współczynniki
Delta i Gamma
Kierunek i prędkość
Składając to wszystko do kupy
Dźwignia i jej miary
Omega
Ryzyko kontra zysk
Równowaga - teoria efektywności rynku
Rodzaje strategii
Strategie kierunkowe
Długa pozycja w opcji call lub put
Długa pozycja w instrumencie bazowym z długą pozycją w opcji put lub krótka pozycja w instrumencie bazowym z długą pozycją w opcji call
Strategia sprzedaży opcji
Wystawienie opcji call
Wystawienie opcji call z pokryciem
Wystawienie opcji call bez pokrycia
Wystawienie opcji put
Rodzaje spreadów
Spread byka i niedźwiedzia
Skąpiec kontra tchórz
Spread kalendarzowy
Rodzina skrzydlatych
Spread motyla
Spread kondora
Spread albatrosa i pterodaktyla
Strategie kombinowane
Nabycie stelaża
Wystawienie stelaża
Strip i strap
Strangle
Ratio spread
Call ratio spread
Put ratio spread
Backspread - długa pozycja w ratio spread
Call backspread
Strategia naprawcza opcji
Opcje syntetyczne
Syntetyczna długa pozycja w opcji call
Inne obserwacje
Wszystkie kombinacje syntetyczne
Szukanie bardziej optymalnych transakcji
Syntetyczna długa pozycja w akcjach
Syntetyczna krótka pozycja w akcjach
O błędach popełnianych w spekulacji opcjami
Komplikowanie strategii
Nadużywanie siły przebicia
Niewykorzystanie redukcji ryzyka
Brak kontroli nad kapitałem
Strach przed dużą premią za czas
Spekulowanie bez oceny związku między akcją a opcją
Brak logicznego stosunku ryzyka do zysków
Niedocenianie największej słabości opcji
Spekulowanie opcjami jak akcjami
Porównanie kontraktów terminowych i opcyjnych
Rozdział 16. Ochrona kapitału
Niedostateczny kapitał
Reguła 30% maksymalny kapitał na depozyt zabezpieczający
Reguła 70% - rezerwa
Reguła 3% - maksymalne ryzyko w jednej transakcji
Reguła 6% - maksymalne ryzyko w jednym miesiącu
Dywersyfikacja czy koncentracja
Linie obrony
Jednostki transakcyjne
Wszechmoc
Zarządzanie wielkością pozycji
Jedna jednostka na stałą sumę pieniędzy
Metoda równych pozycji
Metoda stałego ryzyka procentowego
Model stałego procentowego ryzyka z uwzględnieniem aktualnej zmienności
Model procentowego ryzyka z uwzględnieniem obsunięcia
Podsumowanie
Rozdział 17. Bańki i krachy
Ryzyko utraty miejsca pracy
Arbitraż
Kwestia czasu
Wybrane bańki i krachy
Mania tulipanowa
Bańka Mórz Południowych - koszmar Newtona
Krach 1929 r.
Krach 1987 r.
Minikrach z października 1989 r.
Bańka japońska
Bańka i krach firmy Iomega
Bańka Nasdaq i inne bańki 2000 r.
Bańka na amerykańskim rynku nieruchomości
Podsumowanie
Rozdział 18. Siedmiu wspaniałych
Margines bezpieczeństwa Benjamina Grahama
Schizofreniczny pan Rynek
Trzy przykazania Warrena Buffetta
Zdrowy rozsądek Petera Lyncha
Kryteria inwestycyjne
Firmy szybkiego wzrostu
Firmy średniego wzrostu
Firmy niskiego wzrostu
Otwartość Johna Templetona
Zasada 1. Podejmij ryzyko
Zasada 2. Oszczędzaj, nie wydawaj
Zasada 3. Kupuj wartość
Zasada 4. Bądź otwarty na świat
asada 5. Zminimalizuj obciążenia podatkowe
Racje George‘a Sorosa
Wspaniale krachy Paula Tudora Jonesa II
Bańki Johna Paulsona
Wielkość firmy a wyniki
O różnicach poglądów
Robaczki świętojańskie
Epilog
Bibliografia

 

Osoby kupujące tę książkę wybierały także:


 

- FUNDUSZE UNIJNE JAKO PREFEROWANE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWOJU I
PAWLAK-LIS T. ŚLIWA J. PAWLICKI R./ KONKURENCYJNOŚCI MSP

- WPROWADZENIE DO MIĘDZYNARODOWYCH RYNKÓW FINANSOWYCH
CHRISCHOLM A.M. / INSTRUMENTY STRATEGIE UCZESTNICY

- RYNEK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH
BABIS H. FLAGA-GIERUSZYŃSKA K.

- LOGISTYKA W BEZPIECZEŃSTWIE
SZYMONIK A.

- ZARZĄDZANIE ŁAŃCUCHEM DOSTAW PODSTAWY WYDANIE II
HUGOS M.

- SPRYTNY BIZNES ZAŁÓŻ I ROZWIJAJ MAŁĄ FIRMĘ W POLSCE
PIETRASZEK M.

- PRODUKTY I MARKI W OPINII E-KONSUMENTÓW
KOLNY B. KUCIA M. STOLECKA A.

- UWARUNKOWANIA BUDOWY POTENCJAŁU INNOWACYJNEGO POLSKICH MAŁYCH
ZASTEMPOWSKI M. / I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW /

- FUNDUSZE UNII EUROPEJSKIEJ JAKO INSTRUMENT WSPARCIA KONKURENCYJNOŚCI
BAŃKA M.S. GOŁEMBSKI F. RED. / REGIONÓW ORAZ MSP

- ANALIZA DANYCH JAKOŚCIOWYCH I SYMBOLICZNYCH Z WYKORZYSTANIEM PROGR. R
GATNAR E. WALESIAK M. RED.

- NIEKLASYCZNE METODY OCENY EFEKTYWNOŚCI RYZYKA OTWARTE FUNDUSZE EMERYT
DOMAŃSKA C. RED. / EMERYTALNE

- TURYSTYKA BIZNESOWA
SIDORKIEWICZ M.

- PRAKTYCZNE ASPEKTY STOSOWANIA ADR W PRZEWOZIE TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH
KOKOCIŃSKI M.

- E-BIZNES PO GODZINACH JAK ZARABIAĆ W SIECI BEZ RZUCANIA PRACY NA ETACI
DUTKO M.

- POLSKI E-KONSUMENT TYPOLOGIA ZACHOWANIA
JACIOW M. WOLNY R.

- INNOWACYJNOŚĆ I KONKURENCYJNOŚĆ GOSPODARKI
MARCINIAK S.

- ZARZĄDZANIE ROZWOJEM MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW
LACHIEWICZ S. MATEJUN M. RED.

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2018