wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

ADMINISTRACJA BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO W POLSCE


WARMIŃSKI A.

wydawnictwo: ELIPSA, 2014, wydanie I

cena netto: 53.60 Twoja cena  50,92 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego w Polsce


Organizacji państwowej od samego początku powstania towarzyszyło kształtowanie się różnych realnych form zapewnienia obrony, bezpieczeństwa i ochrony przed zagrożeniami, które z upływem czasu stawały się rzeczywistością. Do największych niebezpieczeństw należały kataklizmy wojenne, które wywoływały wielorakie skutki, zagrażając nie tylko państwu, ale i całemu społeczeństwu. W obliczu tych niebezpieczeństw państwo organizowało sobie ochronę w postaci sił zbrojnych, armii i wojska. Jednak z upływem czasu, wobec zmian charakteru zagrożeń i pojawienia się nowych, wyodrębniły się wyspecjalizowane służby, inspekcje i straże. Stąd jednym z podstawowych zadań Rzeczypospolitej Polskiej jest zapewnienie obywatelom bezpieczeństwa i porządku publicznego, które zależą od sprawności struktur organizacyjnych państwa, gotowości sprostania im oraz możliwości przeciwstawienia się i walki z różnymi zagrożeniami.

Z uwagi na to niniejsza publikacja poświęcona jest najważniejszym rządowym wyspecjalizowanym służbom ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego, odpowiedzialnym za bezpieczeństwo wewnętrzne: Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Obronie Cywilnej i Biuru Ochrony Rządu, a więc organom wchodzącym w skład Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Rzeczypospolitej Polskiej.

Opracowanie ma na celu diagnozę, opis i analizę zagrożeń oraz przedstawienie szczegółowych zadań, organizacji, sposobów i środków funkcjonowania wyżej wymienionych organów.

Celem publikacji jest także zobrazowanie podejmowanych działań i przedstawienie osiąganych wyników poszczególnych służb w zakresie utrzymania i zachowania bezpieczeństwa i porządku publicznego w ramach bezpieczeństwa wewnętrznego państwa.


Wstęp

ROZDZIAŁ I. Bezpieczeństwo i porządek publiczny
1. Pojęcie bezpieczeństwa i porządku publicznego
2. Zagrożenia bezpieczeństwa i porządku publicznego
3. Instytucjonalno-prawne regulacje bezpieczeństwa i porządku publicznego

ROZDZIAŁ II. Naczelny organ rządowej administracji spraw wewnętrznych
1. Zadania naczelnego organu spraw wewnętrznych
2. Organizacja naczelnego organu spraw wewnętrznych
3. Działania naczelnego organu spraw wewnętrznych

ROZDZIAŁ III. Zadania i organizacja oraz działania Policji
1. Zadania Policji
2. Organizacja Policji
3. Sposoby i środki funkcjonowania Policji
4. Działania Policji

ROZDZIAŁ IV. Zadania i organizacja oraz działania Straży Granicznej
1. Zadania Straży Granicznej
2. Organizacja Straży Granicznej
3. Sposoby i środki funkcjonowania Straży Granicznej
4. Działania Straży Granicznej

ROZDZIAŁ V. Zadania i organizacja oraz działania Państwowej Straży Pożarnej
1. Zadania Państwowej Straży Pożarnej w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego
2. Organizacja Państwowej Straży Pożarnej
3. Sposoby i środki funkcjonowania Państwowej Straży Pożarnej
4. Działania Państwowej Straży Pożarnej

ROZDZIAŁ VI. Zadania i organizacja oraz środki działania Obrony Cywilnej
1. Pojęcie i regulacje prawne Obrony Cywilnej
2. Zadania Obrony Cywilnej
3. Organizacja Obrony Cywilnej
4. Formacje i środki działania Obrony Cywilnej

ROZDZIAŁ VII. Zadania i organizacja oraz środki działania Biura Ochrony Rządu
1. Zadania Biura Ochrony Rządu
2. Organizacja Biura Ochrony Rządu
3. Środki działania Biura Ochrony Rządu

Zakończenie

Literatura


470 stron, B5, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2022