wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

(ZŁUDNE) OBIETNICE WIELOKULTUROWOŚCI


KRÓLIKOWSKA J. RED.

wydawnictwo: WYD UW, 2012, wydanie I

cena netto: 63.00 Twoja cena  59,85 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Praca z pogranicza wielu dyscyplin traktująca o obietnicach, rozczarowaniach i rzeczywistości życia w społeczeństwie wielokulturowym.

Prezentuje i komentuje dylematy różnorodności kulturowej. Zawiera analizę problemów społecznych występujących w Polsce, na Bałkanach i w innych rejonach świata.


"Praca stanowi nie tylko swoiste forum dyskusyjne wokół niezwykle aktualnych, współczesnych problemów społecznych [...], ale zarazem jest ważnym wademekum wiedzy z obszaru wielokulturowości czy też edukacji międzykulturowej, niezbędnym dla współczesnych kreatorów przemian. Książka odpowiada wszelkim oczekiwaniom intelektualnym i praktycznym".

z recenzji Andrzeja Radziewicza-Winnickiego


"(Złudne) obietnice wielokulturowości zawierają problematykę wpisującą się w samo centrum zagadnień podejmowanych we współczesnej debacie społeczno-politycznej. Problemy, z którymi się tutaj stykamy, mają charakter teoretyczny i praktyczny, ogólny (uniwersalny, światowy) i szczegółowy (krajowe, regionalne case study). Zróżnicowane narracje wynikają z kolei z wielości dyscyplin (socjologia, filozofia, pedagogika, historia, filologia, literaturoznawstwo itp.), których przedstawiciele zabierają głos na temat kultury, z różnych doświadczeń, którymi się legitymują oraz z innych powodów, wśród których poziom zaangażowania emocjonalnego czy żyłka polemisty odgrywają istotną rolę. W ten sposób otrzymujemy bogaty, wielobarwny, poszerzony i pogłębiony zarazem, obraz jednego z najbardziej fundamentalnych zjawisk współczesnego świata".

z recenzji Krzysztofa Piątka


Doc. dr Jadwiga Królikowska jest socjologiem w Zakładzie Prawnych i Społecznych Badań Integralnokulturowych w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego. Pełni funkcję kierownika Studiów Podyplomowych "Wspieranie osób odmiennych kulturowo na rynku pracy" oraz kierownika specjalizacji "Migracje i integracja kulturowa" na kierunku profilaktyka społeczna i resocjalizacja w IPSiR UW. Jest autorką książki Socjologia dobroczynności (2004) oraz redaktorką naukową prac zbiorowych Problemy społeczne w grze politycznej (2006), Relacje międzykulturowe (2008), Integralnokulturowe badanie kontaktu kulturowego (2009). W Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW pełni funkcję koordynatora programu Erasmus. Prowadzi badania z zakresu socjologii wychowania, socjologii biedy i dobroczynności, socjologii konfliktów i socjologicznych problemów kontaktów międzykulturowych oraz możliwości zastosowania integralnokulturowej metody badania do zjawiska społecznego kary. Jest członkiem Europejskiego Ośrodka Studiów Penologicznych im. Prof. Genowefy Rejman działającego w Zakładzie Prawnych i Społecznych Badań Integralnokulturowych w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego.


Jadwiga Królikowska
Wprowadzenie. Obietnice wielokulturowości - nadzieje i złudzenia

CZĘŚĆ PIERWSZA
SOCJOLOGICZNE, PRAWNE I POLITYCZNE UWARUNKOWANIA RELACJI MIĘDZYKULTUROWYCH

Sławomir Łodziński
Obietnice, rozczarowania i rzeczywistość polityk(i) wielokulturowości. Problemy polityki integracji imigrantów z krajów pozaeuropejskich w Europie
Michat Pietrzak
Nierzymskokatolickie kościoły i związki wyznaniowe w Rzeczypospolitej Polskiej 1989-2000
Michał Pietrzak
Wolność sumienia i wyznania w RP (regulacje prawne i praktyka)
Jadwiga Królikowska
Źródła trudności w relacjach międzykulturowych z perspektywy socjologicznej
Łukasz Ostrowski
Ład wielokulturowy: idea wobec problemów praktycznych
Monika Abucewicz
Polityczna fatamorgana wielokulturowości - idee a realia

CZĘŚĆ DRUGA
PSYCHOLOGICZNE I PEDAGOGICZNE UWARUNKOWANIA RELACJI MIĘDZYKULTUROWYCH

Anna Kwiatkowska
Społeczeństwo wielokulturowe: kontakty międzykulturowe z perspektywy psychologicznej
Halina Grzymała-Moszczyńska
Konflikty między strategiami akulturacyjnymi ofiarowywanymi przez społeczność przyjmującą i strategiami akulturacyjnymi przyjmowanymi przez społeczności imigrantów
Richard Pring
Edukacja w wielokulturowym społeczeństwie
Michael Mangan
Szekspir na skrzyżowaniu kultur - Otello i Kupiec Wenecki

CZĘŚĆ TRZECIA
DYLEMATY RÓŻNORODNOŚCI KULTUROWEJ

Janusz Danecki
Co łączy, a co dzieli. Jedność a różnorodność w świecie islamu
Bogustawa Filipowicz
Mój bliźni i goj w Biblii hebrajskiej (hebr. rea i goy)
Ewa Nowicka
Język jako wartość. Arumuni w walce o byt w wieloetnicznych
społeczeństwach Bałkanów
Jerzy Nikitorowicz
Wielokulturowość wschodniego pogranicza Polski w przeszłości i współcześnie
Bożena Domagała
Wielokulturowość po polsku, czyli o Wspólnocie Kulturowej "Borussia" z Olsztyna
Richard Pring
Fides Quaerens Intellectum
Danuta Zasada
Strategie tożsamościowe Nikkei hiszpańskojęzycznych w Japonii
Kerrie Schaefer
(Złudne) obietnice wielokulturowości w społeczeństwie australijskim
Paulina Długosz
Wolontariusz w konflikcie. Doświadczenie pracy wolontariackiej w skonfliktowanym środowisku kosowskich Romów i Albańczyków

CZĘŚĆ CZWARTA
PRAKTYCZNE PROBLEMY SPOŁECZEŃSTW WIELOKULTUROWYCH

Joanna Zamecka
Wielokulturowe aspekty przeciwdziałania problemom narkotykowym
Nazia Zaman, Muhammad Zaman, Jadwiga Królikowska
Koncepcje dobroczynności i systemu opieki społecznej w islamie - tworzenie porządku moralnego w gospodarce
Jarosław Utrat-Milecki
Penologiczne uwagi o imigracyjnych podkulturach wielokulturowości

Aneks. Projekt rekomendacji w sprawie osadzonych cudzoziemców

Noty o autorach

Indeks osób


512 stron, Format: 17.0x24.0cm, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2018