wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

PLANOWANIE LOGISTYCZNE


ŚLIWCZYŃSKI B.

wydawnictwo: INST LOGISTYKI, 2008, wydanie II

cena netto: 49.60 Twoja cena  47,12 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Podejmowanie decyzji wpływających na efekty działalności przedsiębiorstwa to podstawowa czynność każdego menedżera. Proces decyzyjny wynika z pierwszej i najważniejszej funkcji zarządzania, jaką jest planowanie.

W książce omówiono wiele powiązanych wzajemnie obszarów planowania, składających się na logicznie uporządkowane decyzje zaopatrzenia, wytworzenia i dostarczenia produktów na docelowy rynek, podporządkowane celom obsługi klienta, wielkości sprzedaży i zysku.

Przedstawione w 14 rozdziałach zagadnienia zintegrowanego planowania procesów i systemów logistycznych w łańcuchach dostaw dotyczą zarówno planowania logistyki, jak i zasad systemowo powiązanego planowania logistycznego. Zagadnienia planowania zaprezentowano zarówno w zakresie planowania operacyjnego, jak i planowania kosztów oraz budżetowania. Ponadto omówiono zagadnienia kontroli opracowanych planów, zarządzania jakością oraz systemów informacji logistycznych, które również składają się na podejmowanie rozważnych decyzji planistycznych w logistyce.
Zagadnienia planowania logistycznego na poziomie strategicznym, taktycznym i operacyjnym w wielu obszarach planowania przepływu materiałów - zaopatrzenia, zapasów, magazynowania, produkcji, transportu i dystrybucji zilustrowano rysunkami i przykładami obliczeniowymi. Warsztat narzędziowy książki - metody, przykłady obliczeń, ćwiczenia do samodzielnego rozwiązania - może być przydatny w przekazywaniu wiedzy oraz wytłumaczeniu i zobrazowaniu przez nauczycieli roli i praktycznego zastosowania planowania w zarządzaniu logistyką.

Książka jest pierwszą w Polsce próbą całościowego ujęcia zagadnień planowania przepływu materiałów w łańcuchach i sieciach dostaw. Treść podręcznika jest zgodna z programem nauczania przedmiotu planowanie logistyczne.

Podręcznik jest adresowany do uczniów techników i szkół policealnych. Książka może być przydatna także dla studentów pierwszych lat studiów uczelni ekonomicznych i technicznych. Przedstawione przypadki zastosowań i przykłady liczbowe mogą znaleźć praktyczne odniesienie w pracy logistyków w przedsiębiorstwach.


Bogusław Śliwczyński - kierownik Katedry Informacji Logistycznej i Informatyki Wyższej Szkoły Logistyki oraz Pełnomocnik Dyrektora Instytutu Logistyki i Magazynowania ds. Gospodarki Elektronicznej. Autor licznych publikacji krajowych i zagranicznych z zakresu logistyki i controlingu, m.in. podręcznika akademickiego pt. Controlling w zarządzaniu logistyką. Wykładowca wielu uczelni wyższych w Polsce, prowadzi także wykłady na uczelniach zagranicznych. Kierownik studiów podyplomowych "Zarządzanie operacyjne przedsiębiorstwem w łańcuchach dostaw - Menedżer Logistyki". Wykładowca przedmiotu Planowanie logistyczne na studiach podyplomowych "Logistyka dla nauczycieli" zorganizowanych i prowadzonych przez Wyższą Szkołę Logistyki. Od kilkunastu lat zajmuje się problematyką strategii logistycznych, controllingu operacyjnego i optymalizacji procesów logistycznych, zarówno w ramach działalności naukowo-badawczej jak i konsultacyjno-wdrożeniowej. Jest kierownikiem i głównym wykonawcą wielu projektów krajowych i zagranicznych z obszaru zarządzania łańcuchami dostaw. W ramach międzynarodowego projektu naukowo-edukacyjnego NEDLOG opracował dwa kursy w technice e-learning dotyczące europejskich sieci logistycznych oraz analizy procesów logistycznych. Swoją wiedzę i kwalifikacje wykorzystuje jako współpracownik i konsultant Europejskiego Systemu Certyfikacji Logistyków w Polsce.


SPIS TREŚCI

1. WPROWADZENIE DO PLANOWANIA W LOGISTYCE
1.1. Planowanie - część składowa zarządzania w przedsiębiorstwie
1.2. Poziomy planowania w przedsiębiorstwie
1.3. Cykl i okres planowania
1.4. Procedura i organizacja planowania
1.5. Metody planowania w logistyce
1.6. Planowanie strategiczne
1.7. Strategia logistyczna a strategia przedsiębiorstwa
1.8. Planowanie taktyczne
1.9. Planowanie operatywne (operacyjne)
1.10. System i metody sterowania w logistyce

2. SIEĆ i ŁAŃCUCHY DOSTAW
2.1. Otoczenie rynkowe przedsiębiorstwa - łańcuchy i sieci dostaw
2.2. Sieć zaopatrzenia i kooperacji produkcji
2.3. Sieć dystrybucji
2.4. Zintegrowany łańcuch i sieć dostaw
2.5. Efektywność łańcuchów i sieci dostaw
2.6. Analiza popytu w łańcuchu dostaw
2.7. Analiza poziomu obsługi w łańcuchu dostaw
2.8. Analiza kosztów łańcucha dostaw
2.9. Analiza wykorzystania zasobów sieci dostaw
2.10. Poprawa funkcjonowania sieci dostaw

3. PLANOWANIE POTRZEB W SIECI DOSTAW
3.1. Węzeł logistyczny w sieci dostaw
3.2. Kolejność analizy i planowania w sieci dostaw
3.3. Algorytm planowania i projektowania sieci dostaw
3.4. Wyznaczanie lokalizacji węzłów w sieci dostaw
3.5. Planowanie potrzeb w sieci dystrybucji
3.6. Planowanie potrzeb w sieci zaopatrzenia i kooperacji produkcji
3.7. Przykłady sieci zaopatrzenia i dystrybucji

4. ANALIZA UWARUNKOWAŃ PLANOWANIA CENTRUM DYSTRYBUCJI
4.1. Analiza sytuacyjna centrum dystrybucji w łańcuchu dostaw
4.2. Analiza obrotu centrum dystrybucji
4.3. Analiza uwarunkowań dla transportu zewnętrznego
4.4. Położenie geograficzne centrum dystrybucji
4.5. Analiza uwarunkowań magazynowania

5. ANALIZA I PLANOWANIE CENTRUM DYSTRYBUCJI SIECI DOSTAW
5.1. Program magazynowania
5.2. Obliczanie przestrzeni i powierzchni magazynowania
5.3. Obliczanie cykli transportowych i operacyjnych w procesie magazynowania
5.4. Planowanie ilości wymaganych środków technicznych w procesie magazynowym
5.5. Obliczanie zatrudnienia w centrum dystrybucji
5.6. Analiza kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych centrum dystrybucji
5.7. Analiza potrzeb przewozowych i liczby środków transportu dla dostaw i wysyłek centrum dystrybucji
5.8. Obliczanie przewozów - planowanie tras transportowych i załadunku

6. PLANOWANIE PRZEPŁYWU MATERIAŁÓW
6.1. Otoczenie przepływu materiałów w przedsiębiorstwie
6.2. Cel, zadania i zakres obowiązków w planowaniu przepływu materiałów
6.3. Cykl dostawy i punkt rozdzielający w planowaniu przepływu materiałów
6.4. Proces planowania przepływu materiałów w przedsiębiorstwie
6.5. Struktura wyrobu
6.6. Marszruta produkcyjna i cyklogram wyrobu
6.7. Planowanie potrzeb materiałowych
6.8. Planowanie zakupów i dostaw w procesie zaopatrzenia materiałowego
6.9. Ocena zapotrzebowania i procedury zakupowe
6.10. Proces kwalifikacji dostawcy
6.11. Rola zaopatrzenia w planowaniu przepływu materiałów
6.12. Podejście Just in Time w planowaniu przepływu materiałów

7. PLANOWANIE PRODUKCJI
7.1. Uwarunkowania planowania produkcji w przedsiębiorstwie
7.2. Planowanie sprzedaży i produkcji
7.3. Planowanie produkcji. Plan główny
7.4. Planowanie zapotrzebowania na zasoby przedsiębiorstwa
7.5. Zarządzanie popytem
7.6. Główny harmonogram produkcji
7.7. Normatywy planowania produkcji. Wielkość partii produkcyjnej
7.8. Wstępne planowanie wykorzystania potencjału produkcyjnego
7.9. Planowanie zadań i obciążeń produkcyjnych. Harmonogram produkcji
7.10. Bilansowanie zadań produkcyjnych ze zdolnością produkcyjną
7.11. Sterowanie produkcją

8. OCENA WYKONANIA PLANU. STEROWANIE PRODUKTYWNOŚCIĄ
8.1. Ocena wykonania planu
8.2. Produktywność a produkcja
8.2.1 Standardy w ocenie planów logistycznych
8.2.2 Mierniki wykonania planu
8.3. Pomiar produktywności
8.4. Śledzenie i sterowanie produktywności
8.5. Metody poprawy produktywności

9. PLANOWANIE KOSZTÓW LOGISTYKI
9.1. Podstawy planowania kosztów logistyki
9.2. Zakres kosztów logistyki
9.3. Ewidencja i analiza kosztów
9.4. Rachunek kosztów logistyki
9.5. Kalkulacja kosztów
9.6. Budżetowanie w logistyce

10. DECYZJE LOGISTYCZNE W PROCESIE ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM
10.1. Plan - zbiór decyzji i zobowiązań
10.2. Proces podejmowania decyzji
10.3. Problemy decyzyjne i ryzyko w procesie podejmowania decyzji
10.4. Rozwiązywanie problemów decyzyjnych
10.5. Podejmowanie decyzji a odpowiedzialność w strukturach organizacyjnych przedsiębiorstwa

11. SYSTEM IMFORMACYJNY PLANOWANIA W LOGISTYCE
11.1. Dane i informacje - podstawa planowania
11.2. Zintegrowany system informacyjny logistyki przedsiębiorstwa
11.3. Informacje na poziomie planowania strategicznego logistyki (długookresowego)
11.4. Informacje na poziomie planowania taktycznego logistyki (średniookresowego)
11.5. Informacje na poziomie planowania operatywnego logistyki (krótkookresowego)


377 stron, miękka oprawa

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2018