wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

GLOBALNE RYNKI FINANSOWE PRAKTYKA FUNKCJONOWANIA


PŁÓKARZ R.

wydawnictwo: PWN, 2019, wydanie I

cena netto: 64.60 Twoja cena  61,37 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Globalne rynki finansowe

Praktyka funkcjonowania


Kompleksowe opracowanie dotyczące globalnych rynków finansowych, z odniesieniem do aktualnych wydarzeń, tendencji i stosowanych mechanizmów.

Praca jest adresowana głównie do studentów kierunków ekonomicznych, ze specjalnościami: finanse, bankowość, rynki finansowe, inwestycje kapitałowe itp., ale również do pracowników banków, zwłaszcza bankowych doradców klientów i innych instytucji finansowych.
Przystępna forma przekazu umożliwia lekturę wszystkim zainteresowanym zjawiskami zachodzącymi w światowych finansach, które mają coraz większy wpływ na codzienne życie każdego z nas.


Wstęp: rynki finansowe są już globalne

ROZDZIAŁ 1. Architektura globalnego rynku finansowego
1.1. Globalny system finansowy
1.2. Uczestnicy globalnych rynków finansowych
1.3. Banki i parabanki na rynkach globalnych
1.3.1. Bankowość międzynarodowa
1.3.2. Bankowość równoległa (bankowość "cienia")
1.3.3. Bankowość i finanse islamskie
1.4. Ponadnarodowe publiczne organizacje finansowe
1.4.1. Międzynarodowy Fundusz Walutowy
1.4.2. Międzynarodowe banki rozwoju
1.5. System globalnego bezpieczeństwa finansowego
1.5.1. Globalna sieć bezpieczeństwa finansowego
1.5.2. Systemy ubezpieczeń depozytów
1.5.3. Reformy regulacyjne w bankowości międzynarodowej -
porozumienia bazylejskie
1.5.4. Europejski System Organów Nadzoru Finansowego
1.5.5. Europejska unia bankowa
1.6. Globalny rynek usług powierniczych i depozytowych - systemy międzynarodowych rozrachunków i rozliczeń
1.7. Agencje ratingowe
1.8. Podstawy międzynarodowej wyceny aktywów i dywersyfikacji
Pytania sprawdzające

ROZDZIAŁ 2. Globalne rynki walutowe
2.1. Przyczyny powstania eurorynków - wady i zalety eurorynków
2.2. Rynek walutowy: rozmiary, cechy i uczestnicy
2.3. Determinanty kursów walut
2.4. Systemy kursowe
2.5. Współczesne kryzysy walutowe sprzed krachu 2008 r
2.5.1. Kryzys latynoamerykański. Plan Brady‘ego
2.5.2. Kryzys azjatycki i kryzys rosyjski
2.5.3. Kryzys argentyński
2.6. Współczesne wojny walutowe-wzrost znaczenia chińskiej waluty
2.7. Waluty rezerwowe i rezerwy dewizowe
2.8. Waluty wirtualne
Pytania sprawdzające

ROZDZIAŁ 3. Globalne rynki instrumentów dłużnych
3.1. Wielkość eurorynków dłużnych - cechy charakterystyczne
3.2. Międzynarodowe rynki pieniężne
3.3. Eurorynki kredytów - kredyty globalne i syndykowane
3.4. Euronoty i europapiery komercyjne
3.5. Międzynarodowy rynek obligacji - euroobligacje a obligacje zagraniczne
3.6. Największe krajowe rynki obligacji
3.6.1. Rynek papierów dłużnych w USA - papiery sekurytyzacyjne
3.6.2. Japoński rynek papierów skarbowych
3.6.3. Francuski rynek papierów skarbowych
3.6.4. Niemiecki rynek papierów skarbowych
3.7. Struktura i dochodowość obligacji - wprowadzenie
3.8. Ryzyka związane z inwestowaniem w papiery dłużne
3.9. Polskie podmioty i polska waluta na eurorynkach dłużnych
Pytania sprawdzające

ROZDZIAŁ 4. Globalne rynki kapitałowe - giełdy papierów wartościowych
4.1. Emisje akcji na rynkach globalnych
4.2. Kwity depozytowe i inne międzynarodowe instrumenty właścicielskie
4.3. Cechy rozwiniętych rynków kapitałowych
4.4. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne
4.5. Najważniejsze giełdy papierów wartościowych
4.6. Amerykańskie giełdy akcji
4.6.1. Giełda NYSĘ Euronext
4.6.2. Giełda NASDAQ OMX
4.6.3. Najważniejsze indeksy akcji
4.7. Londyńska giełda akcji LSE
4.8. Giełdy japońskie
4.9. Giełdy chińskie
4.10. Giełdy indyjskie
4.11. Giełdy kanadyjskie
4.12. Giełdy niemieckie
4.13. Giełda brazylijska
4.14. Alternatywne systemy obrotu
4.15. Handel wysokiej częstotliwości (HFT)
Pytania sprawdzające

ROZDZIAŁ 5. Globalne rynki towarów i surowców
5.1. Towary i surowce nową kategorią aktywów finansowych
5.2. Towary rolne
5.2.1. Kukurydza
5.2.2. Pszenica
5.2.3. Soja
5.2.4. Ryż
5.2.5. Wołowina i wieprzowina
5.2.6. Towary miękkie
5.2.7. Nabiał
5.3. Surowce energetyczne
5.3.1. Ropa naftowa
5.3.2. Gaz ziemny
5.3.3. Węgiel kamienny
5.3.4. Energia elektryczna
5.3.5. Uprawnienia do emisji CO2
5.4. Metale
5.4.1. Metale szlachetne
5.4.2. Metale strategiczne
5.5. Inne segmenty rynku towarowego
5.5.1. Indeksy i derywaty pogodowe
5.5.2. Fracht
5.5.3. Diamenty i inne kamienie szlachetne
5.5.4. Markowe alkohole
5.5.5. Główne indeksy towarowe
Pytania sprawdzające

ROZDZIAŁ 6. Zarządzanie ryzykiem - instrumenty pochodne i strukturyzowane
6.1. Zarządzanie ryzykiem finansowym - wprowadzenie
6.2. Definicja, rodzaje i zastosowanie instrumentów pochodnych
6.3. Kontrakty terminowe futures i forward
6.4. Opcje
6.5. Swapy
6.5.1. Swapy stopy procentowej IRS i CMS
6.5.2. Swapy walutowe, procentowe i inne
6.5.3. Swapy kredytowe (CDS) - uregulowanie pozagiełdowego
rynku derywatów
6.6. Inne instrumenty pochodne
6.6.1. Krótka sprzedaż
6.6.2. Kontrakty różnic kursowych (CFD)
6.6.3. Finansowe zakłady bukmacherskie (spread betting)
6.6.4. Jednostki indeksowe
6.6.5. Prawa poboru akcji i prawa do akcji
6.6.6. Warranty
6.7. Instrumenty strukturyzowane
6.7.1. Produkty z ochroną kapitału
6.7.2. Produkty optymalizacji dochodu
6.7.3. Produkty udziałowe
6.7.4. Produkty lewarowane
6.8. Hybrydowe instrumenty finansowe
6.9. Sekurytyzacja i papiery sekurytyzacyjne
6.10. Alternatywny transfer ryzyka (ART)
6.11. Największe giełdy instrumentów pochodnych i strukturyzowanych
6.11.1. Grupa CME
6.11.2. EurexiScoach
6.11.3. NYSELiffe
6.11.4. Intercontinental Exchange (ICE)
Pytania sprawdzające

ROZDZIAŁ 7. Fundusze inwestycyjne i usługi zarządzania aktywami
7.1. Definicja i rodzaje funduszy inwestycyjnych - opłaty
7.2. Rynek funduszy inwestycyjnych w USA
7.3. Europejski rynek funduszy inwestycyjnych
7.3.1. Kategorie funduszy inwestycyjnych
7.3.2. Fundusze typu UCITS a fundusze typu non-UCITS
7.3.3. Luksemburski rynek funduszy inwestycyjnych
7.4. Alternatywne fundusze inwestycyjne
7.4.1. Fundusze hedgingowe
7.4.2. Fundusze private equity i venture capital - aniołowie biznesu
7.4.3. Fundusze nieruchomości
7.4.4. Państwowe fundusze majątkowe (sovereign wealth junds)
7.4.5. Fundusze giełdowe ETF i inne ETP
7.5. Usługi zarządzania aktywami
Pytania sprawdzające

ROZDZIAŁ 8. Raje podatkowe - centra finansowe offshore
8.1. Definicja i znaczenie rajów podatkowych
8.2. Zastosowanie rajów podatkowych
8.3. Instrumenty finansowe wykorzystywane w centrach offshore
8.4. Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania
8.5. Spółki inwestycyjne i holdingowe - fundusze inwestycyjne
8.6. Trusty i prywatne fundacje
8.7. Przykłady międzynarodowej optymalizacji podatkowej dla polskich holdingów
8.8. Ograniczenia prawne w stosowaniu rajów podatkowych przez polskie podmioty
Pytania sprawdzające

ROZDZIAŁ 9. Europejska integracja i dezintegracja walutowa
9.1. Historia europejskiej integracji walutowej
9.2. Polityka pieniężna Europejskiego Banku Centralnego
9.3. Europejski kryzys finansów publicznych i walka z nim
9.3.1. Europejski kryzys zadłużeniowy
9.3.2. Doraźnie programy ratunkowe i mechanizmy stabilizacyjne w Eurolandzie
9.3.3. Długoterminowe rozwiązania kryzysu zadłużeniowego
Pytania sprawdzające

ROZDZIAŁ 10. Globalny kryzys finansowy od 2007 r.
10.1. Globalne nierównowagi
10.2. Kryzys finansowy - przyczyny i kolejne odsłony
10.3. Interwencje publiczne na rynkach finansowych
10.3.1. Amerykańskie programy ratowania banków
10.3.2. Rekapitalizacje i nacjonalizacje europejskich banków
10.3.3. Luzowanie ilościowe
Pytania sprawdzające

Zakończenie

Bibliografia

Spis wykresów

Spis tabel


386 stron, Format: 16.5x24.0cm, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2022