wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

ADEKWATNOŚĆ SYTUACJI PRAWNOPODATKOWEJ POLSKICH PRZEDSIĘBIORCÓW


WERNER A. / DO ICH ROLI W GOSPODARCE

wydawnictwo: SGH, 2013, wydanie I

cena netto: 55.90 Twoja cena  53,11 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

ADEKWATNOŚĆ SYTUACJI PRAWNOPODATKOWEJ POLSKICH PRZEDSIĘBIORCÓW DO ICH ROLI W GOSPODARCE


Jest to jedno z nielicznych opracowań monograficznych, które obejmuje kompleksową analizę praw, obowiązków podatkowych oraz odpowiedzialności i ochrony prawnopodatkowej polskich przedsiębiorców.

W pracy przedstawiono i oceniono sytuację przedsiębiorcy w prawie podatkowym w trzech płaszczyznach regulacji: ustrojowej, materialnej i procesowej.

Przyjęta teza, że przepisy podatkowe powinny adekwatnie określać sytuację prawnopodatkową przedsiębiorców w stosunku do roli, jaką odgrywają oni w gospodarce, dała możliwość sformułowania ocen i wniosków de lege lata oraz de lege ferenda. We wnioskach do poszczególnych rozdziałów oraz w zakończeniu autor wskazuje, że taka adekwatność nie jest zapewniona.

Praca dotyczy ponadto oceny różnicowania sytuacji prawnopodatkowej przedsiębiorców, m.in. z punktu widzenia ich wielkości (osiąganych przychodów) oraz własności (formy prawnej), a także uzasadnienia takiego zróżnicowania z punktu widzenia zasady powszechności opodatkowania, ochrony własności oraz zasady sprawiedliwości podatkowej. Osobnym zagadnieniem jest problem wyodrębnienia prawa podatkowego przedsiębiorców w systemie prawa podatkowego.


Wstęp


Rozdział I. Przedsiębiorca w prawie polskim

1. Pojęcie przedsiębiorcy w prawie polskim ze szczególnym uwzględnieniem ustaw podatkowych

2. Status podatkowy przedsiębiorcy w prawie polskim

2.1. Obowiązki podatkowe przedsiębiorcy i ich klasyfikacja

2.2. Uprawnienia podatkowe przedsiębiorcy i ich klasyfikacja

2.3. Zasady odpowiedzialności podatkowej przedsiębiorcy

2.4. Gwarancje prawne ochrony podatkowej przedsiębiorcy

3. Problem wyodrębnienia prawa podatkowego przedsiębiorców

4. Wnioski


Rozdział II. Prawa i obowiązki podatkowe przedsiębiorców wynikające z prawa ustrojowego

1. Obowiązki podatkowe przedsiębiorców w przepisach ustrojowych

2. Stanowienie prawa podatkowego a gwarancje prawne ochrony podatkowej przedsiębiorcy w Konstytucji

2.1. Zasady dotyczące stanowienia prawa podatkowego

2.2. Problem stabilności, czytelności i przewidywalności stanowionego prawa podatkowego

2.3. Ocena jakości stanowionego prawa podatkowego

3. Uprawnienia podatkowe przedsiębiorców określone w przepisach ustrojowych (problem publicznych praw podmiotowych w przepisach Konstytucji)

4. Zasada bezpośredniej stosowalności Konstytucji w prawie podatkowym

5. Wnioski


Rozdział III. Obowiązki i prawa podatkowe przedsiębiorców w materialnym prawie podatkowym

1. Działalność gospodarcza w elementach konstrukcji podatku

2. Obowiązki podatkowe podmiotów przedsiębiorców

2.1. Obowiązki podatkowe przy podjęciu działalności gospodarczej

2.2. Obowiązki podatkowe związane z prowadzeniem działalności gospodarczej

2.3. Obowiązki podatkowe w związku z zakończeniem działalności gospodarczej

3. Uprawnienia podatkowe przedsiębiorców

3.1. Działalność gospodarcza a uprawnienia podatkowe

3.2. Wariantowa konstrukcja podatkowoprawnego stanu faktycznego

3.3. Ulgi i zwolnienia podatkowe przedsiębiorców

3.4. Opcje podatkowe dla przedsiębiorców

3.5. Planowanie podatkowe w działalności przedsiębiorców (ujęcie ekonomiczne i prawne)

3.6. Decyzje gospodarcze przedsiębiorców a wysokość obciążeń podatkowych

4. Zjawisko unikania opodatkowania przez przedsiębiorców

4.1. Opór podatkowy przedsiębiorców

4.1.2. Uchylanie się od opodatkowania i unikanie opodatkowania przez przedsiębiorców

4.1.3. Nadużycie prawa podatkowego przez przedsiębiorców w orzecznictwie TS i prawie unijnym

4.1.4. Ogólne i kierunkowe klauzule dotyczące unikania opodatkowania przez przedsiębiorców

4.1.5. Unikanie opodatkowania przez przedsiębiorców a polskie przepisy podatkowe

5. Sytuacja podatkowa przedsiębiorców ze względu na ich wielkość

6. Wnioski


Rozdział IV. Prawa i obowiązki podatkowe przedsiębiorców wynikające z prawa proceduralnego

1. Prawa i obowiązki przedsiębiorcy w postępowaniach podatkowych

1.1. Czynności sprawdzające a sytuacja podatkowoprawna przedsiębiorców

1.2. Kontrola podatkowa dotycząca przedsiębiorców

1.3. Postępowanie podatkowe, egzekucyjne i zabezpieczające a sytuacja podatkowa przedsiębiorcy

2. Wykładnia i interpretacja przepisów prawa podatkowego dotyczącego przedsiębiorców

2.1. Prawo do uzyskania interpretacji prawa podatkowego przez przedsiębiorców

2.1.1. Ogólne interpretacje prawa podatkowego a sytuacja prawnopodatkowa przedsiębiorców

2.1.2. Indywidualne interpretacje prawa podatkowego a sytuacja prawnopodatkowa przedsiębiorców

3. Porozumienia przedsiębiorców w sprawie ustalania cen transakcyjnych

4. Oświadczenia i zaświadczenia dotyczące przedsiębiorców

5. Sądowa kontrola aktów prawa administracyjnego w sprawach podatkowych przedsiębiorców

6. Wnioski


Zakończenie

Bibliografia

Wykaz źródeł prawa


303 strony, B5, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2022