wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

SPOŁECZNO-GOSPODARCZE DETERMINATY ROZWOJU RYNKU MIESZKANIOWEGO


FORYŚ I. / W POLSCE UJĘCIE ILOŚCIOWE

wydawnictwo: WYD UN SZCZECIN, 2011, wydanie I

cena netto: 70.30 Twoja cena  66,79 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Społeczno-gospodarcze determinanty rozwoju rynku mieszkaniowego w Polsce.

Ujęcie ilościowe.


Książka jest podsumowaniem kilkunastoletnich badań autorki prowadzonych na polskim rynku mieszkaniowym.

Transformacja ustrojowa, która nastąpiła w Polsce, a w konsekwencji również poprawa warunków bytowych wielu gospodarstw domowych, pogłębiła dysproporcje społeczne w sferze mieszkaniowej i nie rozwiązała licznych problemów z przeszłości. Przeprowadzone rozważania i analizy, mimo że nie wyczerpują wszystkich aspektów polskiego rynku mieszkaniowego, koncentrują się na najistotniejszych elementach dla jego rozwoju: ekonomicznych i społecznych, które powinny kształtować system prawny i polityczny, wspierając sprawne działanie mechanizmów rynkowych na każdym etapie jego rozwoju.

Autorka zdefiniowała rynek mieszkaniowy oraz jego fazy rozwojowe na gruncie ekonomii i nauk pokrewnych, a przede wszystkim analizowała wpływ czynników społeczno-gospodarczych na rozwój tego rynku, proponując autorskie rozwiązania.

Szczególną uwagę zwróciła na obciążenie bagażem historycznym obecnego stanu i struktury polskiego rynku mieszkaniowego, przekształcenia własnościowe, niską mobilność mieszkaniową oraz wpływ czynników demograficznych na potencjał omawianego rynku. Wskazano również na przestrzenne zróżnicowanie jego rozwoju. Rynek mieszkaniowy definiowany jest jako proces albo system.

Prezentowane w książce rozważania mogą być przyczynkiem do kolejnych badań naukowych, uzupełnieniem wiedzy dla studentów kierunków ekonomicznych, a także podmiotów aktywnych na rynku mieszkaniowym. Zawarte w pracy wnioski i wyniki badań powinny być również pomocne w procesie kształtowania polityki mieszkaniowej, zarówno w skali lokalnej jak i ogólnopolskiej.


Spis treści:

Wstęp

Rozdział I
Teoretyczne aspekty rozwoju rynku nieruchomości
1.1.Koncepcja rynku nieruchomości w świetle teorii rynku
1.2.Potencjał a rozwój rynku nieruchomości
1.3.Prawo własności nieruchomości jako czynnik pierwotny społeczno-gospodarczych determinant rozwoju rynku mieszkaniowego
1.4.Determinanty rozwoju rynku nieruchomości mieszkaniowych

Rozdział II
Polski rynek nieruchomości mieszkaniowych w ujęciu zasobowym
2.1.Model polskiego rynku mieszkaniowego
2.2.Historyczne uwarunkowania rozwoju rynku nieruchomości mieszkaniowych na ziemiach polskich
2.3.Przemiany w strukturze własnościowej i jakościowej zasobów w okresie transformacji
2.4.Społeczne i ekonomiczne uwarunkowania popytu i podaży na rynku mieszkaniowym
2.5.Natężenie i społeczny wymiar potrzeb mieszkaniowych

Rozdział III
Demograficzny aspekt społecznych determinant rozwoju rynku mieszkaniowego w Polsce
3.1.Stan i struktura ludności jako wymiar potrzeb mieszkaniowych
3.2.Trwałość i tendencje w zawieraniu związków małżeńskich i ich wpływ na powstawanie potrzeb mieszkaniowych
3.3.Przyrost naturalny ludności jako determinanta potrzeb mieszkaniowych
3.4.Wpływy ruchu wędrówkowego ludności na zmiany przestrzenne potrzeb mieszkaniowych
3.5.Analiza trwania w badaniu mobilności mieszkaniowej gospodarstw domowych

Rozdział IV
Gospodarcze uwarunkowania rozwoju rynku nieruchomości mieszkaniowych
4.1.Otoczenie gospodarcze rynku mieszkaniowego
4.2.Współzależność rynku i budownictwa mieszkaniowego z rozwojem gospodarczym
4.3.Modele inwestycji mieszkaniowych uwzględniające pożądany poziom odtworzenia zasobu mieszkaniowego
4.4.Ocena aktywności polskiego rynku mieszkaniowego i popytu na usługi mieszkaniowe
4.5.Rozwój rynku mieszkaniowego w dobie globalizacji procesów społeczno-gospodarczych

Rozdział V
Przestrzenne zróżnicowanie rozwoju rynku mieszkaniowego w Polsce w latach 1990-2006
5.1.Analiza współzależności zmiennych determinujących rozwój rynku mieszkaniowego w Polsce
5.2.Przesłanki wykorzystania analizy taksonomicznej do oceny rynku mieszkaniowego
5.3.Charakterystyka danych empirycznych oraz wybór zmiennych diagnostycznych i procedury obliczeniowej
5.4.Taksonomiczna analiza potencjału rozwojowego regionalnych rynków mieszkaniowych
5.5.Ocena podobieństwa dynamicznego województw oparta na tendencjach rozwojowych syntetycznych miar rozwoju dla poszczególnych obiektów

Wnioski

Załączniki

Bibliografia

Summary

Spis rysunków i tabel


398 stron, B5, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2021