wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

WSTĘP DO POLITOLOGII


ŻYRO T.

wydawnictwo: PWN, 2019, wydanie I

cena netto: 53.65 Twoja cena  50,97 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Wstęp do politologii


Podręcznik dający podstawy wiedzy o państwie i polityce.

Omawia problemy związane z funkcjonowaniem społeczeństwa obywatelskiego, przedstawia podstawowe instytucje polityczne czasów nowożytnych; analizuje dynamikę zjawisk politycznych oraz charakteryzuje podstawowe podmioty "gry politycznej".

Tytuł otwiera nową serię kanonu podręczników dla studentów politologii, stosunków międzynarodowych, dziennikarstwa i innych nauk społecznych.

"Autor swobodnie posługuje się teoriami politologicznymi oraz dyscyplin pokrewnych, w tym przede wszystkim socjologii. Na pochwałę, prócz ogromnej erudycji Autora, zasługuje również bardzo jasny, logiczny wywód połączony ze zrozumiałym językiem i to przy zachowaniu ogromnej precyzji myślenia.
Książka z powodzeniem może pełnić rolę podręcznika dla studentów politologii do przedmiotu Wstęp do teorii polityki, jako jeden z wielu podręczników lub lektura obowiązkowa do przedmiotu Teoria polityki, a oprócz tego jest doskonałym wprowadzeniem w świat nauki o polityce dla studentów kierunków humanistycznych i społecznych."
(prof. dr hab. Roman Bäcker, Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, Katedra Politologii)

"Wieloaspektowe ujęcie tematu wymagało odpowiedniego doboru zagadnień oraz spójności tekstu, co niewątpliwie przesądza o dużej wartości książki, szczególnie iż eksponowana w opracowaniu tematyka pobudza do głębszych refleksji, jest ona bowiem aktualna i niezwykle istotna."
(dr Tomasz Kuczur, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)

"Na szczególną uwagę zasługuje pierwsza część podręcznika dotycząca społeczeństwa obywatelskiego, która w sposób dość wyczerpujący przedstawia istotne zagadnienia analizowanego problemu. Pozostałe dwie części w większym stopniu mogą stanowić rodzaj poszerzonego przewodnika z zakresu wiedzy o państwie i życiu politycznym."
(dr Teresa Rduch-Michalik, Uniwersytet Śląski)


Wstęp

Część I. SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE

l. Czym jest społeczeństwo obywatelskie?
1.1. Historia
1.2. Powrót idei
1.3. Czy naród jest społeczeństwem obywatelskim?
1.4. Społeczeństwo obywatelskie a państwo
1.5. Kim jest obywatel?
1.6. Społeczeństwo obywatelskie - oczekiwania i żądania
2. Sfera społeczna
2.1. Konflikt społeczny - podziały socjopolityczne
2.2. Ruchy społeczne
2.3. Ruchy społeczne a demokracja
2.4. Powstanie ruchu społecznego
2.5. Nowe ruchy społeczne
2.6. Grupy interesu
2.7. Partycypacja polityczna
3. Rodzaje aktywności publicznej
3.1. Stowarzyszenia. stowarzyszenia polityczne. partie polityczne
3.2. Lobbing
3.3. Masowe oddziaływanie na opinię publiczną
3.4. Proces sądowy
3.5. Demonstracja
3.6. Strajk
3.7. Bojkot
3.8. Obywatelskie nieposłuszeństwo
3.9. Presja a protest
3.10. Przemoc polityczna
3.11. Terroryzm
3.12. Protest a delegitymizacja
3.13. Globalizacja protestu
4. Obywatel a kultura polityczna
4.1. Socjalizacja
4.2. Instytucje socjalizacji
4.3. Kultura polityczna
4.4. Typy kultury politycznej
4.5. Tworzenie kultury politycznej

Część II. PAŃSTWO

1. Od państwa tradycyjnego do narodowego
1.1. Historia
1.2. Suwerenność
1.3. Państwo narodowe
1.4. Nacjonalizm
1.5. Definicja państwa
2. Stosunki międzynarodowe
2.1. Zasada "równowagi sił"
2.2. System bipolarny
2.3. Geopolityka
2.4. Wojna
2.5. Czy kres państwa narodowego?
3. Struktura państwa
3.1. Państwo jednolite
3.2. Konfederacja
3.3. Federalizm
3.4. Centralizacja i decentralizacja
3.5. Samorząd terytorialny
3.6. Centrum-peryferie
3.7. Czym jest władza państwowa?
3.8. Władza państwowa
3.9. Podział władz państwowych
3.10. Funkcje władzy państwowej
3.11. Ciało ustawodawcze - zgromadzenie (parlament)
3.12. Funkcje władzy ustawodawczej
3.13. Władza wykonawcza
3.14. Administracja państwowa
3.15. Służba cywilna
3.16. Władza sądownicza
3.17. Obszar kompetencji państwa
3.18. Sektor publiczny
3.19. Organizacje pozarządowe
3.20. Państwo a społeczeństwo obywatelskie
4. Modele dystrybucji władzy
4.1. Model 1 - pluralizm
4.2. Model 2 - elityzm
4.3. Model 3 - korporatyzm
4.4. Co staje się kwestią publiczną?
4.5. Polityka państwowa
5. Typologia ustrojów politycznych
5.1. Demokracja liberalna
5.2. Główne zasady demokracji
5.3. Autorytarny system polityczny
5.4. Komunistyczny system polityczny
5.5. Postkomunistyczny system polityczny

Część III. ŻYCIE POLITYCZNE

1. System polityczny a porządek prawny
1.1. Prawo
1.2. Hierarchia praw
1.3. Konstytucja
1.4. Legitymizacja
1.5. Delegitymizacja systemu politycznego
2. Zachowania wyborcze
2.1. Głosowanie
2.2. Kampania wyborcza
2.3. System wyborczy
3. Partia polityczna - system partyjny
3.1. Partia polityczna
3.2. System partyjny
3.3. Typologia systemów partyjnych
4. Elity a przywództwo polityczne
4.1. Elity polityczne
4.2. Funkcje elity strategicznej
4.3. Elity a rozwój demokracji
4.4. Elity i demokracja
4.5. Typy elit
4.6. Przywództwo polityczne
4.7. Zmiana polityczna
4.8. Transformacja systemowa
5. Świadomość polityczna
5.1. Słownictwo polityczne
5.2. Symbol a polityka
5.3. Mit polityczny
5.4. Ideologia
5.5. Ideologia a przekonania polityczne

Bibliografia
Indeks osób


308 stron, miękka oprawa

Osoby kupujące tę książkę wybierały także:


 

- WYMIANA MIĘDZYNARODOWA I GOSPODARKA ŚWIATOWA
MISALA J.

- PODSTAWY RACHUNKOWOŚCI ASPEKTY TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE
RED. MICHERDA B.

- ZASADY RACHUNKOWOŚCI TEORIA, PRZYKŁADY I ZADANIA
SZCZYPA P.

- EKONOMIA T.2
SAMUELSON, NORDHAUS

- PRZESŁANKI WYBORU SYSTEMÓW KURSOWYCH
WÓJCIK C.

- ELEMENTARNE ZAGADNIENIA EKONOMII
MILEWSKI R.

- PLANOWANIE ROZWOJU GMINY JAKO INSTRUMENT POZYSKIWANIA FUNDUSZY POMOCO
DZIURBEJKO T.

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2019