wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

BEZPIECZEŃSTWO MIĘDZYNARODOWE PO ZIMNEJ WOJNIE


RED. ZIĘBA R.

wydawnictwo: WAIP, 2008, wydanie I

cena netto: 63.70 Twoja cena  60,52 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Prezentowana książka dostarcza obszernej, pogłębionej wiedzy na temat najważniejszych aspektów bezpieczeństwa międzynarodowego, ujmowanego w wymiarach narodowym, regionalnym i globalnym.

Lektura podręcznika pozwała na zapoznanie się z najważniejszymi tendencjami i ewolucją polityki bezpieczeństwa głównych państw świata oraz bezpieczeństwa międzynarodowego zarówno w wymiarze globalnym, jak i regionalnym. Największych zalet podręcznika upatruję w tym, że jego lektura pozwala na zaznajomienie czytelnika z uwarunkowaniami, koncepcjami, praktycznymi działaniami, głównymi etapami polityki bezpieczeństwa państw i bezpieczeństwa międzynarodowego w głównych regionach świata. Praca jest udaną syntezą centralnego dla praktyki każdego etapu rozwoju stosunków międzynarodowych zagadnienia związanego z działaniami głównych podmiotów na rzecz utrzymania i wzmacniania bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego.


Spis treści:
Wstęp Ryszard Zięba

Wprowadzenie Ryszard Zięba
Pozimnowojenny paradygmat bezpieczeństwa międzynarodowego

1. Pojęcie i istota bezpieczeństwa międzynarodowego
2. Doświadczenie z badania bezpieczeństwa w latach zimnej wojny: przydatność teorii realistycznej
3. Nowe rodzaje ryzyka dla bezpieczeństwa międzynarodowego po zimnej wojnie
4. Środki i metody kształtowania bezpieczeństwa międzynarodowego po zimnej wojnie: przydatność teorii neoliberalnej
5. Dialektyka regionalizacji i globalizacji bezpieczeństwa międzynarodowego

CZĘŚĆ PIERWSZA

Rozdział I Justyna Zając
Koncepcja bezpieczeństwa USA
1. Przesłanki redefinicji bezpieczeństwa po zimnej wojnie
2. Dokumenty programowe
3. Ewolucja koncepcji bezpieczeństwa
4. Konkluzje

Rozdział II Agnieszka Bryc
Koncepcja bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej
1. Przesłanki redefinicji bezpieczeństwa po zimnej wojnie
2. Dokumenty programowe
3. Ewolucja i nowe tendencje w koncepcji bezpieczeństwa
4. Konkluzje

Rozdział III Bartosz Wiśniewski
Koncepcja bezpieczeństwa Wielkiej Brytanii
1. Przesłanki redefinicji bezpieczeństwa po zimnej wojnie
2. Główne dokumenty programowe
3. Ewolucja koncepcji bezpieczeństwa
4. Nowe elementy w koncepcji bezpieczeństwa: idea "dyplomacji obronności"
5. Konkluzje 1

Rozdział IV Irma Słomzyńska
Koncepcja bezpieczeństwa Francji
1. Przesłanki redefinicji bezpieczeństwa po zimnej wojnie
2. Dokumenty programowe; redefinicja bezpieczeństwa
3. Ewolucja koncepcji bezpieczeństwa
4. Konkluzje

Rozdział V Aleksandra Zięba
Koncepcja bezpieczeństwa Niemiec
1. Przesłanki redefinicji bezpieczeństwa po zimnej wojnie
2. Dokumenty programowe
3. Program reformy Bundeswehry
4. Ewolucja koncepcji bezpieczeństwa
5. Konkluzje

Rozdział VI Ryszardj Zięba
Koncepcja bezpieczeństwa Unii Europejskiej
1. Przesłanki ustanowienia polityki bezpieczeństwa Unii Europejskiej
2. Podstawy programowe polityki bezpieczeństwa UE
3. Europejska strategia bezpieczeństwa
4. Konkluzje

Rozdział VII Dominik Mierzejewski
Koncepcja bezpieczeństwa Chińskiej Republiki Ludowej
1. Przesłanki redefinicji bezpieczeństwa
2. Główne dokumenty programowe
3. Ewolucja i nowe tendencje
4. Konkluzje

Rozdział VIII Renata Włoch
Koncepcja bezpieczeństwa Indii
1. Zewnętrzne determinanty pozimnowojennej zmiany koncepcji bezpieczeństwa Indii
2. Wewnętrzne determinanty pozimnowojennej zmiany koncepcji bezpieczeństwa Indii
3. Redefinicja bezpieczeństwa w głównych dokumentach programowych
4. Ewolucja polityki bezpieczeństwa Indii i nowe tendencje w koncepcji polityki bezpieczeństwa
5. Nowe środki i metody polityki bezpieczeństwa Indii
6. Konkluzje

Rozdział IX Marcin Florian Gawrycki
Koncepcja bezpieczeństwa Brazylii
1. Przesłanki redefinicji bezpieczeństwa
2. Główne dokumenty programowe: redefinicja bezpieczeństwa
3. Ewolucja koncepcji bezpieczeństwa
4. Konkluzje

CZĘŚĆ DRUGA

Rozdział X Paweł Frankowski
Bezpieczeństwo globalne w warunkach transformacji ładu międzynarodowego
1. Zmiana paradygmatu bezpieczeństwa globalnego?
2. Zagrożenia globalne po zimnej wojnie
3. Zmiana percepcji zagrożeń globalnych po zimnej wojnie
4. Instytucje kształtujące bezpieczeństwo globalne
5. Rola aktorów niepaństwowych w kształtowaniu bezpieczeństwa globalnego
6. Nowe tendencje w ewolucji globalnego ładu bezpieczeństwa
7. Konkluzje

Rozdział XI Ryszard Zięba
Bezpieczeństwo państw zrzeszonych w NATO i Unii Europejskiej
1. Główne zagrożenia i wyzwania
2. Adaptacja wielostronnych instytucji bezpieczeństwa do nowych uwarunkowań
3. Działania państw i instytucji międzynarodowych na rzecz bezpieczeństwa
4. Rezultaty i nowe tendencje ewolucji bezpieczeństwa państw zrzeszonych w NATO i UE
5. Konkluzje

Rozdział XII Marko Mihajić
Bałkański kompleks niestabilności i bezpieczeństwa
1. Wyzwania i zagrożenia dla bezpieczeństwa
2. Główne obszary niestabilności na Bałkanach
3. Działania państw i instytucji międzynarodowych na rzecz bezpieczeństwa
4. Efektywność inicjatyw i działań na rzecz bezpieczeństwa
5. Nowe tendencje ewolucji bezpieczeństwa Bałkanów
6. Konkluzje

Rozdział XIII Maciej Rai, Agata Włodkowska
Bezpieczeństwo obszaru WNP1.

Wyzwania i zagrożenia dla bezpieczeństwa obszaru WNP
2. Główne obszary niestabilności i konflikty w regionie
3. Działania państw i instytucji międzynarodowych na rzecz umacniania bezpieczeństwa na obszarze WNP
4. Nowe tendencje ewolucji ładu międzynarodowego w regionie
5. Konkluzje

Rozdział XIV Justyna Zając
Bliskowschodni kompleks niestabilności i bezpieczeństwa
1. Wyzwania i zagrożenia dla bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie
2. Główne obszary niestabilności i konflikty w regionie
3. Działania państw i instytucji międzynarodowych na rzecz umacniania bezpieczeństwa
4. Nowe tendencje ewolucji ładu międzynarodowego w regionie
5. Konkluzje

Rozdział XV Marcin Kaczmarski
Bezpieczeństwo Azji Wschodniej i Pacyfiku
1. Wyzwania i zagrożenia dla bezpieczeństwa w regionie
2. Główne źródła niestabilności i konflikty w regionie
3. Działania państw i instytucji międzynarodowych na rzecz umacniania bezpieczeństwa
4. Nowe tendencje ewolucji bezpieczeństwa międzynarodowego w regionie
5. Konkluzje

Rozdział XVI Renata Włoch
Bezpieczeństwo Azji Południowej
1. Stare i nowe zagrożenia oraz nowe wyzwania
2. Główne konflikty i obszary niestabilności w regionie
3. Działania państw i instytucji międzynarodowych na rzecz umacniania bezpieczeństwa
4. Nowe tendencje ewolucji ładu międzynarodowego w regionie
5. Konkluzje

Rozdział XVII Wiesław Lizak
Bezpieczeństwo Afryki
1. Wyzwania i zagrożenia dla bezpieczeństwa w Afryce
2. Główne obszary niestabilności w regionie
3. Działania na rzecz umacniania bezpieczeństwa
4. Konkluzje - główne trendy ewolucji bezpieczeństwa w regionie

Rozdział XVIII Beata Wojna
Bezpieczeństwo Ameryki Łacińskiej i Karaibów
1. Zagrożenia i wyzwania
2. Główne obszary niestabilności
3. Działania państw i instytucji międzynarodowych na rzecz umacniania bezpieczeństwa w regionie
4. Nowe tendencje ewolucji ładu międzynarodowego w regionie
5. Konkluzje

Rozdział XIX Marcin Kaczmarski
Problematyka zbrojeń i rozbrojenia
1. Dialog strategiczny Rosja-Stany Zjednoczone
2. Nierozprzestrzenianie broni masowego rażenia
3. Ograniczenia w dziedzinie broni konwencjonalnej
4. Jakościowy wyścig zbrojeń
5. Konkluzje

Rozdział XX Małgorzata Bielecka
Nowe role międzynarodowych organizacji do spraw bezpieczeństwa
1. Przesłanki działań organizacji międzynarodowych w dziedzinie bezpieczeństwa
2. Role organizacji międzynarodowych do spraw bezpieczeństwa
3. Zagrożenia i wyzwania dla działalności organizacji międzynarodowych do spraw bezpieczeństwa
4. Nowe tendencje rozwoju ról organizacji międzynarodowych do spraw bezpieczeństwa
5. Konkluzje
Noty biograficzne o autorach
Indeks608 stron, B5, miękka oprawa

Osoby kupujące tę książkę wybierały także:


 

- GŁÓWNE KIERUNKI POLITYKI ZAGRANICZNEJ POLSKI PO ZIMNEJ WOJNIE
ZIĘBA R.

- BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE PAŃSTWA WYBRANE ZAGANIENIA
SULOWSKI S. (RED.) BRZEZIŃSKI M. (RED.)

- SIŁY ZBROJNE W STANIE POKOJU KRYZYSU WOJNY
BALCEROWICZ B.

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2018